خرید کاربری اداری در نیاوران

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۲ متر طبقه: هفتم نوساز

نیاوران جنب میدان نیاوران مرکز ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

کلیدنخورده

دفتر کار نیاوران سند اداری ۹۸ متر طبقه: سوم نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه مجتمع نیاورا..

قیمت کل: ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

۲ لاین آسانسور

دفتر کار نیاوران سند اداری ۵۷ متر طبقه: اول ۲۲ ساله

نیاوران چهارراه کامرانیه روبروی شهر کت..

قیمت کل: ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران روبروی پارک نیاوران م..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۷۰ قیمت کل: ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هفتم زیربنا: ۱۰۲ قیمت کل: ۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

۱۸ آسانسور ۱۷۰ متری ۳ تا پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران نرسیده به چهارراه مژده نبش کوی ۱ ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۵ قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هشتم زیربنا: ۱۷۰ قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۸۶ قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

تحویل ۳ ماه آینده- طبقه هشتم دارای ۲ پارکینگ

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

نیاوران پشت کاخ نیاوران خ نصیرآباد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۰ متر طبقه: ۱۰ نوساز

نیاوران جماران بر..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه نبش منظریه یکم ..

قیمت کل: ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیاوران نخجوان بن بست احسان ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

انباری مشترک

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۰ متر طبقه: ۱۰ نوساز

نیاوران جماران جنب تالار ..

قیمت کل: ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

طبقه اول اداری

فروش دفتر کار نیاوران سند اداری ۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

نیاوران نبش کامرانیه مجتمع تجاری ادا..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه نبش من..

قیمت کل: ۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۲۵ متر طبقه: ۱۳ نوساز

نیاوران خ جماران جم سن..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه نبش من..

قیمت کل: ۵,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

نیاوران خ جماران بر..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

کلیدنخورده-

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۹۷ متر طبقه: چهارم نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه روبروی نارون جنب بانک ..

قیمت کل: ۴,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت فروش با مستاجر

فروش با مستاجر

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: هشتم نوساز

نیاوران ضلع جنوب پارک نیاوران مجتم..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۲۱۶ متر طبقه: سوم نوساز

نیاوران روبروی پاساژ نارون جنب بانک دی ..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

۲ لاین آسانسور- ۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۱۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیاوران خ باهنر ..

قیمت کل: ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دارای قدرالسهم

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۶۰ متر طبقه: ۱۰ نوساز

نیاوران جنب میدان نیاوران مرکز ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

کلیدنخورده

فروش دفتر کار نیاوران سنداداری-تجاری ۸۱ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

نیاوران تنگستان چهارم مجتمع تجاری اداری..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

کلیدنخورده-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۵۷ متر طبقه: پنجم نوساز

نیاوران پارک نیاوران ساخت..

قیمت کل: ۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

کلیدنخورده

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران ضلع جنوب پارک نیاوران مجتم..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۰

زیربنا: ۱۵۰

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۴۷ متر طبقه: پنجم نوساز

نیاوران خ جماران بر..

قیمت کل: ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

نیاوران چهارراه کامرانیه نبش ..

قیمت کل: ۳,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فن کوئل

خرید دفتر کار نیاوران مناسب کار ۱۵۵ متر طبقه: سوم نوساز

نیاوران نرسیده به کامرا..

قیمت کل: ۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در نیاوران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در نیاوران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.