خرید کاربری اداری در جنت آباد

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۲۰ متر طبقه: چهارم نوساز

جنت آباد متری لاله شرقی ساختم..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

جنت آباد جنوبی خ لاله شرقی جنب جانبو ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

جنت آبادجنوبی بین لاله و چهارباغ طبقه فوقانی..

قیمت کل: ۴,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

جنت آباد شاهین شمالی همت..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

جنت آباد مرکزی نرسیده به همت ..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری ۴۸ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۸ ساله

جنت آباد جنوبی مجتمع تجاری س..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

مستغلات جنت آباد دفتر کار سند اداری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۸۰م نوساز

جنت آباد جنوبی ابتدای بلوار لاله شرقی جنب نانوائی ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

کلیدنخورده-کولرگازی

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۷۹ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

جنت آباد مرکزی مخبری بین شاهین و ستاری ..

قیمت کل: ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۷۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

جنت آباد بالاترازهمت نرسیده به ۳۵ متری گلستان نبش کوی ..

قیمت کل: ۴,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ لاین آسانسور- ۲ پارکینگ

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۲۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان بین شاهین و ستاری جنب پارک..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: سوم ۱ ساله

جنت آباد شمالی بالاتر از ایرانپارس پ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت پکیج فلت

دفتر کار جنت آباد سند اداری نوساز

جنت آباد مرکزی بالاتر از ۳۵ متری گلستان نبش..

زیربنا: ۸۰ قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۰ قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار جنت آباد سند اداری نوساز

جنت آباد مرکزی بالاتر از ۳۵ متری گلستان نبش..

زیربنا: ۸۰ قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۰ قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: پنجم ۱ ساله

جنت آباد جنوبی مجتمع ا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار جنت آباد سند اداری نوساز

جنت آباد جنوبی نبش ایثار گران پل..

زیربنا: ۱۶۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۶۰

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور پکیج فلت

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: پنجم ۱ ساله

جنت آباد جنوبی مجتمع ا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۴ ساله

جنت آباد شمالی نبش بهارستا..

زیربنا: ۱۱۶ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۱۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

جنت آباد شمالی نبش بهارستان ۲۳ ..

قیمت کل: ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جنت آباد جنوبی ابتدای بلوار لال..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

جنت آباد مرکزی نبش ک عسگری پلا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار جنت آباد سند اداری ۶۵ متر طبقه: چهارم نوساز

جنت آباد خ چهره خندشرقی پلاک..

قیمت کل: ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

تابلو خور-

دفتر کار جنت آباد سند اداری نوساز

جنت آباد مرکزی روبروی ۲۰ متری ..

زیربنا: ۶۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۷۰ متر طبقه: چهارم نوساز

جنت آباد مرکزی نبش ۱۱ مخا..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

مستغلات جنت آباد تفکیک نشده دارای مغازه ۴ ط ۳ واحدی درکل ۱۲ واحد ۱۹۵ متر - متراژها: ۱۰ * ۰م +۱۰۰م +۹۵م نوساز

جنت آبادشمالی گلستان غربی پلا..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آنتن مرکزی اسپلیت پکیج

دارای ۲۸۰ مترتجاری-بردیگر ۳۳ متر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در جنت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در جنت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.