خرید کاربری اداری در ظفر

خرید دفتر کار ظفر سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

ظفر بین نفت و...

قیمت کل: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری هواساز

مستغلات ظفر ۷,۰۰۰م - ۱۴ ط ساله

ظفر کوچه تبریزیان جنب ش...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل چیلر

۴ پارکینگ

دفتر کار ظفر سند اداری ۲۱۰ متر طبقه: سوم نوساز

ظفر بین جردن و...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

دفتر کار ظفر سند اداری ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۱ ساله

ظفر خ فریدافشار دولتش...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

معاوضه با ویلا در شمال

معاوضه / فروش دفتر کار ظفر سند اداری ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۱ ساله

ظفر خ فریدافشار دولتش...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

معاوضه با ویلا شمال

خرید دفتر کار ظفر سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

ظفر خ دستگر...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت مبله

دفتر کار ظفر سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

ظفر خ فریدافشا...

قیمت کل: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل پکیج مبله

دفتر کار ظفر سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

ظفر بین بزرگراه مدرس و بلوارآ...

قیمت کل: ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل مبله

مستغلات ظفر ۷,۰۰۰م - ۱۴ ط ساله

ظفر کوچه تبریزیان جنب ش...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل چیلر

۴ پارکینگ

دفتر کار ظفر سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ظفر بلوار آرش خ فرید ...

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

علاوه بر کمیسیون یک درصد به مشاور مربوط هم یک درصد شرینی داده میشود

فروش دفتر کار ظفر سند اداری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

ظفر تقاطع م...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار ظفر سند اداری

دفتر کار ظفر سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

ظفر خ رئیسی خ دولتشاد ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار ظفر سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

ظفر جنب بیمارستان علی اصغ...

قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار ظفر سند اداری ۷۲ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ نوساز

ظفر مجتمع...

قیمت کل: ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ظفر سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

ظفر خ فریدافشا...

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل پکیج مبله

خرید دفتر کار ظفر سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

ظفر بین بزرگراه مدرس و بلوارآ...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل مبله

دفتر کار ظفر سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

ظفر خ فریدافشار خ بابک...

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ظفر سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

ظفر خ فریدافشار خ بابک...

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ظفر سند اداری ۷۲ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ نوساز

ظفر مجتمع...

قیمت کل: ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ظفر سند اداری ۷۱ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ نوساز

ظفر مجتمع...

قیمت کل: ۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار ظفر سند اداری ۷۲ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ نوساز

ظفر ابتدای شریع...

قیمت کل: ۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

معاوضه / فروش کلنگی ظفر بدون جواز زمین: ۵۲۰ متر بر: ۱۵ متر

ظفر خ نور پلا...

قیمت کل: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۸۰۰ متر سنداداری

دفتر کار ظفر سند اداری نوساز

ظفر ابتدای شریعت...

طبقه: ۹ زیربنا: ۶۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ۹ زیربنا: ۷۲ خواب: ۳ قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ظفر سند اداری ۳۰۰ متر طبقه: ششم ۳۰ ساله

ظفر نفت شمالی کوی...

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار ظفر سند اداری ۷۲ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ نوساز

ظفر ابتدای شریعت...

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار ظفر سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

ظفر خ رئیسی خ دولتشاد...

قیمت کل: ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور چیلر فن کوئل باز سازی شده

دفتر کار ظفر سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ نوساز

ظفر ابتدای شریعتی م...

قیمت کل: ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۹,۴۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر فلت

مستغلات ظفر دفتر کار سنداداری-تجاری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۱۰۱۰ متر - متراژها: ۴ * ۲۰۲م +۲۰۲م نوساز

ظفر خ دستگردی جنب ب...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در ظفر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در ظفر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.