خرید کاربری اداری در پاسداران

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۱ ۲۵ ساله

پاسداران خ بوستان شش..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱ ساله

پاسداران خ گیلان نبش عراقی پلا..

زیربنا: ۱۲۳ خواب: ۲

زیربنا: ۱۱۹ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۰ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

پاسداران نبش بهستان هفتم پلاک..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

پاسداران بهستان سوم پلاک ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

معاوضه / فروش مستغلات پاسداران دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۲۷۰م ۳ ساله

پاسداران خ فرخی یزدی گیلان پلا..

قیمت کل: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور چیلر پارتیشن

۸۳۵ مترتجاری - قابل معاوضه

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

پاسداران روبروی باشگاه بانک مرکزی ساختمان ..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

پاسداران خ بوستان هفت..

قیمت کل: ۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

همکف تجاری -

دفتر کار پاسداران سند اداری نوساز

پاسداران بوستان هفت..

زیربنا: ۸۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۸۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۹۴ خواب: ۱ قیمت کل: ۳۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۳۴ خواب: ۱ قیمت کل: ۲۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۱۳۴ متری و ۱۹۴ متری ۲ تا پارکینگ

مستغلات پاسداران دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد زیربنای کل: ۱,۴۰۰م ۱۰ ساله

پاسداران بوستان نه..

قیمت کل: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

پاسداران بوستان هفت..

قیمت کل: ۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

۲ پازکینگ

فروش دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۳۴ متر طبقه: اول ۱ ساله

پاسداران بوستان هفت..

قیمت کل: ۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فلت

۲ پارکینگ

دفتر کار پاسداران سند اداری ۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

پاسداران تقاطع داوود اسلامی و..

قیمت کل: ۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

پاسداران خ اکرمی..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار پاسداران سند اداری ۶۹ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳ ساله

پاسداران روبروی نگارستان ششم پلاک ۵۲ ساختم..

قیمت کل: ۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت لابی

لابی من- ۲ پارکینگ- ۲ انباری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۹۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پاسداران بوستان هشتم پلاک ..

قیمت کل: ۹,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

پاسداران بالاتراز پل همت کوی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

مستغلات پاسداران تفکیک شده دارای مغازه نوساز

پاسداران نرسیده به بوستان ..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف اسپلیت

۳ بر- ۵۳۵ متر تجاری

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم نوساز

پاسداران شمالی تنگستان چهارم مجتمع حیات..

قیمت کل: ۱۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار پاسداران سند اداری ۱۲۳ متر طبقه: چهارم ۱ ساله

پاسداران خ گیلان نبش عراقی پلا..

قیمت کل: ۱۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار پاسداران سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

پاسداران بین نیستان دوم و..

قیمت کل: ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار پاسداران سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

پاسداران روبروی باشگاه بانک مرکزی ساختمان ..

قیمت کل: ۴,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دفتر کار پاسداران سند اداری ۲۴۲ متر طبقه: پنجم ۳ ساله

پاسداران بوستان هشتم پلاک ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت دوربین مداربسته

۳ پارکینگ

دفتر کار پاسداران سند اداری ۲۰۰ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

پاسداران بوستان هفتم پلاک ..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار پاسداران سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

پاسداران خ اکرمی..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در پاسداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در پاسداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.