خرید کاربری اداری در جردن

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۸۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

جردن خ عاطفی شرقی م..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جردن سند اداری ۹۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

جردن خ سعیدی پلاک هن..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار جردن سند اداری ۲۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

جردن خ گل آذین پلاک..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۵ پارکینگ سندی

دفتر کار جردن سند اداری ۱۰۲ متر طبقه: چهارم قدیمی

جردن خ گلفام پلاک هن..

قیمت کل: ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده فلت

۲ پارکینگ

دفتر کار جردن سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جردن بن بست گل آذ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۳۴۸ متر طبقه: اول قدیمی

جردن یزدان پناه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

دفتر کار جردن سند اداری ۱۴۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

جردن کوچه مرواری..

قیمت کل: ۱۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار جردن سند اداری ۱۳۴ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

جردن خ عاطفی غربی ساختمان ..

قیمت کل: ۱۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار جردن سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۶ ساله

جردن جنب بانک صادرات..

قیمت کل: ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مستخدم

دفتر کار جردن سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ ۲۳ ساله

جردن بلوار گلشهر برج آ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر اسپلیت

فروش دفتر کار جردن سند اداری ۴۹ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

جردن بالاتر از ناهید شرقی بن بست شاهرخ ساختمان..

قیمت کل: ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دفتر کار جردن سند اداری ۱۱۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

جردن بالاتر ازپل میرداماد برج آ..

قیمت کل: ۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مبله

۴ پارکینگ

دفتر کار جردن سند اداری ۱۴۰ متر طبقه: اول نوساز

جردن یزدان پناه پلاک ه..

قیمت کل: ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی اسپلیت فلت

درمرحله نازک کاری-تحویل ۶ ماه آینده

دفتر کار جردن سند اداری ۵۵ متر طبقه: ۹ نوساز

جردن بالاتراز آرش پلاک ه..

قیمت کل: ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار جردن سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۲ ۲۰ ساله

جردن بلوار گلشهر پلاک..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جردن خ یزدان پناه پلاک ه..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

معاوضه / فروش دفتر کار جردن سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ ۱۳ ساله

جردن بلوار گلشهر پا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

با ملک مسکونی در منطقه ۱ و ۲ و ۳ هم انجام میشود

دفتر کار جردن سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

جردن خ طاهری پلاک هن..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار جردن سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

جردن تقاطع ولیعصر خ فرزان غربی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار جردن سند اداری ۳۴۵ متر ۵ خوابه طبقه: پنجم ۲۳ ساله

جردن خ عاطفی غربی ساخ..

قیمت کل: ۲۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

انباری داخل واحد

فروش دفتر کار جردن سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۵ ساله

جردن نبش طاهری ..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

واحدبامشاعات ۹۰ مترمیباشد

مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۷ ط تک واحدی درکل ۷ واحد زیربنای کل: ۴,۰۰۰م ۴ ساله

جردن نبش کوی سعیدی نبش ک م..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

معاوضه / فروش دفتر کار جردن سند اداری ۱۲۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جردن نبش گلشهر پلاک ه..

قیمت کل: ۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده

معاوضه با ملک مسکونی

دفتر کار جردن سند اداری نوساز

جردن نرسیده به ظفر نبش یزدانیان پناه ..

زیربنا: ۲۱۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۳۵

زیربنا: ۱۱۵

زیربنا: ۱۵۰

متری: ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۵ پارکینگ- ۳ آسانسور-مرحله اسکلت سقف آخر-تحویل ۲ سال آینده-سوم الی هفتم

دفتر کار جردن سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۶ ساله

جردن جنب بانک صادرات ..

قیمت کل: ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مستخدم

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۴,۰۰۰ متر ۱۰ خوابه طبقه: درکل نوساز

جردن سعیدی نبش مهرد..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار جردن سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۸ ساله

جردن بلوار گلشهر برج آی..

قیمت کل: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

درحال اخذسند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در جردن آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در جردن شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.