خرید کاربری اداری در جردن

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

جردن جنب پمپ بنزین انتهای کوی نور سا..

قیمت کل: ۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۵ ط ۳ واحدی زیربنای کل: ۴,۰۰۰م نوساز

جردن سعیدی نبش مهرد..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش با مستاجر

دفتر کار جردن سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

جردن خ سایه ..

قیمت کل: ۱۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار جردن سند اداری ۱۱۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

جردن بالاتر ازپل میرداماد برج آ..

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مبله

۴ پارکینگ

دفتر کار جردن سند اداری ۱۳۴ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

جردن خ فرزان غربی پلاک ه..

قیمت کل: ۱۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

لابی من ۲۴ ساعته

خرید مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۶ ط ۴ واحدی درکل ۲۴ واحد ۱۵۵۰ متر - متراژها: ۲۳ * ۶۵م +۵۵م نوساز

جردن خ عاطفی شرقی نبش کوی ساسان ساخت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۶ ط ۴ واحدی درکل ۲۴ واحد ۱۵۵۰ متر - متراژها: ۲۳ * ۶۵م +۵۵م نوساز

جردن خ عاطفی شرقی نبش کوی ساسان ساخت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

دفتر کار جردن سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۳ ساله

جردن بالاتراز میرداماد برج آن..

قیمت کل: ۸,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار جردن سند اداری ۳۴۵ متر ۵ خوابه طبقه: پنجم ۲۳ ساله

جردن خ عاطفی غربی ساخ..

قیمت کل: ۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

انباری داخل واحد

دفتر کار جردن سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

جردن بالاتر از پل میرداماد برج آ..

قیمت کل: ۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

فروش دفتر کار جردن سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۲ ۲۰ ساله

جردن بلوار گلشهر پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۶ ط ۴ واحدی درکل ۲۴ واحد ۱۲۵ متر - متراژها: ۲۲ * ۰م +۶۰م +۶۵م نوساز

جردن خ عاطفی شرقی نبش کوی ساسان پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۱۴۴۰ متر بنای مفید

دفتر کار جردن سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

جردن خ کاج آبادی روبروی سوپر جردن پ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار جردن سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۹ ساله

جردن بن بست شاهرخ پل..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار جردن سند اداری ۳۴۵ متر ۵ خوابه طبقه: پنجم ۲۳ ساله

جردن خ عاطفی غربی ساخ..

قیمت کل: ۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

انباری داخل واحد

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۱۴۷ متر طبقه: دوم نوساز

جردن نبش خ بابک بهرامی پلاک..

قیمت کل: ۱۶,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل فلت

تحویل ۱ ماه آینده- ۵ مترانباری

دفتر کار جردن سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۲ ساله

جردن نبش خ طاهری مرکزتجارت ایر..

قیمت کل: ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار جردن سند اداری ۱۱۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

جردن بالاتر ازپل میرداماد برج آ..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مبله

۴ پارکینگ

دفتر کار جردن سند اداری ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

جردن خ دستگردی پلاک ه..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

مبله اداری

دفتر کار جردن سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۵ ساله

جردن نبش طاهری برج مش..

قیمت کل: ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار جردن سند اداری ۱۱۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۷ ساله

جردن خ ناهید شرق..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

۲ کله

دفتر کار جردن سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

جردن خ طور ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت

مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد ۲۰۱۰ متر - متراژها: ۹ * ۲۰۰م +۲۱۰م نوساز

جردن خ تابان غربی پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

۲۲۵۰ متر مفید- ۵۲ متر پارکینگ

دفتر کار جردن سند اداری ۳۱ متر طبقه: چهارم ۱۱ ساله

جردن خ عاطفی شرقی ساختمان..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار جردن سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

جردن خ سایه ..

قیمت کل: ۱۰,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۲ ۲۰ ساله

جردن بلوار گلشهر پلاک..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در جردن آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در جردن شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.