خرید کاربری اداری در شریعتی(ظفر تا تجریش)

خرید مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) دارای مغازه ۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۳ ساله

شریعتی نرسیده به بلوار کاوه نبش گودرزی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۱۲۷ مترتجاری

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری نوساز

شریعتی روبروی ظفر مجتمع نگ..

طبقه: هشتم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۳

طبقه: ۹ زیربنا: ۱۲۷ خواب: ۵

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

شریعتی روبروی مترو قلهک ساختم..

قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل فن کوئل

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

شریعتی بالاتراز دوراهی قلهک مجتمع ..

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۱۵ ساله

شریعتی جنب مترو قلهک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

شریعتی بالاتراز دوراهی قلهک جنب سامسونگ و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

شریعتی نرسیده به دولت جنب بانک تج..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

شریعتی جنب مترو قلهک خ کدوی خ سیما جنوبی ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۴۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

شریعتی نرسیده به پل صدر روبروی باغ سفارت ا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

۲ پارکینگ

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) تفکیک شده دارای مغازه ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۸۴۰ متر - متراژها: ۱۱ * ۷۰م +۷۰م ۱۰ ساله

شریعتی نرسیده به میدان قدس روبروی درمانگاه طالقانی کوی م..

قیمت کل: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۳۰ متر تجاری

فروش دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۰۰ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

شریعتی کوچه ماهروزاده نرسیده به چهارراه قد..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۹ ساله

شریعتی بالاتراز پل صدر کوی سی..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

شریعتی جنب پل صدر کوی شهید سیمیاری ساخت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پایان کار اداری

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۲۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: هشتم ۶ ساله

شریعتی تقاطع دولت برج نگین ..

قیمت کل: ۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

شریعتی روبروی ظفر ساختمان نگی..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

شریعتی بالاتراز دوراهی قلهک مجتمع فرهنگ ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۲ پارکینگ

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

شریعتی تقاطع میرداماد بن بست..

قیمت کل: ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

قدرالسهم- ۲ پارکینگ

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

شریعتی روبروی متروی قلهک پلا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر اسپلیت

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

شریعتی جنب پل صدر کوی شهید سیمیاری ساخت..

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

شریعتی بالاتر از پل صدر خ داد مجتم..

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

داکت اسپیلت

فروش دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

شریعتی روبروی مترو قلهک ساختم..

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل فن کوئل

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

شریعتی نرسیده به پل صدر روبروی پمپ..

قیمت کل: ۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل باز سازی شده مبله

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۴ ساله

شریعتی نرسیده به ظفر کوچه افضل ..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

شریعتی بالاتر از پل صدر خ داد مجتم..

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

داکت اسپیلت

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: هشتم ۳ ساله

شریعتی روبروی خ ظفر مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج پارتیشن

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

شریعتی بالاتر از پل صدر خ داد مجتم..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

داکت اسپیلت

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۸۰ متر طبقه: زیرهمکف ۵ ساله

شریعتی تقاطع ظفر و میرداماد بن ب..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور گرمایشی از کف اسپلیت فلت

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

شریعتی جنب مترو قلهک خ کدوی خ سیما جنوبی ..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۱۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شریعتی(ظفر تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شریعتی(ظفر تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.