خرید کاربری اداری در نیاوران

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه نبش منظریه یک..

قیمت کل: ۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

نیاوران چهارراه کامرانیه مجتمع..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۵۴ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

نیاوران بالاتر از کاخ خ نصیرآبادی نرسیده به م..

قیمت کل: ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

قدرالسهم

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۶۶ متر طبقه: هفتم نوساز

نیاوران خ اطلس مال مجتم..

قیمت کل: ۱۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران نرسیده به پارک نیاوران تنگستان چه..

طبقه: هفتم زیربنا: ۲۳۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ۹ زیربنا: ۴۰۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دارای پارکینگ اضافه- در ۲ بلوک

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: ۹ نوساز

نیاوران اطلس مال پاسا..

قیمت کل: ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

معاوضه انجام میشود

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۴۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

نیاوران کاشانک خ نصیر آبادی ..

قیمت کل: ۷,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۰ متر طبقه: ۱۰ نوساز

نیاوران جماران برج جم سن..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

نیاوران پشت کاخ نیاوران خ نصیرآباد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۲۵ متر طبقه: ۱۳ نوساز

نیاوران خ جماران جم سن..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری

فروش دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۰ متر طبقه: ۱۳ ۲ ساله

نیاوران خ زمانی مجتمع جم ..

متری: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیاوران نخجوان بن بست احسان ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

انباری مشترک

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۰ متر طبقه: ۱۰ نوساز

نیاوران جماران جنب تالار ..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

طبقه اول اداری

دفتر کار نیاوران سند اداری ۵۷ متر طبقه: اول ۲۲ ساله

نیاوران چهارراه کامرانیه روبروی شهر کت..

قیمت کل: ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه نبش منظریه یکم ..

قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۲ متر طبقه: هفتم نوساز

نیاوران جنب میدان نیاوران مرکز ..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

کلیدنخورده

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

نیاوران خ تنگستان چهارم مجتمع اداری..

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران ابتدای پاسداران تنگستان چهار..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۶۶ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۶ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۹۸ متر طبقه: سوم نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه مجتمع نیاورا..

قیمت کل: ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

۲ لاین آسانسور

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران روبروی پارک نیاوران م..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۷۰ قیمت کل: ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هفتم زیربنا: ۱۰۲ قیمت کل: ۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

۱۸ آسانسور ۱۷۰ متری ۳ تا پارکینگ

فروش دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران نرسیده به چهارراه مژده نبش کوی ۱ ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۵ قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هشتم زیربنا: ۱۷۰ قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۸۶ قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

تحویل ۳ ماه آینده- طبقه هشتم دارای ۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

نیاوران نبش کامرانیه مجتمع تجاری ادا..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه نبش من..

قیمت کل: ۵,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

نیاوران خ جماران بر..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

کلیدنخورده-

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در نیاوران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در نیاوران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.