خرید کاربری اداری در بلوار فردوس شرق

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۱۹۰ متر طبقه: واحدها ۱ ساله

بلوار فردوس شرق ستاری ک دو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری مستغلات تفکیک شده ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد ۱۶۸۵ متر - متراژها: ۱۴ * ۱۰۵م +۱۰۰م +۱۱۵م نوساز

بلوار فردوس شرق نبش خ رامین جنوبی ک ن..

قیمت کل: ۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

۱۷۲۰ متر مفید

دفتر کار بلوار فردوس شرق سنداداری-تجاری ۸۸ متر طبقه: پنجم ۲ ساله

بلوار فردوس شرق نبش وفاآذر آی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر فلت

۲ لاین آسانسور

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

بلوارفردوس شرق بین رامین و وفاآذرشمالی ..

قیمت کل: ۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده دوربین مداربسته

درکل ۱۴ واحد

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد زیربنای کل: ۱,۵۰۰م ۴ ساله

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر اول ..

قیمت کل: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۳۰۰ متر تجاری - ۱۰ واحد ۱۵۰ م

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری مستغلات تفکیک شده

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بلوارفردوس شرق روبروی مجتمع ورزشی خادم ..

قیمت کل: ۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری دوربین مداربسته

دارای ۳۰ مترقدرالسهم

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۱ ساله

بلوار فردوس شرق بین خ گلستان و..

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۵ قیمت کل: ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۹۳ قیمت کل: ۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت فروش با مستاجر

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۱۰۹ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

بلوار فردوس شرق تقاطع رامین پ..

قیمت کل: ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

بلوارفردوس شرق خ سازمان آب پلاک هنگا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش مستغلات بلوار فردوس شرق دفتر کار سند اداری ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد ۱۶۳۰ متر - متراژها: ۱۳ * ۱۰۰م +۱۱۵م +۱۰۵م +۱۱۰م نوساز

بلوار فردوس شرق نبش رامین جنوبی کوی ن..

قیمت کل: ۸۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت بنای مفید

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

۱۸۲۰ متر زیربنای مفید

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

بلوار فردوس شرق بین ولیعصر و ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر کوی اع..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۵ متر طبقه: چهارم نوساز

بلوار فردوس شرق چهارراه وفاآذر م..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری نوساز

بلوار فردوس شرق بین ابراهیم جنوبی و ..

زیربنا: ۶۳ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۳ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مستغلات بلوار فردوس شرق دارای مغازه ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد ۱۶۵۰ متر - متراژها: ۹ * ۱۵۰م +۳۰۰م ۲ ساله

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر نبش با..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۲۹۵ متر تجاری ملکیت

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری دارای مغازه ۱,۸۰۰ متر طبقه: درکل ۴ ساله

بلوار فردوس خ ولیعصر اول ب..

قیمت کل: ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۳۰۰ متر تجاری ۱۰ واحد ۱۵۰ م

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۳ متر طبقه: چهارم نوساز

بلوارفردوس شرق بین رامین و گلست..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

کلیدنخورده

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۴ متر طبقه: سوم نوساز

بلوارفردوس شرق نرسیده به حسن آباد پ..

قیمت کل: ۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۴۳ متر طبقه: اول ۱۵ ساله

بلوارفردوس شرق روبروی خ ع..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۹۳ متر طبقه: چهارم نوساز

بلوارفردوس شرق بین رامین وگل..

قیمت کل: ۳,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

بلوارفردوس شرق بین ولیعصر و قبادی جنب پاساژ ارم..

قیمت کل: ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در بلوار فردوس شرق آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در بلوار فردوس شرق شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.