خرید کاربری اداری در میرداماد

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۱ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میرداماد میدان مادر ضلع جنوبی..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

واحدشمالی

دفتر کار میرداماد سند اداری نوساز

میرداماد شمس تبریزی کوچه ر..

طبقه: پنجم زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۹,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار میرداماد سنداداری-تجاری ۸۰ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۲۹ ساله

میرداماد تقاطع میرداماد و ولیعصر ساخ..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میرداماد سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

میرداماد خ آزیتا پلاک ه..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده

تماس ۱۳ الی ۱۹

دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۰ متر طبقه: دوم قدیمی

میرداماد میدان مادر خ شاه نظری..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده فلت

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

میرداماد میدان مادر خ به..

قیمت کل: ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میرداماد نرسیده به میدان مادر روبروی سا..

قیمت کل: ۴,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده مبله

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

میرداماد میدان محسنی خ شاه نظر..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور پکیج

بازدید با هماهنگی

کلنگی میرداماد بدون جواز زمین: ۹۸۰ متر بر: ۲۵ متر

میرداماد جنب برج آرین پلاک..

قیمت کل: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

میرداماد بالاتراز پمپ بنزی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۱۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم نوساز

میرداماد جنب مترو میرداماد مجت..

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میرداماد سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

میرداماد میدان محسنی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۱ متر طبقه: ۹ ۴ ساله

میرداماد بالاتراز پاساژ پایتخت پ..

قیمت کل: ۶,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت فلت

کلیدنخورده

دفتر کار میرداماد سند اداری ۴۴ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲۵ ساله

میرداماد میدان مادر خ بهروز..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۱ متر طبقه: ۹ ۴ ساله

میرداماد جنب پمپ بنزین مترو میرداماد ..

قیمت کل: ۶,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر اسپلیت فلت

۴ لاین آسانسور-بازدیدبا هماهنگی

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۱۹ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۶ ساله

میرداماد خ دامن افشار نبش کوی س..

قیمت کل: ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۱۸ ساله

میرداماد برج آرین پلاک ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل باز سازی شده

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۱۹ ساله

میرداماد بلوار میردام..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور فن کوئل

واحد با هماهنگی

دفتر کار میرداماد سند اداری نوساز

میرداماد خ کازرون ج ک را..

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

میرداماد خ شاه نظری خ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فروش با مستاجر

فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۴۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۹ ساله

میرداماد میدان محسنی میدان مادر پل..

قیمت کل: ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

واحدشمالی- بازدید با هماهنگی

دفتر کار میرداماد سند اداری کلنگی بدون جواز زمین: ۷۸۰ متر بر: ۲۰ متر

میرداماد روبروی برج آ..

قیمت کل: ۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

میرداماد خ زیبا پلاک..

قیمت کل: ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری نوساز

میرداماد خ شمس تبریزی جنوبی کو..

طبقه: هشتم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هشتم زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۴ قدیمی

میرداماد ولیعصر مجتمع پ..

قیمت کل: ۸,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

میرداماد میدان محسنی نرسیده به شریعتی ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

مغازه میرداماد ۲۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

میرداماد بین میدان محسنی و شری..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میرداماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میرداماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.