خرید کاربری اداری در قیطریه

خرید دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

قیطریه خ خرا...

قیمت کل: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

قیطریه خ خراسانی ...

قیمت کل: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

از جهت ملک اطلاع نداشتند

دفتر کار قیطریه مناسب کار ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

قیطریه اندرزگو روبروی بلو...

قیمت کل: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۸ متر طبقه: اول ۱۱ ساله

قیطریه خ خراسان...

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

قیطریه خ تواضعی ...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر لابی

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۱ ساله

قیطریه تقاطع کامرانیه و ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تهویه مطبوع

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

قیطریه روبروی پارک قی...

قیمت کل: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

خرید دفتر کار قیطریه سند اداری

دفتر کار قیطریه سند اداری ۳ ساله

قیطریه بزرگراه صدر ورودی منظریه ...

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۵ خواب: ۳

طبقه: سوم زیربنا: ۱۵۵ خواب: ۳

طبقه: اول زیربنا: ۱۵۵ خواب: ۳

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قیطریه اندرزگو سلیمی جنوبی خ...

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

جای پارک ۲ ماشین- ۴۵ مترانباری

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

قیطریه روبروی درب پارک قیطریه با...

قیمت کل: ۱۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

فروش دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۸۸ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۷ ساله

قیطریه خ اندرزگو خ سلیم...

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۸ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

قیطریه خ خراسانیا...

قیمت کل: ۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۶۱ متر طبقه: هفتم نوساز

اندرزگو مجت...

قیمت کل: ۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

قیطریه بلوارقیطریه ...

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

همکف تجاری میباشد

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قیطریه جنب بانک ملی م...

قیمت کل: ۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت واحد

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دارای قدرالسهم- تماس و بازدید ازساعت ۱۰ الی ۱۶

خرید دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ساله

قیطریه بلوارقیطریه روبروی پ...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

قیطریه بلوار ۳۵ متری رو...

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

قیطریه ۳۵ متری روبرو...

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج فلت

بازدید با هماهنگی

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۱ ساله

قیطریه تقاطع کامرانیه و ...

قیمت کل: ۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تهویه مطبوع

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۶۰ متر طبقه: هفتم نوساز

قیطریه اندرزگو مجتمع در...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

قیطریه روبروی پارک نبش کوچ...

قیمت کل: ۹,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

۲ آسانسور

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

قیطریه بلوار ۳۵ متری رو...

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۶۰ متر طبقه: هفتم نوساز

قیطریه خ اندرزگ...

قیمت کل: ۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج فلت

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

قیطریه بلوارکاوه نبش ب...

قیمت کل: ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۹,۱۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

ازتعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

قیطریه روبروی پارک قیطریه...

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

قیطریه خ خراسان...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

قیطریه بلوار ۳۵ متری قیطریه بین...

قیمت کل: ۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار قیطریه سند اداری ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

قیطریه خ خراسانی ...

قیمت کل: ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در قیطریه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در قیطریه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.