خرید کاربری اداری در پونک

خرید دفتر کار پونک سند اداری ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

پونک خ مخبری پ..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار پونک سند اداری ۸۸ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

پونک ضلع جنوب غربی میدان پونک نبش گلزار س..

قیمت کل: ۱۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور پکیج تابلو خور

دفتر کار پونک سند اداری ۵ ساله

پونک میرزابابائی روبروی پارک ..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۲

طبقه: اول زیربنا: ۱۴۱ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار پونک سند اداری ۴ ساله

پونک میرزابابایی روبروی پارک..

طبقه: اول زیربنا: ۱۳۷ خواب: ۳ قیمت کل: ۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۲۹ قیمت کل: ۱۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت فروش با مستاجر

مغازه پونک ۴۰ متر طبقه: دوم

پونک پاساژ بوستان بازارچه ..

قیمت روز

امکانات: کولر

ملکیت. بر و ارتفاع را نمیدانست

خرید دفتر کار پونک سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

پونک میدان پونک پاس..

قیمت کل: ۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار پونک سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

پونک خ گلزار ی..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

تابلو خور

دفتر کار پونک مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

پونک بلوار میرزا بابائی نرسیده ستاری روبروی پارک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۲۴۰ مترپارکینگ و انباری سندی با این واحدبفروش میرسد

دفتر کار پونک سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

پونک خان بابائی مج..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج لابی

مناسب پزشکان و وکلا

دفتر کار پونک سند اداری ۹۰ متر طبقه: اول ۱۳ ساله

پونک بلوار میرزابابایی تقاطع عدل طبقه فوقانی املاک مسکن..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج فلت فروش با مستاجر

فروش دفتر کار پونک سند اداری ۵۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

پونک میرزا بابای..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار پونک سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

پونک خ میرزابابائی پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پونک سند اداری ۸۸ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

پونک ضلع جنوب غربی میدان پونک نبش گلزار س..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور پکیج تابلو خور

دفتر کار پونک سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

پونک بلوارعدل شمالی خ اردیبهشت کوی خرداد..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار پونک سند اداری ۷۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

پونک خ گلزار یک..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار پونک سند اداری ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

پونک خ گلزار یک..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار پونک سند اداری ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

پونک خ گلزار یکم..

قیمت کل: ۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار پونک سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

پونک بین میدان عدل و سردار جنگل ۳۵ متری گلستا..

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پونک سند اداری ۱۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

پونک بالاتراز پاساژ کوروش نبش شقایق دهم..

قیمت کل: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پونک سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

پونک بلوار میرزابابائی تقاطع عدل پ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار پونک سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

پونک میرزابابایی تقاطع چهارراه عدل ساختمان مسکن س..

قیمت کل: ۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پونک سند اداری ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

پونک خ گلزار یکم..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار پونک سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

پونک میدان پونک پاس..

قیمت کل: ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

دفتر کار پونک سند اداری ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

پونک میدان پونک مجتمع تجاری ب..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار پونک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

پونک خ مخبری ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت امضاء

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

خرید دفتر کار پونک سند اداری ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

پونک گلزار یکم..

قیمت کل: ۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار پونک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

پونک ۳۵ متری گلستا..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار پونک سند اداری ۹۰ متر طبقه: اول ۱۰ ساله

پونک تقاطع میرزابابایی وعدل پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فلت تابلو خور

۱۴ مترتابلوخور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در پونک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در پونک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.