خرید کاربری اداری در سردار جنگل

خرید دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۸۲ متر طبقه: سوم ۲ ساله

سردارجنگل نبش کوی سعید...

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج فلت

خرید دفتر کار سردار جنگل سند اداری

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۴۱ متر طبقه: اول ۵ ساله

سردارجنگل میرزابابایی ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۲ ساله

سردار جنگل بهار غربی جنب نا...

طبقه: دوم زیربنا: ۳۷ قیمت کل: ۶,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۳۲ قیمت کل: ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۵۱ قیمت کل: ۸,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فلت

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۳ ساله

سردارجنگل بین همت و گلستان...

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

سردار جنگل خ بهارغربی میدان...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۳ ساله

سردارجنگل بین همت و گلستان...

قیمت کل: ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۸ ساله

سردار جنگل المهدی لاین کندرو ...

طبقه: سوم زیربنا: ۷۴ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۷۴ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: گاز چیلر

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۸۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سردار جنگل بزرگراه...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۳۷ متر طبقه: سوم نوساز

سردار جنگل بهار غربی جنب نا...

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۷,۲۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فلت

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

سردارجنگل جنوبی نرسیده به چ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

قابلیت نصب ۳۵ مترتابلو

فروش دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۵ ساله

سردارجنگل میرزابابایی ...

طبقه: اول زیربنا: ۱۴۱ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۲۷ قیمت کل: ۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۶ ساله

سردار جنگل بهار غربی جنب نا...

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۵۱ قیمت کل: ۴,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۳۷ قیمت کل: ۳,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۳۷ قیمت کل: ۳,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فلت

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۲۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

سردارجنگل خ مخبری...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار سردار جنگل سند اداری

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۲۷ متر طبقه: زیرهمکف ۵ ساله

سردارجنگل میرزابابایی ...

قیمت کل: ۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سردار جنگل خ مخبری خ ۳۵ مت...

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۴۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

سردارجنگل جنب مخبری نبش...

قیمت کل: ۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پارتیشن

بصورت ۳ اتاق پارتیشن بندی

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۲۵ متر طبقه: زیرهمکف ۵ ساله

سردارجنگل میرزابابایی ...

قیمت کل: ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۵۰ متر طبقه: اول ۲ ساله

سردارجنگل نرسیده به مخبری ن...

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۲۳ متر طبقه: سوم ۸ ساله

سردارجنگل نبش غروی ساختمان آس...

قیمت کل: ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۲۳ متر طبقه: سوم ۸ ساله

سردارجنگل نبش غروی ساختمان آس...

قیمت کل: ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۴۵ متر طبقه: سوم ۵ ساله

سردارجنگل جنب مخبری نبش...

قیمت کل: ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پارتیشن

بصورت ۳ اتاق پارتیشن بندی

دفتر کار سردار جنگل سند اداری ۱۲۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

سردارجنگل میرزابابایی ایر...

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل فروش با مستاجر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سردار جنگل آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سردار جنگل شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.