خرید کاربری اداری در نیاوران

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۵ متر طبقه: دوم نوساز

نیاوران سه راه یاسر نبش خ ۱۱۰ پاس..

قیمت کل: ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران نرسیده به چهارراه مژده نبش کوی ۱ ..

طبقه: سوم زیربنا: ۸۶

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۰

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

تحویل ۴ ماه آینده

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم ۷ ساله

نیاوران سه راه یاسر ساختمان ب..

قیمت کل: ۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

کمیسیون کامل

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

نیاوان سه راه یاسر..

قیمت کل: ۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل چیلر

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

نیاوران خ مژده نبش خلیلی طبقه فوقانی ..

قیمت کل: ۱۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم نوساز

نیاوران سه راه یاسر خ باهن..

قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر لابی

لابی من-تحویل ۳ ماه آینده

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: هشتم نوساز

نیاوران نرسیده به پارک نیاوران تنگستان چه..

قیمت کل: ۱۹,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دارای پارکینگ اضافه- در ۲ بلوک

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۸۰ متر طبقه: هشتم نوساز

نیاوران نرسیده به چهارراه مژده نبش کوی ۱ ..

قیمت کل: ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

تحویل ۴ ماه آینده- طبقه هشتم دارای ۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ ۳ ساله

نیاوران خ عمار..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر لابی

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

نیاوران خ باهنر جنب پاساژ نارون..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۷۰ متر طبقه: هشتم نوساز

نیاوران جنب پمپ بنزین مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۴۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۳ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران نبش دزاشیب پلاک ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۰

زیربنا: ۲۸۵

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج فلت

۸۰ الی ۲۸۵ متری- ۸۰ متری یک پارکینگ و ۲۸۵ متری ۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: ۹ نوساز

نیاوران جنب اطلس مال ب..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۲ بلوک

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

نیاوران خ نخجوان بن بست احسان..

قیمت کل: ۹,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۰ متر طبقه: سوم ساله

نیاوران خ باهنر مجتمع تجاری اداری ..

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیاوران خ مژده خ احمدی زمانی نبش کوی زمانی نبش کو..

قیمت کل: ۹,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران خ باهنر پلاک ه..

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۳۰

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۵۴

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

واحد ۲۵۴ متری دارای ۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

نیاوران سه راه یاسر نرسیده به م..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۱۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیاوران خ باهنر ..

قیمت کل: ۱۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دارای قدرالسهم

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: ۱۰ نوساز

نیاوران ضلع جنوب پارک نیاوران ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

۳ پارکینگ

فروش دفتر کار نیاوران سند اداری ۹۸ متر طبقه: سوم نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه مجتمع نیاورا..

قیمت کل: ۱۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۲۷ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

نیاوران خ تنگستان چهارم مجتمع اداری تجاری..

قیمت کل: ۱۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

هر واحد ۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۰ ۲ ساله

نیاوران خ جماران مجتمع ادا..

قیمت کل: ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

نیاوران خ نخجوان بن بست احسان..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۸۶ متر طبقه: هشتم نوساز

نیاوران روبروی پارک نیاوران برج ا..

قیمت کل: ۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیاوران خ مژده نخجوان بن بست احسان..

قیمت کل: ۹,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۳ ۲ ساله

نیاوران جماران..

قیمت کل: ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در نیاوران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در نیاوران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.