خرید کاربری اداری در دولت

معاوضه / فروش دفتر کار دولت سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم نوساز

دولت نرسیده به سه راه نشاط طبقه فوقانی ب..

قیمت کل: ۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت اطفاء حریق

کلیدنخورده

معاوضه / فروش دفتر کار دولت سند اداری

دفتر کار دولت سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

دولت تقاطع اختیاری..

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار دولت سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ساله

دولت خ جلالی پلاک هن..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار دولت سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

دولت نبش خ جلالی پلاک ه..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۱,۴۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار دولت سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

دولت نبش خ جلالی پلاک ه..

قیمت کل: ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

خرید دفتر کار دولت سند اداری نوساز

دولت سه راه نشاط پلاک ه..

زیربنا: ۱۸۵ خواب: ۱

طبقه: درکل زیربنا: ۱۸۵ خواب: ۱

قیمت کل: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای ۵۰۰ متر تجاری

دفتر کار دولت سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری نبش بن بست ها..

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار دولت سند اداری ۱۹ ساله

دولت بین قنات و کاوه خ مطهری جنب بانک..

طبقه: همکف زیربنا: ۵۸ خواب: ۲

طبقه: همکف زیربنا: ۹۸

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۱۱ متر تابلو خور واحد ۹۸ متری- - ۵۸ متری انباری داخل واحد- ۹۸ متری فلت

دفتر کار دولت سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

دولت چهارراه قنات نبش بن بست ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار دولت سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

دولت نبش کوچه صراف پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

فروش دفتر کار دولت سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری پلا..

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار دولت سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

دولت سه راه نشاط پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج پارتیشن تابلو خور

۲۵ متر تابلوخور

خرید دفتر کار دولت سند اداری

مستغلات دولت دفتر کار سند اداری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۴۴۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۱۰م +۱۱۰م ۱۲ ساله

دولت نرسیده به نوبنیاد خ عابدینی زاده ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

دفتر کار دولت سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

دولت نبش کوچه صراف پلاک ..

قیمت کل: ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار دولت سند اداری ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

دولت خ آقا میری نبش کوی هاشمیان پل..

قیمت کل: ۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار دولت سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

دولت چهارراه قنات نبش بن بست هاشمیا..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار دولت سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

دولت چهارراه قنات جنب بانک سپه ساختما..

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت مبله

دفتر کار دولت سند اداری ۱۸۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

دولت سه راه نش..

قیمت کل: ۱۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستغلات دولت دفتر کار سند اداری ۴,۳۳۰م - ۱۴ ط تک واحدی ۴ ساله

دولت چهارراه قنات جنب..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر پکیج

دفتر کار دولت سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۷ ساله

دولت چهارراه دیباجی روبروی پمپ بنز..

قیمت کل: ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

معاوضه / فروش دفتر کار دولت سند اداری ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۹ ساله

دولت نرسیده به بلوارکاوه پلاک..

قیمت کل: ۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

معاوضه با مسکونی در جنت آباد

دفتر کار دولت سند اداری نوساز

دولت سه راه نشاط خ اخلاقی غربی پل..

زیربنا: ۲۰۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۰۰

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار دولت سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

دولت سه راه نشاط پلاک..

قیمت کل: ۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار دولت سند اداری نوساز

دولت سه راه نشاط خ اخلاقی غربی پل..

زیربنا: ۲۰۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۰۰

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

مستغلات دولت دفتر کار سنداداری-تجاری ۲,۴۰۰م - ۵ ط درکل ۵واحد نوساز

دولت بالاتر از چهارراه دیب..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

۲۴۰۰ متراداری و ۷۰۰ مترتجاری- ۲ آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در دولت آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در دولت شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.