خرید کاربری اداری در پاسداران

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۱ متر ۱ خوابه طبقه: ۹ نوساز

پاسداران شمالی تنگستان چهارم مجتمع تجاری ادا..

قیمت کل: ۷,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

آرایشگاه پاسداران ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم

پاسداران خ گلستان سوم نبش خ پایدارفر..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

درحال حاضر آرایشگاه میباشد-با وسایل آرایشگاه :قیمت روز

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

پاسداران خ امیرابراهیمی(پایداری فرد) ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

دفتر کار پاسداران سند اداری ۲۲۵ متر طبقه: اول ۸ ساله

پاسداران نبش بهارستان ه..

قیمت کل: ۱۹,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل فلت

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

پاسداران تقاطع خ گلستان ۵ داوود اسلامی..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

پاسداران بهستان دهم کوی نصیریان..

قیمت کل: ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

دفتر کار پاسداران سند اداری نوساز

پاسداران خ گل نبی نبش ناطق..

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۳۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۲۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۲۳۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۲۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۲۳۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۲۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۲۳۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۲۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

طبقه اول سند اداری بقیه طبقات موقعیت اداری -هرواحد ۴ پارکینگ

دفتر کار پاسداران سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد زیربنای کل: ۱,۳۶۰م ۱۰ ساله

پاسداران بوستان نهم..

قیمت کل: ۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر باز سازی شده فلت

دفتر کار پاسداران سند اداری ۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

پاسداران بالاتر از بهارستان یکم ..

قیمت کل: ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۱ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

پاسداران شمالی تنگستان چهارم مجتمع تجار..

قیمت کل: ۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار پاسداران سند اداری ۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

پاسداران روبروی بوستان ش..

قیمت کل: ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ آسانسور

مستغلات پاسداران تفکیک شده دارای مغازه نوساز

پاسداران نرسیده به بوستان ..

قیمت کل: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف اسپلیت

۳ بر- ۵۳۵ متر تجاری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۲۴۹ متر طبقه: پنجم ۳ ساله

پاسداران بوستان هشتم پلاک ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت دوربین مداربسته

۳ پارکینگ

دفتر کار پاسداران سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

پاسداران بالاتراز گل نبی مجتم..

قیمت کل: ۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۱۷ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

پاسداران شمالی تنگستان چهارم مجتمع تجار..

قیمت کل: ۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

پاسداران بوستان هشتم طبقه فوقانی فروشگاه رفا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج تابلو خور

دفتر کار پاسداران سند اداری ۲۲۵ متر طبقه: دوم ۴ ساله

پاسداران بهارستان هش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۱ متر ۱ خوابه طبقه: ۹ نوساز

پاسداران شمالی تنگستان چهارم مجتمع تجا..

قیمت کل: ۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور فن کوئل

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۱ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

پاسداران شمالی تنگستان چهارم مجتمع تجار..

قیمت کل: ۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

مستغلات پاسداران دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد زیربنای کل: ۱,۵۰۰م نوساز

پاسداران خ امیرابراهیمی روبروی بو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت لابی

هرواحد ۵ پارکینگ - ۲۰ متر لابی هر واحد

فروش دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۵۰ متر طبقه: سوم نوساز

پاسداران بالاترازچهارراه پاسداران نبش بهارستان ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج فلت

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

پاسداران کوی اکرم..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

در ۲ بلوک

دفتر کار پاسداران سنداداری-تجاری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم نوساز

پاسداران بالاتر از چهارراه خ عابدی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

مرحله اسکلت- تحویل یکسال آینده

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

پاسداران تقاطع بوستان پنچم و خ پایداری فرد سا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج

بازدید با هماهنگی

مستغلات پاسداران تفکیک نشده دارای مغازه ۳ ط زیربنای کل: ۱,۱۸۰م ۲ ساله

پاسداران فرخی یزدی و گیلان پلا..

قیمت کل: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آیفون تصویری چیلر

۲ نبش- دارای ۹۴۰ مترتجاری و ۲۵۰ متراداری

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۱ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

پاسداران شمالی تنگستان چهارم مجتمع تجار..

قیمت کل: ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در پاسداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در پاسداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.