خرید کاربری اداری در شیراز

خرید مستغلات شیراز دفتر کار سند اداری ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۷۲۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۲۰م +۱۲۰م نوساز

شیرازشمالی خ حک...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۴۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

شیراز جنوبی خ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۰۷ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

شیراز جنوبی کوچه ...

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۸,۸۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار شیراز سند اداری ۲۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

شیراز شمالی خ دانشور ...

قیمت کل: ۳۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

شیراز جنوبی کو...

قیمت کل: ۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار شیراز سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

شیراز جنوبی کوی اتح...

قیمت کل: ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۸۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

شیراز جنوبی بلو...

قیمت کل: ۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۹,۹۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

دفتر کار شیراز سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

شیراز جنوبی کوی علیخانی کوی...

قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت لابی

مستغلات شیراز دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۴۹۵ متر - متراژها: ۲ * ۱۶۵م +۱۶۵م قدیمی

شیراز جنوبی روبروی کوچ...

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

۳ دهنه مغازه ۱۷۵ و ۱۴۵ و ۱۱۵ متری-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار شیراز سند اداری ۹۷ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

شیراز خ گرمسا...

قیمت کل: ۱۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کمیسیون کامل-پارتیشن بندی

فروش مستغلات شیراز دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۴۹۵ متر - متراژها: ۲ * ۱۶۵م +۱۶۵م قدیمی

شیراز جنوبی روبروی کوچ...

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

۳ دهنه مغازه ۱۷۵ و ۱۴۵ و ۱۱۵ متری-اطلاع دقیق نداشتند

مستغلات شیراز دفتر کار سند اداری ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۷۲۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۲۰م +۱۲۰م نوساز

شیرازشمالی خ حک...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت فروش با مستاجر

دفتر کار شیراز سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

شیرازجنوبی خ گر...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۲۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

شیراز جنوبی کوی اتح...

قیمت کل: ۱۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار شیراز سند اداری ۶ ساله

شیراز شمالی کوی زایند...

طبقه: سوم زیربنا: ۷۰ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۷۰ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار شیراز سند اداری ۲۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

شیراز شمالی دانشور ش...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

مورد تک واحد ی- قابل تبدیل تا --/ ۲ میلیارد

مستغلات شیراز دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۴۹۵ متر - متراژها: ۲ * ۱۶۵م +۱۶۵م قدیمی

شیراز جنوبی روبروی کوچ...

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

۳ دهنه مغازه ۱۷۵ و ۱۴۵ و ۱۱۵ متری-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار شیراز سند اداری ۹۱ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

شیراز جنوبی خ گرمسارش...

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده درب ضد سرقت تابلو خور

مستغلات شیراز دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۴۹۵ متر - متراژها: ۲ * ۱۶۵م +۱۶۵م قدیمی

شیراز جنوبی روبروی کوچ...

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

۳ دهنه مغازه ۱۷۵ و ۱۴۵ و ۱۱۵ متری-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار شیراز سند اداری ۱۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شیراز جنوبی نبش خ ا...

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

انباری داخل واحد

فروش مستغلات شیراز دفتر کار سند اداری ۵۵۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۹ ساله

شیراز شمالی کوی...

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

دفتر کار شیراز سند اداری ۷۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

شیراز جنوبی خ گرمسا...

قیمت کل: ۶,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شیراز سند اداری ۸۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

شیراز شمالی خ زاینده ...

متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شیراز آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شیراز شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.