خرید کاربری اداری در آیت الله کاشانی

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجدنظام مافی نبش ..

طبقه: پنجم زیربنا: ۶۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۹۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ..

قیمت کل: ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی بالاتراز پمپ بنزین مجتم..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازسازی شده

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجدنظام مافی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۶ متر طبقه: هفتم نوساز

آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ پیامبر شرقی تقاطع خ گ..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۷ ساله

آیت الله کاشانی فلکه دوم صادقیه ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۹۲ متر ۸ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

آیت الله کاشانی نبش وفادار..

قیمت کل: ۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پارکینگ و انباری مشاع

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگاه پل..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۴۵ متر طبقه: همکف ساله

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ محرابی سوم م..

قیمت کل: ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

۲ پارکینگ-ورودی مستقل

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

آیت الله کاشانی بزرگراه باکری نبش کیهان دو..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

آیت الله کاشانی بین لاله وشقایق ساخت..

قیمت کل: ۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده فروش با مستاجر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

آیت الله کاشانی روبروی گلستان شمالی ساخت..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

آیت الله کاشانی ستاری شمالی بالاتر از کوروش ..

قیمت کل: ۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

مستغلات آیت الله کاشانی دارای مغازه ۲ ط درکل۴واحد زیربنای کل: ۴۰۰م قدیمی

آیت الله کاشانی روبروی نجف زاد..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۵,۸۸۲,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور فلت

۴۰ مترتجاری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر نرسیده به آتش..

زیربنا: ۷۸ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۴ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۱۴ متر طبقه: چهارم ۱ ساله

آیت الله کاشانی جنب بلوار اباذر پل..

قیمت کل: ۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

آیت الله کاشانی روبروی نظام مافی مجت..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۰۴ متر طبقه: اول ۶ ساله

آیت الله کاشانی نبش گلستان و بوستان یکم..

قیمت کل: ۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی م..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ازتعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۱ متر طبقه: دوم ۱۰ ساله

آیت الله کاشانی بلواراباذر پاساژ پرد..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

کاربری اداری تجاری-ازتعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

آیت الله کاشانی خ ۲۰۰ دستگا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

آیت الله کاشانی بین اباذر و مهران سا..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تعداد واحدها بی اطلاع

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

آیت الله کاشانی اتوبان حکیم بعد از پل ستاری نبش خ شقایق ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۸۱ متر طبقه: سوم نوساز

آیت الله کاشانی خ گلدشت مجتمع ت..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ..

قیمت کل: ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

آیت الله کاشانی اتوبان حکیم بعد از پل ستاری نبش خ شقایق س..

قیمت کل: ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگاه پا..

قیمت کل: ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.