خرید کاربری اداری در بنی هاشم

خرید دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بنی هاشم شمالی بین پمپ گاز وبنی هاشم نبش کوی شاهین س..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فروش با مستاجر

مستغلات بنی هاشم تفکیک شده دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۴۵۰ متر - متراژها: ۲ * ۱۵۰م +۱۵۰م قدیمی

بنی هاشم سه راه پرتوی کوی شهباز پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲۰ مترتجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۴۵ متر طبقه: ششم نوساز

بنی هاشم نرسیده به میدان نبش کوی لاله مجت..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۵۴ متر طبقه: چهارم نوساز

بنی هاشم ضلع جنوب غربی میدان برج اداری ت..

قیمت کل: ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۵۴ متر طبقه: سوم نوساز

بنی هاشم نرسیده به میدان نبش کوی لاله مجتمع تجا..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

خرید دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

بنی هاشم شمالی روبروی خ خسروآبادی س..

قیمت کل: ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۵ متر طبقه: پنجم ۱ ساله

بنی هاشم شمالی میدان بنی هاشم جنب کوی لاله مجتمع تج..

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

بنی هاشم شمالی روبروی خ خسروآبادی س..

قیمت کل: ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مستغلات بنی هاشم تفکیک شده دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۴۵۰ متر - متراژها: ۲ * ۱۵۰م +۱۵۰م قدیمی

بنی هاشم سه راه پرتوی کوی شهباز پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲۰ مترتجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

بنی هاشم شمالی روبروی خ خسروآبادی س..

قیمت کل: ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

بنی هاشم نبش ک شاهین ..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

واحد بالای تجاری قرار گرفته

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۱۰ ساله

بنی هاشم کوی طبری ..

قیمت کل: ۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۵۰ متر طبقه: چهارم نوساز

بنی هاشم نرسیده به میدان کوچه لاله ساخت..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت فلت

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۲۵ ساله

بنی هاشم نبش کوی شاهین..

قیمت کل: ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار بنی هاشم سند اداری نوساز

بنی هاشم ضلع جنوبی میدان برج ادا..

طبقه: چهارم زیربنا: ۴۸ قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۵۴ قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

خرید دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۱۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

بنی هاشم شمالی خ رحیمی کوی اتحا..

قیمت کل: ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: چهارم نوساز

بنی هاشم نبش کوی طبری ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: چهارم نوساز

بنی هاشم مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

باکمیسیون کامل

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۰ ساله

بنی هاشم کوی طبری ..

قیمت کل: ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۵۴ متر طبقه: چهارم نوساز

بنی هاشم ضلع جنوب میدان بنی هاشم برج..

قیمت کل: ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۲۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

فروش دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۸ ساله

بنی هاشم جنوبی ( حاجی پور ) روبروی درب سازمان ..

قیمت کل: ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری تابلو خور

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: چهارم نوساز

بنی هاشم شمالی نرسیده به می..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: چهارم نوساز

بنی هاشم بالاترازخ طبر..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

۴ لاین آسانسور

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: چهارم نوساز

بنی هاشم نبش طبری برج ال..

قیمت کل: ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر فلت

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۵۴ متر طبقه: پنجم نوساز

بنی هاشم نبش لاله م..

قیمت کل: ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۹۲ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

بنی هاشم برج نست..

قیمت کل: ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

۲ بالکن

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در بنی هاشم آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در بنی هاشم شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.