خرید دفتر کار در ایرانشهر

خرید دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

ایرانشهر کوی دهقان نیا ساختمان خس..

قیمت کل: ۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ایرانشهر سند تجاری ۲۵ متر طبقه: همکف قدیمی

کریم خان ایرانشهر جنوبی روبروی مسج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه - جواز خرید و فروش و تعمیر ماشینهای اداری

ایرانشهر مناسب کار ۸۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۹ ساله

ایرانشهر بالاتراز کریمخان کوی برن..

قیمت کل: ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

ایرانشهر سند اداری ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

ایرانشهر شمالی بین کوی بارجول زاده و کلان..

قیمت کل: ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ایرانشهر مناسب کار ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

ایرانشهر جنوبی جنب مترو فردوسی پل..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۸۳ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

ایرانشهر شمالی روبروی پارک هنرمندان نبش خ ا..

قیمت کل: ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

ایرانشهر مناسب کار ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

ایرانشهر نرسیده به طالقانی کوی ایرانش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

ایرانشهر مناسب کار ۱۰۷ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

ایرانشهر جنوبی نبش کوی ن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

ایرانشهر سند تجاری ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

هفت تیر خ ایرانشهر جن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

سرقفلی

ایرانشهر سند تجاری ۹۹ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

ایرانشهر جنوبی نرسیده به کوی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پارتیشن برق 3 فاز

۱۴۰ متررویتی-مناسب هایپر-فروشگاههای کوروش

فروش دفتر کار ایرانشهر مناسب کار ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ایرانشهرجنوبی جنب مسجدخلیلی پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

ایرانشهر مناسب کار ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

ایرانشهر شمالی ک نوشهر ..

قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ایرانشهر سند تجاری ۲۷ متر طبقه: همکف قدیمی

کریم خان ایرانشهر جنوبی میدان ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ایرانشهر مناسب کار ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

ایرانشهر شمالی کوی دهگانی نیا (خسرو)..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت مسترروم

ایرانشهر مناسب کار ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۴۰ ساله

کریمخان خ ایرانشهر جنوبی نبش کوی نما..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار ایرانشهر مناسب کار ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

ایرانشهر کوی جمشید باجول زاده..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور فروش با مستاجر

ایرانشهر مناسب کار ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

ایرانشهر جنوبی جنب مترو فردوسی پل..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

ایرانشهر سند تجاری ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

ایرانشهر روبروی مسجد جلیلی پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۴ پله به پائین

ایرانشهر مناسب کار ۹۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

ایرانشهر خ نوشهر پلاک..

قیمت روز

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

۷۰ متر انباری

ایرانشهر مناسب کار ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۴۵ ساله

ایرانشهر جنوبی جنب اداره پست ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار ایرانشهر مناسب کار ۱۰۲ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

ایرانشهر جنوبی بالاترازطالقانی پ..

قیمت کل: ۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ایرانشهر سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

ایرانشهر نرسیده به خ سمیه پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

ایرانشهر مناسب کار ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

ایرانشهر کوچه دهقانی نیا ..

قیمت کل: ۲,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

ایرانشهر سند اداری ۱۰۷ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

ایرانشهر جنوبی نبش ک ن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

سرقفلی

ایرانشهر سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

هفت تیر خ ایرانشهر کوچه ..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار ایرانشهر مناسب کار ۷۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

هفت تیر ایرانشهر جنوبی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

ایرانشهر سند تجاری ۹۸ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

کریمخان خ ایرانشهر جنوبی پائین تر از چه..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

۹ پله به پائین

ایرانشهر مناسب کار ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

ایرانشهر خ آذرشه..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۳۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ایرانشهر مناسب کار ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

کریمخان ایرانشهر شم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

ایرانشهر ۱۰۷ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

ایرانشهر جنوبی نبش ک ن..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در ایرانشهر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در ایرانشهر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر