خرید دفتر کار در خواجه نصیر

خرید دفتر کار خواجه نصیر سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

خواجه نصیر کوی مفید مجتمع مفید پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری آنتن مرکزی

خواجه نصیر مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۲۳ ساله

خواجه نصیر نرسیده به سپ..

قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۷۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خواجه نصیر سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

خواجه نصیر ضلع غربی میدان سپاه پل..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خواجه نصیر سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

خواجه نصیر کوچه شهرستانی پلاک..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده مبله

خواجه نصیر سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

خواجه نصیر جنب مجتمع علوم و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار خواجه نصیر سند تجاری ۲۲۰ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

خواجه نصیر جنب علوم و فنون پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خواجه نصیر سند تجاری ۲۲۰ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

خواجه نصیر جنب علوم و فنون پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش دفتر کار خواجه نصیر مناسب کار ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

خواجه نصیر خ حقوقی نبش خ مقدم پل..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۱۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

معاوضه با زمین در شهر نور - ۵۰ درصدنقد ۵۰ درصد معاوضه

خواجه نصیر مناسب کار ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

خواجه نصیر نرسیده به کوچه شایان ساختمان ع..

قیمت کل: ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت

خواجه نصیر سند اداری ۸۱ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

خواجه نصیر نبش مقدم پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار خواجه نصیر مناسب کار ۲۱ ساله

خواجه نصیر نبش کوی مقدم پلاک..

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۸۱ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۱ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

سوم سند اداری

خواجه نصیر سند اداری ۱۱۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

خواجه نصیر غربی روبروی خ ولیعصر پل..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

خواجه نصیر سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

خواجه نصیر ابتدای خ پادگان ولیعصر مج..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خواجه نصیر سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

خواجه نصیر بین طالقانی و میدان سپاه پلا..

قیمت کل: ۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خواجه نصیر سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

شریعتی سه راه طالقانی ابتدای خواجه نصیر جنب مجتم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار خواجه نصیر سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

خواجه نصیر نرسیده به میدان عشرت آباد نبش کوی مفیدی ساخ..

قیمت کل: ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خواجه نصیر مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

خواجه نصیر غربی خ مقدم پ..

قیمت کل: ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۲۸ مترقدرالسهم

خواجه نصیر سند تجاری ۳۴۵ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

شریعتی خواجه نصیر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده فلت آب و برق

جواز نمایشگاه اتومبیل و سفره خانه- ۲ دهنه

خواجه نصیر مناسب کار ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

شریعتی خ خواجه نصیر خ پادگان ولیعصر ..

قیمت کل: ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خواجه نصیر سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

خواجه نصیر روبروی کوی معززی پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار خواجه نصیر مناسب کار ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

خواجه نصیر غربی بلوک شر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

خواجه نصیر سند اداری ۵ ساله

شریعتی بالاترازسه راه طالقانی ابتدای خواجه نصیر طوس..

قیمت کل: ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خواجه نصیر مناسب کار ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

خواجه نصیر بالاترازطالقانی ساخت..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خواجه نصیر مناسب کار ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

شریعتی خواجه نصیر بن بست شهر..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۵۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خواجه نصیر مناسب کار ۱۰ ساله

شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر پلاک ..

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۵۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت

خرید دفتر کار خواجه نصیر سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه نصیر کوی مفید پلاک..

قیمت کل: ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار خواجه نصیر سند اداری

خواجه نصیر مناسب کار ۱۴۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شریعتی سه راه طالقانی خ خواجه..

قیمت کل: ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۶۳ متر قدرالسهم

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در خواجه نصیر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در خواجه نصیر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • فروتن شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

  واحد 60 تا 65 متری دوخوابه 20 ساله موقعیت اداری وطبقات اول یا دوم درمحدوده گلبرگ غربی یا شرقی نارمک وبین سمنگان تا هفت حوض جهتکخرید موجود هست ولطفا قیمت یک خواب ودو خواب ؟


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نیکفرجام پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۶

  واحد اداری 150 متری حوالی شریعتی بالاتر از مطهدی جهت خرید نیاز مند هستیم ترجیحا نوساز


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر