خرید کاربری اداری در صادقیه

خرید دفتر کار صادقیه سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

صادقیه ضلع جنوب غربی فلکه دوم ساختم..

قیمت کل: ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار صادقیه سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک شده ۵ ط درکل ۵واحد زیربنای کل: ۱,۳۷۵م نوساز

صادقیه خ سازمان آب نبش گلستان یکم پ..

قیمت کل: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲۰ پارکینگ - فلت- بر دیگر ۲۰ / ۲۰

دفتر کار صادقیه سند اداری ۳۰ متر طبقه: هشتم ۱۴ ساله

صادقیه فلکه دوم برج گل..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارکینگ عمومی

دفتر کار صادقیه سند اداری ۳۸ متر طبقه: هفتم ۱۳ ساله

صادقیه برج گلدیس..

قیمت کل: ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر فلت

دفتر کار صادقیه سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۰ ساله

صادقیه فلکه اول برج گلدیس طبقه ..

قیمت کل: ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار صادقیه سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

صادقیه فلکه اول پاساژ پر..

قیمت کل: ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار صادقیه سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

صادقیه فلکه دوم خ طاهریان پلا..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مورد ۴ واحد

دفتر کار صادقیه سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

صادقیه فلکه اول برج مر..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده مبله

دفتر کار صادقیه سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

صاقیه فلکه دوم برج گل..

قیمت کل: ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار صادقیه سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

صادقیه فلکه اول مجتمع پ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

همکف تجاری

فروش دفتر کار صادقیه سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

صادقیه فلکه دوم مرکزخرید..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

پارکینگ--/ ۱۵۰ م جداگانه محاسبه میشود-از تعداد واحدهااطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار صادقیه سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

صادقیه خ سازمان آب طبقه فوقانی کوروش ..

قیمت کل: ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت مبله

دفتر کار صادقیه سند اداری ۶۵ متر طبقه: چهارم ۱۵ ساله

صادقیه فلکه اول مجتمع پ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور باز سازی شده فلت ایرکاندیشن

دفتر کار صادقیه سند اداری ۴۲ متر طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

صادقیه برج..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۷۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار صادقیه سند اداری ۶۳ متر طبقه: سوم ۱۸ ساله

صادقیه فلکه اول مرکز..

قیمت کل: ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر پکیج فلت

خرید دفتر کار صادقیه سند اداری ۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

صادقیه فلکه اول نرسیده به چهارراه اسدی روبروی مجت..

قیمت کل: ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۳۴ مترقدرالسهم

دفتر کار صادقیه سند اداری ۱۱۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

صادقیه فلکه اول گلناز دهم ..

قیمت کل: ۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

۲ انباری

معاوضه / فروش دفتر کار صادقیه سند اداری ۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

صادقیه نرسیده به فلکه اول پاس..

قیمت کل: ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار صادقیه سند اداری ۴۸ متر طبقه: ۱۰ ۱۹ ساله

صادقیه فلکه دوم ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار صادقیه سند اداری ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

صادقیه فلکه دوم ضلع شمال شرق..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده تابلو خور

همکف تجاری میباشد - ۳۰ متر تابلوخور

فروش دفتر کار صادقیه سند اداری ۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

صادقیه فلکه اول پاساژ ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فروش با مستاجر

ازتعداد واحدهااطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش دفتر کار صادقیه سند اداری ۶۱ متر طبقه: اول قدیمی

صادقیه سازمان آب روبروی خ اسدی شمالی ..

قیمت کل: ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده

معاوضه با ملک اداری یامسکونی

دفتر کار صادقیه سند اداری ۵۰ متر طبقه: ۱۰ ۲۰ ساله

صادقیه میدان دوم ..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار صادقیه سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

صادقیه بلوار ابوذر نبش بلوار فهیمی پ..

قیمت کل: ۱,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار صادقیه سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

صادقیه فلکه اول صادقیه مجتمع..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

خرید دفتر کار صادقیه سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۳ ساله

صادقیه چهارراه اسدی پاساژ اداری ت..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار صادقیه سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

صادقیه چهارراه اسدی پاسا..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار صادقیه سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

صادقیه خ اعتمادیان شرقی پلا پلاک ه..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۸۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دارای ۵ متر انباری

دفتر کار صادقیه سند اداری ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

صادقیه فلکه دوم ضلع شمال شرق..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

همکف تجاری میباشد - ۳۰ متر تابلوخور

دفتر کار صادقیه سند اداری قدیمی

صادقیه ضلع جنوبی فلکه..

قیمت کل: ۲,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در صادقیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در صادقیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.