خرید کاربری اداری در بنی هاشم

خرید دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۵۰ متر طبقه: سوم نوساز

بنی هاشم نرسیده به میدان نبش کوی ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت مبله

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۱۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

بنی هاشم خ رحیم...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت

خرید دفتر کار بنی هاشم سند اداری

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۳ متر طبقه: سوم ۳ ساله

بنی هاشم نرسیده به مید...

قیمت کل: ۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۹ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

بنی هاشم روبروی خ نص...

قیمت کل: ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

بنی هاشم نبش کوی لاله...

قیمت کل: ۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت مبله

از جهت ملک اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۴ متر طبقه: سوم ۵ ساله

بنی هاشم مجتمع تج...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۳ متر طبقه: پنجم ۳ ساله

بنی هاشم نرسیده به میدان مجت...

قیمت کل: ۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: چهارم نوساز

بنی هاشم نبش بانک...

قیمت کل: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

مستغلات بنی هاشم تفکیک شده دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۴۵۰ متر - متراژها: ۲ * ۱۵۰م +۱۵۰م قدیمی

بنی هاشم سه راه پرتوی کو...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲۰ مترتجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بنی هاشم روبروی کوچه ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۳ متر طبقه: پنجم ۴ ساله

بنی هاشم نرسیده به میدان مجت...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۴۶ متر طبقه: پنجم ۵ ساله

بنی هاشم بالاتراز پمپ گا...

قیمت کل: ۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور گرمایشی از کف فلت

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بنی هاشم ضلع غربی میدان سا...

قیمت کل: ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور مبله

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۱۱۶ متر طبقه: چهارم ۱ ساله

بنی هاشم روبروی کوچه ...

قیمت کل: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۲ پارکینگ

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۱ ساله

بنی هاشم روبروی ک...

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۲۵ قیمت کل: ۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۵ قیمت کل: ۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۵ قیمت کل: ۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل

خرید دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بنی هاشم شمالی بین پمپ گاز وبنی هاشم...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فروش با مستاجر

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بنی هاشم شمالی روبروی خ خ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۱۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

بنی هاشم خ رحیم...

قیمت کل: ۱۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۳ متر طبقه: سوم ۴ ساله

بنی هاشم نرسیده به میدان نبش کوچه...

قیمت کل: ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت دوربین مداربسته

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۵۴ متر طبقه: سوم نوساز

بنی هاشم نرسیده به میدان نبش کوی ...

قیمت کل: ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

فروش دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بنی هاشم شمالی روبروی خ خ...

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۵۴ متر طبقه: سوم نوساز

بنی هاشم نرسیده به میدان نبش کوی ...

قیمت کل: ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بنی هاشم شمالی بین پمپ گاز وبنی هاشم...

قیمت کل: ۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فروش با مستاجر

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۳ متر طبقه: سوم ۳ ساله

بنی هاشم نرسیده به مید...

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

مستغلات بنی هاشم تفکیک شده دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۴۵۰ متر - متراژها: ۲ * ۱۵۰م +۱۵۰م قدیمی

بنی هاشم سه راه پرتوی کو...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲۰ مترتجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بنی هاشم ضلع غربی میدان سا...

قیمت روز

امکانات: گاز فاقد آسانسور مبله

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در بنی هاشم آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در بنی هاشم شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.