خرید کاربری اداری در جردن

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۱۵ ساله

جردن نبش طاهری برج مش..

قیمت کل: ۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جردن سند اداری ۲۰ ساله

جردن بلوار گلشهر پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار جردن سند اداری

مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۰م - ۶ ط ۴ واحدی درکل ۲۴ واحد نوساز

جردن خ عاطفی شرقی نبش کوی ساسان ساخت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۰م - ۶ ط ۴ واحدی درکل ۲۴ واحد نوساز

جردن خ عاطفی شرقی نبش کوی ساسان پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۱۳۵۰ متر بنای مفید-بصورت جداگانه نیز بفروش میرسد

دفتر کار جردن سند اداری ۲۰ ساله

جردن خ دستگردی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۵ ساله

جردن خ ناهیدغربی پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی فن کوئل فلت فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

دفتر کار جردن سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

جردن خ دامن افشا..

قیمت کل: ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار جردن سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

جردن خ گلفام مجتمع امیر پلاک..

قیمت کل: ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

دفتر کار جردن سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

جردن نبش بلوار آفریقا نبش کوی ..

قیمت کل: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جردن سند اداری ۱۷۴ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

جردن خ کاج آبادی..

قیمت کل: ۱۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور چیلر

پارکینگ روباز - انباری داخل واحد

فروش دفتر کار جردن سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

جردن خ دامن افشا..

قیمت کل: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۱,۱۵۰م - ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد نوساز

جردن روبروی برج پم پلاک ..

قیمت کل: ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

از طول بر اطلاع نداشتند

دفتر کار جردن سند اداری ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۱ ساله

جردن نبش عاطفی شرقی پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار جردن سند اداری ۴۵۰ متر طبقه: پنجم نوساز

جردن خ تابان غرب..

قیمت کل: ۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۹ پارکینگ و ۲ انباری - ساختمان هوشمند

دفتر کار جردن سند اداری ۶۲ متر طبقه: دوم ۱۵ ساله

جردن بین جهان کودک و میرداماد برج نگی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

جردن خ دستگردی پلاک ه..

قیمت کل: ۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

مبله اداری قدرالسهم دارد ۳ تا انباری اداری

مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۱,۴۰۰م - ۶ ط ۴ واحدی درکل ۲۴ واحد نوساز

جردن نرسیده به الهیه پلاک ..

قیمت کل: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار جردن سند اداری ۱۴۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

جردن نبش خ بابک بهرامی پلاک..

قیمت کل: ۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل فلت

- ۵ مترانباری

دفتر کار جردن سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

جردن خ گلفام ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

دفتر کار جردن سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

جردن خ گلفام مجتمع امیر پلاک..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار جردن سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

جردن نبش بلوار آفریقا نبش کوی ..

قیمت کل: ۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جردن سند اداری ۱۱۷ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

جردن ناهید شرقی..

قیمت کل: ۹,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

با اختلاف سطح

مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۴,۰۰۰م - ۵ ط ۳ واحدی نوساز

جردن سعیدی نبش مهرد..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش با مستاجر

دفتر کار جردن سند اداری ۳۶۰ متر طبقه: اول ۲۰ ساله

جردن خ یزدان پنا..

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار جردن سند اداری ۱۹۷ متر ۹ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

جردن خ عاطفی غربی..

قیمت کل: ۲۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

جردن خ بابک بهرام..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار جردن سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

جردن جنب پمپ بنزین انتهای کوی نور سا..

قیمت کل: ۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

دفتر کار جردن سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۹ ساله

جردن بن بست شاهرخ پل..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار جردن سند اداری ۶۸ متر طبقه: پنجم ۱۴ ساله

جردن روبروی پارک ملت خ ارمغان غربی پ..

قیمت کل: ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار جردن سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

جردن بالاتر از پل میرداماد برج آ..

قیمت کل: ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

خرید دفتر کار جردن سند اداری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در جردن آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در جردن شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.