خرید کاربری اداری در شهران

خرید دفتر کار شهران سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

شهران فلکه اول بالاترازمسجد امام علی ساخ..

قیمت کل: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۹۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شهران سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

شهران خ یکم پاساژ س..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شهران سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

شهران خ یکم خ شیخ الاسلام کوی اول پ..

قیمت کل: ۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فروش با مستاجر

دفتر کار شهران سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شهران فلکه دوم خ یکم مجتمع تجاری اد..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار شهران سند اداری ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

شهران بین فلکه اول دو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار شهران سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

شهران میدان دوم خ یکم ساختمان لیدا پلاک ۳ ..

قیمت کل: ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار شهران سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

شهران فلکه دوم طبقه فوقانی بانک آینده ..

قیمت کل: ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پارتیشن بندی

دفتر کار شهران سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

شهران بالاتر از فلکه دوم روبروی مدرسه شهید آوی..

قیمت کل: ۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار شهران سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

شهران فلکه اول ضلع شرقی فلکه نرسیده به ط..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۷۲۷,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

موقعیت تجاری

دفتر کار شهران سند اداری ۱۲۵ متر طبقه: سوم نوساز

شهران فلکه دوم خ یکم پلاک ..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار شهران سند اداری ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

شهران خ هاشم زاده نبش کوهسار..

قیمت کل: ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج مبله

کلیدنخورده

خرید دفتر کار شهران سند اداری

دفتر کار شهران سند اداری نوساز

شهران فلکه دوم خ یکم پلاک ..

زیربنا: ۱۵۸ قیمت کل: ۶,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۵۸ قیمت کل: ۶,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار شهران سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شهران فلکه دوم خ یکم مجتمع تجاری اد..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

معاوضه / فروش دفتر کار شهران سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

شهران ضلع شرقی فلکه اول نرسیده به خ طو..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده فلت

معاوضه با مکسونی-موقعیت تجاری

دفتر کار شهران سند اداری نوساز

شهران نبش ضلع جنوب شرقی فلکه دوم پ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۵۷ قیمت کل: ۱۰,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۶۰ قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

خرید دفتر کار شهران سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

شهران فلکه اول بالاترازمسجد امام ع..

قیمت کل: ۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شهران سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

شهران بالاترازفلکه دوم روبروی مدرسه شهید..

قیمت کل: ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۱۳ مترانباری-ازتعداد واحدها اطلاع نداشتند

معاوضه / فروش دفتر کار شهران سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

شهران خ آبشناسان نرسیده به ط..

قیمت کل: ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

معاوضه با مسکونی- موقعیت تجاری

دفتر کار شهران سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

شهران خ یکم مجتمع ا..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار شهران سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

شهران فلکه دوم ساخت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور کولر گازی

فروش دفتر کار شهران سند اداری ۸۷ متر طبقه: واحدها نوساز

شهران نبش ضلع جنوب شرقی فلکه دوم پ..

قیمت کل: ۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار شهران سند اداری ۵۹ متر طبقه: دوم ۱۲ ساله

شهران میدان دوم ..

قیمت کل: ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار شهران سند اداری ۱۳۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

شهران بالاتراز فلکه دوم طبقه فوقانی بانک آین..

قیمت کل: ۳,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار شهران سند اداری ۴۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

شهران فلکه دوم پلاک ..

قیمت کل: ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

همکف مغازه میباشد

دفتر کار شهران سند اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

شهران فلکه دوم نبش قشلاقی ساخ..

قیمت کل: ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار شهران سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شهران میدان دوم خ شهید پالیک اول نبش بنفشه..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار شهران سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

شهران خ یکم مج..

قیمت کل: ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

در ۲ بلوک

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شهران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شهران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.--%>