خرید دفتر کار در کریم خان

خرید دفتر کار کریم خان مناسب کار ۲۰۰متر ۶ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

کریمخان بین خ ایرانشهر و خر..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کریم خان مناسب کار ۱۰۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

کریمخان روبروی داروخانه ۱۳ ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کریم خان سند اداری ۱۲۰متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

کریمخان نجات اللهی احمد ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۸۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

کریم خان مناسب کار ۱۲۸متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۳۵ ساله

کریمخان جنب بانک تج..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

کریم خان سند اداری ۷۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

کریمخان بین عارف ادیب و خردمند جنوبی پلا..

قیمت کل: ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار کریم خان مناسب کار ۶۳متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

کریمخان نرسیده به خ به آفرین پل..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کریم خان مناسب کار ۱۹۰متر ۶ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

کریمخان خ ویلا نبش خ حقیقت..

قیمت کل: ۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

۳ بالکن-دارای قدرالسهم

کریم خان سندتجاری ۱۰۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

کریمخان حافظ نرسیده به رو..

قیمت روز

امکانات: کولر آب و برق

۳ دهنه-جوازمکانیکی- چال مکانیکی سرقفلی

کریم خان مسکونی اداری ۱۸۸متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کریمخان خ آبان شمالی خ پزشک ساختمان شما..

قیمت کل: ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

کریم خان سند اداری ۱۶۸متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کریمخان خ ایرانشهر شمالی طبقه فوقانی بانک سپ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

فروش دفتر کار کریم خان مناسب کار ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۲۰ ساله

کریمخان خردمند جنوبی جنب بانک ملی..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت مبله

پایان کار تجاری- ۲ طبقه اول تجاری

کریم خان مناسب کار ۲۰۰متر ۶ خوابه طبقه: اول ۲۶ ساله

کریمخان بین ایرانشهر و ما..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کریم خان سند اداری ۷۶متر طبقه: هشتم ۱۰ ساله

کریمخان نبش کوی عارف ادیب ساختمان..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور فن کوئل فلت

کریم خان سند اداری ۱۸۷متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کریمخان بین حافظ و آبان جنب عک..

قیمت کل: ۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور تابلو خور

۲۷ مترتابلوخور

کریم خان سند اداری ۵۶متر ۱ خوابه طبقه: هشتم ۲۰ ساله

کریمخان خ حسینی نبش کوی دوم غربی پ..

قیمت کل: ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

خرید دفتر کار کریم خان مناسب کار ۱۹۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان خ ایرانشهر شمالی کوی باقری ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۵۲۶,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

کریم خان سند اداری ۱۱۰متر ۴ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

کریمخان خ آبان جنوبی ساختمان آبان ..

قیمت کل: ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری

کریم خان مناسب کار ۳۲متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

کریمخان آبان جنوبی ک اردشیر ارش..

قیمت کل: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

کریم خان مناسب کار ۲۰۰متر ۶ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

کریمخان بین ایرانشهر و خر..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کریم خان سند اداری ۱۶۵متر ۶ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

کریم خان زیرپل نبش میرزای شی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش دفتر کار کریم خان سندتجاری ۱۳۰متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

هفت تیر خ کریمخا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت آب و برق

۱۰ پله به پائین- سرقفلی

کریم خان سند اداری ۱۶۸متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کریم خان ایرانشهرشمالی نبش کوی باجول زاده..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کریم خان سند اداری ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

کریمخان خ عضدی خ لب..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کریم خان سند اداری ۶۰متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۲ ساله

کریمخان ویلا اراک ساختما..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

بازدید با هماهنگی

کریم خان سندتجاری ۵۶متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان جنب میرزای شیرازی مرکزخ..

قیمت کل: ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار کریم خان مناسب کار ۱۵۰متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کریمخان بین حافظ و آب..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

کریم خان سند اداری ۱۸۸متر ۷ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

کریم خان نبش میرزای شیرا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی شده

کریم خان سند اداری نوساز

کریمخان خ ایرانشهر خ مل..

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۹۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کریم خان سند اداری ۱۲۰متر طبقه: سوم نوساز

کریمخان میرزای شیرازی نبش ک..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

کریم خان مناسب کار ۲۵۶متر ۷ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان زند جنب داروخانه سیزد..

قیمت کل: ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار کریم خان مناسب کار نوساز

کریمخان کوی خسرو بین نجات اللهی وس..

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت اعلام حریق اطفاء حریق

کریم خان سندتجاری ۵۸متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان بین میرزای شیرازی و ویلا مرکز خرید طلا و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب کارگاه طلا سازی - سرقفلی

کریم خان سندتجاری ۷۲متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

کریمخان نبش ماهشه..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پایان کار تجاری

کریم خان مناسب کار ۱۹۰متر ۶ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان نجات اللهی نبش حقیقت طلب ..

قیمت کل: ۳,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ت قیمت واحد

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری اسپلیت

۸۰ مترقدرالسهم

کریم خان سند اداری ۱۸۸متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کریمخان نبش میرزای شیرا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت پارتیشن

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری

خرید دفتر کار کریم خان مناسب کار ۱۰۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریم خان ابتدای خ ایرانشهر شمالی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کریم خان سند اداری ۹۵متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان روبروی پل مرکز خرید طلا وجواهر کری..

قیمت کل: ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۰۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری

کریم خان سند اداری کلنگی بدون جواز زمین: ۲۰۰متر بر: ۱۰متر

کریمخان خ ویلا نبش کوی مراغه پل..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت کل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت برق 3 فاز

۱۸۷ مترتجاری-سند اداری تجاری- نیاز به بازسازی

کریم خان سند اداری ۱۸۸متر طبقه: سوم ۳۰ ساله

کریم خان نبش میرزای شیرازی پلاک ۱ ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

پارتیشن بندی

کریم خان مناسب کار ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۳۵ ساله

کریمخان ابتدای خ حافظ ک ..

قیمت کل: ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

در حال حاظر دفتر وکالت

فروش دفتر کار کریم خان مناسب کار ۲۱۵متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کریمخان خ سپهبدقرنی خ کلانتری پل..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

کریم خان مناسب کار ۵۲متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

کریمخان ابتدای خ حافظ کوی رضا..

قیمت کل: ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کریم خان مناسب کار ۲۰۰متر ۶ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

کریمخان بین ایرانشهر و خر..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کریم خان مناسب کار ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

کریمخان بین خردمند و ح..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کریم خان سند اداری ۲۰۰متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

کریمخان نبش آبان شمالی ساخ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری

خرید دفتر کار کریم خان مناسب کار ۹۸متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کریمخان خ خردمندجنوبی پل..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

کریم خان سند اداری ۱۷۵متر طبقه: واحدها نوساز

کریمخان نبش حافظ مجتمع ا..

متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات