خرید دفتر کار در سهروردی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۲۵ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

سهروردی شمالی خ هویزه ..

قیمت کل: ۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور برق 3 فاز

کولر گازی ۳ عدد

سهروردی مناسب کار ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

سهروردی خ اوراما..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

سهروردی سند تجاری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

سهروردی شمالی بالاتراز میدان پالیزی نبش ا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

سهروردی مناسب کار ۸۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی شمالی بین بهشتی و کیهان پل..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار سهروردی مناسب کار

سهروردی مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

سهروردی شمالی نبش پمپ بنزین ساخت..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سهرودی شمالی اندیشه دوم شرقی پل..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

سهروردی مسکونی اداری ۱۲۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سهروردی شمالی کوی ب..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۴۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

چهارم رویتی

سهروردی سنداداری-تجاری قدیمی

سهرودی شمالی نرسیده به سیدخندان روبروی خ ابن ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۸۰ خواب: ۴

طبقه: اول زیربنا: ۹۰

قیمت کل: ۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۹۰ متری سندتجاری- ۱۸۰ متری سند اداری میباشد- ۱۲۰ متر دارای قدرالسهم

سهروردی مناسب کار ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۷ ساله

سهروردی شمالی کوی قرقاول پلاک..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۵۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی- ۸ پله به پائین

سهروردی مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

سهروردی شمالی خ زینعلی شرقی پ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سهروردی جنوبی بن بست نفیسی پلا..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سهروردی سند اداری ۱۳۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی روبروی کوی کنگوان پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سهروردی مناسب کار ۱۰۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سهروردی جنوبی نبش ابرار پلاک..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

سهروردی مناسب کار ۱۲۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

سهروردی پالی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

باز سازی سرقفلی

سهروردی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سهروردی شمالی خ قند..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

کاملا بازسازی شده

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی نبش کوی ..

قیمت کل: ۲,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سهروردی مناسب کار ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

سهروردی شمالی روبروی مجتمع نیلی ..

قیمت کل: ۳,۰۴۹,۲۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

سهروردی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

سهروردی شمالی خ پالیزی غربی..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

سهروردی سند اداری ۱۶۰ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی بالاتر از پمپ بنزین پ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سهروردی سند اداری ۱۰۳ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی بالاترازپالیزی ساخت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده مبله

همکف مغازه میباشد

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

فروش دفتر کار سهروردی مناسب کار ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

سهروردی شمالی خ اندیشه نهم پلا..

قیمت کل: ۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سهروردی مناسب کار ۱۰۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سهروردی ابتدای خ سورنا نبش ..

قیمت کل: ۳,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سهروردی سند اداری ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴۰ ساله

سهروردی جنوبی نبش اس..

قیمت کل: ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سهروردی سند تجاری ۸۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی شمالی چهارراه بهشتی پلا..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

سهروردی ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

سهروردی تقاطع ابن یمین و ک..

قیمت کل: ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار سهروردی مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

سهروردی شمالی مقابل پمپ بنزین پ..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سهروردی سند اداری ۵۲ متر طبقه: اول ۱۶ ساله

سهروردی شمالی خ کاووسی فر س..

قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

سهروردی مناسب کار ۱۲۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

سهروری جنوبی خ ملایری پور پ..

قیمت کل: ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

سهروردی مناسب کار ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۴ ساله

سهروردی خ عربعلی نبش هفتم ..

قیمت کل: ۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در سهروردی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در سهروردی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر