خرید دفتر کار در گاندی

خرید دفتر کار گاندی سند اداری ۱۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

گاندی بین خ هجدهم و بیستم پ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج پارتیشن

بازدید با هماهنگی

گاندی مناسب کار ۲۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

گاندی خیابان بیستم پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

گاندی سند اداری ۲۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

گاندی کوی یکم..

قیمت کل: ۱۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۴ پارکینگ سندی

گاندی سند اداری ۲۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

گاندی خ یکم..

قیمت کل: ۱۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت امضا

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر سالن اجتماعات

۴ پارکینگ

گاندی مناسب کار ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

گاندی خ هفتم پلاک ۸ ..

قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مورد ۴ واحدی-پارکینگ مشاع میباشد

معاوضه / فروش دفتر کار گاندی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

گاندی جنوبی نبش کوچه سوم پلاک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

معاوضه با مسکونی-مناسب آژانس هواپیمائی-لوازم آژانس جداگانه محاسبه میشود

گاندی مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

گاندی خ دوازدهم پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کارهای سند اداری شدن انجام شده

گاندی سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: چهارم نوساز

گاندی خ ۲۳ ..

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

گاندی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

گاندی نبش خ دوم ساختمان پارین..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گاندی سند اداری ۲۹۲ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها نوساز

گاندی کوچه هفت..

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی چیلر فن کوئل

فروش دفتر کار گاندی مناسب کار ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

گاندی نبش خ ۲۰ ساختمان پ..

قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

گاندی سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

گاندی خ هفدهم ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

گاندی مناسب کار ۱۲۲ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

گاندی کوچه چهارم پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گاندی مناسب کار ۳۰ ساله

گاندی روبروی کوی اول ساختمان ..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۴۵ خواب: ۳

طبقه: دوم زیربنا: ۱۴۵ خواب: ۳

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۱۷ متر انباری دارد

گاندی مناسب کار ۱۳۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

گاندی کوچه دوم..

قیمت کل: ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

کلیدنخورده-مناسب پزشکان- ۲ پارکینگ

خرید دفتر کار گاندی مناسب کار ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

گاندی خ ۲۱ ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

گاندی سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

گاندی کوچه دوم پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اطلاع دقیق نداشتند

گاندی مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

گاندی جنب بیمارستان گان..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نیازبه بازسازی

گاندی مناسب کار ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

گاندی گاندی یکم پلا..

قیمت کل: ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دارای قدرالسهم- ۲ پارکینگ سندی

گاندی مناسب کار ۲۷۰ متر ۵ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

گاندی خ پنجم..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۱۳۰ متر قدرالسهم- ۱۰ پله به پایین

فروش دفتر کار گاندی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

گاندی جنوبی نبش ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

گاندی مناسب کار ۵ ساله

گاندی کوی نوزده..

طبقه: اول زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۱

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

۴ پارکینگ

گاندی مناسب کار ۱۲۲ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

گاندی خ ۴ ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۳۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گاندی سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

گاندی خ هفتم جنب چشم پزشکی..

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

گاندی مسکونی اداری ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

گاندی شمالی کوی صان..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

خرید دفتر کار گاندی مناسب کار ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

گاندی جنب بیمارستان گاندی پلا..

قیمت کل: ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

گاندی مناسب کار ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

گاندی خ ۲۳ ..

متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

تخلیه خردادماه

خرید دفتر کار گاندی مناسب کار
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در گاندی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در گاندی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر