خرید کاربری اداری در آیت الله کاشانی

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

آیت الله کاشانی نبش خ وفا...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۱۸ ساله

آیت الله کاشانی بالات...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت باز سازی شده

تابلوخور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی بین ستاری...

قیمت کل: ۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

آیت الله کاشانی نبش وفاآذرشمالی...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دس...

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۲ طبقه همکف تجاری میباشد

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجدنظام م...

قیمت کل: ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

آیت الله کاشانی خ حس...

قیمت کل: ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

معاوضه / فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی اتوبان حکیم بعد از پل س...

قیمت کل: ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

معاوضه با مسکونی

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اب...

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی بین باکری و ستاری مج...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت مبله

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۹۲ متر ۸ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

آیت الله کاشانی نبش...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پارکینگ و انباری مشاع

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

آیت الله کاشانی نبش خ وفا...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

آیت الله کاشانی تقاطع ستا...

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی خ شقایق شمالی...

قیمت کل: ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۹,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۸۲ متر طبقه: اول نوساز

آیت الله کاشانی بین سلیم...

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۴ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مجتمع ک...

قیمت کل: ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۱,۰۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

کاشانی بین رامین و حسن...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

آیت الله کاشانی بین سلیمی ج...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۱ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ...

قیمت کل: ۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

آیت الله کاشانی خ حسن آباد بن...

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۴,۹۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۹۳ متر طبقه: هفتم نوساز

آیت الله کاشانی خ شق...

قیمت کل: ۱۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

مستغلات آیت الله کاشانی دارای مغازه ۴۰۰م - ۲ ط درکل۴واحد قدیمی

آیت الله کاشانی روبرو...

قیمت کل: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور فلت

۴۰ مترتجاری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

آیت الله کاشانی بین گلستان ...

قیمت کل: ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج مبله دوربین مداربسته

۲ پارکینگ- ۱۰۰ متر روف گاردن- ۲ آسانسور-تماس درساعت اداری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ...

قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۳۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۶ ساله

آیت الله کاشانی نرسیده به ایستگاه...

قیمت کل: ۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

۳ پارکینگ

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۸۴ متر طبقه: اول ۹ ساله

آیت الله کاشانی بالاتراز بلوار ا...

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت مبله دوربین مداربسته

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

آیت الله کاشانی بلوار ...

قیمت کل: ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ...

قیمت کل: ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

آیت الله کاشانی بلواراب...

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ بالکن

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.