خرید کاربری اداری در جنت آباد

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۳ ساله

جنت آباد جنوبی بلوارلاله مجتمع ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۴۸ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۸ ساله

جنت آباد جنوبی مجتمع سمر..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۹۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

جنت آباد جنوبی ستاری نبش پیامبرمرکزی ..

قیمت کل: ۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

ازجهت اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جنت آباد جنوبی ابتدای بلوار لاله شرقی ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

جنت آباد شاهین شما..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

جنت آباد جنوبی روبروی پاساژ کوروش نبش شامل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کمیسیون مشاور یک درصد

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۲۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جنت آباد شمالی روبروی ۳۵ متری گلستان ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۹,۰۴۷,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

بخش چشم پزشکی و درمانگاه -باسهام تزریقات و کلیه وسایل بفروش میرسد

دفتر کار جنت آباد سند اداری نوساز

جنت آباد جنوبی بلوار ..

طبقه: اول زیربنا: ۸۰ قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۰ قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج فلت

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۲۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان بین شاهین و ستاری جنب پارک..

قیمت کل: ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

جنت آباد مرکزی تقاطع شاهین و مخبری پ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

جنت آباد جنوبی چهارراه سمرقند خ لاله شر..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۶۵ متر طبقه: سوم نوساز

جنت آباد مرکزی بالاتر از ۳۵ متری گلستان نبش..

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

مستغلات جنت آباد دفتر کار سند اداری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۸۰م نوساز

جنت آباد جنوبی ابتدای بلوار لاله شرقی جنب نانوائی ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

کلیدنخورده-کولرگازی

دفتر کار جنت آباد مناسب کار ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

جنت آباد مرکزی نبش ۲۰ متری گلستان روبر..

قیمت کل: ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۷۹ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

جنت آباد مرکزی مخبری بین شاهین و ستاری ..

قیمت کل: ۴,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

جنت آباد جنوبی بلوارلاله شرقی نبش کوی ن..

قیمت کل: ۳,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۱۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

جنت آباد شمالی نبش بهارستان ۲۳ ..

قیمت کل: ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

جنت آباد مرکزی نرسیده به همت ..

قیمت کل: ۴,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

جنت آبادجنوبی بین لاله و چهارباغ طبقه فوقانی..

قیمت کل: ۴,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ساله

جنت آباد مرکزی بالاتر از ..

قیمت کل: ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری

فروش دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۱۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

جنت آباد شمالی نبش بهارستان ۲۳ ..

قیمت کل: ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری نوساز

جنت آباد مرکزی نبش یازدهم مخ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۵ قیمت کل: ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۷۵ قیمت کل: ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

مستغلات جنت آباد دفتر کار سند اداری ۳ ط ۴ واحدی درکل ۱۲ واحد زیربنای کل: ۸۰۰م ۷ ساله

جنت آباد شاهین شمالی خ کریمی طامه پ..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مساحت و طول بر اطلاع نداشتند

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

جنت آباد جنوبی خ لاله شرقی جنب جانبو ..

قیمت کل: ۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۱۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان تقاطع ش..

قیمت کل: ۶,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۲۰ متر طبقه: چهارم نوساز

جنت آباد متری لاله شرقی ساختم..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

جنت آباد شاهین شمالی همت..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۴۸ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۸ ساله

جنت آباد جنوبی مجتمع تجاری س..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در جنت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در جنت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.