خرید کاربری اداری در شیخ بهایی

خرید دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۰۱ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۰ ساله

شیخ بهایی ضلع شمال غربی میدا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۳۴ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

شیخ بهائی شمالی میدان پیروزان خ زاهد..

قیمت کل: ۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

خرید دفتر کار شیخ بهایی سند اداری

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۴۸ متر طبقه: چهارم ۱۲ ساله

شیخ بهائی شمالی خ سئول بالاترازمیدان جنب بانک ..

قیمت کل: ۸,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

شیخ بهائی شمال بالاتر از میدان کوچه مسعود..

قیمت کل: ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

شیخ بهائی شمالی بالاتراز میدان نب..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

معاوضه / فروش دفتر کار شیخ بهایی سنداداری-تجاری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ نوساز

شیخ بهائی شمالی بالاتر از پل همت برج..

قیمت کل: ۱۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند-درمرحله ساخت-تحویل ۱۸ ماه آینده

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

شیخ بهایی جنوبی نبش خ اعظم ..

قیمت کل: ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور چیلر

کلیدنخورده

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شیخ بهایی نبش اعظم پل..

قیمت کل: ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل

۲ پارکینگ

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

شیخ بهائی جنوبی روبروی سامان نبش اعظ..

قیمت کل: ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار شیخ بهایی سند اداری

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

شیخ بهائی تقاطع اع..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

مینی چیلر- ۲ پارکینگ سندی

فروش دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۷۸ متر طبقه: اول نوساز

شیخ بهائی شمالی بالاترازمیدان کو..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج فلت

۲ پارکینگ و پارتیشن بندی

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

شیخ بهائی شمالی بالاتراز میدان نب..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۳۸ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

شیخ بهائی ابتدای خ سئول پل..

قیمت کل: ۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۸۴ متر طبقه: چهارم نوساز

شیخ بهایی شمالی بالاتر از میدان..

قیمت کل: ۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج فلت

۲ پارکینگ سندی

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

نبش شیخ بهائی شمالی و کوی ولیعصر طبقه فوقانی با..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۲۳۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

شیخ بهائی شمالی کوچه مهران پلا..

قیمت کل: ۲۰,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

یکخواب مستر- ۶ پارکینگ

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۸۴ متر طبقه: چهارم نوساز

شیخ بهائی شمالی بالاترازمیدان کو..

قیمت کل: ۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

شیخ بهائی شمال بالاتراز میدان نبش کوی یازده..

قیمت کل: ۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

شیخ بهائی بالاتر از میدان پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

پایان کاراداری

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

شیخ بهائی شمالی کوی سامان پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر روف گاردن سالن اجتماعات لابی

پارکینگ VIP

فروش دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

شیخ بهائی شمالی بالاتر از میدان نبش ۱۲ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۴۴ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

شیخ بهائی ابتدای خ سئ..

قیمت کل: ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۲۳ متر طبقه: چهارم نوساز

شیخ بهائی شمالی بالاترازمیدان کو..

قیمت کل: ۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

۲ پارکینگ

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۲۲۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

شیخ بهائی جنوبی بلوار علیخانی خ گلستان ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۵ پارکینگ

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

شیخ بهایی جنوبی نبش ..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

کلید نخورده

خرید دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

شیخ بهائی بالاتر از میدان پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری نوساز

شیخ بهائی جنوبی نبش خ اعظم روبر..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۲۰ ساله

ونک خ شیخ بهائی شمالی نبش صائب ..

قیمت کل: ۳,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۱۸۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

شیخ بهائی جنوبی خ آقا علیخ..

قیمت کل: ۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار شیخ بهایی سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

شیخ بهایی جنوبی جنب هتل تاج محل نبش ب..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شیخ بهایی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شیخ بهایی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.