خرید کاربری اداری در دولت

خرید مستغلات دولت دفتر کار سنداداری-تجاری ۵ ط درکل ۵واحد زیربنای کل: ۲,۴۰۰م نوساز

دولت بالاتر از چهارراه دیب..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

۲۴۰۰ متراداری و ۷۰۰ مترتجاری- ۲ آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار دولت سند اداری ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۹ ساله

دولت نرسیده به بلوارکاوه پلاک..

قیمت کل: ۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

معاوضه با مسکونی در جنت آباد

دفتر کار دولت سند اداری ۲۰۰ متر طبقه: واحدها نوساز

دولت سه راه نشاط خ اخلاقی غربی پل..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار دولت سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

دولت چهارراه قنات نبش بن بست ..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار دولت سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

دولت سه راه نشاط پلاک..

قیمت کل: ۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

خرید مستغلات دولت دفتر کار سنداداری-تجاری نوساز

دولت سه راه نشاط پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

ازتعداد کل واحدهااطلاع نداشتند

دفتر کار دولت سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری پلا..

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

معاوضه / فروش دفتر کار دولت سند اداری ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

دولت بالاتر از بلوار کاوه بالاتر از سه راه نشا..

قیمت کل: ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر لابی فروش با مستاجر

۲ پارکینگ- معاوضه با ملک مسکونی در منطقه

معاوضه / فروش دفتر کار دولت سند اداری

دفتر کار دولت سند اداری ۵۴ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

دولت بین اختیاریه و دیب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار دولت سند اداری ۲۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

دولت سه راه نشاط خ اخلاقی پلا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار دولت سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری پلا..

قیمت کل: ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار دولت سند اداری ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

دولت روبروی تهیه غذا فا..

قیمت کل: ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار دولت سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

دولت نرسیده به شریع..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

دفتر کار دولت سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

دولت نبش کوی سلیمی پلاک ..

قیمت کل: ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۳ پارکینگ- ۲ لاین آسانسور

مستغلات دولت دفتر کار سند اداری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۴۴۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۱۰م ۱۲ ساله

دولت نرسیده به نوبنیاد خ عابدی..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار دولت سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

دولت چهارراه قنات خ آقامیری پلا..

قیمت کل: ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار دولت سند اداری ۳ ساله

دولت روبروی تهیه غذا فا..

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار دولت سند اداری ۱۴۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

دولت نبش خ دیباجی پلاک ه..

قیمت کل: ۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

دفتر کار دولت سند اداری ۱۴۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

دولت چهارراه کاوه پلاک ه..

قیمت کل: ۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ

دفتر کار دولت سند اداری ۶۹ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

دولت نبش خ جلالی پلاک ه..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

انباری مشاع میباشد

فروش دفتر کار دولت سند اداری ۶۹ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

دولت نبش جلال..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار دولت سند اداری ۱۷ ساله

دولت نرسیده به نوبنیاد خ عابدین..

زیربنا: ۱۱۵ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۵ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار دولت سند اداری ۱ ساله

دولت بین چهارراه قنات و بلوار کاوه روبروی..

زیربنا: ۱۴۳ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج لابی

هرواحد ۲ پارکینگ-مستر

دفتر کار دولت سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

دولت چهارراه قنات نبش بن بست ه..

قیمت کل: ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در دولت آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در دولت شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.