خرید کاربری اداری در پاسداران

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۲ متر طبقه: سوم نوساز

پاسداران خ بوستان هفت..

قیمت کل: ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

همکف تجاری -

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

پاسداران بوستان هفت..

قیمت کل: ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

دفتر کار پاسداران سند اداری ۲۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

پاسداران خ امیرابراهیمی روبروی بو..

قیمت کل: ۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر لابی

۴ پارکینگ

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

پاسداران خ گل نبی پلا..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازدید با هماهنگی نگهبان تاساعت ۱۷

دفتر کار پاسداران سند اداری مستغلات تفکیک شده ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد زیربنای کل: ۱,۳۵۲م نوساز

پاسداران نرسیده به بوستان..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری ۲۴۹ متر طبقه: پنجم ۳ ساله

پاسداران بوستان هشتم پلاک ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت دوربین مداربسته

۳ پارکینگ

دفتر کار پاسداران سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

پاسداران بالاتراز پل همت کوی کوکب پ..

قیمت کل: ۴,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

پاسداران تقاطع خ گلستان ۵ داوود اسلامی..

قیمت کل: ۱۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۶۹ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۸ ساله

پاسداران روبروی نگارستان ششم ..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۳,۰۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

۲ پارکینگ- ۲ انباری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

پاسداران کوی اکرمی پلاک ۱۲ ..

قیمت کل: ۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اول سند اداری میباشد

فروش دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۱ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

پاسداران شمالی تنگستان چهارم مجتمع تجار..

قیمت کل: ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

پاسداران بهستان سوم پلاک ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار پاسداران سند اداری نوساز

پاسداران خ گل نبی نبش ناطق..

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۳۴ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۲۳۴ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۲۳۴ خواب: ۲

طبقه: اول زیربنا: ۲۳۴ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

طبقه اول سند اداری بقیه طبقات موقعیت اداری -هرواحد ۴ پارکینگ

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

پاسداران شمالی تنگستان چهارم مجتمع تجار..

قیمت کل: ۱۷,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

پاسداران خ پایدارفرد نبش خ بوستان ششم..

قیمت کل: ۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط تک واحدی زیربنای کل: ۱,۴۰۰م ۱۰ ساله

پاسداران بوستان نه..

قیمت کل: ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۲۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

پاسداران خ گل نبی پلاک ه..

قیمت کل: ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

پاسداران بالاتراز گل نبی مجتم..

قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

مستغلات پاسداران تفکیک شده دارای مغازه نوساز

پاسداران نرسیده به بوستان ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف اسپلیت

۳ بر- ۵۳۵ متر تجاری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۲ متر طبقه: سوم نوساز

پاسداران خ بوستان هفت..

قیمت کل: ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

همکف تجاری - مرحله نازک کاری - تحویل ۴ ماه آینده

فروش دفتر کار پاسداران سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد زیربنای کل: ۱,۳۶۰م ۱۰ ساله

پاسداران بوستان نهم..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر باز سازی شده فلت

معاوضه / فروش مستغلات پاسداران دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۲۷۰م ۳ ساله

پاسداران خ فرخی یزدی گیلان پلا..

قیمت کل: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور چیلر پارتیشن

۸۳۵ مترتجاری - قابل معاوضه

دفتر کار پاسداران سند اداری ۲۸۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

پاسداران خ پایدارفرد روبروی بوس..

قیمت کل: ۲۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

۴ پارکینگ-جهت بی اطلاع

دفتر کار پاسداران سند اداری ۲۲۵ متر طبقه: اول ۸ ساله

پاسداران بهارستان هش..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل فلت

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۱ متر ۱ خوابه طبقه: ۹ نوساز

پاسداران شمالی تنگستان چهارم مجتمع تجاری ادا..

قیمت کل: ۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

پاسداران دشتستان سوم پلاک ..

قیمت کل: ۴,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در پاسداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در پاسداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.