خرید کاربری اداری در پیامبر

خرید دفتر کار پیامبر سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

پیامبر مرکزی جنب پاساژ...

قیمت کل: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار پیامبر سند اداری ۶۳ متر طبقه: ششم نوساز

پیامبر نبش گل...

قیمت کل: ۱۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

همکف تجاری- ۲ طبقه تجاری

خرید دفتر کار پیامبر سند اداری

دفتر کار پیامبر سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

پیامبر شرقی نبش گلدشت مجت...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

۲ طبقه تجاری

خرید دفتر کار پیامبر سند اداری

دفتر کار پیامبر سند اداری ۱۳۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

پیامبرشرقی خ شاهد خ وحد...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پیامبر سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

پیامبر ستاری روبروی کو...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فروش با مستاجر

خرید دفتر کار پیامبر سند اداری ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

پیامبر شرقی نبش گلدشت م...

قیمت کل: ۸,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار پیامبر سند اداری ۷۳ متر طبقه: همکف ۵ ساله

پیامبر غربی نبش ستاری روب...

قیمت کل: ۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار پیامبر سند اداری ۹۹ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

پیامبر غربی نبش ش...

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پیامبر سند اداری ۱۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

پیامبر مرکزی ستاری شمالی بالاتر از...

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۳۰ متر تابلوخور

دفتر کار پیامبر سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

جنت اباد جنوبی پیامبر غر...

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار پیامبر سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

ستاری نبش پیامبر غربی روبرو...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف اسپلیت

معاوضه با باغ و ویلا سمت شرق تهران و جاجرود و کرشت و رودهن و ۰۰۰

دفتر کار پیامبر سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

پیامبرغربی خ ستا...

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

در ۲ بلوک

دفتر کار پیامبر سند اداری ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ساله

پیامبر مرکزی روبروی ک...

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج درب ضد سرقت دوربین مداربسته

شبکه اینترنت-از سن بنا اطلاع نداشتند

دفتر کار پیامبر سند اداری ۴۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

پیامبر نبش ستاری روبروی ک...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

دفتر کار پیامبر سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

پیامبر نبش گلدشت ...

قیمت کل: ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار پیامبر سند اداری ۹۱ متر طبقه: سوم ۵ ساله

پیامبر خ ستاری روبروی مجتمع ک...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار پیامبر سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

پیامبرمرکزی نبش کوی ...

قیمت کل: ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۳ واحدی

دفتر کار پیامبر سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

پیامبر بزرگراه ستاری ...

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پیامبر سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

پیامبر نبش کوی ...

قیمت کل: ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار پیامبر سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

پیامبر شرقی خ گلدشت روبروری بیمارس...

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار پیامبر سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

پیامبرغربی نبش ش...

قیمت کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پیامبر سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

پیامبر مرکزی کوی جو...

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پیامبر سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

پیامبر ابتدای پار...

قیمت کل: ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

انباری مشاع

دفتر کار پیامبر سند اداری ۹۰ متر طبقه: سوم نوساز

پیامبر شرقی مجتمع...

قیمت کل: ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور پکیج فلت

دفتر کار پیامبر سند اداری ۱۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

پیامبرستاری شمالی بالاتر ا...

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار پیامبر سند اداری ۷۹ متر طبقه: همکف نوساز

پیامبر روبروی مجتمع کورو...

قیمت کل: ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار پیامبر سند اداری ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

پیامبرمرکزی خ مطهری جنب حکیم سمت...

قیمت کل: ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار پیامبر سند اداری نوساز

پیامبر روبروی مجتمع کورو...

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

دفتر کار پیامبر سند اداری ۱۲ ساله

پیامبر نبش شاملو ر...

قیمت کل: ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کمیسیون کامل

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در پیامبر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در پیامبر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.