خرید کاربری اداری در جردن

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۲۹ ساله

جردن خ طاهری پلاک هن..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

دفتر کار جردن سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ ۲۳ ساله

جردن بلوار گلشهر برج آ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر اسپلیت

دفتر کار جردن سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۲ ۲۰ ساله

جردن بلوار گلشهر پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار جردن سند اداری ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۲ ۲۰ ساله

جردن نبش آناهیتا برج آنا..

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار جردن سند اداری نوساز

جردن نرسیده به ظفر نبش یزدانیان پناه ..

زیربنا: ۲۱۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۳۵

زیربنا: ۱۱۵

زیربنا: ۱۵۰

متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۵ پارکینگ- ۳ آسانسور-مرحله تاسیسات-تحویل ۲ سال آینده-سوم الی هفتم

خرید دفتر کار جردن سند اداری نوساز

جردن نبش کوی بابک بهرامی پلاک..

زیربنا: ۱۲۸

زیربنا: ۱۰۹

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۰

متری: ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

مرحله نازک کاری - تحویل ۶ ماه آینده

دفتر کار جردن سند اداری ۱۱۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

جردن بالاتر ازپل میرداماد برج آ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مبله

۴ پارکینگ

معاوضه / فروش دفتر کار جردن سند اداری ۱۲۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جردن نبش گلشهر پلاک ه..

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده

معاوضه با ملک مسکونی

دفتر کار جردن سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۲۰ ساله

جردن بن بست شاهرخ ساختمان شا..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بازدید با هماهنگی از ساعت ۹ الی ۱۶

دفتر کار جردن سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۶ ساله

جردن کوی شاهرخی ..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازدید با هماهنگی

فروش دفتر کار جردن سند اداری ۴,۰۰۰ متر ۱۰ خوابه طبقه: درکل نوساز

جردن سعیدی نبش مهرد..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار جردن سند اداری ۴,۰۰۰ متر ۱۰ خوابه طبقه: درکل نوساز

جردن خ سعیدی نبش مهر..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

واحدهای ۱۸۰ متری

دفتر کار جردن سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۰ ساله

جردن تقاطع ظفر ساختمان..

قیمت کل: ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار جردن سند اداری ۴۹ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲۵ ساله

جردن کوچه شاهرخ ساختمان ش..

قیمت کل: ۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جردن سند اداری نوساز

جردن خ غاطفی شرقی نبش کوی ساسان ساخت..

زیربنا: ۵۵

طبقه: درکل زیربنا: ۶۵

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۱۲۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

جردن ایرانپور پلاک هن..

قیمت کل: ۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جردن سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

جردن خ نیلوفر ..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ

دفتر کار جردن سند اداری ۱۳۰ متر ۵ خوابه طبقه: ۱۲ ۲۰ ساله

جردن بالاتراز میرداماد ساختمان آ..

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار جردن سند اداری ۱۳۴ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

جردن خ عاطفی غربی ساختمان ..

قیمت کل: ۱۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار جردن سند اداری ۱۰۲ متر طبقه: چهارم قدیمی

جردن خ گلفام پلاک هن..

قیمت کل: ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده فلت

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار جردن سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

جردن جنب پمپ بنزین انتهای کوی نور سا..

قیمت کل: ۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

دفتر کار جردن سند اداری ۴۹ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

جردن بالاتر از ناهید شرقی بن بست شاهرخ ساختمان..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دفتر کار جردن سند اداری ۳۴۵ متر ۵ خوابه طبقه: پنجم ۲۳ ساله

جردن خ عاطفی غربی پلاک ه..

قیمت کل: ۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

انباری داخل واحد

دفتر کار جردن سند اداری ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: ۹ ۱۵ ساله

جردن چهارراه جهان کودک برج..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در جردن آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در جردن شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.