خرید دفتر کار در گاندی

خرید دفتر کار گاندی مناسب کار ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

گاندی نبش خ ۲۰ ساختمان پ..

قیمت کل: ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

گاندی مناسب کار ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

گاندی خ هفتم پلاک ۸ ..

قیمت کل: ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مورد ۴ واحدی-پارکینگ مشاع میباشد

گاندی مناسب کار ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۹ ساله

گاندی روبروی دکل تلویزیون نبش کوی ترابنده روبروی بی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

گاندی سند اداری نوساز

گاندی کوی ۲۳ ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۶۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

۱۶۰ متری ۳ پارکینگ و ۱۱۰ متری ۲ پارکینگ

گاندی سند اداری ۱۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

گاندی بین خ هجدهم و بیستم پ..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج پارتیشن

بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار گاندی مناسب کار ۲۷۷ متر ۷ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

گاندی خ دوم پلاک ..

قیمت کل: ۲۰,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر اسپلیت

۲ پارکینگ مزاحم- ۴ پارکینگ- ۴ انباری

گاندی مناسب کار ۲۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

گاندی خیابان بیستم و..

قیمت کل: ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

گاندی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

گاندی نبش خ دوم ساختما..

قیمت کل: ۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گاندی مناسب کار ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

گاندی خ هفدهم پلاک ..

قیمت کل: ۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

گاندی سند اداری ۲۹۲ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها نوساز

گاندی کوچه هفت..

متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی چیلر فن کوئل

فروش دفتر کار گاندی مناسب کار ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

گاندی جنوبی خ هفتم پل..

قیمت کل: ۵,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار گاندی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

گاندی جنوبی نبش کوچه سوم پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده فروش با مستاجر

معاوضه با مسکونی-مناسب آژانس هواپیمائی-لوازم آژانس جداگانه محاسبه میشود

گاندی مناسب کار ۲۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

گاندی خیابان بیستم پل..

قیمت کل: ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

گاندی سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: چهارم نوساز

گاندی خ ۲۳ پلاک یک..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

گاندی مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

گاندی خ دوازدهم پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کارهای سند اداری شدن انجام شده

خرید دفتر کار گاندی مناسب کار ۱۲۲ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

گاندی کوچه چهارم پلاک..

قیمت کل: ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

گاندی مناسب کار ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

گاندی خ هشتم پلاک..

قیمت کل: ۵,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

گاندی سند اداری ۲۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

گاندی کوی یکم..

قیمت کل: ۱۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۴ پارکینگ سندی

گاندی سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

گاندی خ هفدهم ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

گاندی مناسب کار ۳۰ ساله

گاندی روبروی کوی اول ساختمان ..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۴۵ خواب: ۳

طبقه: دوم زیربنا: ۱۴۵ خواب: ۳

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۱۷ متر انباری دارد

فروش دفتر کار گاندی مناسب کار ۱۳۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

گاندی کوچه دوم..

قیمت کل: ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

کلیدنخورده-مناسب پزشکان- ۲ پارکینگ

گاندی مناسب کار ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

گاندی خ ۲۱ ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

گاندی سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

گاندی کوچه دوم پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اطلاع دقیق نداشتند

گاندی مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

گاندی جنب بیمارستان گان..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نیازبه بازسازی

گاندی مناسب کار ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

گاندی گاندی یکم پلا..

قیمت کل: ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دارای قدرالسهم- ۲ پارکینگ سندی

خرید دفتر کار گاندی مناسب کار ۲۷۰ متر ۵ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

گاندی خ پنجم..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۱۳۰ متر قدرالسهم- ۱۰ پله به پایین

گاندی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

گاندی جنوبی نبش ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در گاندی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در گاندی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر