خرید کاربری اداری در جردن

خرید دفتر کار جردن سند اداری نوساز

جردن خ تابان غربی پلاک ه..

طبقه: دوم زیربنا: ۲۰۰ قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۲۴۰ قیمت کل: ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

نازک کاری - تحویل ۸ ماه آینده

دفتر کار جردن سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

جردن خ عاطفی شرق..

قیمت کل: ۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده دوربین مداربسته

۳ پارکینگ

دفتر کار جردن سند اداری مستغلات تفکیک شده ۹ ط تک واحدی درکل ۹ واحد زیربنای کل: ۱,۱۵۰م ۱۵ ساله

جردن ناهید غرب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار جردن سند اداری ۳۲۰ متر ۱۱ خوابه طبقه: ۱۱ ۲۰ ساله

جردن بلوار گلشهر ..

قیمت کل: ۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار جردن سند اداری ۳۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

جردن بلوارصبا برج..

قیمت کل: ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

مورد فوق تجمیع شده از ۲ واحد ۱۶۰ متری میباشد

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۱۴۰ متر طبقه: اول نوساز

جردن یزدان پناه پلاک ه..

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی اسپلیت فلت

درمرحله نازک کاری-تحویل ۶ ماه آینده

دفتر کار جردن سند اداری ۱۳۰ متر ۵ خوابه طبقه: ۱۲ ۲۰ ساله

جردن بالاتراز میرداماد ساختمان آ..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار جردن سند اداری مستغلات تفکیک شده ۷ ط در کل ۱۰ واحد ۸۰۰ متر - متراژها: +۸۰۰م نوساز

جردن خ سعیدی نبش مهرد..

قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۶۴ پارکینگ- دارای روف گاردن

دفتر کار جردن سند اداری ۴۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها نوساز

جردن بین ظفر و میرداماد پلاک..

قیمت کل: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

۲ بر

دفتر کار جردن سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۲ ساله

جردن نبش طاهری برج مرکز ..

قیمت کل: ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بازدید با هماهنگی- ۲ لاین آسانسور

فروش دفتر کار جردن سند اداری ۱۳۳ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۲۰ ساله

جردن خ ارمغان غربی ساختمان ا..

قیمت کل: ۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار جردن سند اداری ۱۱۳ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

جردن بالاتر از پل میرداماد برج آ..

قیمت کل: ۶,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور مبله

۴ پارکینگ

خرید دفتر کار جردن سند اداری

مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۱۸۹۰ متر - متراژها: ۵ * ۳۱۵م +۳۱۵م نوساز

ولیعصر خ جردن پلاک هن..

قیمت کل: ۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۲ آسانسور- ۷۰ پارکینگ- اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار جردن سند اداری ۳۶۰ متر طبقه: همکف ۲۰ ساله

جردن خ یزدان پنا..

قیمت کل: ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پارتیشن بندی

معاوضه / فروش دفتر کار جردن سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ ۱۳ ساله

جردن بلوار گلشهر پا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت فقط معاوضه

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار جردن سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۵ ساله

جردن نبش خ گلستان برج ادار..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر اسپلیت

دفتر کار جردن سند اداری ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

جردن آرش غربی پلاک هن..

قیمت کل: ۵,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

معاوضه / فروش دفتر کار جردن سند اداری ۱۲۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جردن نبش گلشهر پلاک ه..

قیمت کل: ۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده

بیواسطه-معاوضه با ملک مسکونی

دفتر کار جردن سند اداری ۲۱ ساله

جردن فرزان غرب..

زیربنا: ۱۳۴ خواب: ۴ قیمت کل: ۶,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۳۴ خواب: ۴ قیمت کل: ۶,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۶,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور چیلر

دفتر کار جردن سند اداری مستغلات نیمه کاره ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد ۲۰۱۰ متر - متراژها: ۹ * ۲۰۰م +۲۱۰م نوساز

جردن خ تابان غربی پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

در مرحله سقف چهارم-تحویل ۱ / ۵ سال آینده

فروش دفتر کار جردن سند اداری ۳۴۷ متر ۱۰ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

جردن خ عاطفی پ..

قیمت کل: ۱۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار جردن سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک شده نوساز

جردن نبش تابان غرب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت لابی

۶۰ مترلابی-ساختمان هوشمند- ۶ ط سنداداری- ۴ ط پارکینگ-همکف ۳ واحدتجاری ۲۰۰ متری

مستغلات جردن دفتر کار سند اداری ۷ ط تک واحدی درکل ۷ واحد زیربنای کل: ۲۸۰م نوساز

جردن بلوارگلشهر..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در جردن آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در جردن شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.