خرید کاربری اداری در ملاصدرا

خرید دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

ملاصدرا بین شیراز و...

قیمت کل: ۱۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز باز سازی شده

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

ملاصدرا نبش خ شیخ بهائی شما...

قیمت کل: ۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج باز سازی شده

دوم سندی

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۶۹ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

ملاصدرا شیراز جنوبی خ ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۹۱ متر طبقه: سوم ساله

ملاصدرا شیخ بهائی خ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر باز سازی شده فلت مبله

از سن بنا اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار ملاصدرا سند اداری

مستغلات ملاصدرا دفتر کار سند اداری ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۷۲۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۲۰م +۱۲۰م نوساز

ملاصدرا شیرازشمالی ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

خرید دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۱۲۳ متر طبقه: اول ۳ ساله

شیخ بهایی ملاصدرا زیر پل...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ سندی

مستغلات ملاصدرا دارای مغازه ۷۸۰م - ۳ ط در کل ۱۴ واحد ۳۰ ساله

ملاصدرا روبروی بیمارس...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۲۱۰ متر تجاری

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شیخ بهایی روبروی ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۱۸۶ متر طبقه: همکف ۱۰ ساله

ملاصدرا بالاتر از ...

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار ملاصدرا سنداداری-تجاری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ نوساز

شیخ بهائی شمالی بالاتر...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند-درمرحله ساخت-تحویل ۱۸ ماه آینده

فروش دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۳۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

ملاصدرا چهارراه شیر...

قیمت کل: ۱۱۴,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

ملاصدرا شیخ بهائی ش...

قیمت کل: ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ملاصدرا طبقه فوقان...

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری درب ضد سرقت

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۱۴۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

ملاصدرا شیراز جنو...

قیمت کل: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

واحد شرقی و غربی موجود

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۴۴ متر طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

ملاصدرا بین شیراز و شیخ بها...

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور فلت

خرید دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

ملاصدرا نرسیده به کرد...

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

ملاصدرا نبش خ شیخ بهائی شما...

قیمت کل: ۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج باز سازی شده

دوم سندی

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۳۶۰ متر ۱۰ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

ملاصدرا نرسیده به...

قیمت کل: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۴۰۰ مترقابل استفاده

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۷۸ متر طبقه: دوم قدیمی

ملاصدرا بین خ بها...

قیمت کل: ۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری درب ضد سرقت

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۹ ساله

ملاصدرا نبش خ شیرازی جنب با...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

فروش دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

ملاصدرا روبروی بیمارس...

قیمت کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ملاصدرا سند اداری مستغلات تفکیک شده ۷,۵۰۰م - ۷ ط ۴ واحدی درکل ۳۰ واحد نوساز

ملاصدرا بالاترازمی...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل فلت سالن اجتماعات لابی دوربین مداربسته

۱۷۰ عددپارکینگ

دفتر کار ملاصدرا سند اداری نوساز

ملاصدرا روبروی بیمارستان ...

طبقه: چهارم زیربنا: ۷۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

هرواحد ۲ پارکینگ-تحویل ۲ ماه آینده

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

ملاصدرا بالاترازبیمارستان...

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

ملاصدرا بالاترازبیمارستان...

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

خرید دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

برزیل غربی ابتدای ملاصدرا جن...

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

ملاصدرا نبش شیخ ب...

قیمت کل: ۸,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

دفتر کار ملاصدرا سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

ملاصدرا روبروی بیمارستان ...

قیمت کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در ملاصدرا آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در ملاصدرا شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.