خرید کاربری اداری در آزادی

خرید دفتر کار آزادی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

آزادی روبروی دانشکده دامپزشکی ساختمان ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

آزادی خ حبیب اللهی جنب اداره ثب..

قیمت کل: ۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۳۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آزادی نبش نواب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار آزادی سند اداری

دفتر کار آزادی سند اداری ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۹ ساله

آزادی روبروی دانشکده دامپزشکی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری قدیمی

آزادی خ نصرت کوی جن..

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۴

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار آزادی سند اداری ۶۳ متر طبقه: اول ۱۰ ساله

آزادی خ آذربایجان برج گر..

قیمت کل: ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

مشارکت / فروش دفتر کار آزادی سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۴ ۶ ساله

آزادی نبش خ جمالزاده جنوبی برج..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۷۴۱ متر ۱۰ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی نبش خ شادمان پلاک ..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تجمیع ۴ واحد

دفتر کار آزادی سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۳ ساله

آزادی جنب بانک مسکن پاساژ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۵۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آزادی شادمهر ..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار آزادی سند اداری ۱۷۶ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

آزادی خ اسکندری شمالی جنب بانک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۵ ۱۱ ساله

آزادی نبش جمالزاده ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار آزادی سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

آزادی نرسیده به میدان انقلاب نبش خ نوفلاح..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار آزادی سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی بالاترازخوش شمالی پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

آزادی خ شادمان نبش خ شادمهر پلا..

قیمت کل: ۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج جاروبرقی مرکزی

خرید دفتر کار آزادی سند اداری

خرید دفتر کار آزادی سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

آزادی بالاتراز تقاطع آذربایجان و بهبودی جنب بانک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۵۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آزادی خ شادمهر جنب مترو ساختمان ادار..

قیمت کل: ۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج

۳ بالکن

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۱۵ متر ۷ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی جنب دانشگاه شریف خ ص..

قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۵۰ متر طبقه: هفتم ۴ ساله

آزادی جنب مترو توحید نبش کوی سامانی ..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار آزادی سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آزادی نرسیده به میدان روبروی ایر..

قیمت کل: ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دارای قدرالسهم

فروش دفتر کار آزادی سند اداری ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی تقاطع خوش پلاک ه..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۴ ۱ ساله

آزادی نبش جمالزاده جنوبی..

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

دفتر کار آزادی سند اداری ۴۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

آزادی خ نوفلاح پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

آزادی جنب مترو شادمان پلاک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار آزادی سند اداری ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۴ ۱ ساله

آزادی نبش جمالزاده جنوبی..

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

خرید دفتر کار آزادی سند اداری ۳۲۱ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

آزادی ابتدای خ آزادی طبقه فوقانی بانک صادرات و..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۴۵ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

آزادی تقاطع توحی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده دوربین مداربسته

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۵۲ متر ۵ خوابه طبقه: هفتم قدیمی

آزادی نرسیده به انقلاب مجتمع تج..

قیمت کل: ۶,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۵ مترانباری

دفتر کار آزادی سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی خ نصرت کوی جن..

قیمت کل: ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار آزادی سند اداری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در آزادی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در آزادی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.