خرید دفتر کار در گاندی

خرید دفتر کار گاندی سند اداری نوساز

گاندی ک ۲۳ پلاک یک..

طبقه: اول زیربنا: ۱۶۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

۳ پارکینگ سندی ۱۶۰ متری- ۲ پارکینگ سندی ۱۱۰ متری

گاندی مناسب کار ۲۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

گاندی خیابان بیستم و..

قیمت کل: ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

گاندی مناسب کار ۱۳۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

گاندی جنوبی خ هفتم پل..

قیمت کل: ۴,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گاندی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

گاندی خ هفدهم پلاک ..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری دوربین مداربسته

سیستم سانترال

گاندی مناسب کار ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

گاندی خ هفتم پلاک ۸ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مورد ۴ واحدی-پارکینگ مشاع میباشد

خرید دفتر کار گاندی سند اداری ۲۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

گاندی خ یکم پلا..

قیمت کل: ۲۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر سالن اجتماعات

گاندی سند اداری نوساز

گاندی کوچه هفت..

زیربنا: ۲۹۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۹۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی چیلر فن کوئل

گاندی مناسب کار ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

گاندی کوی نهم..

قیمت کل: ۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

گاندی مناسب کار ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۹ ساله

گاندی روبروی دکل تلویزیون نبش کوی ترابنده روبروی بی..

قیمت کل: ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

گاندی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

گاندی نبش خ دوم ساختما..

قیمت کل: ۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار گاندی سند اداری ۱۵۶ متر ۳ خوابه طبقه: ششم نوساز

گاندی نبش خ چهارم پلاک ه..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اطفاء حریق

اطلاع دقیق نداشتند

گاندی مناسب کار ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

گاندی خ بیستم پلاک ۱ ..

قیمت کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

گاندی مسکونی اداری ۱۳۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

گاندی خ پنجم..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۲۴۲,۰۰۰ ت واحد و قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۷۴ متر قدرالسهم

گاندی سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

گاندی کوچه دهم نبش خ ولیعصر پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

گاندی مناسب کار ۲۷۰ متر ۹ خوابه طبقه: همکف قدیمی

گاندی جنوبی کوی بیس..

قیمت کل: ۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار گاندی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

گاندی جنوبی روبروی صندوق توسعه ملی ساختمان گان..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت باز سازی شده لابی

گاندی سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

گاندی نرسیده به بیمارستان گاندی مجت..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

گاندی مناسب کار ۲۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

گاندی خ یکم ..

قیمت کل: ۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

گاندی مناسب کار ۲۷۷ متر ۷ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

گاندی خ دوم پلاک ..

قیمت کل: ۲۰,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر اسپلیت

۲ پارکینگ مزاحم- ۴ پارکینگ- ۴ انباری

گاندی مسکونی اداری ۱۳۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

گاندی خ پنجم..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۲۴۲,۰۰۰ ت واحد و قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۷۴ متر قدرالسهم

فروش دفتر کار گاندی سند اداری ۲۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

گاندی خ یکم پلاک..

قیمت کل: ۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۴ پارکینگ- ۱۸ مترانباری

گاندی مناسب کار ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

گاندی خ دوازدهم پلاک ه..

قیمت کل: ۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کارهای سند اداری شدن انجام شده

گاندی مناسب کار ۹۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

گاندی ک ۲۵ پلاک ۱ ..

قیمت کل: ۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

گاندی مناسب کار ۲۷۰ متر ۵ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

گاندی جنوبی خ ۵ پلا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۳ پارکینگ

گاندی سند اداری نوساز

گاندی کوی ۲۳ ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۶۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

۱۶۰ متری ۳ پارکینگ و ۱۱۰ متری ۲ پارکینگ

خرید دفتر کار گاندی سند اداری ۱۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

گاندی بین خ هجدهم و بیستم پ..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج پارتیشن

بازدید با هماهنگی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در گاندی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در گاندی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر