خرید کاربری اداری در صادقیه

خرید دفتر کار صادقیه سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

صادقیه فلکه اول برج مر..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده مبله

دفتر کار صادقیه سند اداری ۳۷ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

صادقیه فلکه دوم ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار صادقیه سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

صادقیه فلکه اول طبقه فوقانی بانک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار صادقیه سند اداری ۳ ساله

صادقیه بالاتراز اباذر جنب ایستگاه مهرا..

زیربنا: ۳۵۰ قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۳۵۰ قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

هرواحد ۴ پارکینگ

دفتر کار صادقیه سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

صادقیه بالاتراز فلکه دوم بالاتراز چهارراه سازمان آب نبش خ اع..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

معاوضه / فروش مستغلات صادقیه دارای مغازه ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد ۱۰۸۸ متر - متراژها: ۹ * ۱۱۰م +۹۸م نوساز

صادقیه فلکه دوم کوی نوزدهم پلا..

قیمت کل: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

کلیدنخورده- ۱۸۰ مترتجاری- معاوضه با کلنگی-بدون تجاری:--/ ۷۰ میلیارد

دفتر کار صادقیه سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک شده ۵ ط درکل ۵واحد زیربنای کل: ۱,۳۷۵م نوساز

صادقیه خ سازمان آب نبش گلستان یکم پ..

قیمت کل: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲۰ پارکینگ - فلت- بر دیگر ۲۰ / ۲۰

دفتر کار صادقیه سند اداری ۴۱ متر طبقه: ۱۲ ۱۵ ساله

صادقیه فلکه دوم برج گلد..

قیمت کل: ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار صادقیه سند اداری ۴۲ متر طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

صادقیه ضلع غربی میدان..

قیمت کل: ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار صادقیه سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

صادقیه بالاتر از فلکه اول نرسیده به چهارراه ..

قیمت کل: ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

فروش دفتر کار صادقیه سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

صادقیه خ ولیعصر ساختمان آرشام پل..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار صادقیه سند اداری ۳۸ متر طبقه: هفتم ۱۳ ساله

صادقیه برج گلدیس..

قیمت کل: ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر فلت

دفتر کار صادقیه سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

صادقیه ضلع جنوب غربی فلکه دوم ساختم..

قیمت کل: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار صادقیه سند اداری ۶۵ متر طبقه: چهارم ۱۵ ساله

صادقیه فلکه اول مجتمع پ..

قیمت کل: ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور باز سازی شده فلت ایرکاندیشن

دفتر کار صادقیه سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

صادقیه فلکه دوم برج گل..

قیمت کل: ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

خرید مستغلات صادقیه دفتر کار سند اداری ۹ ط تک واحدی درکل ۹ واحد زیربنای کل: ۴۳۰م ۹ ساله

صادقیه فلکه دوم ابتدای محمد علی جناح کو..

قیمت کل: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار صادقیه سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

صادقیه فلکه دوم خ طاهریان پلا..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مورد ۴ واحد

دفتر کار صادقیه سند اداری ۴۲ متر طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

صادقیه ضلع غربی میدان برج ..

قیمت کل: ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار صادقیه سند اداری ۸ ساله

صادقیه ضلع جنوب غربی فلکه دوم ساخت..

طبقه: سوم زیربنا: ۹۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۷۶ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۷۶ متری موقعیت اداری میباشد

دفتر کار صادقیه سند اداری ۳۰ متر طبقه: هشتم ۱۴ ساله

صادقیه فلکه دوم برج گل..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارکینگ عمومی

فروش دفتر کار صادقیه سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۳ ۱۰ ساله

صادقیه فلکه اول برج گلدیس طبقه ..

قیمت کل: ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار صادقیه سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

صادقیه فلکه اول پاساژ پر..

قیمت کل: ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار صادقیه سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

صادقیه فلکه اول برج مر..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده مبله

دفتر کار صادقیه سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

صادقیه فلکه اول مجتمع پ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

همکف تجاری

دفتر کار صادقیه سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

صادقیه فلکه دوم مرکزخرید..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

پارکینگ--/ ۱۵۰ م جداگانه محاسبه میشود-از تعداد واحدهااطلاع دقیق نداشتند

خرید دفتر کار صادقیه سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

صادقیه خ سازمان آب طبقه فوقانی کوروش ..

قیمت کل: ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت مبله

دفتر کار صادقیه سند اداری ۴۲ متر طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

صادقیه برج..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۷۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در صادقیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در صادقیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.