خرید کاربری اداری در آزادی

خرید دفتر کار آزادی سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

آزادی بالاتراز تقاطع آذربایجان و ب...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۲ ۱۱ ساله

آزادی نبش جمالزاد...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۷۶ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

آزادی خ اسکندری شمالی ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۶۳ متر طبقه: اول ۱۰ ساله

آزادی خ آذربایجان...

قیمت کل: ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار آزادی سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

آزادی خ هوشیار جنب مج...

قیمت کل: ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار آزادی سند اداری

خرید دفتر کار آزادی سند اداری ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۹ ساله

آزادی روبروی دانشکده دا...

قیمت کل: ۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

آزادی نرسیده به میدان انقلاب ...

قیمت کل: ۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

مشارکت / فروش دفتر کار آزادی سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۴ ۶ ساله

آزادی نبش خ جمالزاده ...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

آزادی خ حبیب اللهی جنب...

قیمت کل: ۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار آزادی سند اداری قدیمی

آزادی خ نصرت ک...

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۴

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

فروش دفتر کار آزادی سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

آزادی نبش خ ...

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار آزادی سند اداری ۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

آزادی روبروی دانشگاه شریف ن...

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۹,۶۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار آزادی سند اداری ۳۱ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۴ نوساز

آزادی نبش خ جمالز...

قیمت کل: ۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار آزادی سند اداری ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی تقاطع خوش ...

قیمت کل: ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۲۶ متر ۱ خوابه طبقه: هشتم ۶ ساله

آزادی روبروی مترو ت...

قیمت کل: ۱۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج اعلام حریق اطفاء حریق

نگهبان ۲۴ ساعته

خرید دفتر کار آزادی سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۳ ساله

آزادی جنب بانک مسکن...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار آزادی سند اداری ۷۴۱ متر ۱۰ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی نبش خ شادما...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تجمیع ۴ واحد

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۶۶ متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی اسکندری شمالی بین فرصت ش...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار آزادی سند اداری ۹۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

آزادی بین نواب و اسکندری نب...

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار آزادی سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی بالاترازخوش ش...

قیمت کل: ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار آزادی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

آزادی روبروی دانشکده دامپزش...

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۳۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آزادی نبش ن...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار آزادی سند اداری

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۵۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آزادی شادم...

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

آزادی خ شادمان نبش خ ش...

قیمت کل: ۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج جاروبرقی مرکزی

خرید دفتر کار آزادی سند اداری

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۵۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آزادی خ شادمهر جنب مترو س...

قیمت کل: ۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج

۳ بالکن

خرید دفتر کار آزادی سند اداری ۱۱۵ متر ۷ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی جنب دانشگاه ش...

قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۵۰ متر طبقه: هفتم ۴ ساله

آزادی جنب مترو توحید نبش ...

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار آزادی سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آزادی نرسیده به میدان ر...

قیمت کل: ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دارای قدرالسهم

دفتر کار آزادی سند اداری ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۴ ۱ ساله

آزادی نبش جمالزاد...

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در آزادی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در آزادی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.