خرید دفتر کار در سمیه

خرید دفتر کار سمیه سند اداری ۱۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سمیه خ رامسر پلا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

سمیه سند تجاری ۱۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

سمیه ما بین خاقانی و بهار ساختمان ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سمیه سند اداری ۱۰۶ متر ۱ خوابه طبقه: ششم قدیمی

سمیه نبش ملک الشعرای بهار پلا..

قیمت کل: ۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

پارکینگ مشاع میباشد

سمیه مناسب کار ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سمیه بالاترازچهارراه مف..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج پارتیشن

خرید دفتر کار سمیه مناسب کار

سمیه دارای مغازه ۱,۱۰۰ متر طبقه: درکل ۳ ساله

سمیه جنب دادگستری پلاک ه..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

۶۵۰ متر تجاری

خرید دفتر کار سمیه مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

سمیه خ پور موسی کوچه ش..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور

سمیه مناسب کار ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

سمیه بالاترازمفتح پلاک ه..

قیمت کل: ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سمیه مناسب کار ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

سمیه بین خاقانی و مفتح روبروی بانک صا..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

سمیه مناسب کار ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

سمیه نرسیده به ویلا پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار سمیه سند تجاری ۱۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

سمیه بین خاقانی و بهار ساختمان شماره ..

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت برق 3 فاز

پارتیشن بندی

فروش دفتر کار سمیه سند تجاری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

سمیه نبش بهار پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سرقفلی

سمیه مناسب کار ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

سمیه تقاطع مفتح روبروی شرکت هپکو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

سمیه سند اداری ۱۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سمیه خ رامسر پلا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

سمیه سند اداری ۱۱۳ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بهار جنوبی تقاطع سمیه ساختمان..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

سمیه سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سمیه بالاتر از بهار روبروی بانک آینده ساخ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار سمیه مناسب کار ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

بهار جنوبی بالاتراز سمیه ک حمیدصدیق ..

قیمت کل: ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

سمیه مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۴ ساله

سمیه بین مفتح و قرنی جنب هتل آزاد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

سمیه مناسب کار ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سمیه خ رامسر پلاک هن..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

سمیه سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سمیه بعد از بهار ساخت..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سرقفلی

سمیه مناسب کار ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

طالقانی خ سمیه بین قرنی و نجات الهی ..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار سمیه مناسب کار ۱۳۷ متر ۶ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سمیه نبش خ نجات اللهی جنب گزینش..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

سمیه مناسب کار ۱۱۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

سمیه نرسیده به حافظ بن بست درخش..

قیمت کل: ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سمیه مناسب کار ۱۸۵ متر ۶ خوابه طبقه: اول قدیمی

سمیه خ فرصت خ شهید موسوی کوی ب..

قیمت کل: ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

۸۰ مترقدرالسهم

سمیه سند اداری ۱۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سمیه خ رامسر پلاک هن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

سمیه مناسب کار ۸۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سمیه بالاتراز چهارراه مفتح..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۵۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده

۷۶ مترسندی- ۱۰ مترغیرسندی-تابلو خور -مبله کامل اداری

خرید دفتر کار سمیه مناسب کار ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

طالقانی خ سمیه بین قرنی و نجا..

قیمت کل: ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سمیه مسکونی اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

سمیه روبروی دانشگاه امیرکبیر بن بست درخشا..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

سمیه سند تجاری ۹۰ متر طبقه: همکف نوساز

کریمخان نجات اللهی خ سم..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۳ پارکینگ

سمیه مناسب کار ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

طالقانی خ سمیه روبروی برج سپهر پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سمیه مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

سمیه بالاترازتقاطع مفتح پل..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در سمیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در سمیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>