خرید دفتر کار در سید خندان

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان نرسیده به بزرگراه صیاد ..

قیمت کل: ۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

سید خندان مناسب کار ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سیدخندان ضلع شمال پل پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل

۳ دانگ از ۶ دانگ فروخته میشود( ۵۵ متراز ۱۱۰ متر)

سید خندان مناسب کار ۱۱۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان نرسیده به دبستا..

قیمت کل: ۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۲ پارکینگ- ۲ انباری

سید خندان مناسب کار ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان شمال غرب پل پلاک ..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارکینگ در محوطه

سید خندان مناسب کار ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سیدخندان نبش کوچه شقاقی پلاک..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل

خرید دفتر کار سید خندان مناسب کار ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

سیدخندان کوی آریائی ساختمان پزشکان آری..

قیمت کل: ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

سید خندان مناسب کار نوساز

سیدخندان برازنده پلاک..

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

هرواحد ۲ پارکینگ- ۲ واحد باهم بفروش میرسد

سید خندان مناسب کار ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سیدخندان نرسیده به میدان رسالت خ اسلام پناه نبش یو..

قیمت کل: ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور تابلو خور

مورد ۳ واحدی

سید خندان سند اداری ۲۰۰ متر ۶ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

سید خندان ضلع جنوب غربی پل خ میر..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

سید خندان سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

سیدخندان جلفا روبروی فرهنگسرا ارسب..

قیمت کل: ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار سید خندان مناسب کار ۱۰۴ متر طبقه: همکف قدیمی

سیدخندان ضلع شمال غربی نبش شقاقی پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

جواز پوشاک

سید خندان مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

سیدخندان خ شقاقی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۶ پله به پایین

سید خندان مناسب کار ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۶ ساله

سیدخندان کوی شقاق..

قیمت کل: ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

سید خندان مناسب کار ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

سیدخندان بالاتر از پل بن بست ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده فروش با مستاجر

سید خندان مناسب کار ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سیدخندان رسالت نرسیده به ص..

قیمت کل: ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

خرید دفتر کار سید خندان مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سیدخندان بالاترازپل سیدخندان جنب بوستان صنوب..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۶۶۶,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سید خندان سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان بالاتراز پل نرسیده به پل صیاد جن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

سید خندان مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

سیدخندان خ برازنده پلاک ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری دوربین مداربسته

سید خندان سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان ۴۵ متری رسالت نرسیده به بزرگراه ص..

قیمت کل: ۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سید خندان مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان بزرگراه رسالت جنب اتومبیل مرجان..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۵۵ مترقدرالسهم-اطلاع دقیق نداشتند

فروش دفتر کار سید خندان مناسب کار ۹۹ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان نبش خ دبستان پلا..

قیمت کل: ۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سید خندان سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

سیدخندان جنب پل سیدخندان خ بر..

قیمت کل: ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

سید خندان مناسب کار ۱۳۳ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سیدخندان نبش شقاقی پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

سید خندان مناسب کار ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۴ ساله

سیدخندان جنب مترو صیاد شیرازی پل..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۲۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فروش با مستاجر

مبلغ ---/ ۱۵۰ م در رهن مستاجر

سید خندان سند تجاری ۴۴ متر طبقه: همکف قدیمی

سیدخندان خ ابوذر غفاری پلاک..

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۴۰ مترانباری - ۱۲۰ متر مسکونی

خرید دفتر کار سید خندان مناسب کار ۹۴ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان ضلع شمال شرقی پل ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازدید با هماهنگی

سید خندان مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سیدخندان ضلع غربی پل خ برازنده ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۵۴ متر قدرالسهم-م اداری تجاری

سید خندان مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۱ ساله

سیدخندان خ سیمرغ پلا..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۳ دانگ

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

سه دانگ از شش دانگ ( ۳۵ متر) یک خواب بفروش میرسد

سید خندان مناسب کار ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

سیدخندان ضلع شمال غربی ساختمان ۱۰۰۰ ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در سید خندان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در سید خندان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر