خرید کاربری اداری در بلوار مرزداران

خرید دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۸۰ متر طبقه: هفتم ۸ ساله

مرزداران خ ابراهیمی ج...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

مرزداران خ ابراهیم...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۹۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

مرزداران نبش کوی ...

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت تابلو خور

۳۰ متر تابلوخور

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

مرزداران کوچه آ...

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۶,۳۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۰۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

بلوار مرزداران خ ابوالفضل بوس...

قیمت کل: ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۵۱ متر طبقه: اول ۲۲ ساله

بلوار مرزداران خ رضای...

قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فلت

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۴۰ متر طبقه: دوم ۱۲ ساله

مرزداران جلال م...

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت فلت

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

بلوار مرزداران خ ضلع شمال غرب...

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۴,۵۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری هواساز

از جهت ملک اطلاع نداشتند

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

بلوار مرزداران ک...

قیمت کل: ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

مرزداران خ ناهید بالاتر...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل اسپلیت

فروش دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

مرزداران خ آریافر...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: هشتم ۲۰ ساله

مرزداران خ ابر...

قیمت کل: ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: سوم ۹ ساله

مرزداران خ شهیدابراهیمی...

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

مرزداران نرسیده به پل یادگا...

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

در ۴ ورودی

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۴۰ متر طبقه: ۹ نوساز

بلوارمرزداران خ ابراهیمی روبر...

قیمت کل: ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

خرید دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

مرزداران بالاتر...

قیمت کل: ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

مرزداران بلوا...

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

-- ۱ / ۲۰۰ میلیاردهنگام سند دریافت میشود

مستغلات بلوار مرزداران دارای مغازه ۱,۶۰۰م - ۷ ط نوساز

بلوار مرزداران بالاتر ا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

۳ طبقه تجاری- ۴ طبقه اداری- ۳ طبقه تچاری درکل ۶۶۰ متر

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۲۰۲ متر طبقه: چهارم ۶ ساله

مرزداران بین دانش و سرسب...

قیمت کل: ۱۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۷۶ متر طبقه: ۱۰ ۱۰ ساله

مرزداران خ ابراهیمی...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

فروش آپارتمان بلوار مرزداران ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

بلوار مرزداران خ ۳۵ متری لاله...

قیمت کل: ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۸۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

۲ تا انباری

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

بلوار مرزداران خ ناهی...

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

مرزداران بالاتراز یادگار...

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۱۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

بلوار مرزداران بین ...

قیمت کل: ۱۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کلیدنخورده

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۶۹ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

مرزداران بالاترازجلال بن ...

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

خرید دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

مرزداران نرسیده به یادگا...

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری مستغلات تفکیک شده ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۶۰۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۵۰م +۱۵۰م ۱۰ ساله

بلوار مرزداران تقاطع ...

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار بلوار مرزداران سند اداری مستغلات تفکیک شده ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۶۰۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۵۰م +۱۵۰م ۷ ساله

مرزداران طبقه فوقانی بانک...

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۴ واحد ۱۵۰ متری یکجا بفروش میرسد

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در بلوار مرزداران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در بلوار مرزداران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.