خرید کاربری اداری در نیاوران

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران نرسیده به چهارراه مژد...

طبقه: سوم زیربنا: ۸۶ قیمت کل: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۰ قیمت کل: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۳۳۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

نیاوران سه راه اقدسیه مج...

قیمت کل: ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سیستم گرمایش و سرمایش VRF

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۴۰ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۵ ساله

نیاوران خ جماران پایین تر...

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

از جهت ملک اطلاع نداشتند

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

نیاوران خ حصاربوع...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۸۶ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

نیاوران روبروی پارک نیاو...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۲ متر طبقه: سوم ۲ ساله

نیاوران روبروی پارک...

قیمت کل: ۲۹,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۲۴ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم نوساز

نیاوران تنگستان چهارم...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۳۰ متر طبقه: اول ۲ ساله

نیاوران روبروی پارک ن...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

نیاوران خ باهنر نبش کوچ...

قیمت کل: ۱۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار نیاوران سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: هشتم ۳ ساله

نیاوران خ جماران مجتم...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار نیاوران سنداداری-تجاری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۴ ۱ ساله

نیاوران خ جمارا...

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۵۶ متر طبقه: دوم ۱۰ ساله

نیاوران تقاطع کامرانیه نب...

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۳۶ متر ۱ خوابه طبقه: ۹ ۱ ساله

نیاوران خ تنگستان چ...

قیمت کل: ۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

نیاوران تقاطع کامرا...

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۰ متر طبقه: سوم ۱۲ ساله

نیاوران خ باهنر مجتمع تج...

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۳ متر طبقه: سوم ۲ ساله

نیاوران خ باهنر ساخ...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

فروش نقدی

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۷۰ متر طبقه: اول نوساز

نیاوران خ باهنر کوچه...

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت اطفاء حریق

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۰۶ متر طبقه: هفتم ۲ ساله

نیاوران روبروی پارک ن...

قیمت کل: ۲۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۲۹ متر طبقه: ششم ۲ ساله

نیاوران باهنر ...

قیمت کل: ۳۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۵ متر طبقه: دوم نوساز

نیاوران سه راه یاسر نبش خ...

قیمت کل: ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

فروش دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۲ متر طبقه: دوم نوساز

نیاوران دوراهی دزاشیب م...

قیمت کل: ۲۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۲۵۴ متر طبقه: دوم ۱ ساله

نیاوران خ حصاربوع...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۸۰ متر طبقه: هشتم نوساز

نیاوران نرسیده به چهارراه مژد...

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

تحویل ۴ ماه آینده- طبقه هشتم دارای ۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری ۷۸ متر طبقه: ۱۰ ۱ ساله

نیاوران خ جم...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۱ متر طبقه: ۱۴ نوساز

نیاوران جماران ب...

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۴,۳۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار نیاوران سند اداری ۸۵ متر طبقه: دوم نوساز

نیاوران سه راه یاسر...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت لابی

لابی من

دفتر کار نیاوران سند اداری ۱۸۰ متر طبقه: هشتم نوساز

نیاوران نرسیده به چهارراه مژد...

قیمت کل: ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

تحویل ۴ ماه آینده- طبقه هشتم دارای ۲ پارکینگ

دفتر کار نیاوران سند اداری نوساز

نیاوران نرسیده به چهارراه مژد...

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۰

طبقه: سوم زیربنا: ۸۶

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

تحویل ۴ ماه آینده

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در نیاوران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در نیاوران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.