خرید کاربری اداری در سردار جنگل

خرید دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۲۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

سردارجنگل خ مخبری پلاک ه..

قیمت کل: ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۸۰ متر طبقه: سوم ۲ ساله

سردارجنگل نبش کوی سعیدی نیا پلا..

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج فلت

خرید دفتر کار سردار جنگل سند اداری

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سردار جنگل خ مخبری خ ۳۵ متری گلستان پ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۵۰ متر طبقه: اول ۲ ساله

سردارجنگل نرسیده به مخبری نبش کوی کاظمی..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۴۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

سردارجنگل جنب مخبری نبش کاظمی پل..

قیمت کل: ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پارتیشن

بصورت ۳ اتاق پارتیشن بندی

خرید دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۶ ساله

سردار جنگل بهار غربی جنب نانوائی مجتمع ..

طبقه: دوم زیربنا: ۳۷ قیمت کل: ۳,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۳۷ قیمت کل: ۳,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۵۱ قیمت کل: ۴,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فلت

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۲۵ متر طبقه: زیرهمکف ۵ ساله

سردارجنگل میرزابابایی روبروی پا..

قیمت کل: ۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۲۳ متر طبقه: سوم ۸ ساله

سردارجنگل نبش غروی ساختمان آسمان سردار سا..

قیمت کل: ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۲۳ متر طبقه: سوم ۸ ساله

سردارجنگل نبش غروی ساختمان آسمان سردار سا..

قیمت کل: ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۴۵ متر طبقه: سوم ۵ ساله

سردارجنگل جنب مخبری نبش کاظمی پل..

قیمت کل: ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پارتیشن

بصورت ۳ اتاق پارتیشن بندی

فروش دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۴ ساله

سردارجنگل میرزابابایی ایران زمین شما..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل فروش با مستاجر

مستغلات سردار جنگل تفکیک شده دارای مغازه ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۷۸۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۵۶م +۱۵۶م نوساز

سردار جنگل بالاتر از میرزابابایی نبش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۹۰ متر تجاری

مستغلات سردار جنگل دارای مغازه ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۷۸۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۵۶م +۱۵۶م نوساز

سردارجنگل بالاتر از میرزابابائی نبش ..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۹۰ متر تجاری

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۸۰ متر طبقه: سوم ۱ ساله

سردارجنگل نبش سعیدی ..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۶ ساله

سردارجنگل جنوبی نرسیده به اداره گاز ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید ساختمان پزشکان سردار جنگل

سردار جنگل جنوبی بالاترازحیدری مقدم سا..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

شیرینی به مشاور:--/ ۵ م

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۸ ساله

سردارجنگل شمالی خ پنج..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت برق 3 فاز

باکمیسیون کامل

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۸۰ متر طبقه: دوم ۲ ساله

سردارجنگل جنوبی نرسیده به همت نبش خ سعیدی نی..

قیمت کل: ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

کلیدنخورده

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۵۰ متر طبقه: سوم ۷ ساله

سردار جنگل بهار غربی میدان استاندا..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

سردارجنگل نبش ضلع جنوب غربی چهارراه میرزا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سردارجنگل بین سردارجنگل و ایران..

قیمت کل: ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۴۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

پونک سردارجنگل جنوبی نرسیده به ۳۵ متری مخبر..

قیمت کل: ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سردار جنگل آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سردار جنگل شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.