خرید کاربری اداری در میرداماد

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

میرداماد روبروی بانک ...

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری

مستغلات میرداماد دفتر کار سند اداری ۴۹۶م - ۶ ط درکل ۷واحد ۱۰ ساله

میرداماد جنب پ...

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۲۰ ساله

میرداماد بالاتر از مترو ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار میرداماد سند اداری ۲۶۰ متر طبقه: پنجم ۲ ساله

میرداماد بالاتراز...

قیمت کل: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۵ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

میرداماد بین میدان ماد...

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۱۹ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۶ ساله

میرداماد خ دامن افشار ...

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۰ متر ۵ خوابه طبقه: ۹ ۱۲ ساله

میرداماد بالاتر از ...

قیمت کل: ۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۷ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم نوساز

میرداماد جنب مترو میر...

قیمت کل: ۲۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۶ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

میرداماد خ ن...

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۲۰ ساله

میرداماد نرسیده به نفت...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: هشتم ۷ ساله

میرداماد نرسیده به ...

قیمت کل: ۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

میرداماد میدان محسنی ...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

میرداماد روبروی مسجد ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

میرداماد نرسیده به...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۱ ساله

میرداماد طبقه فوق...

قیمت روز

امکانات: آسانسور چیلر

خرید دفتر کار میرداماد سنداداری-تجاری ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

میرداماد میدان محسنی خ وزیری...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۷ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۱۰ ساله

میرداماد مجتمع...

قیمت کل: ۱۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

معاوضه با کلنگی وآپارتمان

دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۵۰ متر ۵ خوابه طبقه: ۹ ساله

میرداماد بالاتر از پل میرداماد رو...

قیمت کل: ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۸ متر ۵ خوابه طبقه: ۹ ۱۲ ساله

میرداماد روبروی اسکان...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میرداماد سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

میرداماد میدان ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش مستغلات میرداماد دفتر کار سند اداری ۱۳۰م - ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۱۰ ساله

میرداماد میدان ماد...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرداماد میدان...

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۹ ساله

میرداماد میدان مادر خ ...

قیمت کل: ۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۱ ساله

میرداماد خ وزیری پور ابتد...

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت مبله

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

میرداماد خ شاه ...

قیمت کل: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۶ متر انبار

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۳۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

میرداماد غربی نرسیده به خ ولی...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

۳ پارکینگ

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

میرداماد خ کازرون...

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۱ متر طبقه: ۹ ۴ ساله

میرداماد جنب پمپ بن...

قیمت کل: ۱۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۴ متر طبقه: ۹ ۵ ساله

میرداماد جنب پمپ بن...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۳۱ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

میرداماد جنب پمپ بنزین ...

قیمت کل: ۳۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور آیفون تصویری چیلر سالن اجتماعات لابی فروش با مستاجر

۲ پارکینگ

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میرداماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میرداماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.