خرید دفتر کار در یوسف آباد

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۱ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

یوسف آباد خ ششم پلاک..

قیمت کل: ۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

یوسف آباد سند اداری ۱۲۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

یوسف آباد بین خ اسدابادی و چهلستون پ..

قیمت کل: ۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

یوسف آباد مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

یوسف آباد خ دوم پل..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۱۵۳,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

یوسف آباد مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

یوسف آباد خ کاج شمالی پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش با مستاجر

یوسف آباد سند تجاری دارای مغازه ۵۲۰ متر طبقه: همکف ۱۴ ساله

یوسف آباد نبش چهارراه ف..

قیمت کل: ۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فن کوئل

خرید دفتر کار یوسف آباد مناسب کار نوساز

یوسف آباد میدان سلماس روبروی موئسسه مالی ملل..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۰ قیمت کل: ۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۰ قیمت کل: ۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج فلت

یوسف آباد مناسب کار ۱۶۰ متر طبقه: سوم ۱ ساله

یوسف آباد نبش خ ۲ ..

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج فلت

۲ پارکینگ - ۸ متر انباری

یوسف آباد مسکونی اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقاقی پلا..

قیمت کل: ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

یوسف آباد مناسب کار ۲۴۳ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ نوساز

یوسف آباد خ اسدآبادی بین خ ۶۳ و ۶۵ ..

قیمت کل: ۱۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

یوسف آباد مناسب کار ۸۵۰ متر ۲۰ خوابه طبقه: درکل ۱۰ ساله

یوسف آباد اسدآبادی ک سوم پ..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

یوسف آباد جهان آراء خ نوزدهم..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

یوسف آباد مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

یوسف آباد خ ششم پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت مبله

یوسف آباد سند اداری ۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

یوسف آباد نبش خ ۴۱ پلا..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

یوسف آباد مناسب کار ۱۲۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

یوسف آباد خ کاج شمالی طبقه فوقانی بانک صا..

قیمت کل: ۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده برق 3 فاز

یوسف آباد مناسب کار ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

یوسف آباد چهارراه فتحی شقاقی طبقه فوقانی بانک ..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

موقعیت اداری تجاری

خرید دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

یوسف آباد فتحی شقاقی نبش خ بیستو..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۵۴ م قدرالسهم

یوسف آباد مناسب کار ۱۷۳ متر طبقه: چهارم نوساز

یوسف آباد میدان فرهنگ خ ۲۹ ..

قیمت کل: ۱۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

۲ بالکن

یوسف آباد سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

یوسف آباد خ شش..

قیمت کل: ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

یوسف آباد مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

یوسف آباد خ اسدابادی خ ۳۷ ..

قیمت کل: ۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

یوسف آباد سند اداری ۲۸۶ متر طبقه: واحدها ۵ ساله

یوسف آباد خ سیزدهم پلاک ..

قیمت کل: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۳ واحد باهم

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

فروش دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

یوسف آباد خ کاج شمال..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فروش با مستاجر

یوسف آباد مناسب کار ۱۲۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

یوسف آباد بین چهلستون و جمال الد..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

یوسف آباد مناسب کار ۱۲۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

یوسف آباد سیدجمال الدین چهل ستون فتحی شقاق..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

یوسف آباد سند اداری ۳۶ متر طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

یوسف آباد خ جهان آراء خ نوزدهم پل..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

۸ پله به پائین

یوسف آباد سند تجاری ۱۷۴ متر ۱ خوابه نوساز

یوسف آباد ک ۵۴ ..

قیمت کل: ۱۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

یوسف آباد دوراهی یوسف آباد خ صد..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مورد تک واحد- ۶ مترانباری- ۵۰ مترقدرالسهم

یوسف آباد مناسب کار ۱۲۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

یوسف آباد خ فتح شقاقی نرسیده به جلال ..

قیمت کل: ۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

یوسف آباد مناسب کار ۹۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

یوسف آباد جهانمهر نبش ۲ / ۱ ساختم..

قیمت کل: ۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر