خرید کاربری اداری در اشرفی اصفهانی

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

اشرفی اصفهانی جنب خ گلزار یکم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

با وسایل آرایشگاه

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

اشرفی اصفهانی نرسیده به همت جنب مسجد امام..

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۴۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

اشرفی اصفهانی مجتمع تیراژه ساخت..

قیمت کل: ۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

کلیدنخورده

مستغلات اشرفی اصفهانی دفتر کار سند اداری ۶ ط در کل ۲۷ واحد زیربنای کل: ۳,۰۰۰م ۱۲ ساله

اشرفی اصفهانی خ بهار شرقی پلا..

قیمت کل: ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر از سه راه باغ فیض جنب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

خرید مستغلات اشرفی اصفهانی دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۶۹۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۳۸م +۱۳۸م ۶ ساله

اشرفی اصفهانی خروجی باهنر خ کاشفی نیک خ پائیزان و..

قیمت کل: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

از طول بر اطلاع نداشتند

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۱ ساله

اشرفی اصفهانی باهنر روبروی بلوار اب..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فروش با مستاجر

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۳۳ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲ ساله

اشرفی اصفهانی میرزابابایی روبروی پ..

قیمت کل: ۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

معاوضه / فروش دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۵۷ متر طبقه: همکف ۵ ساله

اشرفی اصفهانی خ مخبری پل..

قیمت کل: ۸,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

معاوضه با واحد کوچکتر در پونک

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۷۸۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۵۶م +۱۵۶م نوساز

اشرفی اصفهانی نبش کوی هفدهم پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد زیربنای کل: ۳,۹۰۰م نوساز

اشرفی اصفهانی تقاطع پل حکیم جنب بانک صادرات مدیری..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل چیلر فلت

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری دارای مغازه ۳,۶۰۰ متر طبقه: درکل ۹ ساله

اشرفی اصفهانی ناطق نوری نبش چها..

قیمت کل: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۸۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

۱۱۵ متر تجاری-سند اداری تجاری مسکونی

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری دارای مغازه

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری نوساز

اشرفی اصفهانی نرسیده به فلکه دوم خ سازمان آب غ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۶۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۲۶۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۲۶۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۶ ساله

اشرفی اصفهانی نرسیده به همت جنب مسجد امام رضا خ..

طبقه: دوم زیربنا: ۶۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۶۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۹۰ متر ۱۵ خوابه طبقه: درکل ۶ ساله

اشرفی اصفهانی باهنر خ کاشفی نیک خ پاییزان ک و..

قیمت کل: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

اشرفی اصفهانی نبش بلوار مخبری پ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

اشرفی اصفهانی ضلع شمال تیراژه گنجینه..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

اشرفی اصفهانی خ آذر..

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

اشرفی اصفهانی بالاتر از مرزداران بین کوی دائ..

قیمت کل: ۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

مستغلات اشرفی اصفهانی دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۳۲۵۰ متر - متراژها: ۴ * ۶۵۰م +۶۵۰م نوساز

اشرفی اصفهانی تقاطع حکیم نبش خ خجسته پور جنب..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

معاوضه / فروش دفتر کار اشرفی اصفهانی سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک نشده ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۳۶۰۰ متر - متراژها: ۵ * ۶۰۰م +۶۰۰م ۹ ساله

اشرفی اصفهانی ناطق نوری نبش چها..

قیمت کل: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

معاوضه با کلنگی و آپارتمان

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۱۳۶ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

اشرفی اصفهانی خ مخبری ضلع جنوب غربی میدان عدل نبش کوی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند اداری ۴۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

اشرفی اصفهانی خ معین پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در اشرفی اصفهانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در اشرفی اصفهانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.