خرید کاربری اداری در نیاوران

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۷ ساله

نیاوران خ مژده نخجوان بن بست ..

قیمت کل: ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار نیاوران سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ ۴ ساله

نیاوران خ عمار نرسیده به سه راه یاسر ساختمان..

قیمت کل: ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور فن کوئل

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

نیاوران سه راه یاسر نرسیده به م..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیاوران نخجوان بن بست احسان ..

قیمت کل: ۷,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

انباری مشترک

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران خ باهنر پلاک ه..

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۵۴

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۳۰

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

واحد ۲۵۴ متری دارای ۲ پارکینگ

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۱۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیاوران خ باهنر ..

قیمت کل: ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دارای قدرالسهم

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۸۶ متر طبقه: هشتم نوساز

نیاوران روبروی پارک نیاوران برج ا..

قیمت کل: ۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۸۶ متر طبقه: اول نوساز

نیاوران روبروی پمپ بنزنی جنب بانک کشاورزی..

قیمت کل: ۲۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیاوران خ مژده خ احمدی زمانی نبش کوی زمانی نبش کو..

قیمت کل: ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران نرسیده به چهارراه مژده نبش کوی ۱ ..

طبقه: هشتم زیربنا: ۹۰ قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۰ قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۸۶ قیمت کل: ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

تحویل ۴ ماه آینده- طبقه هشتم دارای ۲ پارکینگ

فروش دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه نبش منظریه یک..

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ ۴ ساله

نیاوران خ عمار نرسیده به سه راه یاسر ساختمان..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار نیاوران سند اداری ۹۸ متر طبقه: سوم نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه مجتمع نیاورا..

قیمت کل: ۱۴,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران نرسیده به پارک نیاوران تنگستان چه..

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۹۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دارای پارکینگ اضافه- در ۲ بلوک

دفتر کار نیاوران سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

نیاوران بالاتراز تقاطع کامرانیه نبش کوی منظریه ..

قیمت کل: ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۶۱ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم نوساز

نیاوران خ باهنر برج نیاو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل چیلر پکیج سالن اجتماعات

۴ لاین آسانسور-تحویل ۴ ماه آینده-درمرحله نما-فودکورت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

نیاوران سه راه یاسر نرسیده به مژده پ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۲,۳۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار نیاوران سند اداری ۵۷ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

نیاوران چهارراه کامرانیه روبروی شهر کتاب ب..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سند اداری

دفتر کار نیاوران سند اداری ۲۴۸ متر طبقه: ۱۲ ۲ ساله

نیاوران جماران مجتم..

قیمت کل: ۲۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۵۴ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

نیاوران بالاتر از کاخ خ نصیرآبادی نرسیده به م..

قیمت کل: ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای قدرالسهم

فروش دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۶۱ متر طبقه: همکف نوساز

نیاوران روبروی پارک نیاوران مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۲۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۰ متر طبقه: ۱۰ نوساز

نیاوران جماران جنب تالار ..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۲ ساله

نیاوران خ جماران مجتمع تجاری ..

طبقه: ۱۲ زیربنا: ۷۸ قیمت کل: ۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ۱۲ زیربنا: ۲۴۸ قیمت کل: ۲۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

نیاوران نبش منظریه سا..

قیمت کل: ۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ آسانسور

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۰ متر طبقه: ۱۰ نوساز

نیاوران جماران برج جم سن..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در نیاوران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در نیاوران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.