خرید کاربری اداری در جنت آباد

خرید مستغلات جنت آباد دفتر کار سند اداری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۸۰م نوساز

جنت آباد جنوبی ابتدای بلوار لاله شرقی جنب نانوائی ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

کلیدنخورده-کولرگازی

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

جنت آباد شاهین شما..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۲۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جنت آباد شمالی روبروی ۳۵ متری گلستان ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

بخش چشم پزشکی و درمانگاه -باسهام تزریقات و کلیه وسایل بفروش میرسد

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جنت آباد جنوبی ابتدای بلوار لاله شرقی ..

قیمت کل: ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار جنت آباد سند اداری نوساز

جنت آباد جنوبی بلوار ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۰ قیمت کل: ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۰ قیمت کل: ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج فلت

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری

خرید دفتر کار جنت آباد مناسب کار ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

جنت آباد مرکزی نبش ۲۰ متری گلستان روبر..

قیمت کل: ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۷۹ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

جنت آباد مرکزی مخبری بین شاهین و ستاری ..

قیمت کل: ۴,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۴۸ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۸ ساله

جنت آباد جنوبی مجتمع سمر..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

جنت آباد جنوبی بلوارلاله شرقی نبش کوی ن..

قیمت کل: ۳,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۶۵ متر طبقه: سوم نوساز

جنت آباد مرکزی بالاتر از ۳۵ متری گلستان نبش..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

فروش دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

جنت آباد مرکزی تقاطع شاهین و مخبری پ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۱۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

جنت آباد شمالی نبش بهارستان ۲۳ ..

قیمت کل: ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

جنت آباد جنوبی روبروی پاساژ کوروش نبش شامل..

قیمت کل: ۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کمیسیون مشاور یک درصد

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

جنت آباد مرکزی نرسیده به همت ..

قیمت کل: ۴,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

جنت آبادجنوبی بین لاله و چهارباغ طبقه فوقانی..

قیمت کل: ۴,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۲۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان بین شاهین و ستاری جنب پارک..

قیمت کل: ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ساله

جنت آباد مرکزی بالاتر از ..

قیمت کل: ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۱۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

جنت آباد شمالی نبش بهارستان ۲۳ ..

قیمت کل: ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جنت آباد سند اداری نوساز

جنت آباد مرکزی نبش یازدهم مخ..

زیربنا: ۷۵ قیمت کل: ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۵ قیمت کل: ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

مستغلات جنت آباد دفتر کار سند اداری ۳ ط ۴ واحدی درکل ۱۲ واحد زیربنای کل: ۸۰۰م ۷ ساله

جنت آباد شاهین شمالی خ کریمی طامه پ..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مساحت و طول بر اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار جنت آباد سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

جنت آباد جنوبی خ لاله شرقی جنب جانبو ..

قیمت کل: ۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۱۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان تقاطع ش..

قیمت کل: ۶,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۲۰ متر طبقه: چهارم نوساز

جنت آباد متری لاله شرقی ساختم..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

جنت آباد شاهین شمالی همت..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۴۸ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۸ ساله

جنت آباد جنوبی مجتمع تجاری س..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار جنت آباد سند اداری ۷۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

جنت آباد بالاترازهمت نرسیده به ۳۵ متری گلستان نبش کوی ..

قیمت کل: ۴,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ لاین آسانسور- ۲ پارکینگ

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: سوم ۱ ساله

جنت آباد شمالی بالاتر از ایرانپارس پ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت پکیج فلت

دفتر کار جنت آباد سند اداری ۷۰ متر طبقه: واحدها نوساز

جنت آباد مرکزی بالاتر از ۳۵ متری گلستان نبش..

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در جنت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در جنت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.