خرید کاربری اداری در پونک

خرید دفتر کار پونک سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

پونک بلوار میرزابابایی تقاطع عدل طبقه فوقانی املاک مسکن..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار پونک سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

پونک مجتمع بوستان پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار پونک سند اداری ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

بلوار میرزا بابایی تقاطع عدل ..

قیمت کل: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور ورودی مجزا

معاوضه / فروش دفتر کار پونک سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

پونک تقاطع میرزابابایی وعدل پلا..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری تابلو خور

۱۴ مترتابلوخور- قابل معاوضه با ملک مسکونی

دفتر کار پونک سند اداری ۶ ساله

میرزابابایی بین سردار جنگل ..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار پونک سند اداری ۸۸ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

پونک ضلع جنوب غربی میدان نبش گلزار س..

قیمت کل: ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

دفتر کار پونک سند اداری ۱۱۷ متر طبقه: سوم ۵ ساله

پونک میرزابابایی بین سردارجنگل و ستاری روبروی پارک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار پونک سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

پونک خ میرزابابائی طبقه فوقانی بانک کشا..

قیمت کل: ۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

تابلوخور

دفتر کار پونک سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

پونک بین عدل و سردار خ میرزابابا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

تابلوخور

دفتر کار پونک سند اداری ۱۲ ساله

پونک میرزابابائی ساختما..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

-در حال حاضر باشگاه بدنسازی زنانه فعال

فروش دفتر کار پونک سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

پونک میرزابابایی تقاطع عدل ط فوقانی ..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار پونک سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

پونک مجتمع تجاری اداری بوستان ورود..

قیمت کل: ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده تهویه مطبوع

دفتر کار پونک سند اداری ۱۳۶ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

پونک خ شهید مخبری ضلع جنوب غربی میدان عدل نبش کوچه ..

قیمت کل: ۵,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار پونک سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

پونک خ میرزابابائی..

قیمت کل: ۴,۰۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پونک سند اداری ۸۴ متر طبقه: سوم ۱۰ ساله

پونک مجتمع تجاری بوستان ط ..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار پونک سند اداری ۱۱۷ متر طبقه: سوم ۹ ساله

پونک میرزا بابائی روبروی پارک شاهد ساخ..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

با وسایل

دفتر کار پونک سند اداری دارای مغازه ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

پونک مجتمع تجاری بوستان پلاک..

قیمت کل: ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار پونک سند اداری ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

پونک بلوار میرزا بابایی تقا..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور ورودی مجزا

سند ورزشی

دفتر کار پونک سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

پونک بالاترازمیدان پونک پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار پونک سند اداری دارای مغازه ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

پونک مجتمع تجاری بوست..

قیمت کل: ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فن کوئل

پارکینگ مشاع

فروش دفتر کار پونک سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

بلوار میرزابابایی نبش بلوا..

قیمت کل: ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پونک سند اداری ۱۵ ساله

پونک بابایی نبش بلوار..

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۶

طبقه: دوم زیربنا: ۸۵ متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار پونک سند اداری ۲۷۰ متر طبقه: زیرهمکف ۱۰ ساله

پونک اول میرزا باب..

قیمت کل: ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر

دفتر کار پونک سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

پونک بلوارمیرزابابائی ضلع جنوب شرقی چهارراه عد..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

معاوضه / فروش دفتر کار پونک سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

پونک تقاطع میرزابابایی وعدل پلا..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری تابلو خور

۱۴ مترتابلوخور- قابل معاوضه با ملک مسکونی

خرید دفتر کار پونک سند اداری ۲۷۰ متر طبقه: زیرهمکف ۱۲ ساله

پونک میرزابابائی ساختما..

قیمت کل: ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

درحال حاضر باشگاه میباشد

دفتر کار پونک سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

پونک بلوار میرزابابایی نبش بل..

قیمت کل: ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار پونک سند اداری ۱۳۶ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

پونک نرسیده به میدان خ مخبری(ضلع جنوب غرب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار پونک سند اداری
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در پونک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در پونک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.--%>