خرید کاربری اداری در میرداماد

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۳۵ متر طبقه: چهارم قدیمی

میرداماد بالاتراز کوی آز..

قیمت کل: ۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۲۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: هشتم ۱۷ ساله

میرداماد نرسیده به جردن پلاک..

قیمت کل: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری خ دو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۹۶ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۶ ساله

میرداماد روبروی پمپ بنزین پلا..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر باز سازی شده

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

میرداماد میدان محسنی خ وزیری پور کو..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۱,۱۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

انباراداری- دارای قدرالسهم

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۸ متر ۵ خوابه طبقه: ۹ ۱۲ ساله

میرداماد روبروی اسکان مجتمع ک..

قیمت کل: ۱۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۱۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم نوساز

میرداماد جنب مترو میرداماد مجت..

قیمت کل: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ ۵ ساله

میرداماد جنب پمپ بنزین مجتم..

قیمت کل: ۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

مستغلات میرداماد ۶ ط درکل ۷واحد زیربنای کل: ۴۹۶م ۱۰ ساله

میرداماد جنب پل مدر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار میرداماد سند تجاری ۸۰ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۲۹ ساله

میرداماد تقاطع میرداماد و ولیعصر ساخ..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۳۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

میرداماد غربی نرسیده به خ ولیعصر مجتمع نق..

قیمت کل: ۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

۳ پارکینگ

دفتر کار میرداماد سند اداری ۴۴ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲۵ ساله

میردامادمیدان مادر خ بهروز..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

میرداماد میدان محسنی خ وزیری کوی..

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری قدیمی

میرداماد روبروی آزمایشگاه م..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۳۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

میرداماد شمس تبریزی جنوبی کوی..

قیمت کل: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

میرداماد میدان محسنی طبقه فوقانی پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

درحال حاضر مطب

دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

میرداماد جنب مترو میرداماد خ کارون جنوبی کوچه را..

قیمت کل: ۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳ ساله

میرداماد جنب کبابی کا..

قیمت کل: ۲۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۳۵ متر طبقه: چهارم ساله

میرداماد خ آزیتا ساختمان ک..

قیمت کل: ۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

از سن بنا اطلاع نداشتند

معاوضه / فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۷ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۱۰ ساله

میرداماد مجتمع پایت..

قیمت کل: ۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

معاوضه با کلنگی وآپارتمان

فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۶ ساله

میرداماد خ شاه نظری..

قیمت کل: ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار میرداماد سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

میرداماد میدان محسنی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

میردامادنرسیده به نفت ..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

میرداماد نبش زرنگار پلا..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار میرداماد سند اداری مستغلات تفکیک شده ۷ ط درکل ۸واحد زیربنای کل: ۱,۲۰۰م ۱۴ ساله

میرداماد ابتدای بلوا..

قیمت کل: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت امضا

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۱۹ پارکینگ- ۲۲۰۰ متربنای غیرمفید

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۲۰ ساله

میرداماد بین خ جردن و مدرس..

طبقه: سوم زیربنا: ۵۵ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۵۵ خواب: ۲

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت۲واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

سرقفلی-مبله

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۲۰ ساله

میرداماد نرسیده به نف..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فن کوئل

بازسازی

دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

میرداماد میدان محسنی خ وزیری پور کو..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۸۰ مترپایان کار اداری- واحدجنوبی

معاوضه / فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

میرداماد میدان محسنی خ بهروز ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۶,۹۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میرداماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میرداماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.