خرید کاربری اداری در توحید

خرید دفتر کار توحید سند اداری ۱۰۹ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

توحید خ فرصت شیرازی نبش قریب..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۷,۹۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۱۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

توحید نرسیده به فرصت شیرازی طبقه فوقانی بانک گردش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر پکیج باز سازی شده

دفتر کار توحید سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۶ ساله

توحید خ امیرلو کوچه محمودی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار توحید سند اداری ۱۷۶ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

توحید بالاتراز بانک اقتصاد نوین ..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۸,۸۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

دفتر کار توحید سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

توحید نرسیده به بن بست فر..

قیمت کل: ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار توحید سند اداری ۴۵ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

توحید خ رودکی شمالی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار توحید سند اداری

دفتر کار توحید سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید کوثریکم پلاک هن..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۸۰ متر طبقه: هفتم ۳ ساله

توحید تقاطع نواب و آزادی ب..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار توحید سند اداری ۱۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید نرسیده به فرصت شیرازی ط فوقانی بانک اقتصاد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

باز سازی

دفتر کار توحید سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید کوثریکم پلاک هن..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار توحید سند اداری

فروش دفتر کار توحید سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۹ ساله

توحید خ طوسی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار توحید سند اداری

دفتر کار توحید سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

توحید خ نصرت شرقی خ امینیان پلا..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

پایان کاراداری

دفتر کار توحید سند اداری ۱۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید نرسیده به فرصت شیرازی ط فوقانی بانک اقتصاد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

باز سازی

دفتر کار توحید سند اداری ۱۰۹ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

توحید خ فرصت شیرازی نبش قریب..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۴۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۶۷ متر طبقه: چهارم نوساز

توحید روبروی مترو نبش بانک تجارت برج تجاری اد..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

کلیدنخورده

خرید دفتر کار توحید سند اداری ۱۷۵ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

توحید جنب بانک اقتصادنوین پل..

قیمت کل: ۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار توحید سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۹ ساله

توحید بین توحید وآزادی کوی بت شکن پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار توحید سند اداری ۶۷ متر طبقه: چهارم نوساز

توحید روبروی مترو نبش بانک تجارت برج تجاری اد..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

کلیدنخورده

دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

توحید خ فرصت خ امیراسماعیلی بن بست پیرا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۵۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار توحید سند اداری ۱۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

توحید نرسیده به فرصت شیرازی طبقه فوقانی بانک گردش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر پکیج باز سازی شده

فروش دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

توحید خ فرصت خ سازمانی کوی پیرامان پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

توحید خ فرصت شیرازی بالاتراز تقاطع غریب پلاک..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

توحید خ فرصت شیرازی خ سامانی بن بست پی..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۵۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

توحیدخ فرصت خ امیراسماعیلی بن بست پیرا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

توحید خ فرصت خ سازمانی کوی پیرامان پ..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

توحید خ فرصت شیرازی خ سامانی بن بست پی..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

توحید خ فرصت خ امیراسماعیل سامانی بن بست پی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

توحید خ فرصت شیرازی بالاتراز تقاطع غریب پلاک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

توحید خ شباهنگ پلاک ه..

قیمت کل: ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تابلو خور -دارای قدرالسهم

دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

توحید خ فرصت شیرازی خ سامانی بن بست پی..

قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در توحید آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در توحید شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.