خرید کاربری اداری در زعفرانیه

خرید دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۲۴ متر طبقه: اول ۳۵ ساله

زعفرانیه خ آصف بلوار بهزادی خ بهار بن بست..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۳۰ ساله

زعفرانیه بلوار بهزادی ک بهار بن بست یا..

طبقه: چهارم زیربنا: ۴۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۴۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

زعفرانیه مقدس اردبیلی نرسیده به میدان الف..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فروش با مستاجر

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۱۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

زعفرانیه خ مقدس اردبی..

قیمت کل: ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کلیدنخورده

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۲۴۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۵ ساله

زعفرانیه خ مقدس اردبیلی مرکز..

قیمت کل: ۳۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۳۰ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

زعفرانیه بلوار بهزادی جنب سوپر ولنجک بن بست ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۲۵ متر طبقه: اول ۲۵ ساله

زعفرانیه بلواربهزادی خ ب..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده فلت

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۱۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

زعفرانیه نبش آصف پلاک ه..

قیمت کل: ۱۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

۴ پارکینگ

دفتر کار زعفرانیه سند اداری قدیمی

زعفرانیه بلواربهزادی کوی ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۴۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۴۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۲۴۵ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۵ ساله

زعفرانیه خ مقدس اردبیلی مرکز..

قیمت کل: ۱۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۴۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

زعفرانیه آصف بلوار بهزادی ک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۳۰ متر طبقه: اول قدیمی

زعفرانیه بلواربهزادی جنب سوپرولنجک بن بست بهار..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

زعفرانیه کوی بهار بن بست یاس پل..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر باز سازی شده

۷ مترتابلوخور

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

زعفرانیه میدان الف پ..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۴۰ متر طبقه: اول قدیمی

زعفرانیه بلوار بهزادی خ بهار طبقه فوقانی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

جواز کسب-تابلوخور-پارکینگ مشاع

خرید دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۴۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

زعفرانیه آصف بلوار بهزادی کوی بهار..

قیمت کل: ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

هماهنگی با خانم گودرزی ۰۹۱۲۳۲۵۶۸۲۸

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

زعفرانیه مقدس اردبیلی بالاتر از پا..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

زعفرانیه مقدس اردبیلی نرسیده به الف ساخت..

قیمت کل: ۸,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

۳ پارکینگ

دفتر کار زعفرانیه سند اداری نوساز

زعفرانیه نبش خ آصف پلاک ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۴ پارکینگ

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۱۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

زعفرانیه نبش آصف پ ..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۳ پارکینگ

فروش دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

زعفرانیه تقاطع آصف خ اعجازی پلا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

زعفرانیه مقدس اردبیلی میدا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۴۶ متر قدرالسهم-مناسب مطب و دفتر وکالت

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۷۴ متر طبقه: هشتم ۴ ساله

زعفرانیه خ مقدس اردبیلی مج..

قیمت کل: ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج فلت فروش با مستاجر

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار زعفرانیه سند اداری ۱۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

زعفرانیه خ مقدس اردبیلی جنب بانک پاسارگاد..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در زعفرانیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در زعفرانیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.