خرید کاربری اداری در شیخ بهایی

خرید مستغلات شیخ بهایی دفتر کار سند اداری ۶۰۰م - ۶ ط د رکل ۲۴واحد ۴ ساله

شیخ بهائی نبش خ یاز..

قیمت کل: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج اعلام حریق اطفاء حریق

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۳ ساله

شیخ بهائی جنوبی کوی اعظم پلاک..

طبقه: اول زیربنا: ۹۶ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۹۶ خواب: ۲

طبقه: پنجم زیربنا: ۹۶ خواب: ۲

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

معاوضه / فروش دفتر کار شیخ بهایی سنداداری-تجاری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ نوساز

شیخ بهائی شمالی بالاتر از پل همت برج..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند-درمرحله ساخت-تحویل ۱۸ ماه آینده

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شیخ بهایی روبروی آتش نش..

قیمت کل: ۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

شیخ بهائی نرسیده به نیایش پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۶۴ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

شیخ بهائی شمالی کوی سلمان ..

قیمت کل: ۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۲۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

شیخ بهائی شمالی بالاتراز پیروزان خ ۲۱ ..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۲ ساله

شیخ بهائی شمالی نبش امدادغربی پل..

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده فروش با مستاجر

۲ پارکینگ- --/ ۷۵۰ م در رهن مستاجر

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

شیخ بهائی کوچه اع..

قیمت کل: ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۷ ساله

شیخ بهائی خ معصومی پلاک ..

طبقه: سوم زیربنا: ۸۷ خواب: ۱

طبقه: سوم زیربنا: ۶۵ خواب: ۱

متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۳۴ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

شیخ بهائی شمالی میدان پیروزان خ زاهدی کوچه ۲ ..

قیمت کل: ۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

شیخ بهائی جنوبی کوی چهارم پلا..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

شیخ بهائی نبش امداد غربی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تابلو خور

۲ پارکینگ

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۶۴ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

شیخ بهائی شمالی کوی سلمان ..

قیمت کل: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

شیخ بهائی شمالی بالاتر از میدان نبش ..

قیمت کل: ۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ -سیستم vrf

خرید دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

شیخ بهائی جنوبی کوی چهارم پلا..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار شیخ بهایی سند اداری

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۷۸ متر طبقه: اول نوساز

شیخ بهائی شمالی بالاترازمیدان کوی یازد..

قیمت کل: ۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج فلت

۲ پارکینگ و پارتیشن بندی

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۸۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

شیخ بهائی جنوبی بلوارعلی..

قیمت کل: ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت چیلر

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۳۴ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

شیخ بهائی شمالی میدان پیروزان خ زاهدی کوچه ۲ ..

قیمت کل: ۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

شیخ بهائی شمالی بالاتر از میدان نبش ..

قیمت کل: ۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ -سیستم vrf

فروش دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

شیخ بهائی شمالی بالاتر از میدان نبش ..

قیمت کل: ۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۵ پارکینگ -سیستم vrf

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۶۴ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

شیخ بهائی شمالی کوی سلمان ..

قیمت کل: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

شیخ بهائی نبش ۱۲ متری دوم ساختمان عرف..

قیمت کل: ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

شیخ بهائی کوی سلمان پل..

قیمت کل: ۶,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

شیخ بهائی شمالی بالاتراز میدان نب..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۰۱ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۰ ساله

شیخ بهایی ضلع شمال غربی میدا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۳۴ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

شیخ بهائی شمالی میدان پیروزان خ زاهد..

قیمت کل: ۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

خرید دفتر کار شیخ بهایی سند اداری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شیخ بهایی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شیخ بهایی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.