خرید کاربری اداری در چیذر

خرید دفتر کار چیذر سند اداری ۲۰ متر طبقه: سوم ۲۵ ساله

چیذر روبروی امام زاده نبش...

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فلت

دفتر کار چیذر سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

چیذر میدان ندا...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار چیذر سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

چیذر میدان امام...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۸ ساله

چیذر نبش خ آشنا جنب با...

قیمت کل: ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار چیذر سند اداری

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

چیذر میدان ندا جنب پا...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار چیذر سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

چیذر میدان ندا...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

چیذر نبش خ معصومی...

قیمت کل: ۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

چیذر خ سلیمانی شرق...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل باز سازی شده

یک پارکینگ ویک پارکینگ مزاحم

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

چیذر نبش خ معصومی...

قیمت کل: ۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۱۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

چیذر میدان ندا...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار چیذر سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

چیذر نبش خ معصومی...

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

چیذر خ سلیمانی شرق...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل باز سازی شده

یک پارکینگ ویک پارکینگ مزاحم

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

چیذر میدان ندا پ...

قیمت کل: ۸,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری آنتن مرکزی تابلو خور

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

چیذر میدان ندا پ...

قیمت کل: ۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری آنتن مرکزی تابلو خور

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۵۶ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

چیذر خ سلیمانی شرق...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر باز سازی شده

مورد ۳ واحدی

خرید مغازه چیذر ۵۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

چیذر خ شهید خ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

کلا ۸۲ متر محاسبه شده-جواز فست فود-ملک و سرقفلی

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۵۶ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

چیذر خ سلیمانی شرق...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر باز سازی شده

مورد ۲ واحدی

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۸۳ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

چیذر خ سلیمانی شرق...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

انباری داخل واحد- ۲ لاین آسانسور

دفتر کار چیذر سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

چیذر خ خراسانی ...

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

چیذر میدان ...

قیمت کل: ۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار چیذر سند اداری ۱۵۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

چیذر میدان چیذر طبقه فوقا...

قیمت کل: ۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

همکف تجاری

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

چیذر میدان ندا جنب بانک...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

چیذر کوچه آشنا روبروی ام...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۵۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

چیذر میدان چیذر طبقه فوقا...

قیمت کل: ۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

همکف تجاری

معاوضه / فروش دفتر کار چیذر سند اداری ۱۷۷ متر ۵ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

چیذر خ سلیمانی شرقی س...

قیمت کل: ۱۰,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار چیذر سند اداری ۱۵۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

چیذر میدان چیذر طبقه فوقا...

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۴,۴۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

همکف تجاری

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۳۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

چیذر میدان امامزاده عل...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت پکیج

دفتر کار چیذر سند اداری ۹۰ متر طبقه: اول قدیمی

چیذر میدان ندا سلیمی ...

قیمت کل: ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

چیذر میدان ندا پ...

قیمت کل: ۶,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری آنتن مرکزی تابلو خور

دفتر کار چیذر سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۸ ساله

چیذر نبش خ آشنا جنب با...

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

۱۳ پله به پائین

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در چیذر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در چیذر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.