خرید کاربری اداری در آیت الله کاشانی

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام بین کوی دوم و چ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۹۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر نرسیده به آتش..

طبقه: چهارم زیربنا: ۷۸ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۴ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

بازدید با هماهنگی قبلی- ۲ طبقه تجاری ۴ ط اداری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش عطاران سا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

آیت الله کاشانی بلواراباذرگلدشت روبروی بیمارستان پیامبران..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۱۴ متر طبقه: چهارم ۱ ساله

آیت الله کاشانی جنب بلوار اباذر پل..

قیمت کل: ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

بازدید ازساعت ۹ صبح -بازدیدهمه روز بجر ایام تعطیل- بازدید با هماهنگی-فلت

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۶ متر طبقه: هفتم نوساز

آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ پیامبر شرقی تقاطع خ گ..

قیمت کل: ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

آیت الله کاشانی ستاری شمالی بالاتر از کوروش ..

قیمت کل: ۷,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

آیت الله کاشانی اتوبان حکیم بعد از پل ستاری نبش خ شقایق س..

قیمت کل: ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم نوساز

آیت الله کاشانی روبروی نظام مافی مج..

قیمت کل: ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند- ۳ پارکینگ

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۴ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر ..

زیربنا: ۷۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر پلا..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

آیت الله کاشانی روبروی پاساژ یاران طبقه فوقانی بانک ..

قیمت کل: ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۲ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

آیت الله کاشانی روبروی نظام م..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

آیت الله کاشانی خ وفاآذرشمالی بن بست طالق..

قیمت کل: ۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۹۲ متر ۸ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

آیت الله کاشانی نبش وفاآذر..

قیمت کل: ۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده اعلام حریق دزدگیر

پارکینگ مشاع

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

آیت الله کاشانی بالاتر از وفاآذر طبقه فوقانی بانک پاسا..

قیمت کل: ۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خانه آیت الله کاشانی موقعیت اداری ۴۰۰ متر

آیت الله کاشانی روبروی نجف زاد..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور

۴۰ مترتجاری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

آیت الله کاشانی غرب روبروی شهرداری منطقه ..

متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

--/ ۱ میلیارد جواز سندی - ۸۵ مترقدرالسهم-M ۱۱۱ -

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری نوساز

آیت الله کاشانی بالاتر از وفا آذر ط فوق..

طبقه: پنجم زیربنا: ۸۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی خ تراکمه نبش گلستان یکم..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

پارکینگ دارای برق ۳ فاز- پارکینگ جداگانه محاسبه میشود- ۶ پارکینگ- ۵ انباری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر نرسیده به آتش..

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۶۴ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

-بازدید با هماهنگی

مستغلات آیت الله کاشانی دفتر کار سنداداری-تجاری ۷ ط درکل ۲۴ واحد زیربنای کل: ۱,۶۰۰م ۵ ساله

آیت الله کاشانی نرسیده به خ مهران خ دانشو..

قیمت کل: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

۳۵ پارکینگ- ۲ لاین آسانسور-ازطول بر اطلاع نداشتند

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۷ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

آیت الله کاشانی نبش وفااذر طبقه فوقا..

قیمت کل: ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.--%>