خرید کاربری اداری در جنت آباد

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۶۱ متر طبقه: سوم نوساز

جنت آباد جنوبی نبش ایث...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

جنت آباد شاهین شمالی روپبروی ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

جنت آباد جنوبی روبروی سمرقند ...

قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج اعلام حریق اطفاء حریق

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۴۵ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

جنت آباد شاهین شمالی تقاطع گل...

قیمت کل: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

مستغلات جنت آباد دارای مغازه ۱,۰۰۰م - ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ساله

جنت آباد مرکزی نبش خ ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۴۰۰ متر مغازه_گذر ۲۰ متری-اطلاع دقیق نداشتند

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

جنت آباد جنوبی سا...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کلنگی جنت آباد بدون جواز زمین: ۲۳۲ متر بر: ۲۹ متر

جنت آباد شمالی بالاتر از ...

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

جنت آباد جنوبی خ لا...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

جنت آباد جنوبی نبش ستاری روبروی پا...

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۴۷ متر طبقه: همکف ۲۲ ساله

جنت آباد جنوبی بزرگراه ستاری ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

فروش مستغلات جنت آباد دفتر کار سند اداری ۲۰ ساله

جنت آباد مرکزی آبشناسان کند...

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده اعلام حریق اطفاء حریق دوربین مداربسته هواساز فروش با مستاجر

خرید مستغلات جنت آباد دفتر کار سند اداری

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

جنت آباد جنوبی ضلع جنوب غ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

۲ بلوک

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۵۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

جنت آباد مرکزی کوچه د...

قیمت کل: ۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

جنت آباد مرکزی خ مخ...

قیمت کل: ۱۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۷ ساله

جنت آباد جنوبی مجتم...

قیمت کل: ۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

از تعداد طبقات و واحدها اطلاع دقیق نداشتند

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۳ ساله

جنت آباد خ ستاری شمالی خ مخبری ش...

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

جنت آباد جنوبی ابتدای بلوار لاله شر...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

جنت آباد جنوبی بلوار لاله شرق...

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

تابلو خور ۱۰ متر

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

جنت آباد جنوبی نبش ستاری روبروی پا...

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلست...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

جنت آباد مرکزی بالاترازه...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۹۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

جنت آباد جنوبی خ ستاری روب...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج

تابلو خور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

جنت آباد جنوبی تقاطع س...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۱,۱۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ساله

جنت آباد مرکزی بال...

قیمت کل: ۱۰,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

جنت آباد جنوبی روبروی ...

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

جنت آباد شاهین شم...

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

جنت آباد خ ۳۵ متری گلستا...

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۰۲ متر طبقه: چهارم ۴ ساله

جنت آباد جنوبی نرسیده...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند- ۳ لاین آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

جنت آباد مرکزی روبروی مرک...

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش ۲ دنگ از ۶ دنگ-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در جنت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در جنت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.