خرید کاربری اداری در پاسداران

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری ۶۹ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳ ساله

پاسداران روبروی نگارستان ششم پلاک ۵۲ ساختم..

قیمت کل: ۱۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت لابی

لابی من- ۲ پارکینگ- ۲ انباری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

پاسداران انتهای بوستان دوم ابتدای عراقی نبش ف..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

جواز ارایشگاه با دکور

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۵ ساله

پاسداران نبش کوهستان ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱ ساله

پاسداران بوستان هفت..

طبقه: اول زیربنا: ۱۳۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۹۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

پاسداران خ بوستان هفت..

قیمت کل: ۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

همکف تجاری -

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

پاسداران روبروی باشگاه بانک مرکزی ساختمان ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

پاسداران نبش بهستان هفتم پلاک..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار پاسداران سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

پاسداران بوستان ششم نبش پایدارفر پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل پکیج مبله

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

پاسداران خ پایدارفرد نبش خ بوستان شش..

قیمت کل: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

پاسداران روبروی نگارستان ششم ساختمان..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۱ ۲۵ ساله

پاسداران خ بوستان شش..

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم نوساز

پاسداران شمالی تنگستان چهارم مجتمع حیات..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار پاسداران سند اداری نوساز

پاسداران بوستان هفت..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۹۴ خواب: ۱ قیمت کل: ۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۳۴ خواب: ۱ قیمت کل: ۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری

مستغلات پاسداران دفتر کار سند اداری ۱,۴۰۰م - ۵ ط درکل ۵واحد ۷ ساله

پاسداران خ گل نب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

vrf

معاوضه / فروش مستغلات پاسداران دارای مغازه ۲۷۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۳ ساله

پاسداران خ فرخی یزدی گیلان پلا..

قیمت کل: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور چیلر پارتیشن

۸۳۵ مترتجاری - قابل معاوضه

خرید دفتر کار پاسداران سنداداری-تجاری ۱,۳۵۲ متر ۸ خوابه طبقه: درکل نوساز

پاسداران نرسیده به بوستان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

دارای ۶ واحد ۱۶۹ متری موقعیت اداری ۲ واحد ۱۶۹ متری سند اداری ۲ طبقه ۲۵۹ متری سند تجاری با ملک وسرقفلی ۱ طبقه پارکینگ-اسپیلت-سیستم از کف- ۳ بر

دفتر کار پاسداران سند اداری ۲۳۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

پاسداران خ گل نبی ناطق ..

قیمت کل: ۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

هر واحد ۴ پارکینگ

دفتر کار پاسداران سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

پاسداران روبروی باشگاه بانک مرکزی ساختمان ..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

پاسداران خ اکرمی..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار پاسداران مناسب کار ۱۳۵ متر طبقه: سوم ۱ ساله

پاسداران روبروی بیمارستان لبافی نژاد ..

قیمت کل: ۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار پاسداران مناسب کار

فروش دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

پاسداران بهستان سوم پلاک ..

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

مستغلات پاسداران دفتر کار سند اداری ۱,۴۰۰م - ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۱۰ ساله

پاسداران بوستان نه..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار پاسداران سند اداری ۹۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پاسداران بوستان هشتم پلاک ..

قیمت کل: ۹,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

پاسداران بوستان هفت..

قیمت کل: ۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

۲ پازکینگ

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۳۴ متر طبقه: اول ۱ ساله

پاسداران بوستان هفت..

قیمت کل: ۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فلت

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

پاسداران تقاطع داوود اسلامی و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

پاسداران بالاتراز پل همت کوی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

مستغلات پاسداران تفکیک شده دارای مغازه ۱۶۵م - ۴ ط نوساز

پاسداران نرسیده به بوستان ..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف اسپلیت

۳ بر- ۵۳۵ متر تجاری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در پاسداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در پاسداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.