خرید کاربری اداری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

خرید مستغلات شریعتی(سیدخندان تا ظفر) تفکیک شده دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۲۷۰ متر - متراژها: ۳ * ۹۰م قدیمی

شریعتی روبروی حسینیه ارش..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۲ واحد ۱۰۰ و ۱۲۰ مترتجاری

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

شریعتی تقاطع میرداماد بن بست..

قیمت کل: ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت واحد

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

۳۱ مترقدرالسهم- ۲ پارکینگ

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: چهارم نوساز

شریعتی بالاتراز حسینیه ار..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۰۳ متر طبقه: پنجم نوساز

شریعتی نرسیده به میرداماد جنب کبابی بناب..

قیمت کل: ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ ۸ ساله

شریعتی بالاتراز میرداماد نبش کو..

قیمت روز

امکانات: کولر آسانسور اسپلیت پکیج

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری مستغلات تفکیک شده نوساز

شریعتی نرسیده به ظفر کوی اف..

قیمت کل: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۵۳ متر طبقه: ۹ نوساز

شریعتی جنب حسینیه ارشاد برج ..

قیمت کل: ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فلت

از تعداد واحد ها اطلاع نداشتند

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۸۴ متر ۶ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد جنب بانک..

قیمت کل: ۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

شریعتی بالاتر از میرداماد بن بست شری..

قیمت کل: ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۰۴ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم نوساز

شریعتی نرسیده به میرداماد جنب قنادی سان سیت..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل

فروش دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

شریعتی تقاطع میرداماد بن بست..

قیمت کل: ۲,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت واحد

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

۳۱ مترقدرالسهم- ۲ پارکینگ

مستغلات شریعتی(سیدخندان تا ظفر) دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۲۷۰ متر - متراژها: ۳ * ۹۰م قدیمی

شریعتی نرسیده به میرداماد روبروی حسینیه..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

۱۰۰ متر تجاری ۱۲۰ متر زیر همکف تجاری - ۹۰ متر روف گاردن

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۱۵۴ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ نوساز

شریعتی جنب حسینیه ارشاد پلاک..

قیمت کل: ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

مستغلات شریعتی(سیدخندان تا ظفر) دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۲۷۰ متر - متراژها: ۲ * ۹۰م +۹۰م قدیمی

شریعتی پایین تراز میرداماد روبروی حسینیه..

قیمت کل: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

۱۰۰ متر تجاری ۱۲۰ متر زیر همکف تجاری - ۹۰ متر روف گاردن

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

شریعتی ایستگاه میرداماد بن بست..

قیمت کل: ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری نوساز

شریعتی روبروی مترو شریعتی نبش خ زیبا ..

زیربنا: ۷۵ قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۹۲ قیمت کل: ۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۴ قیمت کل: ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت پکیج

بازدید جهت مشتری واقعی

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری ویلا دوبلکس ۱۱۳ متر طبقه: زیربنا قدیمی

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد بن بست..

قیمت کل: ۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل پکیج باز سازی شده فلت دوربین مداربسته

پارکینگ در حیاط -یک خط تلفن ۸۵۸۲ چهاررقمی:قیمت--/ ۲ م

دفتر کار شریعتی(سیدخندان تا ظفر) سند اداری نوساز

شریعتی نبش خ زیب..

زیربنا: ۹۵ قیمت کل: ۶,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۶۶ قیمت کل: ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۴ قیمت کل: ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۸۴ قیمت کل: ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

کلیدنخورده -متراژهای فوق درطبقات ششم و هفتم میباشد

مستغلات شریعتی(سیدخندان تا ظفر) دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۹۰م ۲۵ ساله

شریعتی روبروی حسینیه ارش..

قیمت کل: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۲۲۰ متر تجاری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.--%>