خرید دفتر کار در سهروردی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۱ ساله

سهروردی شمالی خ پالی..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

سهروردی مناسب کار ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سهروردی شمالی کوچه ام..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۳۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سهروردی سند تجاری ۱۲۸ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی میدان پالیزی ع..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سهروردی مناسب کار ۱۴۲ متر طبقه: همکف ۲۰ ساله

سهروردی شمالی روبروی پمپ بنزین برج..

قیمت کل: ۳,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده فلت

سهروردی مناسب کار ۸۷ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

سهروردی جنوبی خ ملایری پور پلا..

قیمت کل: ۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

پارتیشن بندی ۲ خواب

خرید دفتر کار سهروردی مناسب کار ۱۰۹ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی شمالی خ سور..

قیمت کل: ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

سهروردی مسکونی اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

سهروردی شمالی چهارراه کیهان پ..

قیمت کل: ۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تابلو خور

ورودی مستقل-دارای قدرالسهم- ۲ پارکینگ

سهروردی مناسب کار ۲۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

سهروردی شمالی خ هویزه شرقی پلا..

قیمت کل: ۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

سهروردی سند تجاری ۷۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی جنوبی خ ملایری پور غربی کو..

قیمت کل: ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

آرایشگاه زنانه با جواز

سهروردی مناسب کار ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی خ زینعلی غربی پلا..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

فروش دفتر کار سهروردی مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

سهروردی شمالی خ زینعلی شرقی پ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

سهروردی مناسب کار ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی جنوبی نبش ابرار غربی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

سهروردی سند اداری ۸۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

سهروردی شمالی جنب پمپ بن..

قیمت کل: ۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

۲ آسانسور- بازدید با هماهنگی

سهروردی سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۴ ساله

سهروردی شمالی خ کاووسی فر نرسیده به زینالی..

قیمت کل: ۲,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سهروردی سند اداری ۱۲۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی بن بست جه..

قیمت کل: ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

از واحد اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار سهروردی مناسب کار ۸۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی شمالی بین بهشتی و کیهان پل..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار سهروردی مناسب کار

آرایشگاه سهروردی ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

سهروردی شمالی بالاترازمطهری بین باغ و آز..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

انباری مشاع-کلیه تجهیزات آرایشگاه زنانه

سهروردی سند اداری ۱۱۱ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سهروردی شمالی خ سور..

قیمت کل: ۳,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

سهروردی دارای مغازه ۱۲۶ متر طبقه: اول ۳ ساله

سهروردی شمالی نرسیده به میدان ..

قیمت کل: ۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سهروردی مناسب کار نوساز

سهروردی شمالی خ کیهان ش..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۰۱ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۱۱ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۳ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی بالاترازپالیز..

قیمت کل: ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده مبله

همکف مغازه میباشد

سهروردی سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سهروردی جنوبی نرسیده به تختی ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

سهروردی سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

سهرودی شمالی روبروی پمپ ب..

قیمت کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سهروردی مناسب کار ۱۰۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

سهروردی شمالی کوچه حاج ح..

قیمت کل: ۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سهروردی مناسب کار ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

سهروردی شمالی خ عشقیار پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فروش با مستاجر

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سهروردی شمالی خ برازنده پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سهروردی سند اداری ۲۰۲ متر ۸ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سهروردی جنوبی نرسیده به مطهری طبقه فوقانی بانک اقتصاد..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

سهروردی مناسب کار ۱۲۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

سهروردی شمالی خ آپادانا نوبخت کوی دو..

قیمت کل: ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

سهروردی سند تجاری دارای مغازه ۷۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

سهروردی خ ملایری پور غربی ک ..

قیمت کل: ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در سهروردی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در سهروردی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر