خرید کاربری اداری در شریعتی(ظفر تا تجریش)

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

شریعتی بالاتراز دوراهی قلهک ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۲ پارکینگ

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۸۳ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم ۲۰ ساله

شریعتی بالاتراز ظفر...

قیمت کل: ۱۵,۷۸۶,۶۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری نوساز

شریعتی روبروی مترو قلهک ن...

زیربنا: ۸۳ خواب: ۲ قیمت کل: ۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۵۹ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

کمیسیون یکطرفه

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۵۸ متر طبقه: چهارم ۱۱ ساله

شریعتی بالاتر از د...

قیمت کل: ۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

شریعتی روبروی مترو قل...

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل فن کوئل

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۰ ساله

شریعتی بالاتر از مترو قله...

قیمت کل: ۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۸۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

شریعتی بالاتر از پل صدر نبش ک...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

کمیسیون کامل

معاوضه / فروش دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۵ متر طبقه: دوم قدیمی

شریعتی نرسیده به تجریش روبروی د...

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

معاوضه با اپارتمان ۸۰ متری دردزاشیب

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۰۰ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

شریعتی کوچه ماهروزاده نرسیده ...

قیمت کل: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

شریعتی نرسیده به پل صدر ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل باز سازی شده مبله

فروش دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۱۷ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ ۴ ساله

شریعتی نرسیده به کل...

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) دارای مغازه ۴۱۶م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۳ ساله

شریعتی نرسیده به بلوار کاوه...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۱۲۷ مترتجاری

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۸۳ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم ۱۷ ساله

شریعتی بالاتراز ظفر...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

کنتور آب و گاز و برق مستقل -تابلوخور

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

شریعتی بالاتراز دوراهی ق...

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: ۹ نوساز

شریعتی روبروی ظفر م...

قیمت کل: ۲۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۱۵ ساله

شریعتی جنب مترو...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۲ پارکینگ

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

شریعتی بالاتراز دوراهی قلهک ج...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

شریعتی نرسیده به دولت ج...

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

شریعتی جنب مترو قلهک خ کدوی خ...

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۴۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

شریعتی نرسیده به پل صدر روبرو...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

۲ پارکینگ

فروش مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) تفکیک شده دارای مغازه ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۸۴۰ متر - متراژها: ۱۱ * ۷۰م +۷۰م ۱۰ ساله

شریعتی نرسیده به میدان قدس روبروی درمان...

قیمت کل: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۳۰ متر تجاری

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۹ ساله

شریعتی بالاتراز پل صد...

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

شریعتی جنب پل صدر کوی شهید ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پایان کار اداری

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۲۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: هشتم ۶ ساله

شریعتی تقاطع دولت ب...

قیمت کل: ۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

شریعتی روبروی ظفر ساخ...

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

شریعتی بالاتراز دوراهی قلهک ...

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۲ پارکینگ

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

شریعتی تقاطع میرداما...

قیمت کل: ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

قدرالسهم- ۲ پارکینگ

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

شریعتی روبروی متروی ق...

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر اسپلیت

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شریعتی(ظفر تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شریعتی(ظفر تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.