خرید دفتر کار در یوسف آباد

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

یوسف آباد خ کاج شمالی بین کوی ۱ ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۴۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۶ مترانباری اداری

یوسف آباد مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

یوسف آباد خ ششم پلا..

قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فروش با مستاجر

--/ ۳۰۰ م دررهن مستاجر- ۲۵ مترانباری

یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

یوسف آباد کاج شمالی بین ۱۲ / ۱ و ۱۲ / ۲ پ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

یوسف آباد مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

یوسف آباد خ کاج شمالی پلاک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فروش با مستاجر

یوسف آباد مناسب کار ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

یوسف آباد خ شقاقی نرسیده به میدان سل..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

یوسف آباد جهان آرا نبش خ ۴۵ پلا..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۲۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

یوسف آباد مناسب کار ۴ ساله

یوسف آباد خ مدبر خ بیستم پلاک..

طبقه: چهارم زیربنا: ۷۱ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۷۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

یوسف آباد ۲۵۳ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

یوسف آباد خ بوعلی سینای شرق..

قیمت کل: ۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

پارکینگ حیاط

یوسف آباد مناسب کار ۱۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۸ ساله

یوسف آباد نبش خ ۱۵ جنب بانک پاسارگا..

قیمت کل: ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

یوسف آباد سند اداری ۱۰۸ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

یوسف آباد نبش خ ۳۵ پلاک..

قیمت کل: ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

یوسف آباد میدان سلماس خ فتحی شق..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

یوسف آباد مناسب کار ۱۵۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

یوسف آباد خ پانزدهم پلاک ..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

نیمه بازسازی

یوسف آباد سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

یوسف آباد خ ۲۷ پلاک ه..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ بالکن- ۲ پارکینگ

یوسف آباد سند اداری ۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

یوسف آباد نبش خ ۴۱ پلا..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

یوسف آباد خ کاج شمالی بین خ ۱۲ /..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

۶ مترانباری-دیزاین آرایشگاه-سابقه آرایشگاه

خرید دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

یوسف آباد خ ششم پل..

قیمت کل: ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

یوسف آباد سند تجاری دارای مغازه ۳۰ ساله

یوسف آباد خ اسدابادی روبروی خ ۶۴ ..

قیمت کل: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۸۱۴ متر تجاری- ۳۵۰ متر انباری

یوسف آباد سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

یوسف آباد خیابان ۶ پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

یوسف آباد مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

یوسف آباد خ کاج شمالی پ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش با مستاجر

یوسف آباد مناسب کار ۸۴۰ متر ۷ خوابه طبقه: درکل نوساز

یوسف آباد بین خ اسدآبادی و چهلستون پ..

قیمت کل: ۳۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۵ واحد ۱۲۶ متری موقعیت اداری ۱۱۲ متر همکف و ۱۰۲ متر زیرهمکف سند اداری میباشد

فروش دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۳۳۵ متر ۵ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

یوسف آباد خ نه..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

یوسف آباد مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

یوسف آباد فتحی شقاقی نبش خ بیستو..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

- دارای ۵۰ متر بالکن/ ۵۴ م قدرالسهم

یوسف آباد سند اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

یوسف آباد خ ۲۷ پلاک..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

۲ بالکن

یوسف آباد مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

یوسف آباد خ دوم پل..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

یوسف آباد مناسب کار ۱۵۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

یوسف آباد نبش خ یازدهم پ..

قیمت کل: ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

یوسف آباد خ سیدجمال الدین خ ۳۷ ..

قیمت کل: ۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

یوسف آباد سند اداری ۸۱ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

یوسف آباد خ شش..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

یوسف آباد مناسب کار نوساز

یوسف آباد خ فتحی شقاق..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۱

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

کلیدنخورده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>