خرید دفتر کار در بهار شیراز

خرید دفتر کار بهار شیراز مناسب کار ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۳۷ ساله

بهارشیراز خ جوادکار..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز سرقفلی اداری- ۲۰ متر پارکینگ و انباری

بهار شیراز سند اداری ۳۳۲ متر ۲ خوابه طبقه: همکف نوساز

بهار شیراز نرسیده به سهر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

بهار شیراز سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

بهار شیراز نبش خ پادگان ولیعصر ک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل مبله

خرید دفتر کار بهار شیراز سند اداری

بهار شیراز مناسب کار ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۹ ساله

بهارشیراز نبش نوبهار پلاک ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۵۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

بهار شیراز سند اداری ۳۳۰ متر طبقه: همکف نوساز

بهارشیراز نرسیده به شریعتی پل..

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

خرید دفتر کار بهار شیراز مناسب کار ۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

بهارشیراز روبروی ایستگاه اتوبوس طبقه فوق..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهار شیراز مناسب کار ۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

بهارشیراز روبروی ساختمان ر..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری تابلو خور

باکمیسیون کامل-مناسب مطب و دفتر وکالت

بهار شیراز مناسب کار ۱۵۷ متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

بهار شیرازکوی جوهر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

بهار شیراز مناسب کار ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بهار شیراز کوی شاهرخ پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

بهار شیراز مناسب کار ۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

بهارشیراز روبروی اداره پست پل..

قیمت کل: ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

فروش دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۳۳۲ متر ۲ خوابه طبقه: همکف نوساز

بهار شیراز نرسیده به سهر..

قیمت کل: ۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

بهار شیراز سند اداری ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

بهار شیراز سلیمان خاطر نبش ملایری ..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهار شیراز سند اداری ۳۳۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف نوساز

بهارشیراز نرسیده به سهروردی پ..

قیمت کل: ۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بهار شیراز سند اداری ۱۱۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بهارشیراز خ سلیمان خاطر نبش ملایری پورشرق..

قیمت کل: ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

بهار شیراز سند اداری ۳۳۲ متر ۲ خوابه طبقه: همکف نوساز

بهار شیرازنرسیده به سهر..

قیمت کل: ۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار بهار شیراز مناسب کار ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

بهارشیراز طبقه فوقانی دکتر مصطفوی زاده ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بهار شیراز مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

بهارشیراز نبش خ بهار ساختمان ..

قیمت کل: ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده تابلو خور

۶ متر انباری -بیواسطه

بهار شیراز سند اداری ۳۳۰ متر طبقه: واحدها نوساز

بهار شیراز نرسیده به بهار ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل فلت

۲ پارکینگ

بهار شیراز مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

بهار شیراز نرسیده به سلیمان خاطر رو به روی..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بهار شیراز مناسب کار ۱۶۸ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

بهار شیراز روبروی اداره ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

مورد تکواحدی میباشد - دوکله

فروش دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۳۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

هفت تیر بهارشیراز بالاترازخد..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

۳ پارکینگ

بهار شیراز مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: واحدها ۲۵ ساله

بهار شیراز نرسیده به سلیمان خاطر رو به روی..

قیمت کل: ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

بهار شیراز مناسب کار کلنگی زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۶ متر

شریعتی بهار شیراز خ یونسی زاده ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بهار شیراز سند اداری ۳۳۰ متر طبقه: همکف نوساز

بهارشیراز نرسیده به شری..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

بهار شیراز مناسب کار ۲۴ ساله

هفت تیر خ بهارشیراز..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دارای قدرالسهم

خرید دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

بهار شیراز جنب اداره پست وا..

قیمت کل: ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

بهار شیراز مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

بهارشیراز نبش خ بهار ساختمان ..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۲۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده تابلو خور

۶ متر انباری

بهار شیراز مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

شریعتی خ بهار شیراز خ نوبهار ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش با مستاجر

بهار شیراز مناسب کار ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

هفت تیر خ بهارشیراز کوی لواسانی..

قیمت کل: ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده مبله

بهار شیراز سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

هفت تیر بهارشیراز نبش کوی ..

قیمت کل: ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

چند پله به پائین

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در بهار شیراز آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در بهار شیراز شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر