خرید کاربری اداری در شهران

خرید دفتر کار شهران سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

شهران میدان دوم خ یکم ساختمان لیدا بلوک ش..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار شهران سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۴۲۸م - ۳ ط در کل ۳واحد قدیمی

شهران خ آبشناسان کوچه میثم نظری پ..

قیمت کل: ۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار شهران سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

شهران خ یکم پلاک هن..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شهران سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

شهران فلکه دوم خ ی..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

دفتر کار شهران سند اداری ۲ ساله

شهران فلکه دوم نبش خ یاس پروژ..

زیربنا: ۱۶۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۰

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

۷۰ الی ۱۶۰ متری

خرید دفتر کار شهران سند اداری ۱۱۸ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شهران خ یکم پلاک هن..

قیمت کل: ۱۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شهران سند اداری ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

شهران فلکه اول نبش سمیه غربی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستغلات شهران دفتر کار سند اداری ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد ۱۶۵ متر - متراژها: ۱ * ۱۲۵م +۴۰م نوساز

شهران خ روستائی روبروی نان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج

بصورت جداگانه هم فروخته میشود

دفتر کار شهران سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

شهران خ یکم غربی مجتمع اداری..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار شهران سند اداری ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

شهران روبروی فرهنگسرا پلاک..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

فروش مستغلات شهران دفتر کار سند اداری ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد ۱۶۵ متر - متراژها: ۱ * ۱۲۵م +۴۰م نوساز

شهران خ روستائی روبروی نان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج

بصورت جداگانه هم فروخته میشود

دفتر کار شهران سند اداری ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

شهران ضلع شمال غربی فلکه اول ساختمان پارس..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده اعلام حریق اطفاء حریق

قابل تبدیل به ۲ خواب

دفتر کار شهران سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

شهران خ یکم مجتمع لی..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار شهران سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

شهران فلکه اول نبش سمیه ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شهران سند اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

شهران بین فلکه دوم وسوم طبقه فوقانی بانک آین..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

خرید دفتر کار شهران سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

شهران شمالی خ یکم مجتمع تجار..

قیمت کل: ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر اسپلیت

واحدشمالی

دفتر کار شهران سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

شهران خ یکم غربی مجتمع اداری..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار شهران سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شهران فلکه دوم خ یکم مجتمع تجاری اد..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار شهران سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

شهران خ یکم پاساژ س..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شهران سند اداری ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

شهران شمالی نبش کوی بالیک پلا..

قیمت کل: ۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار شهران سند اداری ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

شهران جنوبی نبش کوی ..

قیمت کل: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۴۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شهران سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شهران فلکه دوم خ یکم مجتمع تجاری اد..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار شهران سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شهران فلکه دوم خ یکم مجتمع تجاری اد..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار شهران سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

شهران بالاترازفلکه دوم روبروی مدرسه شهید..

قیمت کل: ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۱۳ مترانباری-ازتعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار شهران سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

شهران روبروی فرهنگسرا ساختما..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

مطب دندانپزشکی

خرید دفتر کار شهران سند اداری ۱۳۵ متر طبقه: دوم نوساز

شهران خ یاس سوم ساختمان پزشکان پدر پ..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی داکت اسپلیت فلت سالن اجتماعات

۲ پارکینگ- روف گاردن

دفتر کار شهران سند اداری ۱۴۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

شهران نقاطع خ یکم و کوهسار پلا..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تابلو خور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شهران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شهران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.