خرید کاربری اداری در میرداماد

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

میرداماد اطلسی خ بهبهانی پ..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار میرداماد سند اداری ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

میرداماد بین خ جردن و مدرس..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۱۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم نوساز

میرداماد جنب مترو میرداماد مجت..

قیمت کل: ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میرداماد نرسیده به میدان مادر روبروی سا..

قیمت کل: ۴,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده مبله

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری

دفتر کار میرداماد سند اداری ۳۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

میرداماد شمس تبریزی جنوبی کوی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

میرداماد میدان محسنی خ شاه نظری خ دو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

دفتر کار میرداماد سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

میردامادخ نساء خ پانزدهم ساختما..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳ ساله

میرداماد جنب کبابی کا..

قیمت کل: ۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳ ساله

میرداماد جنب کبابی کا..

قیمت کل: ۲۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

میرداماد خ شاه نظری کوچه دوم پل..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۰ متر طبقه: دوم قدیمی

میرداماد میدان مادر خ شاه نظری..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده فلت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۴۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۹ ساله

میرداماد میدان محسنی میدان مادر پل..

قیمت کل: ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۷۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

واحدشمالی- بازدید با هماهنگی

دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میرداماد خ رازان جنوبی خ دوم..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۸ متر طبقه: چهارم نوساز

میرداماد خ البرز کوی قبادیان..

قیمت کل: ۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج فلت لابی

۲ پارکینگ سندی

دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

میرداماد خ شاه نظری خ..

قیمت کل: ۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فروش با مستاجر

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

میرداماد خ شاه نظری کوی دوم پلا..

قیمت کل: ۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۲۸ متر ۵ خوابه طبقه: ۹ ۱۲ ساله

میرداماد روبروی اسکان مجتمع ک..

قیمت کل: ۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میرداماد سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

میردامادخ نساء خ پانزدهم ساختما..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار میرداماد سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

میرداماد خ زیبا پلاک..

قیمت کل: ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

میرداماد میدان محسنی نرسیده به شریعتی ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

فروش دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۸ ساله

میرداماد خ سنجابی کوی هفتم مجتم..

طبقه: چهارم زیربنا: ۴۳ خواب: ۱

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۰ خواب: ۱

طبقه: چهارم زیربنا: ۴۳ خواب: ۱

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۸ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

در راهرو ۱۰ مترآشپزخانه

دفتر کار میرداماد سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

میرداماد خ آزیتا پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده

تماس ۱۳ الی ۱۹ -مبله

مغازه میرداماد ۲۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

میرداماد بین میدان محسنی و شری..

قیمت روز

امکانات: گاز

دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

میرداماد خ کازرون ج ک را..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

دفتر کار میرداماد سند اداری ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

میرداماد شمس تبریزی جنوبی کوی..

قیمت کل: ۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار میرداماد سند اداری ۴۴ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

میردامادمیدان مادر خ بهروز..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

دفتر کار میرداماد سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

میردامادنرسیده به نفت ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میرداماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میرداماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.