خرید کاربری اداری در اشرفی اصفهانی

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع مرزداران نب..

قیمت کل: ۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری هواساز

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش نبش خ چ..

قیمت کل: ۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

طبقه همکف تجاری میباشد

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند تجاری ۵۷ متر طبقه: همکف ۵ ساله

اشرفی اصفهانی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

مجوز تغییر اداری- ۲۵ پنجره خور

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

اشرفی اصفهانی نبش خ وحدتی ساختمان پا..

قیمت کل: ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۴,۸۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

اشرفی اصفهانی خ وحدتی پلاک..

قیمت کل: ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مبله

خرید مستغلات اشرفی اصفهانی دفتر کار سند اداری ۷۶۵م - ۵ ط در کل ۶ واحد ۴ ساله

اشرفی اصفهانی نبش کوچه حافظ پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از طول بر اطلاع نداشتند

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۸۵ متر طبقه: هفتم نوساز

اشرفی اصفهانی نبش خ غروی پلاک..

قیمت کل: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت سالن اجتماعات

لابی من-کلید نخورده

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

اشرفی اصفهانی بین حکیم و همت نبش خ آذری ..

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج

۹ متر انباری

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

اشرفی اصفهانی بالاترازمرزداران بین کوی ردائی و ولد..

قیمت کل: ۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش با مستاجر

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۹۰ متر ۱۵ خوابه طبقه: درکل ۶ ساله

اشرفی اصفهانی باهنر خ کاشفی نیک خ پاییزان ک و..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

فروش مستغلات اشرفی اصفهانی دفتر کار سند اداری ۳,۰۰۰م - ۹ ط در کل ۲۷ واحد ۱۲ ساله

اشرفی اصفهانی خ بهار شرقی پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۹ تا نیم طبقه

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۸۰ متر طبقه: چهارم نوساز

اشرفی اصفهانی روبروی چای گ..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه نبش کوی آذری..

قیمت کل: ۴,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری نوساز

اشرفی اصفهانی نرسیده به فلکه دوم خ سازمان آب غ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۶۰ خواب: ۱

طبقه: سوم زیربنا: ۲۶۰ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۲۶۰ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار پلا..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۷۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار شهرک نفت بالاتراز نان ف..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۷۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

اشرفی اصفهانی نبش خ طباطبائی بالاترازهمت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتراز پونک نبش خ پنج..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۸,۹۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل-موقعیت تجاری

دفتر کار اشرفی اصفهانی مناسب کار ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتراز پونک نبش خ پنج..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۸,۹۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل-موقعیت تجاری

فروش دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری نوساز

اشرفی اصفهانی خ مخب..

زیربنا: ۱۲۰ قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۲۰ قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتراز بزرگراه حکی..

قیمت کل: ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

اشرفی اصفهانی میرزابابایی روبروی پ..

قیمت کل: ۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۵۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

اشرفی اصفهانی نبش کوی هفدهم پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

فروش با مستاجر

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

اشرفی اصفهانی نرسیده به همت جنب مسجد امام..

قیمت کل: ۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید مستغلات اشرفی اصفهانی دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۶۹۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۳۸م +۱۳۸م ۶ ساله

اشرفی اصفهانی خروجی باهنر خ کاشفی نیک خ پائیزان و..

قیمت کل: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

از طول بر اطلاع نداشتند

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در اشرفی اصفهانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در اشرفی اصفهانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.