خرید دفتر کار در بهشتی

خرید دفتر کار بهشتی مناسب کار ۱۴۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

بهشتی خ ششم خ کوه نور پل..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار بهشتی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

بهشتی خ خلیل حسینی کوی مریم..

متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

معاوضه با اتومبیل

بهشتی سند اداری ۱۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

بهشتی خ کوه نور کوی دوم پلاک..

قیمت کل: ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

بهشتی مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

بهشتی خ قنبرزاده نبش هویزه غربی پل..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۰۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بهشتی مناسب کار ۶۸ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۱ ساله

بهشتی خ اندیشه دوم پلا..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار بهشتی سند اداری ۱۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

بهشتی خ کوه نور بن بست دوم پلا..

قیمت کل: ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بهشتی مناسب کار ۲۲۰ متر ۶ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

بهشتی چهارراه قصر ابتدای خ..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهشتی سند اداری ۱۲۵ متر ۵ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

عباس آباد شهید بهشتی سرافر..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۲ ورودی مجزا

بهشتی سند اداری قدیمی

بهشتی خ قنبرزاده ابتدای هویزه..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۱۳ خواب: ۳

طبقه: اول زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۳

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت دو واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

بهشتی سند اداری ۲۰۴ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۱۶ ساله

بهشتی نیلوفر نیلوفر ششم پ..

قیمت کل: ۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

مورد ۲ واحدی- بازدید با هماهنگی

فروش دفتر کار بهشتی سند تجاری ۱۸۰ متر طبقه: همکف ۱۰ ساله

بهشتی بین اندیشه و سهروردی پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهشتی سند اداری ۱۲۱ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بهشتی ولیعصر روبروی فروشگاه مرکزی قدس ..

قیمت کل: ۳,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار بهشتی مناسب کار ۳۵ متر طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

بهشتی خ سرافراز کوی ۵ پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

معاوضه

بهشتی مناسب کار ۱۴۳ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بهشتی نرسیده به خ ولیعصر پ..

قیمت کل: ۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بهشتی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بهشتی بالاتر از سرافراز ساختم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار بهشتی مناسب کار ۱۲۳ متر ۶ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بهشتی سورنا نبش کیهان پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بهشتی مناسب کار ۲۱۰ متر ۶ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

بهشتی جنب مترو قدوسی پلاک ..

قیمت کل: ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهشتی مناسب کار نوساز

بهشتی میدان تختی خ سورنا نبش ..

طبقه: اول زیربنا: ۶۸ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۶۸ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بهشتی سند اداری ۱۴۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

بهشتی نرسیده به سینما آز..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

بهشتی سند اداری ۱۹۰ متر طبقه: اول نوساز

بهشتی نرسیده به مهناز پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۲ پارکینگ-کلیدنخورده

فروش دفتر کار بهشتی سند اداری نوساز

بهشتی بین کاووسی فر و تقاطع سورنا پ..

طبقه: ششم زیربنا: ۸۰

طبقه: ششم زیربنا: ۸۰

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲ واحد باهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

۱۴ پارکینگ سندی

بهشتی سند اداری ۲۰۵ متر طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

بهشتی ابتدای خ بهشت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

بهشتی سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

بهشتی خ قائم مقام فراهانی بر اصلی ..

قیمت کل: ۳,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۲ پارکینگ سندی

بهشتی مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بهشتی سرافراز پلاک هن..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارکینگ حیاط

بهشتی مناسب کار ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

بهشتی نرسیده به میدان تخ..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

خرید دفتر کار بهشتی مسکونی اداری ۹۰ متر ۲ خوابه ۲۵ ساله

بهشتی میرعماد کوچه ..

متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در بهشتی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در بهشتی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر