خرید دفتر کار در یوسف آباد

خرید دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۱۷۵ متر ۵ خوابه طبقه: اول نوساز

یوسف آباد خ ۲۹ پلاک ۴۱ واحدیک

قیمت کل: ۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج مبله پارتیشن

خرید دفتر کار یوسف آباد مناسب کار

یوسف آباد مناسب کار ۴۴ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

یوسف آباد میدان سلماس خ فتحی شقاقی بن ب..

قیمت کل: ۲,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۳۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

یوسف آباد خ جهان آرا ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

یوسف آباد مناسب کار ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

یوسف آباد خ ۳۷ پلاک..

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۷۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

یوسف آباد سند اداری ۱۴۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

یوسف آباد اسدآبادی بین ۲۰ و ۲۲ پل..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

خرید دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

یوسف آباد خ ابن سینا نبش شرافت ساختم..

قیمت کل: ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ لاین آسانسور

خرید دفتر کار یوسف آباد مناسب کار

یوسف آباد مناسب کار ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

یوسف آباد چهارراه فتحی شقاقی طبقه فوقانی بانک ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۹۰۹,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

موقعیت اداری تجاری

یوسف آباد سند اداری ۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

یوسف آباد نبش خیابان..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۲۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

یوسف آباد سند اداری ۲۸۶ متر طبقه: واحدها ۵ ساله

یوسف آباد خ اسدآبادی خ سیزدهم پل..

قیمت کل: ۵۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۳واحد باهم

امکانات: گاز آسانسور فلت

یوسف آباد مناسب کار ۱۳ ساله

یوسف آباد نبش فتحی شق..

طبقه: سوم زیربنا: ۸۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۸۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

یوسف آباد خ چهلستون بین خ فتحی شقاقی و فاطم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت

یوسف آباد مناسب کار ۱۲۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

یوسف آباد خ کاج شمالی طبقه فوقانی بانک صا..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده برق 3 فاز

یوسف آباد مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

یوسف آباد فتحی شقاقی نبش خ بیستون شمالی..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

۵۴ م قدرالسهم

یوسف آباد مناسب کار ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

یوسف آباد خ ۶ ..

قیمت کل: ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یوسف آباد مناسب کار ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

یوسف آباد نبش خ ۵۴ پل..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

یوسف آباد خ ۳۷ ساختمان دا..

قیمت کل: ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۴۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

معاوضه با ملک در شیان یا شمس آباد

یوسف آباد مناسب کار ۱۲۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

یوسف آباد خ فتح شقاقی نرسیده به جلال ..

قیمت کل: ۵,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

یوسف آباد مناسب کار ۱۴۸ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

یوسف آباد خ بیستون نبش فتحی شقا..

قیمت کل: ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

یوسف آباد مناسب کار نوساز

یوسف آباد بین خ اسدآبادی و چهلستون پ..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

یوسف آباد مناسب کار ۱۷۵ متر طبقه: دوم نوساز

یوسف آباد میدان فرهنگ خ ۲۹ پ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

یوسف آباد نبش خ ۵۲ پلاک ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

یوسف آباد مناسب کار ۱۷۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

یوسف آباد میدان فرهنگ پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۵۰ مترقدرالسهم

یوسف آباد مناسب کار ۲۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم نوساز

یوسف آباد بین خ ۶۳ و ۶۵ پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

یوسف آباد سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

یوسف آباد تقاطع ولیعصر و فتحی شقاقی ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

یوسف آباد مناسب کار ۱۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۸ ساله

یوسف آباد نبش خ ۱۵ جنب بانک پاسارگا..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار یوسف آباد مناسب کار ۱۲۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

یوسف آباد خ فتحی شقاق..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

کلیدنخورده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر