خرید کاربری اداری در تجریش

خرید دفتر کار تجریش سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

تجریش نبش پاساژ ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

تجریش ابتدای خ آیت مل...

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار تجریش سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

تجریش نبش پاساژ ...

قیمت کل: ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

دفتر کار تجریش سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

تجریش خ شهردا...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل مبله

دفتر کار تجریش سنداداری-تجاری ۴۲ متر طبقه: سوم قدیمی

تجریش شهرداری روبروی بیمارستان...

قیمت کل: ۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار تجریش سنداداری-تجاری

خرید دفتر کار تجریش سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک شده نوساز

تجریش خ گلستان ...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۶ واحد اداری و ۱۴۰۰ متر تجاری-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۲ متر طبقه: دوم ۱۲ ساله

تجریش خ ضلع شمالی خ...

قیمت کل: ۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

تجریش مجتمع...

قیمت کل: ۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

دفتر کار تجریش سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

تجریش پاساژقائم ...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

تابلوخور

دفتر کار تجریش سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

تجریش خ جعفری طبقه فوق...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

با قدرالسهم

فروش دفتر کار تجریش سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

تجریش مجت...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار تجریش سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

تجریش خ فناخسرو ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار تجریش سند اداری ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

تجریش خ فناخس...

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر باز سازی شده

دفتر کار تجریش سند اداری ۴۲ متر طبقه: سوم ۲۵ ساله

تجریش روبروی بیما...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۴ متر طبقه: چهارم ۱۰ ساله

تجریش فناخسرو مرکز ...

قیمت کل: ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

تخفیف داده میشود

معاوضه / فروش دفتر کار تجریش سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

تجریش خ شهردا...

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل مبله

کمیسیون ۲ برابر

دفتر کار تجریش سند اداری قدیمی

تجریش خ شهرداری...

زیربنا: ۸۵ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۳ متر طبقه: سوم ۱۶ ساله

تجریش خ جعفری پاس...

قیمت کل: ۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۳ متر طبقه: چهارم ۱۰ ساله

تجریش خ جعفرآب...

قیمت کل: ۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فلت

دفتر کار تجریش سند اداری ۴۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۱ ساله

تجریش روبروی بیمارستان شهد...

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت

فروش دفتر کار تجریش سند اداری ۵۰ متر طبقه: چهارم ۱۰ ساله

تجریش مجتمع تجا...

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فلت

پارکینگ مشاع

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۴ متر طبقه: چهارم ۱۸ ساله

تجریش ضلع شمال ...

قیمت کل: ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

پارکینگ عمومی-فلت

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۳ متر طبقه: سوم ۱۶ ساله

تجریش خ جعفری پاس...

قیمت کل: ۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۴ متر طبقه: چهارم ۱۸ ساله

تجریش ضلع شمال ...

قیمت کل: ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

پارکینگ عمومی-فلت

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

تجریش ابتدای خ آیت مل...

قیمت کل: ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

خرید دفتر کار تجریش سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

تجریش ابتدای خ آیت مل...

قیمت کل: ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار تجریش سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

تجریش ابتدای خ شریعتی روبروی دا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده مبله

مجوز تابلو-بصورت مبله نیز بفروش میرسد

دفتر کار تجریش سنداداری-تجاری ۲۲ متر طبقه: اول ۱۲ ساله

تجریش خ شهرداری ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز تابلو خور

خرید دفتر کار تجریش سنداداری-تجاری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در تجریش آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در تجریش شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.