خرید کاربری اداری در آزادی

خرید دفتر کار آزادی سند اداری ۱۷۶ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

آزادی خ اسکندری شمالی جنب بانک ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۷۴۱ متر ۱۰ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی نبش خ شادمان پلاک ..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تجمیع ۴ واحد

دفتر کار آزادی سند اداری ۶۳ متر طبقه: اول ۱۰ ساله

آزادی خ آذربایجان برج گر..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار آزادی سند اداری قدیمی

آزادی خ نصرت کوی جن..

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۴ قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار آزادی سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

آزادی بالاتراز تقاطع آذربایجان و بهبودی جنب بانک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار آزادی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

آزادی روبروی دانشکده دامپزشکی ساختمان ب..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آزادی نرسیده به میدان روبروی ایر..

قیمت کل: ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دارای قدرالسهم

مشارکت / فروش دفتر کار آزادی سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۴ ۶ ساله

آزادی نبش خ جمالزاده جنوبی برج..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی بالاترازخوش شمالی پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۴ ۱ ساله

آزادی نبش جمالزاده جنوبی..

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

فروش دفتر کار آزادی سند اداری ۱۳۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آزادی نبش نواب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار آزادی سند اداری

دفتر کار آزادی سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

آزادی نرسیده به میدان انقلاب نبش خ نوفلاح..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار آزادی سند اداری ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۹ ساله

آزادی روبروی دانشکده دامپزشکی پل..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۴۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

آزادی خ نوفلاح پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

آزادی جنب مترو شادمان پلاک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار آزادی سند اداری ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۴ ۱ ساله

آزادی نبش جمالزاده جنوبی..

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

دفتر کار آزادی سند اداری ۳۲۱ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

آزادی ابتدای خ آزادی طبقه فوقانی بانک صادرات و..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۴۵ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

آزادی تقاطع توحی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده دوربین مداربسته

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۵۲ متر ۵ خوابه طبقه: هفتم قدیمی

آزادی نرسیده به انقلاب مجتمع تج..

قیمت کل: ۶,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۵ مترانباری

دفتر کار آزادی سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی خ نصرت کوی جن..

قیمت کل: ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار آزادی سند اداری

فروش دفتر کار آزادی سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

آزادی بین حیدرتاش و شهیدان پل..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار آزادی سند اداری

دفتر کار آزادی سند اداری ۹۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

آزادی خ تیموری نبش کوچه آرام پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج سالن اجتماعات مبله لابی آب اضطراری برق اضطراری

۲ آُسانسور- ۹۱ متری با پاسیو- ۲ سالن مجزا

دفتر کار آزادی سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۴ ۱۰ ساله

آزادی نبش جمالزا..

قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار آزادی سند اداری ۹۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

آزادی ابتدای یادگار خ تیموری پل..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۹۳ مترانباری

دفتر کار آزادی سند اداری ۱۴۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

آزادی تقاطع توحید پلاک ه..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده دوربین مداربسته

۲ بالکن - تابلوخور - ۲ نبش

خرید دفتر کار آزادی سند اداری ۶۶ متر طبقه: دوم قدیمی

آزادی بین حیدرتاش و شهیدان پ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۳ بر

خرید دفتر کار آزادی سند اداری

دفتر کار آزادی سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

آزادی روبروی وزارت کا..

قیمت کل: ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آزادی سند اداری ۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۷ ساله

آزادی خ زارع پلاک هن..

قیمت کل: ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت فلت

دفتر کار آزادی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

آزادی خ هوشیار پلاک ه..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در آزادی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در آزادی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.