خرید کاربری اداری در میرداماد

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۴ متر طبقه: دوم ۲۰ ساله

میرداماد بالاترازمیدان محس..

قیمت کل: ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۷ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۳۰ ساله

میرداماد بالاتر از خ دامن افشار مجتم..

قیمت کل: ۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری مستغلات نیمه کاره نوساز

میرداماد بین مدرس و نفت جنوبی خ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج فلت لابی

در مرحله اسکلت-تحویل یکسال آینده- ۳۰ پارکینگ- ۲۹۰۰ متر بنای مفید

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

میرداماد نرسیده به نفت شمال..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۰ ساله

میرداماد جنب آتش نشانی مجتمع اداری تج..

قیمت کل: ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۱ متر طبقه: ۹ ۴ ساله

میرداماد بالاتراز پاساژ پایتخت ..

قیمت کل: ۲,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت

کلیدنخورده

دفتر کار میرداماد سنداداری-تجاری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

میرداماد میدان محسنی خ وزیری پو..

قیمت کل: ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

سند صلح نامه محضری

مستغلات میرداماد دفتر کار سند اداری ۳ ط ۴ واحدی درکل ۱۲ واحد زیربنای کل: ۹۶۰م ۱۹ ساله

میرداماد روبروی برج آر..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۲۰۰م نوساز

میرداماد میدان مادر خ آ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

موقعیت تجاری

دفتر کار میرداماد سند اداری نوساز

میرداماد شمس تبریزی کوچه ر..

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۰۵ قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲ ساله

میرداماد بالاتر از برج آرین بر..

طبقه: هفتم زیربنا: ۱۰۳ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هفتم زیربنا: ۸۳ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۱ متر طبقه: ۹ ۴ ساله

میرداماد جنب پمپ بنزین مترو میرداماد ..

قیمت کل: ۲,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر اسپلیت فلت

۴ لاین آسانسور-بازدیدبا هماهنگی

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

میرداماد میدان محسنی خ شاه نظر..

قیمت کل: ۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

بازدید با هماهنگی

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۸ متر ۵ خوابه طبقه: ۹ ۱۲ ساله

میرداماد تقاطع خ ولیعصر میرداماد مجت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فن کوئل

بازدید با هماهنگی

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

میرداماد ضلع جنوبی میدان م..

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۰ متر طبقه: اول ۲۶ ساله

میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری کوی د..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۹۲ متر ۶ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۴ ساله

میرداماد مجتمع کامپی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

۶ پارکینگ-

دفتر کار میرداماد سند اداری نوساز

میرداماد شمس تبریزی جنوبی کوی..

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

میرداماد شاه نظری خ ..

قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور فروش با مستاجر

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

میردامادنرسیده به میدان ما..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازسازی

فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۳۶ متر طبقه: پنجم ۱۰ ساله

میرداماد میدان محسنی ساختمان..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۱۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم نوساز

میرداماد جنب مترو میرداماد مجت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میرداماد سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

میرداماد میدان مادر خ وزیرپور مجتمع کاو..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

۲ لاین آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۲۵ ساله

میرداماد بین نفت و شمس تبریزی جنوب..

قیمت کل: ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

ویو میرداماد- نیاز به بازسازی دارد

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۴۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

میرداماد میدان مادر طبقه فوقان..

قیمت کل: ۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

۱۳۰ متر تراس

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۷ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۳۰ ساله

میرداماد بالاتر از خ دامن افشار مجتم..

قیمت کل: ۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میرداماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میرداماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.