خرید کاربری اداری در نیاوران

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۵۷ متر طبقه: اول ۲۲ ساله

نیاوران چهارراه کامرانیه روبروی ..

قیمت کل: ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران نرسیده به چهارراه مژده نبش کوی ۱ ..

طبقه: سوم زیربنا: ۸۶ قیمت کل: ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هشتم زیربنا: ۱۷۰ قیمت کل: ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۵ قیمت کل: ۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

تحویل ۳ ماه آینده- طبقه هشتم دارای ۲ پارکینگ- دارای ۲۰۰ تا پارکینگ مهمان

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

نیاوران پشت کاخ نیاوران خ نصیرآباد..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۷۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار نیاوران سند اداری ۹۷ متر طبقه: چهارم نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه روبروی نارون جنب بانک ..

قیمت کل: ۴,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت فروش با مستاجر

فروش با مستاجر

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۰ متر طبقه: هشتم نوساز

نیاوران ضلع جنوب پارک نیاوران مجتم..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیاوران نخجوان بن بست احسان ..

قیمت کل: ۵,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

انباری مشترک

دفتر کار نیاوران سند اداری ۲۱۶ متر طبقه: سوم نوساز

نیاوران روبروی پاساژ نارون جنب بانک دی ..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

۲ لاین آسانسور- ۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه نبش منظریه یکم ..

قیمت کل: ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۱۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

نیاوران خ باهنر ..

قیمت کل: ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دارای قدرالسهم

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۰ متر طبقه: ۱۰ نوساز

نیاوران جماران جنب تالار ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

طبقه اول اداری

فروش دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۶۰ متر طبقه: ۱۰ نوساز

نیاوران جنب میدان نیاوران مرکز ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

کلیدنخورده

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

نیاوران تقاطع کامرانیه نبش من..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

نیاوران نبش کامرانیه مجتمع تجاری ادا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۰ متر طبقه: ۱۰ نوساز

نیاوران جماران بر..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار نیاوران سنداداری-تجاری ۸۱ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

نیاوران تنگستان چهارم مجتمع تجاری اداری..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

کلیدنخورده-اطلاع دقیق نداشتند

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

نیاوران خ جماران بر..

قیمت کل: ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

کلیدنخورده-

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۵۷ متر طبقه: پنجم نوساز

نیاوران پارک نیاوران ساخت..

قیمت کل: ۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

کلیدنخورده

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران ضلع جنوب پارک نیاوران مجتم..

زیربنا: ۱۵۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۰

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۴۷ متر طبقه: پنجم نوساز

نیاوران خ جماران بر..

قیمت کل: ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

نیاوران چهارراه کامرانیه نبش ..

قیمت کل: ۳,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فن کوئل

فروش دفتر کار نیاوران مناسب کار ۱۵۵ متر طبقه: سوم نوساز

نیاوران نرسیده به کامرا..

قیمت کل: ۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۲ ساله

نیاوران نبش کامرانیه مجتمع تجاری ادا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار نیاوران سند اداری ۷۵ متر طبقه: ۱۴ نوساز

نیاوران جماران مجتم..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر روف گاردن فلت لابی

کلیدنخورده-موقعیت تجاری اداری- ۱۰ طبقه پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۷۵ متر طبقه: ۱۴ نوساز

نیاوران جماران مجتمع اداری ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت لابی

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۵۰ متر طبقه: ۱۱ نوساز

نیاوران جماران بالاتر از کوی هاشمی مجتمع ..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۸۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

نیاوران سه راه یاسر نبش کوی آهنگ پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

دفتر کار نیاوران سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

نیاوران نبش امیرسلیما..

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فروش با مستاجر تابلو خور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در نیاوران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در نیاوران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.