خرید کاربری اداری در شریعتی(ظفر تا تجریش)

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۱۵ ساله

شریعتی جنب مترو قلهک..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۲ پارکینگ

باشگاه شریعتی(ظفر تا تجریش) ۵۰۰ متر طبقه: زیرهمکف

شریعتی کوچه ماهروزاده نرسیده به چهارراه قد..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

خرید باشگاه شریعتی(ظفر تا تجریش)

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

شریعتی بالاتراز دوراهی قلهک مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۲ پارکینگ

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

شریعتی نرسیده به پل صدر روبروی پمپ..

قیمت کل: ۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل باز سازی شده مبله

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

شریعتی روبروی ظفر ساختمان نگی..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۴ ساله

شریعتی نرسیده به ظفر کوچه افضل ..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

شریعتی بالاتر از پل صدر خ داد مجتم..

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

داکت اسپیلت

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

شریعتی روبروی مترو قلهک ساختم..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل فن کوئل

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) تفکیک شده دارای مغازه ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۸۴۰ متر - متراژها: ۱۲ * ۷۰م ۱۰ ساله

شریعتی نرسیده به میدان قدس روبروی درمانگاه طالقانی کوی م..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۳۰ متر تجاری

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: هشتم ۳ ساله

شریعتی روبروی خ ظفر مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج پارتیشن

فروش دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

شریعتی بالاتر از پل صدر خ داد مجتم..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

داکت اسپیلت

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: هشتم نوساز

شریعتی روبروی ظفر مجتمع نگ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

شریعتی روبروی مترو قلهک ساختم..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل فن کوئل

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۸۰ متر طبقه: زیرهمکف ۵ ساله

شریعتی تقاطع ظفر و میرداماد بن ب..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور گرمایشی از کف اسپلیت فلت

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شریعتی بالاترازدوراهی قلهک ساخت..

قیمت کل: ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

شریعتی جنب مترو قلهک خ کدوی خ سیما جنوبی ..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۱۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۲,۲۵۰ متر طبقه: درکل نوساز

شریعتی پایین تر از میدان قدس ک سل..

قیمت کل: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۵,۵۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

در حال ساخت

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

شریعتی بالاترازدوراهی قلهک ساخت..

قیمت کل: ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

شریعتی بالاتر از پل صدر خ داد مجتم..

قیمت کل: ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

شریعتی بین میدان تجریش و قدس ساختم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

شریعتی روبروی متروی قلهک س..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شریعتی جنب مترو قلهک خ کدوی خ سیما جنوبی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۴ ساله

شریعتی مترو قلهک ساخت..

قیمت کل: ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۵۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

شریعتی نرسیده به صدر ساختمان ا..

قیمت کل: ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور کولر گازی

مستغلات شریعتی(ظفر تا تجریش) تفکیک شده دارای مغازه ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۸۴۰ متر - متراژها: ۱۱ * ۷۰م +۷۰م ۱۰ ساله

شریعتی نرسیده به میدان قدس روبروی درمانگاه طالقانی کوی م..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۳۰ متر تجاری

خرید دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۲۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

شریعتی نبش خ کلاهدوز برج نگین..

قیمت کل: ۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

ملک تجمیع شده( ۲ واحد ۱۱۳ و ۱۲۷ متری)- ۲۰ پارکینگ سندی- ۱۷ مترانباری-از تعداد واحد ها اطلاع نداشتند

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۱۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

شریعتی نرسیده به پل صدر روبروی پمپ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

شریعتی بالاتراز دوراهی قلهک مجتمع ..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شریعتی(ظفر تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شریعتی(ظفر تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.