خرید کاربری اداری در جردن

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۵ ساله

جردن نبش طاهری ..

قیمت کل: ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جردن سند اداری ۱۴۰ متر طبقه: اول نوساز

جردن یزدان پناه پلاک ه..

قیمت کل: ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی اسپلیت فلت

درمرحله نازک کاری-تحویل ۶ ماه آینده

دفتر کار جردن سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۴ ساله

جردن خ گلشهر پلاک ۱ ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت

دفتر کار جردن سند اداری ۳۴۷ متر ۱۰ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

جردن خ عاطفی پلاک ۱۰ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار جردن سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

جردن بالاتر از تقاطع ظ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۳۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

جردن بلوارصبا برج..

قیمت کل: ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

مورد فوق تجمیع شده از ۲ واحد ۱۶۰ متری میباشد

دفتر کار جردن سند اداری ۳۲۰ متر ۱۱ خوابه طبقه: ۱۱ ۲۰ ساله

جردن بلوار گلشهر برج آی..

قیمت کل: ۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۷ ط تک واحدی درکل ۷ واحد زیربنای کل: ۴,۰۰۰م ۴ ساله

جردن نبش ک سعیدی نبش ک مه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار جردن سند اداری ۱۳۴ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۲۱ ساله

جردن فرزان غرب..

قیمت کل: ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور چیلر

دفتر کار جردن سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۵ ساله

جردن بلوار آفریقا شمالی نبش خ طاهری ..

قیمت کل: ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار جردن سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۲ ساله

جردن نبش طاهری برج مرکز ..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

سند تک برگ

مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد ۱۷۰۰ متر - متراژها: ۱۰ * ۱۷۰م نوساز

جردن چهارراه جهان کودک خ دیدارشمالی ب..

قیمت کل: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج لابی

۴۰ پارکینگ-مجهز به سیستم شبکه

دفتر کار جردن سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۲ ۲۰ ساله

جردن بلوار گلشهر پلاک..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار جردن سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۵ ساله

جردن چهارراه جهان کودک برج امی..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار جردن سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

جردن خ عاطفی شرق..

قیمت کل: ۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده دوربین مداربسته

۳ پارکینگ

خرید دفتر کار جردن سند اداری مستغلات تفکیک شده ۷ ط در کل ۱۰ واحد ۸۰۰ متر - متراژها: +۸۰۰م نوساز

جردن خ سعیدی نبش مهرد..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۶۴ پارکینگ- دارای روف گاردن

دفتر کار جردن سند اداری ۱۶ ساله

جردن بعد از تقاطع طاه..

طبقه: ۱۰ زیربنا: ۶۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ۱۱ زیربنا: ۶۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

دفتر کار جردن سند اداری ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۲ ساله

جردن خ سعیدی پلا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

۲ واحدی

دفتر کار جردن سند اداری ۳۴۸ متر طبقه: اول قدیمی

جردن یزدان پناه پلاک ه..

قیمت کل: ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

دفتر کار جردن سند اداری مستغلات تفکیک شده ۹ ط تک واحدی درکل ۹ واحد زیربنای کل: ۱,۱۵۰م ۱۵ ساله

جردن ناهید غرب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار جردن سند اداری ۱۰۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

جردن خ گلفام پلاک هن..

قیمت کل: ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار جردن سند اداری ۱۳۰ متر ۵ خوابه طبقه: ۱۲ ۲۰ ساله

جردن بالاتراز میرداماد ساختمان آ..

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

معاوضه / فروش دفتر کار جردن سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ ۱۳ ساله

جردن بلوار گلشهر پا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت فقط معاوضه

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار جردن سند اداری ۹۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

جردن خ سعیدی پلاک هن..

قیمت کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار جردن سند اداری ۳۶۰ متر طبقه: همکف ۲۰ ساله

جردن خ یزدان پناه پلا..

قیمت کل: ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

پارتیشن بندی

خرید مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۷ ط تک واحدی درکل ۷ واحد زیربنای کل: ۶,۲۰۰م ۴ ساله

جردن نبش کوی سعیدی نبش کوی مهرداد ..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

روف گاردن - مساحت زمین و طول بر اطلاع نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در جردن آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در جردن شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.