خرید کاربری اداری در سعادت آباد

خرید دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۲۰ ساله

سعادت آباد ساخ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۶ ساله

سعادت آباد نبش مروا...

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار سعادت آباد مناسب کار ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سعادت آباد نرسیده به میدان کاج ...

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز

۵۵ مترقدرالسهم

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم نوساز

سعادت آباد میدان ...

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

سعادت آباد می...

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۱۳۳ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۱۷ ساله

سعادت آباد نبش...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۲۰۵ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۲ ۴ ساله

سعادت آباد مر...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

سعادت آباد بین چهار راه...

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۱,۰۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۱۳۰ متر طبقه: ششم نوساز

سعادت آباد میدان کا...

قیمت کل: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دارای ۲ پارکینگ

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

سعادت آباد بلوار ...

قیمت کل: ۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر پکیج

فروش دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۱۳۱ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم نوساز

سعادت آباد میدان کا...

قیمت کل: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

سعادت آباد خ بوستا...

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سعادت آباد میدان شه...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

سعادت آباد چهارراه ...

قیمت کل: ۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار سعادت آباد سند اداری

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

سعادت آباد خ علامه جن...

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

خرید دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۲۰۵ متر طبقه: ۱۲ ۷ ساله

سعادت آباد مجتمع ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۸۷ متر طبقه: اول ۶ ساله

سعادت آباد نبش بخ...

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

سعادت آباد نبش خ ...

قیمت کل: ۱۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۷ ساله

سعادت آباد کو...

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

سعادت آباد سرو ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

فروش مستغلات سعادت آباد دفتر کار سند اداری ۵۲۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۵ ساله

سعادت آباد خ صرافها...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۱۷۰ متر طبقه: اول ۴ ساله

سعادت آباد میدان کاج کو...

قیمت کل: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۶۱ متر طبقه: دوم ۲۰ ساله

سعادت آباد میدان شهرداری طبقه فوقان...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده فلت

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۵۹ متر طبقه: هشتم ۲۲ ساله

سعادت آباد نبش میدان ش...

قیمت کل: ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

خرید دفتر کار سعادت آباد سند اداری

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

سعادت آباد چهارراه پا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل پکیج

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار سعادت آباد سند اداری

خرید دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۵۹ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۲۰ ساله

سعادت آباد سرو غربی بالاتر از...

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

کمیسیون کامل

خرید دفتر کار سعادت آباد سند اداری

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

سعادت آباد میدان ...

قیمت کل: ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۱۳۰ متر طبقه: پنجم نوساز

سعادت آباد میدان کاخ خ د...

قیمت کل: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۳ پارکینگ_کلیدنخورده

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۱۴۱ متر طبقه: اول ۹ ساله

سعادت آباد بلوار دری...

قیمت کل: ۳۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار سعادت آباد سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

سعادت آباد بالاتر از بل...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سعادت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سعادت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.