خرید دفتر کار در خرمشهر

خرید دفتر کار خرمشهر مناسب کار ۱۲۳ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۹ ساله

خرمشهر خ نوبخت کوی دوم پ..

قیمت کل: ۴,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مورد تک واحدی

خرمشهر سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

خرمشهر خ نوبخت نسترن ..

قیمت کل: ۴,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

خرمشهر سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

خرمشهر خ عربعلی پلاک ه..

قیمت کل: ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

خرمشهر سند اداری ۵۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

خرمشهر خ گلشن نبش ششم پلاک یک ساخت..

قیمت کل: ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

خرمشهر سند اداری ۱۲ ساله

خرمشهرکوی فرهاد پلاک ه..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار خرمشهر سند اداری ۲۳۸ متر ۷ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

خرمشهر نرسیده به سهروردی پل..

قیمت کل: ۱۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده پارتیشن

۲ پارکینگ

خرمشهر مناسب کار ۱۱۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

آپادانا خ نوبخت ک دوم پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی شده-ط ۴ موجود بدون پارکینگ

خرمشهر سند اداری ۱۲۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

خرمشهر کوی فرهاد پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

مورد ۲ واحدی

خرمشهر مناسب کار ۱۲۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

خرمشهر خ نوبخت کوی دوم پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرمشهر سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

خرمشهر خ عرب علی نسترن ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار خرمشهر مناسب کار ۵ ساله

خرمشهر خ نوبخت خ ششم پلاک ..

زیربنا: ۱۲۶ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۲۶ خواب: ۲

قیمت کل: ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

خرمشهر مناسب کار ۹۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

خرمشهر خ نیلوفر کوی هشتم پ..

قیمت کل: ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

کلیدنخورده-مناسب همه مشاغل اداری

خرمشهر سند اداری ۵۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

خرمشهر خ نیلوفر پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ملک روی مغازه واقع میباشد-قابلیت تبدیل به تجاری

خرمشهر مسکونی اداری ۲۵ ساله

خرمشهر خ نوبخت کوچه دوم پلاک..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۱۷ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۱۷ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

طبقه سوم بازسازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار خرمشهر مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها نوساز

خرمشهر مهناز صابونچی ک ..

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

خرید دفتر کار خرمشهر سند اداری ۲۴۰ متر ۶ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

خرمشهر بالاتراز پمپ بنزین نرسیده به..

قیمت کل: ۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ-تجمیع شده

خرمشهر سند اداری ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

خرمشهر خ گلشن نبش ششم پل..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

خرمشهر مناسب کار ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۰ ۲۰ ساله

خرمشهر خ آپادانا برج ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

موردتک واحدی

خرمشهر سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

خرمشهر خ نیلوفر بالاتراز کلانتری نبش ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

نیاز به بازسازی

خرمشهر مناسب کار ۷۶ متر طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

خرمشهر ابتدا عشق یا..

قیمت کل: ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

فروش دفتر کار خرمشهر مناسب کار ۷۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

خرمشهر نبش مرغاب جنب پمپ ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

همکف تجاری

خرمشهر سند اداری ۱۲۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

خرمشهر خ نوبخت نسترن ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۴۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرمشهر مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

خرمشهر خ مهناز هویزه غربی نبش خ ق..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

خرمشهر سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

خرمشهر خ عربعلی خ نسترن ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار خرمشهر سند اداری

خرمشهر سند اداری ۲۴۰ متر ۶ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

خرمشهر بالاتراز پمپ بنزین نرسیده به..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ-تجمیع شده

خرید دفتر کار خرمشهر مناسب کار ۱۰۶ متر ۳ خوابه نوساز

خرمشهر نوبخت کوی نه..

قیمت کل: ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

یکجا نیز بفروش میرسد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در خرمشهر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در خرمشهر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>