خرید کاربری اداری در اشرفی اصفهانی

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۹۰ متر ۱۵ خوابه طبقه: درکل ۸ ساله

اشرفی اصفهانی باهنر خ کاشفی نیک...

قیمت کل: ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند تجاری ۵۷ متر طبقه: همکف ۵ ساله

اشرفی اصفها...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

مجوز تغییر اداری- ۲۵ پنجره خور

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری نوساز

اشرفی اصفهانی بالاتر از پل ...

زیربنا: ۲۲۰

زیربنا: ۱۱۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۰

متری: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور

تهویه مرکزی-اطلاع دقیق نداشتند

مستغلات اشرفی اصفهانی دفتر کار سند اداری ۷۶۵م - ۵ ط در کل ۶ واحد ۴ ساله

اشرفی اصفهانی نبش کوچه...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از طول بر اطلاع نداشتند

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۶ ساله

اشرفی تقاطع عدل ...

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۹,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۰۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۶,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتراز...

قیمت کل: ۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۲۰ متر طبقه: چهارم ۴ ساله

اشرفی اصفهانی جنب تیر...

قیمت کل: ۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر از حکی...

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۶,۳۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری نوساز

اشرفی اصفهانی تقاطع غ...

طبقه: ۱۰ زیربنا: ۷۰ قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ۱۰ زیربنا: ۳۵۰ قیمت کل: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت سالن اجتماعات لابی

متراژ واحدها از ۷۰ الی ۳۵۰ متر میباشد

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع...

قیمت کل: ۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری هواساز

فروش دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر از نی...

قیمت کل: ۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

طبقه همکف تجاری میباشد

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

اشرفی اصفهانی نبش خ وحدتی...

قیمت کل: ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۴,۸۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

اشرفی اصفهانی خ وحد...

قیمت کل: ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مبله

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۸۵ متر طبقه: هفتم نوساز

اشرفی اصفهانی نبش خ غ...

قیمت کل: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت سالن اجتماعات

لابی من-کلید نخورده

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

اشرفی اصفهانی بین حکیم و همت...

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج

۹ متر انباری

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

اشرفی اصفهانی بالاترازمرزداران بین ...

قیمت کل: ۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش با مستاجر

مستغلات اشرفی اصفهانی دفتر کار سند اداری ۳,۰۰۰م - ۹ ط در کل ۲۷ واحد ۱۲ ساله

اشرفی اصفهانی خ بهار ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۹ تا نیم طبقه

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۸۰ متر طبقه: چهارم نوساز

اشرفی اصفهانی روبرو...

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه ...

قیمت کل: ۴,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

اشرفی اصفهانی سیمون ب...

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری نوساز

اشرفی اصفهانی نرسیده به فلکه دوم...

طبقه: دوم زیربنا: ۲۶۰ خواب: ۱

طبقه: سوم زیربنا: ۲۶۰ خواب: ۱

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۶۰ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

اشرفی اصفهانی سیمون بو...

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۷۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار شهرک نف...

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۷۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

اشرفی اصفهانی نبش خ طباطبائی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در اشرفی اصفهانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در اشرفی اصفهانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.