خرید کاربری اداری در پونک

خرید دفتر کار پونک سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

پونک میدان پونک پاس..

قیمت کل: ۲,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

دفتر کار پونک سند اداری ۱۳۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

پونک میرزابابایی روبروی پارک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار پونک سند اداری ۵ ساله

پونک میرزابابائی روبروی پارک ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۴۱ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۲

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار پونک سند اداری ۲۸۶ متر طبقه: زیرهمکف ۵ ساله

پونک خ میرزابابایی کوی امام حسن پل..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

ورودی مجزا

دفتر کار پونک سند اداری ۶۶ متر طبقه: سوم ۱۵ ساله

پونک میدان پونک مجتمع اداری..

قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

خرید دفتر کار پونک سند اداری ۱۲۴ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

پونک ضلع شمال شرقی میدان کوی ..

قیمت کل: ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار پونک سند اداری ۱۳۰ متر طبقه: زیرهمکف ۴ ساله

پونک میرزابابائی غربی روبروی پارک شاه..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت فلت

دفتر کار پونک سند اداری ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

پونک بلوار همیلا پلاک ه..

قیمت کل: ۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

در مرحله تاسیسات تحویل یکسال اینده

دفتر کار پونک سند اداری ۱۴۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

پونک چهارراه مخبری نبش کوی ..

قیمت کل: ۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار پونک سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

پونک میدان پونک مجتمع تجاری ب..

قیمت کل: ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار پونک سند اداری ۸۸ متر طبقه: چهارم ۱۱ ساله

پونک ضلع جنوب غربی میدان پونک نبش گلزار..

قیمت کل: ۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور پکیج تابلو خور

۱۰ م

دفتر کار پونک سند اداری ۵۷ متر طبقه: همکف ۵ ساله

پونک خ مخبری روبروی کارخانه چای گلستان ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

آماده دریافت تجاری- ۲۵ متر پنجره- ۴ تا اسپیلت-مناسب داروخانه-بیمه-موقعیت تجاری

خرید دفتر کار پونک سند اداری

دفتر کار پونک سند اداری ۷۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

پونک بین بهار و اردیبهشت روبروی پارک اردیبهش..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

همکف تجاری

دفتر کار پونک سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

پونک بلوار میرزا بابائی نرسیده ستاری روبروی پارک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

۲۴۰ مترپارکینگ و انباری با این واحدبفروش میرسد

دفتر کار پونک سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

پونک میدان پونک مجتمع تجاری ب..

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار پونک سند اداری ۲۵۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

پونک ضلع شمال شرقی میدان کوی ..

قیمت کل: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار پونک سند اداری ۹۰ متر طبقه: اول ۱۳ ساله

پونک بلوار میرزابابایی تقاطع عدل طبقه فوقانی املاک مسکن..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج فلت فروش با مستاجر

دفتر کار پونک سند اداری ۱۱۷ متر طبقه: سوم ۹ ساله

پونک میرزا بابائی روبروی پارک شاهد ساخ..

قیمت کل: ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۴,۳۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

مغازه پونک ۴۰ متر طبقه: دوم

پونک پاساژ بوستان بازارچه ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

ملکیت. بر و ارتفاع را نمیدانست

دفتر کار پونک سند اداری ۱۲۹ متر طبقه: زیرهمکف ۴ ساله

پونک میرزابابایی روبروی پارک..

قیمت کل: ۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار پونک سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

پونک بالاترازنیایش خ اول..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

درحال حاضر دفتر وکالت میباشد

دفتر کار پونک سند اداری ۱۱۷ متر طبقه: سوم ۵ ساله

پونک میرزابابایی بین سردارجنگل و ستاری روبروی پارک ..

قیمت کل: ۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار پونک سند اداری ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

پونک میدان پونک مجتمع تجاری ب..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار پونک سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

پونک میرزابابایی تقاطع چهارراه عدل ساختمان مسکن س..

قیمت کل: ۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پونک سند اداری ۱۲۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

پونک بلوار میرزابابایی خ ایران زمین شمالی..

قیمت کل: ۷,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار پونک سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

پونک ضلع شمال غربی میدان ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار پونک سند اداری ۳۰۱ متر طبقه: زیرهمکف ۷ ساله

پونک نبش بلوار عدل و میرزابابائی پ..

قیمت کل: ۲۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار پونک سند اداری قدیمی

پونک انتهای اشرفی اصفهانی نبش سیمون بولیوار انتهاگل سر..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۶۴

طبقه: همکف زیربنا: ۱۶۴

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

باشگاه بدنسازی بانوان سانس صبح-جواز بدنسازی

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در پونک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در پونک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.