خرید کاربری اداری در توحید

خرید دفتر کار توحید سند اداری ۱۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

توحید نرسیده به فرصت شیرازی طبقه ف...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر پکیج باز سازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار توحید سند اداری ۱۷۶ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

توحید بالاتراز بانک اقت...

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

دفتر کار توحید سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۹ ساله

توحید خ طو...

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

خرید دفتر کار توحید سند اداری

دفتر کار توحید سند اداری ۱۰۹ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

توحید خ فرصت شیرازی ...

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۶ ساله

توحید خ امیرلو کوچه...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

خرید دفتر کار توحید سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

توحید نرسیده به بن...

قیمت کل: ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار توحید سند اداری ۴۵ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

توحید خ رودکی شمالی...

قیمت کل: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار توحید سند اداری

دفتر کار توحید سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید کوثریکم پ...

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۸۰ متر طبقه: هفتم ۳ ساله

توحید تقاطع نواب و ...

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار توحید سند اداری ۱۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید نرسیده به فرصت شیرازی ط فوقا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

باز سازی

فروش دفتر کار توحید سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید کوثریکم پ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار توحید سند اداری

دفتر کار توحید سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

توحید خ نصرت شرقی خ ام...

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

پایان کاراداری

دفتر کار توحید سند اداری ۱۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

توحید نرسیده به فرصت شیرازی ط فوقا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

باز سازی

دفتر کار توحید سند اداری ۱۰۹ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

توحید خ فرصت شیرازی ...

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۴۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۶۷ متر طبقه: چهارم نوساز

توحید روبروی مترو نبش بانک تجار...

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

کلیدنخورده

خرید دفتر کار توحید سند اداری ۱۷۵ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

توحید جنب بانک اقتصا...

قیمت کل: ۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار توحید سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۹ ساله

توحید بین توحید وآزادی کو...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار توحید سند اداری ۶۷ متر طبقه: چهارم نوساز

توحید روبروی مترو نبش بانک تجار...

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

کلیدنخورده

دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

توحید خ فرصت خ امیراسماعیلی...

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۵۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار توحید سند اداری ۱۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

توحید نرسیده به فرصت شیرازی طبقه ف...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر پکیج باز سازی شده

فروش دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

توحید خ فرصت خ سازمانی کو...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

توحید خ فرصت شیرازی بالاتراز تق...

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

توحید خ فرصت شیرازی خ سامان...

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۵۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

توحیدخ فرصت خ امیراسماعیلی ...

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

توحید خ فرصت خ سازمانی کو...

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

توحید خ فرصت شیرازی خ سامان...

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

توحید خ فرصت خ امیراسماعیل سام...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

توحید خ فرصت شیرازی بالاتراز تق...

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار توحید سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

توحید خ شباهنگ ...

قیمت کل: ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تابلو خور -دارای قدرالسهم

دفتر کار توحید سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

توحید خ فرصت شیرازی خ سامان...

قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در توحید آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در توحید شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.