خرید کاربری اداری در آیت الله کاشانی

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها ۱ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام بین کوی دوم و چ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش عطاران سا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۹۲ متر ۸ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

آیت الله کاشانی نبش وفادار..

قیمت کل: ۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پارکینگ و انباری مشاع - پرده کرکره //میز اداری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۸۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

آیت الله کاشانی بالاتر از وفا آذر ط فوق..

قیمت کل: ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۶ متر طبقه: هفتم نوساز

آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ پیامبر شرقی تقاطع خ گ..

قیمت کل: ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر نرسیده به آتش..

زیربنا: ۷۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

بازدید با هماهنگی قبلی

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

آیت الله کاشانی خ ۲۰۰ دستگاه پاس..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۱۴ متر طبقه: چهارم ۱ ساله

آیت الله کاشانی جنب بلوار اباذر پل..

قیمت کل: ۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

بازدید ازساعت ۹ صبح -بازدیدهمه روز بجر ایام تعطیل- بازدید با هماهنگی-فلت

خانه آیت الله کاشانی موقعیت اداری ۴۰۰ متر

آیت الله کاشانی روبروی نجف زاد..

قیمت کل: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور فلت

۴۰ مترتجاری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

آیت الله کاشانی ستاری شمالی بالاتر از کوروش ..

قیمت کل: ۱۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۷۵ متر طبقه: چهارم نوساز

آیت الله کاشانی خ ابوذر نبش لاله یکم ..

قیمت کل: ۱۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

تحویل ۳ ماه آینده

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

آیت الله کاشانی خ وفاآذرشمالی بن بست طالق..

قیمت کل: ۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۹۲ متر ۸ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

آیت الله کاشانی نبش وفادار..

قیمت کل: ۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

پرده کرکره //میز اداری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۵۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

آیت الله کاشانی غرب روبروی شهرداری منطقه ..

قیمت کل: ۱۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

آیت الله کاشانی خ ۲۰۰ دستگا..

قیمت کل: ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

آیت الله کاشانی روبروی نظام مافی مجت..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۰۴ متر طبقه: اول ۶ ساله

آیت الله کاشانی نبش گلستان و بوستان یکم..

قیمت کل: ۴,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی روبروی شهرداری برج البر..

طبقه: ۹ زیربنا: ۵۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۶۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

۶۷ مترسندمسکونی:--/ ۳۶ م متری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

آیت الله کاشانی ستاری شمالی بالاتر از کوروش ..

قیمت کل: ۷,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر نرسیده به آتش..

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۴ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۷۸ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

بازدید با هماهنگی قبلی- ۲ طبقه تجاری ۴ ط اداری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

آیت الله کاشانی بلواراباذرگلدشت روبروی بیمارستان پیامبران..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

آیت الله کاشانی اتوبان حکیم بعد از پل ستاری نبش خ شقایق س..

قیمت کل: ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم نوساز

آیت الله کاشانی روبروی نظام مافی مج..

قیمت کل: ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند- ۳ پارکینگ

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۴ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر ..

زیربنا: ۷۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.