خرید کاربری اداری در گیشا

خرید دفتر کار گیشا مناسب کار ۹۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

گیشا نبش ۳۵ پ...

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۵,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار گیشا سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

گیشا نبش خ ۱۱ ...

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر باز سازی شده

دفتر کار گیشا مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

گیشا خ ۲۰ متری غرب...

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۱,۴۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار گیشا سند اداری ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

گیشا بالاتراز کوی نصر جنب...

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مستغلات گیشا دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۹۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۸۰م +۱۸۰م ۶ ساله

گیشا خ بلوچستان...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

هرواحد ۲ پارکینگ

خرید مستغلات گیشا دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۹۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۸۰م +۱۸۰م ۶ ساله

گیشا خ بلوچستان...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

هرواحد ۲ پارکینگ

دفتر کار گیشا سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

گیشا نبش خ یازد...

قیمت کل: ۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار گیشا سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

گیشا بین خ دهم ...

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مستغلات گیشا دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۹۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۸۰م +۱۸۰م ۶ ساله

گیشا خ بلوچستان...

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

هرواحد ۲ پارکینگ

دفتر کار گیشا سند اداری ۱۷۲ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۱ ساله

گیشا جلال آل احمد بین پل گی...

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲,۶۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

تابلو خور

فروش دفتر کار گیشا سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

گیشا نبش خ یازد...

قیمت کل: ۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار گیشا سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

گیشا خ پیروزی غرب...

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار گیشا سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

گیشا نبش خ یازد...

قیمت کل: ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار گیشا سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

گیشا نبش خ یازد...

قیمت کل: ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

معاوضه / فروش دفتر کار گیشا سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

گیشا نبش خ ۱۱ سا...

قیمت کل: ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار گیشا سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

گیشا خ علیائی غرب...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

مستغلات گیشا دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۱۳۲۵ متر - متراژها: ۴ * ۲۶۵م +۲۶۵م ۱۰ ساله

گیشا بزرگراه جلال نرسیده ب...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

مستغلات گیشا دفتر کار سند اداری ۱,۵۹۰م - ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۱۰ ساله

گیشا نرسیده به بزرگرا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار گیشا سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

گیشا نبش خ ...

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار گیشا سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

گیشا پل گیشا خ پاتریس...

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تابلو خور

فروش دفتر کار گیشا سند اداری ۷۱ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

گیشا بزرگراه جلال روبروی...

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کلنگی گیشا زمین: ۳۲۰ متر بر: ۰ متر

گیشا کوی نصر خ بلوچستا...

قیمت کل: ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سند اداری

دفتر کار گیشا سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

گیشا خ پانزده...

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۶ / ۵ مترانباری

دفتر کار گیشا سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

گیشا خ پانزد...

قیمت کل: ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار گیشا سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

گیشا خ پانزده...

قیمت کل: ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار گیشا سند اداری ۷۰ متر طبقه: همکف قدیمی

گیشا جلال آل احمد...

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده فلت

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در گیشا آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در گیشا شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.