خرید کاربری اداری در ولیعصر(ونک تا پارک وی)

خرید دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۱۷ ساله

ولیعصر روبروی پ...

زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۲۵ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ملت رو...

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

ولیعصر بالاتراز پارک وی بالات...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور چیلر باز سازی شده لابی

تابلو خور

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

ولیعصر خ دامن افشار نبش کوی سو...

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۵۳۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

ولیعصر تقاطع چهارراه پارک ...

قیمت کل: ۱۸۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر لابی برق اضطراری

خرید دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ولیعصر روبروی پارک م...

قیمت کل: ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

ولیعصر روبروی پ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

ولیعصر روبروی پارک ملت نبش ...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر باز سازی شده فروش با مستاجر

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ساله

ولیعصر نبش خ سایه روبروی...

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

از سن بنا اطلاع نداشتند

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۱۲۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

ولیعصر روبروی پارک مل...

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

اینترنت-فیبرنوری- فروش با مستاجر

خرید دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری

فروش دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) مناسب کار نوساز

ولیعصر نرسیده به پار...

طبقه: پنجم زیربنا: ۲۶۰

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۶۰

طبقه: سوم زیربنا: ۲۶۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

۳ پارکینگ

معاوضه / فروش دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

ولیعصر بالاترازمیرداماد نرسیده به ظف...

قیمت کل: ۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

ولیعصر روبروی پارک ملت نبش ...

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر باز سازی شده فروش با مستاجر

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

ولیعصر خ دامن افشار نبش کوی سو...

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۸,۱۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) مناسب کار نوساز

ولیعصر نرسیده به چهارراه پا...

زیربنا: ۷۸ خواب: ۱

زیربنا: ۶۸ خواب: ۱

طبقه: واحدها زیربنا: ۵۶ خواب: ۱

زیربنا: ۵۴ خواب: ۱

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۱۲واحدباهم

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

۱۲ واحد جهت فروش یکجا

خرید دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۱۲۸ متر ۴ خوابه طبقه: هشتم قدیمی

ولیعصر نبش میرداماد مجت...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

ولیعصر بالاترازمیرداماد نرسیده به ظف...

قیمت کل: ۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

معاوضه / فروش دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

ولیعصر روبروی پارک ملت نبش ...

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر باز سازی شده فروش با مستاجر

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ولیعصر بالاتر از میدان ونک ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۱۳۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

ولیعصر روبروی پارک ...

قیمت کل: ۱۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

بازدید با هماهنگی

فروش دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) سند اداری ۱۲۸ متر ۴ خوابه طبقه: هشتم قدیمی

ولیعصر نبش میرداماد مجت...

قیمت کل: ۱۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(ونک تا پارک وی) مناسب کار نوساز

ولیعصر نرسیده به چهارراه پا...

زیربنا: ۷۸ خواب: ۱

زیربنا: ۶۸ خواب: ۱

طبقه: واحدها زیربنا: ۵۶ خواب: ۱

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

۱۲ واحد جهت فروش یکجا

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در ولیعصر(ونک تا پارک وی) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در ولیعصر(ونک تا پارک وی) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.