خرید کاربری اداری در قیطریه

خرید مستغلات قیطریه دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۱۲۵۰ متر - متراژها: ۴ * ۲۵۰م +۲۵۰م نوساز

قیطریه دستور شمالی نبش ک چه..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل فلت

دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

قیطریه خ خراسان..

قیمت کل: ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۲۰ متر طبقه: هفتم نوساز

قیطریه خ اندرزگو مجتم..

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج فلت

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۳۵ متر طبقه: ششم نوساز

قیطریه خ اندرزگو نبش کوی علوی مجتمع س..

قیمت کل: ۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت دوربین مداربسته

پارتیشن بندی-هوشمند

دفتر کار قیطریه سند اداری ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

قیطریه خ خراسانی ساختمان..

قیمت کل: ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۴۴ متر ۵ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

قیطریه میدان کتابی خ فولادوند روبروی شع..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

قیطریه بلوار ۳۵ متری قیطریه بین اقتصاد نوین و ..

قیمت کل: ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

قیطریه روبروی پارک قیطریه مرکز خرید..

قیمت کل: ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قیطریه شهید سلیمانی شر..

قیمت کل: ۳,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۲ بالکن

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

قیطریه بلوار ۳۵ متری قیطریه بین اقتصاد نوین و ..

قیمت کل: ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فن کوئل

فروش مستغلات قیطریه دارای مغازه ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۴۰۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۰۰م +۱۰۰م نوساز

قیطریه اندرزگو بلوار صبا پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۶۰۰ متر تجاری

دفتر کار قیطریه سند اداری ۷۵ متر طبقه: هشتم نوساز

قیطریه خ اندرزگو روبروی استخر شهید فهمیده نبش مهرمح..

قیمت کل: ۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

قیطریه ورودی منظ..

قیمت کل: ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قیطریه روبروی پارک قیطریه پلا..

قیمت کل: ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

قیطریه خ ۳۵ متری جنب رست..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

خرید دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۵ ساله

قیطریه جنب بانک سامان وا..

قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

قیطریه خ خراسان..

قیمت کل: ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستغلات قیطریه دارای مغازه ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۴۰۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۰۰م +۱۰۰م نوساز

قیطریه اندرزگو بلوار صبا پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۶۰۰ متر تجاری

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰ ساله

قیطریه خ خراسان..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۹۷ خواب: ۲

قیمت کل: ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۲۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

قیطریه ضلع غربی پارک خ فولادوند..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل

۲ بالکن

فروش دفتر کار قیطریه سند اداری ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

قیطریه کوچه کاویان کوچه بهار پل..

قیمت کل: ۳,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

قیطریه بلوار ۳۵ متری قیطریه بین اقتصاد ن..

قیمت کل: ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فن کوئل

خرید دفتر کار قیطریه سند اداری

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

قیطریه کوچه حدادی نژا..

قیمت کل: ۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۳۹ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

قیطریه سلیمانی غربی ساختما..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پارتیشن

۲ پارکینگ

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۵ ساله

قیطریه جنب بانک سامان وا..

قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

قیطریه خ خراسانی..

قیمت کل: ۲,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در قیطریه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در قیطریه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.