خرید کاربری اداری در میرداماد

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۱ ساله

میرداماد خ وزیری پور ابتدای کاووسی پ..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت مبله

دفتر کار میرداماد سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

میرداماد میدان محسنی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۱۹ ساله

میرداماد نرسیده به نفت جن..

قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

میرداماد میدان محسنی خ وزیری پور کو..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۸۰ مترانباری اداری- ۵۵ متر قدرالسهم

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

میرداماد خ شاه نظری خ..

قیمت کل: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۶ متر انبار

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۲۰ ساله

میرداماد بالاتر از میدان محسنی ساخ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

معاوضه / فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۷ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۱۰ ساله

میرداماد مجتمع پایت..

قیمت کل: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

معاوضه با کلنگی وآپارتمان

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۱۹ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۶ ساله

میرداماد خ دامن افشار نبش کوی س..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری

دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۱ متر طبقه: ۹ ۴ ساله

میرداماد جنب پمپ بنزین مجتم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری ۳۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

میرداماد غربی نرسیده به خ ولیعصر مجتمع نق..

قیمت کل: ۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

۳ پارکینگ

فروش مستغلات میرداماد دفتر کار سند اداری ۴۹۶م - ۶ ط درکل ۷واحد ۱۰ ساله

میرداماد جنب پل مدر..

قیمت کل: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

میرداماد نرسیده به میدان ..

قیمت کل: ۱۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار میرداماد سند اداری مستغلات تفکیک شده ۱,۲۰۰م - ۷ ط درکل ۸واحد ۱۴ ساله

میرداماد ابتدای بلوا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۱۹ پارکینگ- ۲۲۰۰ متربنای غیرمفید

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۱ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۱ ساله

میرداماد میدان محسنی برج ..

قیمت کل: ۱۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۵۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

از جهت ملک اطلاع نداشتند

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۱۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم نوساز

میرداماد جنب مترو میرداماد مجت..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۹ ساله

میرداماد میدان مادر خ بهروز پلا..

قیمت کل: ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۸ متر ۵ خوابه طبقه: ۹ ۱۲ ساله

میرداماد روبروی اسکان مجتمع ک..

قیمت کل: ۱۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۴ متر طبقه: ۹ ۵ ساله

میرداماد جنب پمپ بنزین مجتم..

قیمت کل: ۱۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری ۲۶۰ متر طبقه: پنجم ۲ ساله

میرداماد بالاتراز جردن ..

قیمت کل: ۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۰ متر ۵ خوابه طبقه: ۹ ۱۲ ساله

میرداماد بالاتر از میدان م..

قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

میرداماد غربی نرسیده به پل میرداماد ساختمان مهتاب جنب باز..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده مبله

دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

میرداماد میدان محسنی خ وزیری پور کو..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۸۰ مترانباری اداری- ۵۵ متر قدرالسهم

دفتر کار میرداماد سند اداری ۲۶۰ متر طبقه: پنجم ۲ ساله

میرداماد بالاتراز جردن ..

قیمت کل: ۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میرداماد روبروی آزمایشگاه م..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۵ ساله

میردامادمیدان مادر خ بهروز..

قیمت کل: ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

میرداماد خ آزیتا ساختمان ک..

قیمت کل: ۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

از سن بنا اطلاع نداشتند

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۰ متر طبقه: پنجم نوساز

میرداماد تقاطع جردن و میرداماد قواره سوم..

قیمت کل: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل فن کوئل پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۶ ساله

میرداماد بلوار میرداماد نبش شمس ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۰ متر طبقه: دوم قدیمی

میرداماد میدان مادر خ شاه نظری خ دوم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده فلت

دفتر کار میرداماد سند تجاری ۸۰ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۲۹ ساله

میرداماد تقاطع میرداماد و ولیعصر ساخ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میرداماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میرداماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.