خرید دفتر کار در یوسف آباد

خرید دفتر کار یوسف آباد دارای مغازه ۲۰۰ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

یوسف آباد ضلع جنوب میدان سلماس پل..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

یوسف آباد سند اداری ۲۸۸ متر طبقه: اول ۶ ساله

یوسف آباد خ اسدآبادی خ سیزدهم پل..

قیمت کل: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فلت

یوسف آباد مناسب کار ۱۷۳ متر ۵ خوابه طبقه: اول نوساز

یوسف آباد خ ۲۹ پلاک..

قیمت کل: ۱۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مبله پارتیشن

خرید دفتر کار یوسف آباد مناسب کار

یوسف آباد مناسب کار ۱۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۸ ساله

یوسف آباد نبش خ ۱۵ جنب بانک پاسارگا..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

یوسف آباد مناسب کار ۱۵۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

یوسف آباد بالاتر از میدان سلماس خ شهریار..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

همکف تجاری

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۶۱ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقاقی نبش خ ج..

قیمت کل: ۷,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

یوسف آباد مناسب کار ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

یوسف آباد نبش فتحی شقاقی پلاک..

قیمت کل: ۳,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

همکف تجاری

یوسف آباد مناسب کار ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

یوسف آباد میدان گلها ساختمان پزشکا..

قیمت کل: ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۱,۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

یوسف آباد مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

یوسف آباد خ کاج شما..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

یوسف آباد مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

یوسف آباد فتحی شقاقی نبش خ بیستون شمالی..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۵۴ م قدرالسهم

معاوضه / فروش دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

یوسف آباد خ فتحی شقاقی نرسیده به مید..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

معاوضه / فروش دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۱۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

یوسف آباد خ اسدآبادی خ ۲۹ پلا..

قیمت کل: ۱۴,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

یوسف آباد مناسب کار ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

یوسف آباد ضلع جنوب غربی میدان..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

یوسف آباد سند اداری ۷۸ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۸ ساله

یوسف آباد نبش خ ۱۳ برج پ..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

یوسف آباد مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

یوسف آباد چهلستون فتح شقاقی س..

قیمت کل: ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۱۲۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

یوسف آباد خ فتحی شقاقی پل..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

یوسف آباد سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

یوسف آباد خ بیستون بین خ ۱۶ و ۱۸ ..

قیمت کل: ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده کولر گازی

یوسف آباد مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

یوسف آباد خ جهان آرا بین ۱۶ و ۱۸ ..

قیمت کل: ۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

یوسف آباد مناسب کار ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

یوسف آباد خ ۶۴ پلاک ه..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

یوسف آباد مناسب کار ۱۲۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقاقی پلاک..

قیمت کل: ۵,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

یوسف آباد خ اسدابادی خ دوم..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

موقعیت اداری

یوسف آباد مناسب کار ۱۲۷ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

یوسف آباد خ کاج شمالی طبقه فوقانی بانک صا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده برق 3 فاز

یوسف آباد مناسب کار ۶۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

یوسف آباد خ ابن سینا ساختمان..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

یوسف آباد سند اداری ۱۱۸ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

یوسف آباد بالاترازپمپ بنزین پلا..

قیمت کل: ۷,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری

یوسف آباد مناسب کار ۹۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

یوسف آباد خ دوم پلاک ه..

قیمت کل: ۵,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

یوسف آباد نبش فتحی شق..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۷۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

یوسف آباد مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

یوسف آباد خ ۳۷ پلاک..

قیمت کل: ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۴۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

یوسف آباد مناسب کار ۱۴۸ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

یوسف آباد خ بیستون نبش فتحی شقا..

قیمت کل: ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

یوسف آباد مناسب کار ۶۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۹ ساله

یوسف آباد خ هشت بهشت پل..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۳۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

یوسف آباد خ چهلستون بین خ فتحی شقاقی و فاطم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر