خرید کاربری اداری در قیطریه

خرید دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قیطریه اندرزگو سلیمی جنوبی خ صالحی جنوبی..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

جای پارک ۲ ماشین- ۴۵ مترانباری

دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۸ متر طبقه: اول ۱۱ ساله

قیطریه خ خراسانی پلاک..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۱ ساله

قیطریه تقاطع کامرانیه و اندرزگو پل..

قیمت کل: ۲۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تهویه مطبوع

دفتر کار قیطریه سند اداری ۳ ساله

قیطریه بزرگراه صدر ورودی منظریه طبقه فوقانی نم..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۲۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۵۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۲۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۵۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۲۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۸۸ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۷ ساله

قیطریه خ اندرزگو خ سلیمانی شرقی ب..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۸ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

قیطریه خ خراسانیان پلاک ..

قیمت کل: ۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۶۱ متر طبقه: هفتم نوساز

اندرزگو مجتمع د..

قیمت کل: ۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

قیطریه بلوارقیطریه روبروی ..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

همکف تجاری میباشد

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قیطریه جنب بانک ملی مجتمع تجار..

قیمت کل: ۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت واحد

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دارای قدرالسهم- تماس و بازدید ازساعت ۱۰ الی ۱۶

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ساله

قیطریه بلوارقیطریه روبروی پارک قیطریه ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

فروش دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

قیطریه بلوار ۳۵ متری روبروی پارک م..

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

قیطریه ۳۵ متری روبروی پارک قی..

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج فلت

بازدید با هماهنگی

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۱ ساله

قیطریه تقاطع کامرانیه و اندرزگو پل..

قیمت کل: ۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تهویه مطبوع

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۶۰ متر طبقه: هفتم نوساز

قیطریه اندرزگو مجتمع دریای نور پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

قیطریه روبروی پارک نبش کوچه حدادنژاد ..

قیمت کل: ۹,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فن کوئل

۲ آسانسور

خرید دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

قیطریه بلوار ۳۵ متری روبروی پارک م..

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۶۰ متر طبقه: هفتم نوساز

قیطریه خ اندرزگو مجتم..

قیمت کل: ۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج فلت

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

قیطریه بلوارکاوه نبش بهار ساختم..

قیمت کل: ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۹,۱۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

ازتعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

قیطریه روبروی پارک قیطریه مرکز خرید..

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

قیطریه خ خراسانی پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

قیطریه بلوار ۳۵ متری قیطریه بین اقتصاد نوین و ..

قیمت کل: ۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار قیطریه سند اداری ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

قیطریه خ خراسانی ساختمان..

قیمت کل: ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار قیطریه سند اداری ۸۹ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

قیطریه خروجى کاوه جنوبی ابتداى بن بست ی..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۱,۱۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری هواساز فروش با مستاجر

دارای ۲ پارکینگ

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

قیطریه اندرزگو خ سلیمی جنوبی جنب بانک پارسیا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده تابلو خور

دفتر کار قیطریه سند اداری ۸۹ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

قیطریه خروجى کاوه جنوبی ابتداى بن بست ی..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۱,۳۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری هواساز فروش با مستاجر

دارای ۲ پارکینگ

خرید دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

قیطریه خ خراسانی نبش توکلی..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار قیطریه سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

قیطریه خ خراسانی روبروی شهروند پل..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری داکت اسپلیت فن کوئل باز سازی شده

خرید دفتر کار قیطریه سند اداری

دفتر کار قیطریه سند اداری ۱۴۴ متر ۵ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

قیطریه میدان کتابی خ فولادوند روبروی شع..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در قیطریه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در قیطریه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.