خرید کاربری اداری در بلوار مرزداران

خرید دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۸ ساله

مرزداران خ ابراهیمی جنوبی برج..

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

بلوار مرزداران خ ضلع شمال غربی پل یادگار ..

قیمت کل: ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری هواساز

از جهت ملک اطلاع نداشتند

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

بلوار مرزداران کوی ولدخ..

قیمت کل: ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

مرزداران خ ناهید بالاترازکارواش ن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل اسپلیت

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

مرزداران خ آریافر پلاک ه..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

خرید دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: هشتم ۲۰ ساله

مرزداران خ ابراهیمی..

قیمت کل: ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: سوم ۹ ساله

مرزداران خ شهیدابراهیمی روبروی مخ..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

مرزداران نرسیده به پل یادگار ساختمان نگ..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

در ۴ ورودی

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۴۰ متر طبقه: ۹ نوساز

بلوارمرزداران خ ابراهیمی روبروی مرکزمخابرا..

قیمت کل: ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

مرزداران بالاتراز آری..

قیمت کل: ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

فروش دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

مرزداران بلواردان..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

-- ۱ / ۲۰۰ میلیاردهنگام سند دریافت میشود

مستغلات بلوار مرزداران دارای مغازه ۱,۶۰۰م - ۷ ط نوساز

بلوار مرزداران بالاتر از سه راه ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

۳ طبقه تجاری- ۴ طبقه اداری- ۳ طبقه تچاری درکل ۶۶۰ متر

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۲۰۲ متر طبقه: چهارم ۶ ساله

مرزداران بین دانش و سرسبز جنوبی پل..

قیمت کل: ۱۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۷۶ متر طبقه: ۱۰ ۱۰ ساله

مرزداران خ ابراهیمی برج ال..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

آپارتمان بلوار مرزداران ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

بلوار مرزداران خ ۳۵ متری لاله کوی لاله ۵ ..

قیمت کل: ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۸۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

۲ تا انباری

خرید دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

بلوار مرزداران خ ناهید خ وحدت..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

مرزداران بالاتراز یادگار خ ایثار پ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

بلوار مرزداران بین سپهر و ن..

قیمت کل: ۱۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کلیدنخورده

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۶۹ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

مرزداران بالاترازجلال بن بست بهار پ..

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

مرزداران نرسیده به یادگار مجتمع نگ..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری مستغلات تفکیک شده ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۶۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۵۰م ۱۰ ساله

بلوار مرزداران تقاطع اشرفی پلا..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری مستغلات تفکیک شده ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۶۰۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۵۰م +۱۵۰م ۷ ساله

مرزداران طبقه فوقانی بانک پارسیان پ..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۴ واحد ۱۵۰ متری یکجا بفروش میرسد

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

مرزداران بین نارون وسپهر پلاک..

قیمت کل: ۱۵,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: ۹ نوساز

مرزداران خ ابراهیمی روبروی مرکز مخابرات برج تجاری..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

بلوار مرزداران خ ایثار پلاک..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

همکف تجاری- مرحله سقف چهارم - تحویل ۱۴۰۳

خرید دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۵ ساله

مرزداران روبروی مخابرات برج ا..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از تعداد واحد هااطلاع نداشتند

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

بلوارمرزداران خ ابوالفضل پلاک..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار بلوار مرزداران سنداداری-تجاری ۱۰۸ متر طبقه: ششم ساله

بلوار مرزداران خ ابراهیم..

قیمت کل: ۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در بلوار مرزداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در بلوار مرزداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.