خرید کاربری اداری در میرداماد

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ ۹ ساله

میرداماد نرسیده به نفت برج آر..

قیمت کل: ۱۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار میرداماد سند اداری دارای مغازه ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۷ ساله

میرداماد زیر پل میردا..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری آب و برق

همکف ۷۰ مترمغازه- ۱۵ مترتابلوخور- هر ۲ باهم

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۶ ساله

میرداماد نرسیده به مجتمع پایتخت پ..

قیمت کل: ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دارای قدرالسهم- ۲ پارکینگ

دفتر کار میرداماد سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

میرداماد میدان محسنی ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری نوساز

میرداماد خ شمس تبریزی جنوبی کو..

طبقه: هشتم زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هشتم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۵۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

میرداماد خ تبریزیان روبروی بانک مرکزی ..

قیمت کل: ۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۱ متر طبقه: ۹ ۴ ساله

میرداماد جنب پمپ بنزین مترو میرداماد ..

قیمت کل: ۵,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر اسپلیت فلت

۴ لاین آسانسور-بازدیدبا هماهنگی

دفتر کار میرداماد سند اداری ۳۶ متر طبقه: پنجم ۱۰ ساله

میرداماد میدان محسنی ساختمان آر..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۳۱ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

میرداماد جنب پمپ بنزین میرداماد ..

قیمت کل: ۱۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور آیفون تصویری چیلر سالن اجتماعات لابی فروش با مستاجر

۲ پارکینگ

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۱۹ ساله

میرداماد بلوار میردام..

قیمت کل: ۱۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور فن کوئل

واحد با هماهنگی

فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میرداماد نرسیده به میدان مادر روبروی سا..

قیمت کل: ۴,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده مبله

دفتر کار میرداماد سند اداری کلنگی بدون جواز زمین: ۷۸۰ متر بر: ۲۰ متر

میرداماد روبروی برج آ..

قیمت کل: ۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۷ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۳۰ ساله

میرداماد بالاتر از خ دامن افشار مجتم..

قیمت کل: ۵,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۸ متر ۵ خوابه طبقه: ۹ ۱۲ ساله

میرداماد روبروی اسکان مجتمع ک..

قیمت کل: ۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

میرداماد غربی نرسیده به پل میردامادجنب بازار بزرگ ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

میرداماد خ دوم شاه ن..

قیمت کل: ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۱۸ ساله

میرداماد برج آرین پلاک ..

قیمت کل: ۱۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل باز سازی شده

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۱۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم نوساز

میرداماد جنب مترو میرداماد مجت..

قیمت کل: ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میرداماد سند اداری نوساز

میرداماد خ البرز قبادیان..

زیربنا: ۸۹ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۸۸ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

میرداماد بعد از پمپ بنزین..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت با مالک

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار میرداماد سند اداری نوساز

میرداماد شمس تبریزی کوچه ر..

طبقه: پنجم زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار میرداماد سنداداری-تجاری ۸۰ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۲۹ ساله

میرداماد تقاطع میرداماد و ولیعصر ساخ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

میرداماد خ رازان جنوبی خ دوم غربی..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش با مستاجر

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری

دفتر کار میرداماد سند اداری ۲۰ ساله

میرداماد بالاتر از میدان محسنی ب..

طبقه: ۹ زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۹ قیمت کل: ۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ۹ زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۴ قیمت کل: ۱۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل باز سازی شده

دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۱ متر طبقه: ۹ ۴ ساله

میرداماد بالاتراز پاساژ پایتخت پ..

قیمت کل: ۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت فلت

کلیدنخورده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میرداماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میرداماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.