خرید کاربری اداری در بلوار فردوس شرق

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۴ متر طبقه: سوم نوساز

بلوارفردوس شرق نرسیده به حسن آباد پ..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۸۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

بلوارفردوس شرق نبش رامین جنوبی ساختم..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

بلوار فردوس شرق بین ولیعصر و ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر س..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری مستغلات تفکیک شده ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد ۱۶۸۵ متر - متراژها: ۱۴ * ۱۰۵م +۱۱۵م +۱۰۰م نوساز

بلوار فردوس شرق نبش خ رامین جنوبی ک ن..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

۱۷۲۰ متر مفید

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۳۰۰ متر طبقه: اول ۳ ساله

بلوارفردوس شرق خ ابراهیمی جنوبی کوی ..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر اطفاء حریق

۲ پارکینگ- ۴۰ مترتابلوخور- اجاره به املاک و سالن زیبائی-باشگاه داده نمیشود- ۲ پارکینگ-کابل کشی

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۷ متر طبقه: دوم نوساز

بلوارفردوس شرق روبروی بانک مسکن پل..

قیمت کل: ۳,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۵ متر طبقه: چهارم نوساز

بلوار فردوس شرق چهارراه وفاآذر مجتمع آی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها نوساز

بلوار فردوس شرق بین ابراهیمی جنوبی و ..

قیمت کل: ۳,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بلوار فردوس شرق بین وفا آذر و رامین ..

قیمت کل: ۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده دوربین مداربسته

۳۴ م قدرالسهم

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۵ متر طبقه: سوم نوساز

بلوار فردوس شرق بین گلستان و رامین ..

قیمت کل: ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت فروش با مستاجر

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۱۰۹ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

بلوار فردوس شرق تقاطع رامین پ..

قیمت کل: ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۱ ساله

بلوار فردوس شرق ستاری ک دو..

زیربنا: ۱۹۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۹۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار بلوار فردوس شرق سنداداری-تجاری ۸۸ متر طبقه: پنجم ۲ ساله

بلوار فردوس شرق نبش وفاآذر آی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر فلت

۲ لاین آسانسور

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

بلوارفردوس شرق بین رامین و وفاآذرشمالی ..

قیمت کل: ۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده دوربین مداربسته

درکل ۱۴ واحد

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد زیربنای کل: ۱,۵۰۰م ۴ ساله

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر اول ..

قیمت کل: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۳۰۰ متر تجاری - ۱۰ واحد ۱۵۰ م

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری مستغلات تفکیک شده

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بلوارفردوس شرق روبروی مجتمع ورزشی خادم ..

قیمت کل: ۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری دوربین مداربسته

دارای ۳۰ مترقدرالسهم

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۱ ساله

بلوار فردوس شرق بین خ گلستان و..

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۵ قیمت کل: ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۹۳ قیمت کل: ۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت فروش با مستاجر

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

بلوارفردوس شرق خ سازمان آب پلاک هنگا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش مستغلات بلوار فردوس شرق دفتر کار سند اداری ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد ۱۶۳۰ متر - متراژها: ۱۳ * ۱۰۰م +۱۱۰م +۱۰۵م +۱۱۵م نوساز

بلوار فردوس شرق نبش رامین جنوبی کوی ن..

قیمت کل: ۸۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت بنای مفید

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

۱۸۲۰ متر زیربنای مفید

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر کوی اع..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری نوساز

بلوار فردوس شرق بین ابراهیم جنوبی و ..

زیربنا: ۶۳ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۳ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در بلوار فردوس شرق آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در بلوار فردوس شرق شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.