خرید کاربری اداری در شیراز

خرید دفتر کار شیراز سند اداری ۱۸۰ متر طبقه: پنجم نوساز

شیراز جنوبی بن بست لا..

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج فلت

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۸۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

شیرازجنوبی بلوارعلیخا..

قیمت کل: ۱۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

مستغلات شیراز دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۴۹۵ متر - متراژها: ۲ * ۱۶۵م +۱۶۵م قدیمی

شیراز جنوبی روبروی کوچه امینی پ..

قیمت کل: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

۳ دهنه مغازه ۱۷۵ و ۱۴۵ و ۱۱۵ متری-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

شیرازجنوبی نبش اع..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ-کلیدنخورده

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۸۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

شیراز جنوبی بلوارعلیخ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

خرید دفتر کار شیراز سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

شیراز جنوبی کوی علیخانی کوی گلستان ساخت..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت لابی

۳ پارکینگ

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شیراز جنوبی نبش اعظم پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

ملاصدرا خ شیراز جنوبی نبش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۸ ساله

شیراز شمالی خ دانش..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل فروش با مستاجر

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۴۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شیراز جنوبی ک فلاحی پلا..

قیمت کل: ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار شیراز سند اداری ۱۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

شیراز جنوبی بلوار آقاعلی خانی طبقه فوقانی بانک پا..

قیمت کل: ۱۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شیراز سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۶۶۰ متر - متراژها: ۲ * ۲۲۰م +۲۲۰م ۲۰ ساله

شیراز شمالی خ حاضری پلاک ..

قیمت کل: ۳۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

۴ پارکینگ

مستغلات شیراز تفکیک شده دارای مغازه قدیمی

شیرازجنوبی بین کوچه میثم و ..

قیمت کل: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت باز سازی شده

۳ باب مغازه ۱۷۰ و ۱۴۵ و ۱۱۵ متری- فلت

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۲ ساله

ونک خ شیراز جنوبی خ گرمسار..

زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شیراز ج نبش اع..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار شیراز سند اداری ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

ملاصدرا خ شیراز شمالی نبش ..

قیمت کل: ۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار شیراز سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۷۲۰ متر - متراژها: ۶ * ۱۲۰م نوساز

ملاصدرا شیراز شمالی کوی حکیم..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت سالن اجتماعات

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

ونک شیرازشمالی دانشورش..

قیمت کل: ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۰ ساله

شیراز جنوبی برزیل غرب..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف

دفتر کار شیراز سند اداری ۳ ساله

ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی ..

قیمت کل: ۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج

بازدید با هماهنگی

فروش دفتر کار شیراز سند اداری ۱۲ ساله

ملاصدرا خ شیراز جنو..

قیمت کل: ۴,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۲ ساله

ملاصدرا شیراز کوی فلاح..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۱ ساله

شیراز جنوبی بالاترازچهارراه طبقه فوقانی بانک م..

قیمت کل: ۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۴۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

ملاصدرا شیراز کوی فلاحیان پلا..

قیمت کل: ۳,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شیراز آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شیراز شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.