خرید دفتر کار در سهروردی

خرید دفتر کار سهروردی مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

سهروردی شمالی خ زینعلی شرقی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

سهروردی مسکونی اداری ۲۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

سهروردی شمالی بالاتراز بهشتی خ شهرتاش شرقی با..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای ۱۲۰ مترقدرالسهم

سهروردی مناسب کار ۱۰۹ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی شمالی خ سور..

قیمت کل: ۳,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

سهروردی مناسب کار ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی جنوبی تقاطع مطه..

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سهروردی مناسب کار ۱۲۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

سهروردی پالیزی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی شمالی نبش ملایری پور سا..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت پکیج

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

سهروردی سند اداری ۹۵ متر ۴ خوابه طبقه: همکف قدیمی

سهروردی شمالی بالاتراز چهارراه ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سهروردی مناسب کار ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۴ ساله

سهروردی خ عربعلی نبش هفتم ..

قیمت کل: ۵,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سهروردی سند اداری ۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سهروردی خیابان هویز..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۶۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سهروردی مناسب کار ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

سهروردی شمالی خ اندیشه نهم پلا..

قیمت کل: ۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار سهروردی مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

سهروردی شمالی خ شهرتاش پلاک..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

سهروردی سند اداری ۵۵۰ متر طبقه: درکل ۲۰ ساله

سهروردی خ پالیز..

قیمت کل: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سهروردی مناسب کار ۱۲۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سهرودی شمالی خ سورنا ک ..

قیمت کل: ۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سهروردی سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

سهروردی شمالی نبش پمپ بنزین کوی تهم..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

سهروردی سند اداری ۱۳۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی روبروی کوی کنگوان پل..

قیمت کل: ۵,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

سهروردی شمالی نرسیده به پا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

سهروردی مناسب کار ۱۰۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سهروردی ابتدای خ سورنا نبش ..

قیمت کل: ۳,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سهروردی مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

سهروردی جنوبی نبش ملایری پور پ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

سهروردی مناسب کار نوساز

سهروردی شمالی خ میرزای زینالی پ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۱۳ خواب: ۱ قیمت کل: ۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۰۱ خواب: ۱ قیمت کل: ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

سهروردی مسکونی اداری ۱۲۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سهروردی شمالی کوی ب..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

چهارم رویتی

فروش دفتر کار سهروردی مناسب کار ۱۱۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

سهروردی شمالی خ کیهان شرقی پلا..

قیمت کل: ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

سهروردی مناسب کار ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی کوی بیشه پلاک..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۷۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۴۰ متر قدرالسهم

خرید دفتر کار سهروردی مناسب کار

سهروردی مناسب کار ۱۲۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

سهروری جنوبی خ ملایری پور پ..

قیمت کل: ۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

سهروردی سند اداری ۷۶ متر طبقه: زیرهمکف ساله

سهروردی شمالی اپادانا مهناز نبش نیلوفر..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

سهروردی مناسب کار ۱۰۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

سهروردی جنوبی نرسیده به چهارراه..

قیمت کل: ۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

سهروردی شمالی خ پالیزی جنب شهردا..

قیمت کل: ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

سهروردی سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سهروردی شمالی خ عربعلی خ نسترن شرق..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

سهروردی سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی نرسیده به پالیزی ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سهروردی مناسب کار ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

سهروردی شمالی روبروی مجتمع نیلی ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۷۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در سهروردی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در سهروردی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر