خرید کاربری اداری در بلوار فردوس شرق

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۳۰۰ متر طبقه: اول ۳ ساله

بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی ج...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

بلوار فردوس شر...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۵ متر طبقه: سوم ۵ ساله

بلوار فردوس شرق نب...

قیمت کل: ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری نوساز

بلوار فردوس شرق بین ابراهی...

زیربنا: ۷۵

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۵

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۲۹۰ متر طبقه: اول ۵ ساله

بلوار فردوس شرق ستاری نرسیده به فردوس...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری مستغلات تفکیک شده ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد ۱۶۸۵ متر - متراژها: ۱۴ * ۱۰۵م +۱۰۰م +۱۱۵م نوساز

بلوار فردوس شرق نبش خ رامی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

۱۷۲۰ متر مفید

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۵۲ متر طبقه: پنجم ۹ ساله

بلوار فردوس شرق ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۵۵ متر طبقه: دوم ۳ ساله

بلوارفردوس شرق آیریک سن...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج فلت

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

بلوارفردوس شرق خ وفاآذ...

قیمت کل: ۱۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

بلوار فردوس شرق خ ابر...

قیمت کل: ۷,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۷ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۹ ساله

بلوار فردوس شرق چهارراه وفا آذر...

قیمت کل: ۵,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آسانسور ۲ لاین

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

بلوار فردوس شرق نرسیده به ف...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

بلوارفردوس شرق تقاطع وفاآذر...

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر پارتیشن

لابی من ۲۴ ساعته

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

بلوار فردوس شرق خ...

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۳ متر طبقه: چهارم ۲ ساله

بلوار فردوس شرق بین ر...

قیمت کل: ۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

بلوارفردوس شرق تقاطع خ ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل پارتیشن

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

بلوار فردوس شرق خ...

قیمت کل: ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری مستغلات تفکیک شده ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد ۱۶۸۵ متر - متراژها: ۱۴ * ۱۰۵م +۱۰۰م +۱۱۵م نوساز

بلوار فردوس شرق نبش خ رامی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

۱۷۲۰ متر مفید

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بلوار فردوس شرق تقاطع شهید ستاری روبر...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

بلوار فردوس تقاطع ستاری روبروی ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری تابلو خور

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۹۱ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

بلوارفردوس شرق بین خ حسن آب...

قیمت کل: ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

درحال حاضر استودیو

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

بلوارفردوس شرق بین خ حسن آب...

قیمت کل: ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دارای تجهیزات استودیو

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

بلوارفردوس شرق تقاطع خ ...

قیمت کل: ۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل پارتیشن

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

بلوار فردوس شرق بین رامین و ...

قیمت کل: ۳,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند اداری ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

بلوار فردوس شرق تقاطع...

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

کلیدنخورده

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در بلوار فردوس شرق آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در بلوار فردوس شرق شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.