خرید کاربری اداری در شهرک غرب

خرید مستغلات شهرک غرب تفکیک شده دارای مغازه ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۲۲۲۰ متر - متراژها: ۱۱ * ۱۸۵م +۱۸۵م نوساز

شهرک غرب خ ۲۰ متری سپ..

قیمت روز

امکانات: کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲۶۰ متر تجاری

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۲,۴۸۰ متر ۳۶ خوابه طبقه: درکل نوساز

شهرک غرب بلوار فرحزادی خ..

قیمت کل: ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

شهرک غرب میدان صنعت روبروی میلاد نور مجتمع ادار..

قیمت کل: ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ اختصاصی

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۹۱ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۵ ساله

شهرک غرب خ سیف پاساژ لید..

قیمت کل: ۱۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور گرمایشی از کف چیلر اسپلیت

دفتر کار شهرک غرب سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۹ ساله

شهرک غرب بلوار دادمان روبروی حسن سیف نبش بلوار ..

قیمت کل: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۸۰۰ متر بنای اداری

خرید مغازه شهرک غرب ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

شهرک غرب بلوار دریا نبش س..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۴ دهنه-جواز آزاد

مستغلات شهرک غرب دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۷۵۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۵۰م ۷ ساله

شهرک غرب خ دادمان نبش ..

قیمت کل: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۶۸ متر طبقه: سوم نوساز

شهرک غرب روبروی میلاد ن..

قیمت کل: ۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

۲ پارکینگ-

مستغلات شهرک غرب دارای مغازه ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۳۷۰ متر - متراژها: ۱۰ * ۰م +۱۸۵م +۱۸۵م نوساز

شهرک غرب ۲۰ متری سپ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مغازه ۲۶۰ متری

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

شهرک غرب نبش بلوار دریا نبش گلها ت..

قیمت کل: ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

شهرک غرب بلواردادمان روبروی پمپ..

قیمت کل: ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۲ ساله

شهرک غرب جنب میلاد نور مرکز خرید ..

قیمت کل: ۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

دفتر کار شهرک غرب سند اداری نوساز

شهرک غرب خ سپهر پلاک ه..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۳۳ قیمت کل: ۸,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۳ قیمت کل: ۸,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فلت

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

شهرک غرب روبروی میلادنور مجتمع ..

قیمت کل: ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

از تعداد طبقات و واحدها اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

شهرک غرب بلوار دادمان بن بست آید..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۲۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

خرید دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۹۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

شهرک غرب خ حسن سیف مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

پارتیشن بندی

مستغلات شهرک غرب تفکیک شده دارای مغازه ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۲۲۲۰ متر - متراژها: ۱۲ * ۱۸۵م نوساز

شهرک غرب خ ۲۰ متری سپ..

قیمت روز

امکانات: کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲۶۰ متر تجاری

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ساله

شهرک غرب روبروی میلاد نور مجت..

قیمت کل: ۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

سن بنا اطلاع نداشتند

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۱۰۷ متر ۴ خوابه طبقه: سوم نوساز

شهرک غرب روبروی میلادنور..

قیمت کل: ۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

کلیدنخورده

دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۲ ساله

شهرک غرب جنب میلاد نور مرکز خرید ..

قیمت کل: ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار شهرک غرب سند اداری ۱۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

شهرک غرب بلوار دریا بین پاکنژاد و فرحزادی طبقه فوقانی..

قیمت کل: ۹,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار شهرک غرب سند اداری نوساز

شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع ..

طبقه: سوم زیربنا: ۲۵۰ قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۵۰ قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

خرید دفتر کار شهرک غرب سند اداری
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شهرک غرب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شهرک غرب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.