خرید کاربری اداری در شهرک غرب

خرید مغازه شهرک غرب ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

شهرک غرب بلوار دریا نبش س..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۴ دهنه-جواز آزاد

مستغلات شهرک غرب دفتر کار سند اداری ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۶۰۰م ۲۰ ساله

شهرک غرب خ توحید ی..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور داکت اسپلیت

مستغلات شهرک غرب دفتر کار سند اداری ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۲۴۰۰ متر - متراژها: ۵ * ۴۰۰م +۴۰۰م نوساز

شهرک غرب خ عباس اناری ش..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

هرواحد ۳ پارکینگ- ۲ لاین آسانسور

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

شهرک غرب خ سپهر خ درختی پلاک..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

تابلو خور- مجهز به وسایل آرایشگاه زنانه- ۲ آسانسور

دفتر کار شهرک غرب سنداداری-تجاری ۱۱۴ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۲ ساله

شهرک غرب میدان صنعت ساختمان لیدوما جنب ..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

انباری داخل واحد- ۲ پارکینگ سندی- ۵ طبقه پارکینگ+ ۳ طبقه اداری تجاری

خرید دفتر کار شهرک غرب سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۷ ساله

شهرک غرب بلوار دادمان روبروی حسن سیف نبش بلوار ..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۸۰۰ متر بنای اداری

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

شهرک غرب بلواردادمان روبروی پمپ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مستغلات شهرک غرب دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۷۵۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۵۰م ۷ ساله

شهرک غرب خ دادمان نبش ..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار شهرک غرب سند اداری نوساز

شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع ..

طبقه: سوم زیربنا: ۲۵۰ قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۵۰ قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

خرید دفتر کار شهرک غرب سند اداری

مستغلات شهرک غرب تفکیک شده دارای مغازه ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۲۲۲۰ متر - متراژها: ۱۲ * ۱۸۵م نوساز

شهرک غرب خ ۲۰ متری سپ..

قیمت کل: ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲۶۰ متر تجاری

فروش دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

شهرک غرب خ سپهر خ درختی پلاک..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

تابلو خور- مجهز به وسایل آرایشگاه زنانه- ۲ آسانسور

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۱۰۵ متر طبقه: چهارم نوساز

شهرک غرب بلوار دریا بعداز صرافه..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار شهرک غرب سند اداری نوساز

شهرک غرب خ عباس اناری ش..

زیربنا: ۴۰۰ قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۴۰۰ قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

هرواحد ۳ پارکینگ- ۲ لاین آسانسور

مستغلات شهرک غرب دارای مغازه ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۳۷۰ متر - متراژها: ۱۰ * ۰م +۱۸۵م +۱۸۵م نوساز

شهرک غرب ۲۰ متری سپ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مغازه ۲۶۰ متری- متری ----/ ۱۵۰ م

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۱۶۸ متر طبقه: هشتم ۴ ساله

شهرک غرب روبروی میلاد نور ساخت..

قیمت کل: ۶,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شهرک غرب میدان صنعت روبروی میلاد نور مجتمع..

قیمت کل: ۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ اختصاصی

دفتر کار شهرک غرب سند اداری دارای مغازه ۳۰۰ متر طبقه: هفتم نوساز

شهرک غرب بلوار فرحزادی نبش..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر کولر گازی

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۱۹۰ متر طبقه: هفتم نوساز

شهرک غرب جنب پاساژ میلاد نور مجتمع تج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار شهرک غرب سند اداری مستغلات تفکیک شده ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۶۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۵۰م ۱۶ ساله

شهرک غرب توحید یکم پلاک ..

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور چیلر باز سازی شده

پارکینگ حیاط

مستغلات شهرک غرب دفتر کار سند اداری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۴۰۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۰۰م +۱۰۰م ۹ ساله

شهرک غرب بلواردریا جنب پارک دل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۱۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شهرک غرب بلوار دریا پلاک ..

قیمت کل: ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شهرک غرب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شهرک غرب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.