خرید دفتر کار در سید خندان

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۲۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان نرسیده به بزرگراه صیاد ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

باز سازی

سید خندان مناسب کار ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان شمال غرب پل سید خندان ساخ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سید خندان سند اداری ۲۰۰ متر ۶ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

سیدخندان ضلع جنوب غربی پل خ میر..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

سید خندان مناسب کار ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سیدخندان نرسیده به میدان رسالت خ اسلام پناه نبش یو..

قیمت کل: ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور تابلو خور

مورد ۳ واحدی

سید خندان مناسب کار ۱۲۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

سیدخندان ساختمان ۱۰۰۰ بلوک ۴ و..

قیمت کل: ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

خرید دفتر کار سید خندان مناسب کار ۱۳۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۷ ساله

سیدخندان نرسیده به خ دب..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۱۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سید خندان مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

سیدخندان خ شقاقی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۶ پله به پایین

سید خندان مناسب کار ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

سیدخندان ضلع شمال غربی ساختمان ۱۰۰۰ ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارکینگ حیاط

سید خندان مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

سیدخندان خ ابوذرغفاری..

قیمت کل: ۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

سید خندان مناسب کار ۸۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان ضلع شمال شرقی پل پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی- مورد تک واحدی- پارکینگ مشاء

فروش دفتر کار سید خندان مناسب کار ۱۰۴ متر طبقه: همکف قدیمی

سیدخندان ضلع شمال غربی نبش شقاقی پلاک..

قیمت کل: ۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

جواز پوشاک

سید خندان مناسب کار ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سیدخندان ضلع شمال پل پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل

۳ دانگ از ۶ دانگ فروخته میشود( ۵۵ متراز ۱۱۰ متر)

سید خندان سند تجاری دارای مغازه ۲۰۰ متر ۳۰ ساله

سیدخندان بالاتر از پل سیدخندان نرسیده به خواجه ع..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سید خندان سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان بالاتراز پل نرسیده به پل صیاد جن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

سید خندان مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سیدخندان ضلع غربی پل خ برازنده ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۴۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۵۴ متر قدرالسهم-م اداری تجاری

خرید دفتر کار سید خندان مناسب کار

خرید دفتر کار سید خندان مناسب کار ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سیدخندان نرسیده به میدان رسالت خ اسلام پناه نبش یو..

قیمت کل: ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور تابلو خور

مورد ۳ واحدی فروش با مستاجر

سید خندان سند اداری ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

سیدخندان بالاترازپل سیدخندان پل..

قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازدید با هماهنگی

سید خندان مناسب کار ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

سیدخندان بالاتر از پل بن بست ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده فروش با مستاجر

سید خندان مناسب کار ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سیدخندان نبش کوچه شقاقی پلاک..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل

سید خندان مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سید خندان خ شقایق پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار سید خندان مناسب کار ۱۰۴ متر ۵ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

سیدخندان ضلع شمال پل ساختمان ۱۰۰۰ پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور

سید خندان مناسب کار ۱۲۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

سیدخندان کوی خندان سا..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

سید خندان مناسب کار ۲۴۵ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

سید خندان نبش صیاد شیراز..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۵۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

۴ پله به پائین

سید خندان سند تجاری ۱۴ متر طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان ضلع شمال شرقی پل سیدخندان پ..

قیمت کل: ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

سید خندان مناسب کار ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سیدخندان رسالت نرسیده به ص..

قیمت کل: ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

خرید دفتر کار سید خندان مناسب کار ۵۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

سیدخندان بالاترازتقاطع صیاد نرسیده به ۱۶ متر..

قیمت کل: ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

سید خندان مناسب کار ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سیدخندان بین جلفا وشریعتی خ شقاقی پ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

سید خندان سند اداری ۲۲۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان خ میر مطه..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

سید خندان مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سیدخندان ضلع غربی پل خ برازنده ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۴۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۵۴ متر قدرالسهم-م اداری تجاری

سید خندان مناسب کار ۹۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

سیدخندان خ برازن..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

با ۴ پارکینگ - ۲ واحد با هم

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در سید خندان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در سید خندان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر