خرید کاربری اداری در آیت الله کاشانی

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری نوساز

آیت الله کاشانی جنب بانک اقتصادنوین ..

طبقه: سوم زیربنا: ۹۵ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۹۵ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۹۵ خواب: ۲

قیمت کل: ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مرحله نازک کاری - تحویل ۴ ماه آینده-همکف تجاری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

آیت الله کاشانی اتوبان حکیم بعد از پل ستاری نبش خ شقایق س..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

آیت الله کاشانی خ ۲۰۰ دستگا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگاه پا..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

آیت الله کاشانی بین لاله وشقایق ساخت..

قیمت کل: ۳,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۰۴ متر طبقه: اول ۶ ساله

آیت الله کاشانی نبش گلستان و بوستان یکم..

قیمت کل: ۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر نرسیده به آتش..

قیمت کل: ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

سند اداری -بازدید با هماهنگی قبلی- ۲ طبقه تجاری ۴ ط اداری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی روبروی شاهین جنوبی پ..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۳۴۰ متر طبقه: چهارم ۵ ساله

آیت الله کاشانی بالاتراز خ مهران پ..

قیمت کل: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج برق اضطراری

درمورد اتاق خواب اطلاع نداشتند

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۱۴ متر طبقه: چهارم ۱ ساله

آیت الله کاشانی جنب بلوار اباذر پل..

قیمت کل: ۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

بازدید ازساعت ۹ صبح -بازدیدهمه روز بجر ایام تعطیل- بازدید با هماهنگی-فلت

فروش خانه آیت الله کاشانی موقعیت اداری ۴۰۰ متر

آیت الله کاشانی روبروی نجف زاد..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور فلت

۴۰ مترتجاری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

آیت الله کاشانی روبروی پمپ ب..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۶ متر طبقه: هفتم نوساز

آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ پیامبر شرقی تقاطع خ گ..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

آیت الله کاشانی ستاری شمالی بالاتر از کوروش ..

قیمت کل: ۱۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجتمع ت..

قیمت کل: ۳,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

پاسیو اختصاصی

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۵۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

آیت الله کاشانی غرب روبروی شهرداری منطقه ..

قیمت کل: ۱۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۵ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر نرسیده به آتش..

زیربنا: ۷۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۸۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

آیت الله کاشانی بالاتر از وفا آذر ط فوق..

قیمت کل: ۴,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۹۲ متر ۸ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

آیت الله کاشانی نبش وفادار..

قیمت کل: ۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پارکینگ و انباری مشاع - پرده کرکره //میز اداری

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی م..

قیمت کل: ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ازتعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۸۶ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

آیت الله کاشانی نرسیده به خ مهران سا..

قیمت کل: ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

کلیدنخورده

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

آیت الله کاشانی روبروی نظام مافی مجت..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

آیت الله کاشانی شاهین جنوبی روبروی پار..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

آیت الله کاشانی بلواراباذرگلدشت روبروی بیمارستان پیامبران..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها ۱ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام بین کوی دوم و چ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار آیت الله کاشانی سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش عطاران سا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.