خرید کاربری اداری در تجریش

خرید دفتر کار تجریش سند اداری ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

تجریش مجتمع تجا..

قیمت کل: ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

دفتر کار تجریش سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک شده نوساز

تجریش خ گلستان پلاک ه..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۶ واحد اداری و ۱۴۰۰ متر تجاری-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

تجریش ابتدای خ آیت ملکی نبش ک..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار تجریش سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

تجریش خ فناخسرو مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۲ متر طبقه: دوم ۱۲ ساله

تجریش خ ضلع شمالی خ فنا خس..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور پکیج

معاوضه / فروش دفتر کار تجریش سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

تجریش خ شهرداری پ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل مبله

کمیسیون ۲ برابر

دفتر کار تجریش سند اداری قدیمی

تجریش خ شهرداری کوچه ..

زیربنا: ۸۵ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار تجریش سنداداری-تجاری ۴۲ متر طبقه: سوم قدیمی

تجریش شهرداری روبروی بیمارستان شهدا جنب نان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار تجریش سنداداری-تجاری

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۴ متر طبقه: چهارم ۱۰ ساله

تجریش فناخسرو مرکز خرید تن..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۷,۷۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

تخفیف داده میشود

دفتر کار تجریش سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

تجریش نبش پاساژ قائم ک..

قیمت کل: ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

فروش دفتر کار تجریش سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

تجریش مجتمع..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار تجریش سند اداری ۴۲ متر طبقه: سوم ۲۵ ساله

تجریش روبروی بیمارستان ش..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

دفتر کار تجریش سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

تجریش نبش پاساژ قائم ک..

قیمت کل: ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

دفتر کار تجریش سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

تجریش پاساژقائم پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

تابلوخور

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۳ متر طبقه: سوم ۱۶ ساله

تجریش خ جعفری پاساژ تند..

قیمت کل: ۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

خرید دفتر کار تجریش سند اداری ۵۳ متر طبقه: چهارم ۱۰ ساله

تجریش خ جعفرآباد مج..

قیمت کل: ۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فلت

دفتر کار تجریش سند اداری ۴۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۱ ساله

تجریش روبروی بیمارستان شهدای تجریش جن..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۰ متر طبقه: چهارم ۱۰ ساله

تجریش مجتمع تجاری تند..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فلت

پارکینگ مشاع

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۴ متر طبقه: چهارم ۱۸ ساله

تجریش ضلع شمال میدان ..

قیمت کل: ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

پارکینگ عمومی-فلت

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۳ متر طبقه: سوم ۱۶ ساله

تجریش خ جعفری پاساژ تند..

قیمت کل: ۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

فروش دفتر کار تجریش سند اداری ۵۴ متر طبقه: چهارم ۱۸ ساله

تجریش ضلع شمال میدان ..

قیمت کل: ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

پارکینگ عمومی-فلت

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

تجریش ابتدای خ آیت ملکی نبش ک..

قیمت کل: ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار تجریش سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

تجریش ابتدای خ آیت ملکی نبش ک..

قیمت کل: ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار تجریش سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

تجریش ابتدای خ شریعتی روبروی داروخانه طالقان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده مبله

مجوز تابلو-بصورت مبله نیز بفروش میرسد

دفتر کار تجریش سنداداری-تجاری ۲۲ متر طبقه: اول ۱۲ ساله

تجریش خ شهرداری کوی حد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز تابلو خور

خرید دفتر کار تجریش سنداداری-تجاری

خرید دفتر کار تجریش سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

تجریش ابتدای خ آیت ملکی نبش ک..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار تجریش سند اداری ۷۲ متر طبقه: چهارم ۱۵ ساله

تجریش مجتمع ادا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار تجریش سند اداری ۱۳۲ متر طبقه: ششم ۱۵ ساله

تجریش خ غلام جعفری مرکز خرید ..

قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در تجریش آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در تجریش شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.