خرید کاربری اداری در ظفر

خرید دفتر کار ظفر سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

ظفر خ فریدافشار خ بابک شرقی پلا..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ظفر سند اداری ۷۱ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ نوساز

ظفر مجتمع ن..

قیمت کل: ۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ظفر سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

ظفر خ رئیسی خ دولتشاد شرقی ساخت..

قیمت کل: ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ظفر سند اداری ۷۲ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ نوساز

ظفر ابتدای شریعتی مجت..

قیمت کل: ۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ظفر سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

ظفر خ رئیسی خ دولتشاد شرقی ساخت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار ظفر سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

ظفر بین نفت و مدر..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری هواساز

معاوضه / فروش کلنگی ظفر بدون جواز زمین: ۵۲۰ متر بر: ۱۵ متر

ظفر خ نور پلاک هنگ..

قیمت کل: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۸۰۰ متر سنداداری

دفتر کار ظفر سند اداری نوساز

ظفر ابتدای شریعتی مجت..

طبقه: ۹ زیربنا: ۶۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ۹ زیربنا: ۷۲ خواب: ۳ قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ظفر سند اداری ۳۰۰ متر طبقه: ششم ۳۰ ساله

ظفر نفت شمالی کوی ۵ پل..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار ظفر سند اداری ۷۲ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ نوساز

ظفر ابتدای شریعتی مجت..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار ظفر سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

ظفر خ رئیسی خ دولتشاد شرقی نبش..

قیمت کل: ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور چیلر فن کوئل باز سازی شده

دفتر کار ظفر سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

ظفر خ فریدافشار خ بابک شرقی پلا..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ظفر سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ نوساز

ظفر ابتدای شریعتی مجتمع نگ..

قیمت کل: ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۹,۴۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر فلت

مستغلات ظفر دفتر کار سنداداری-تجاری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۱۰۱۰ متر - متراژها: ۴ * ۲۰۲م +۲۰۲م نوساز

ظفر خ دستگردی جنب بانک پار..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار ظفر سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

ظفر بلوار آرش خ دولتشاد شرقی تق..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کمیسیون کامل- تابلو خور- ۱۲ مترانباری

خرید دفتر کار ظفر سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

ظفر خ رئیسی خ دولتشاد شرقی نبش..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز چیلر فن کوئل باز سازی شده

مستغلات ظفر تفکیک نشده دارای مغازه قدیمی

ظفر خ نونهالان نبش کوی مع..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک روی مغازه واقع شده- ۴۰ مترزمین تجاری- ۱۴۰ متر مغازه(ملکیت)-ازطول براطلاع نداشتند

دفتر کار ظفر سند اداری ۲۳۰ متر ۸ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

ظفر نرسیده به ولیعصر پلاک ..

قیمت کل: ۱۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

دفتر کار ظفر سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

ظفر بین نفت و مدرس پلاک ۲ ..

قیمت کل: ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری هواساز

دفتر کار ظفر سند اداری ۱۳۰ متر ۵ خوابه طبقه: ۹ ۳ ساله

ظفر مجتمع نگین ظفر ..

قیمت کل: ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

کلید نخورده-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار ظفر سند اداری ۵ ساله

ظفر بین خ نفت و شمس..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۸۰ قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۸۰ قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار ظفر سند اداری نوساز

ظفر غربی نرسیده به ولیع..

زیربنا: ۲۴۰ قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۲۴۰ قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۴۰ قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

کلیدنخورده

دفتر کار ظفر سند اداری ۳۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

ظفر روبروی خ عمرانی..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۴ سرویس-واحدشمای-ازتجمیع ۲ واحدمیباشد- ۴ پارکینگ- ۲ انباری

دفتر کار ظفر سند اداری ۸۲ متر طبقه: ۹ ۳ ساله

ظفر مجتمع نگین ظف..

قیمت کل: ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در ظفر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در ظفر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.