خرید کاربری اداری در آیت الله کاشانی

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر نبش فه..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۹۲ متر ۸ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

آیت الله کاشانی نبش وفاآذر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پارکینگ و انباری مشاع

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام بین کوی دوم و چ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۴ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مجتمع کامپیوتر طبقه ..

قیمت کل: ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

کاشانی بین رامین و حسن آباد پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

آیت الله کاشانی بین سلیمی جهرمی و گلست..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی اتوبان حکیم بعد از پل ستاری نبش خ شقایق ..

قیمت کل: ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

معاوضه با مسکونی

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۱ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی مجتمع تجا..

قیمت کل: ۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

آیت الله کاشانی خ حسن آباد ک..

قیمت کل: ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجدنظام مافی نبش خ محرا..

قیمت کل: ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

آیت الله کاشانی خ حسن آباد بن بست پنجم ال..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۴,۹۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۹۳ متر طبقه: هفتم نوساز

آیت الله کاشانی خ شقایق پلاک..

قیمت کل: ۱۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

مستغلات آیت الله کاشانی دارای مغازه ۴۰۰م - ۲ ط درکل۴واحد قدیمی

آیت الله کاشانی روبروی نجف زاد..

قیمت کل: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور فلت

۴۰ مترتجاری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

آیت الله کاشانی بین گلستان و سلیمی جهرم..

قیمت کل: ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج مبله دوربین مداربسته

۲ پارکینگ- ۱۰۰ متر روف گاردن- ۲ آسانسور-تماس درساعت اداری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی مجتمع تجا..

قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۳۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۶ ساله

آیت الله کاشانی نرسیده به ایستگاه مهران طبقه فوق..

قیمت کل: ۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

۳ پارکینگ

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۸۴ متر طبقه: اول ۹ ساله

آیت الله کاشانی بالاتراز بلوار اباذر روبروی یا..

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت مبله دوربین مداربسته

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجت..

قیمت کل: ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی مجتمع تجا..

قیمت کل: ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

آیت الله کاشانی بلواراباذر روبرو..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ بالکن

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

آیت الله کاشانی بین ابوذر و مهران ساختمان را..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی تقاطع شقایق طبقه فوقانی بانک..

قیمت کل: ۵,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۹۲ متر ۸ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

آیت الله کاشانی نبش وفاآذر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پارکینگ و انباری مشاع

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۱۶ ساله

آیت الله کاشانی بالاتراز تقاطع سلیمی..

قیمت کل: ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فروش با مستاجر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۷ ساله

آیت الله کاشانی فلکه دوم صادقیه ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۳۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجدنظام مافی مجتم..

قیمت کل: ۸,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

اطلاع دقیق نداشتند- ۲ طبقه تجاری همکف

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

آیت الله کاشانی نبش خ وفادار شمالی پ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

آیت الله کاشانی نبش وفاآذرشمالی طبقه فوقانی ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی م..

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۱۳ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

آیت الله کاشانی جنب بلوار اباذر پل..

قیمت کل: ۷,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.