خرید کاربری اداری در آیت الله کاشانی

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۶ متر طبقه: هفتم نوساز

آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ پیامبر شرقی تقاطع خ گ..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

خانه آیت الله کاشانی موقعیت اداری ۴۰۰ متر

آیت الله کاشانی روبروی نجف زاد..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۵,۸۸۲,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور فلت

۴۰ مترتجاری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۹۲ متر ۸ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

آیت الله کاشانی نبش وفادار..

قیمت کل: ۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پارکینگ و انباری مشاع

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

آیت الله کاشانی اتوبان حکیم بعد از پل ستاری نبش خ شقایق س..

قیمت کل: ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

آیت الله کاشانی خ ۲۰۰ دستگا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگاه پا..

قیمت کل: ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی روبروی داروخانه بیدا..

قیمت کل: ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

آیت الله کاشانی خ حسن آباد بن بست یکم..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۰۴ متر طبقه: اول ۶ ساله

آیت الله کاشانی نبش گلستان و بوستان یکم..

قیمت کل: ۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی م..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ازتعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

آیت الله کاشانی خ وفاآذر شمالی بن بست طالقانی ساخ..

قیمت کل: ۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی روبروی شاهین جنوبی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۱ متر طبقه: دوم ۱۰ ساله

آیت الله کاشانی بلواراباذر پاساژ پرد..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

کاربری اداری تجاری-ازتعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۴ متر طبقه: پنجم نوساز

آیت الله کاشانی خ اباذر خ گلدشت م..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۱۳ متر طبقه: چهارم ۱ ساله

آیت الله کاشانی جنب بلوار اباذر پل..

قیمت کل: ۷,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

بازدید ازساعت ۹ صبح -بازدیدهمه روز بجر ایام تعطیل- بازدید با هماهنگی-فلت

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

آیت الله کاشانی بین لاله وشقایق ساخت..

قیمت کل: ۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجدنظام مافی مجتم..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

اطلاع دقیق نداشتند- ۲ طبقه تجاری همکف

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر نرسیده به آتش..

قیمت کل: ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

سند اداری -بازدید با هماهنگی قبلی- ۲ طبقه تجاری ۴ ط اداری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

آیت الله کاشانی وفا آذر شمالی بن بست طالقان..

قیمت کل: ۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

آیت الله کاشانی روبروی گلستان شمالی ساخت..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

آیت الله کاشانی ستاری شمالی بالاتر از کوروش ..

قیمت کل: ۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

آیت الله کاشانی سازمان برنامه اتوبان حکیم بعد از پل ستاری نبش خ شق..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱ ساله

آیت الله کاشانی وفاآذرشمالی م..

طبقه: پنجم زیربنا: ۸۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۷۴ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۳۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

آیت الله کاشانی بعد از خ مهران پل..

قیمت کل: ۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگاه پل..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجتمع ت..

قیمت کل: ۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

پاسیو اختصاصی

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر نرسیده به آتش..

زیربنا: ۷۸ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۴ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.