خرید کاربری اداری در بلوار فردوس غرب

خرید دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

بلوار فردوس غرب خ شقایق مرکزی نبش حکیم ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۶ ساله

بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی نب..

طبقه: دوم زیربنا: ۶۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۶۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی تابلو خور

۶۰ متری سنداداری- ۶۸ متری موقعیت اداری

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

بلوارفردوس غرب نبش خ شقایق ساختمان پر..

قیمت کل: ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

بلوارفردوس غرب بالاتراز ورزی ..

قیمت کل: ۳,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

ت.ت/

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۵۸ متر طبقه: پنجم ۱۴ ساله

بلوارفردوس غرب سازمان برنامه جنوبی خ ۲۱ مرکزی س..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت فلت

خرید دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۳۰۰ متر طبقه: دوم ۸ ساله

بلوارفردوس غرب خ ستاری خ ابراهیمی جنوبی ک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

۴ پارکینگ

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

بلوارفردوس غرب خ ورزی جنوبی نبش پانزدهم ..

قیمت کل: ۳,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

بلوارفردوس غرب خ ورزی جنوبی نبش پانزدهم غ..

قیمت کل: ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

بلوار فردوس غرب شمالی کوچه یکم غرب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۵۶ متر طبقه: چهارم نوساز

بلوار فردوس غرب سازمان برنامه جنوبی کوی ۲۱ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۴۲ متر طبقه: اول ۲ ساله

بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوب..

قیمت کل: ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت فلت

فلت-پایان کار اداری

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

بلوار فردوس غرب روبروی درمانگاه کیمیا ..

قیمت کل: ۲,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

فردوس غرب خ ورزی جنوبی نبش ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی تابلو خور

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۷۹ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

بلوار فردوس غرب جنب قنادی پائیزان بین پروانه ش..

قیمت کل: ۲,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

معاوضه / فروش دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری مستغلات تفکیک شده ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد ۱۶۳۰ متر - متراژها: ۱۳ * ۱۰۰م +۱۱۰م +۱۱۵م +۱۰۵م ۳ ساله

بلوار فردوس غرب خ رامین جنوبی کوی نی..

قیمت کل: ۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

معاوضه با کلنگی

خرید دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

بلوار فردوس غرب روبروی درمانگاه کیمیا ..

قیمت کل: ۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی نبش پانزدهم ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

بلوارفردوس غرب نبش پروانه شمالی طبقه فوقانی بانک پاس..

قیمت کل: ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

بلوارفردوس غرب سازمان برنامه جنوبی نبش خ ۲ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

معاوضه / فروش دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری مستغلات تفکیک شده ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد ۱۶۳۰ متر - متراژها: ۱۳ * ۱۰۰م +۱۱۰م +۱۱۵م +۱۰۵م ۳ ساله

بلوار فردوس غرب خ رامین جنوبی کوی نی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

معاوضه با کلنگی

فروش دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

بلوار فردوس غرب ورزی شمالی خ اول غربی ساختمان ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۵۰ متر طبقه: پنجم نوساز

بلوار فردوی غرب شقایق جنوبی کوی ..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت فروش با مستاجر

دفتر کار بلوار فردوس غرب سند اداری ۸ ساله

بلوارفردوس غرب چهارراه ت..

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت فلت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در بلوار فردوس غرب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در بلوار فردوس غرب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.