خرید دفتر کار در سید خندان

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری ۹۰۰ متر طبقه: درکل ۳۰ ساله

سیدخندان خ میر مطه..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی فن کوئل اسپلیت فلت

سید خندان سند اداری ۹۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سیدخندان نرسیده به پل سید..

قیمت کل: ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فروش با مستاجر

سید خندان مناسب کار ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

سیدخندان خ برازنده پلاک ..

قیمت کل: ۶,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

سید خندان مناسب کار ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سیدخندان رسالت نرسیده به ص..

قیمت کل: ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

سید خندان مناسب کار ۸۲ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سیدخندان ضلع شمال شرقی پل پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار سید خندان مناسب کار ۱۲۴ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

شریعتی بالاتر از سیدخندان ..

قیمت کل: ۷,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سید خندان سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان بالاتراز پل نرسیده به پل صیاد جن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

سید خندان مناسب کار ۱۲۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

سیدخندان اولین ساختمان بعداز سیدخندان سمت چپ ساختمان هز..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

سید خندان سند اداری ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

سیدخندان بالاترازپل سیدخندان پل..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

سید خندان سند اداری ۱۲۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان نرسیده به بزرگراه صیاد ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

باز سازی

فروش دفتر کار سید خندان مناسب کار ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان نبش صیادشیرازی پلاک..

قیمت کل: ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سید خندان مناسب کار ۱۲۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان بین دبستان و صیاد پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سید خندان مناسب کار ۸۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان ضلع شمال شرقی پل پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی- مورد تک واحدی- پارکینگ مشاء

سید خندان سند اداری ۱۳۵ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

سیدخندان نرسیده به صیاد پلاک..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

سید خندان مناسب کار ۲۴۵ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

سید خندان نبش صیاد شیراز..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

۴ پله به پائین

خرید دفتر کار سید خندان مناسب کار ۱۰۴ متر طبقه: همکف قدیمی

سیدخندان ضلع شمال غربی نبش شقاقی پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

جواز پوشاک

سید خندان مناسب کار ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سیدخندان ضلع شمال پل پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل

۳ دانگ از ۶ دانگ فروخته میشود( ۵۵ متراز ۱۱۰ متر)

سید خندان مناسب کار ۸۲ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سیدخندان ضلع شمال شرقی پل پ..

قیمت کل: ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

سید خندان مناسب کار ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان ضلع شمال شرقی پل ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سید خندان مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سید خندان خ شقاقی پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار سید خندان مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان بالاتراز صیاد نرسیده به چهارراه مجیدیه نب..

قیمت کل: ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

سوم رویتی

سید خندان مناسب کار ۱۴۰ متر ۴ خوابه طبقه: همکف قدیمی

سیدخندان نرسیده به صیاد پلاک..

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

سید خندان مناسب کار ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

سیدخندان ضلع شمال غربی ساختمان ۱۰۰۰ ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

سید خندان مناسب کار ۱۰۴ متر ۵ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

سیدخندان ضلع شمال غربی پل سیدخندان نبش شق..

قیمت روز

۲۹ متر قدر السهم

سید خندان مناسب کار ۱۲۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

سیدخندان ساختمان هزار بلوک ۴ ..

قیمت کل: ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

خرید دفتر کار سید خندان مناسب کار ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سیدخندان نبش کوچه شقاقی پلاک..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور

سید خندان مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سیدخندان ضلع غربی پل خ برازنده ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۴۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۵۴ متر قدرالسهم-م اداری تجاری

خرید دفتر کار سید خندان مناسب کار

سید خندان مناسب کار ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان شمال غرب پل سید خندان ساخ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سید خندان مناسب کار ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سیدخندان نرسیده به اسلام پناه نبش یونس ا..

قیمت کل: ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور تابلو خور

مورد ۳ واحدی

سید خندان سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

سیدخندان ابتدای خ دبستان (شهیدکابل..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده مبله

دارای لوازم اداری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در سید خندان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در سید خندان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • فروتن شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

  واحد 60 تا 65 متری دوخوابه 20 ساله موقعیت اداری وطبقات اول یا دوم درمحدوده گلبرگ غربی یا شرقی نارمک وبین سمنگان تا هفت حوض جهتکخرید موجود هست ولطفا قیمت یک خواب ودو خواب ؟


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نیکفرجام پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۶

  واحد اداری 150 متری حوالی شریعتی بالاتر از مطهدی جهت خرید نیاز مند هستیم ترجیحا نوساز


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر