خرید دفتر کار در کریم خان

خرید دفتر کار کریم خان مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

کریمخان نبش ماهشه..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پایان کار تجاری

کریم خان سند اداری ۱۱۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کریمخان خ نجات الهی خ طالقانی نبش ساختمان بانک تج..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای قدرالسهم

کریم خان مناسب کار ۸۶ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

کریمخان خ خردمند جنوبی ک مهاجر پل..

قیمت کل: ۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کریم خان مناسب کار ۱۲۸ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

کریمخان جنب داروخانه ۱۳ آبان پلا..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۳۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

کریم خان مناسب کار ۲۵۶ متر ۷ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان زند جنب داروخانه سیزده آبان..

قیمت کل: ۱۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار کریم خان مناسب کار ۹ ساله

کریمخان خ سرو نبش نجات الهی روبروی بیمارستان میرزا کوچ..

طبقه: ششم زیربنا: ۷۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ششم زیربنا: ۱۱۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

کریم خان سند تجاری ۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان بین میرزای شیرازی و ویلا مرکز خرید طلا و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب کارگاه طلا سازی - سرقفلی

کریم خان سند اداری ۱۶۵ متر ۶ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریم خان نبش میرزای شیرازی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

کریم خان مناسب کار ۲۰۵ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان ضلع جنوب پل کریمخان پلا..

قیمت کل: ۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

کریم خان سند اداری ۵۰ متر طبقه: دوم قدیمی

کریمخان خ آبان جنوبی بن بست عضدی سا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فلت

۱۸ متر انباری

فروش دفتر کار کریم خان مناسب کار ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کریمخان سپهبدقرنی چهارراه طال..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

کریم خان سند اداری ۱۸۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

کریمخان نبش میرزای شیرازی طبقه فوقانی..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پارتیشن

کریم خان مناسب کار کلنگی زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۲ متر

کریمخان ابتدای خ ایرانشهر خ ملکیان نرسیده به خ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کریم خان مناسب کار ۲۳۰ متر ۵ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

کریمخان تقاطعع خردمندجنوبی پ..

قیمت کل: ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

--/ ۱ میلیارد وام ۱۸ درصد

کریم خان مناسب کار ۱۵۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کریمخان خ مدیری(شهید حسینی) نبش کوی چهارم شر..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار کریم خان مناسب کار ۹۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کریمخان خ آبان جنوبی پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کریم خان مناسب کار ۱۲۸ متر ۴ خوابه طبقه: ۹ ۴۵ ساله

کریمخان جنب داروخانه ۱۳ ..

قیمت کل: ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

کریم خان سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

کریمخان بین عارف ادیب و خردمن..

قیمت کل: ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

کریم خان سند تجاری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان نبش کوی ماهشهر پ..

قیمت کل: ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

دارای ۲ سند ۳ دانگ

کریم خان سند اداری ۱,۶۵۳ متر طبقه: درکل قدیمی

کریمخان آبان جنوبی خ ..

قیمت کل: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

واحدهای ۱۵۸ م

فروش دفتر کار کریم خان مناسب کار ویلا دوبلکس ۴۵۰ متر ۵ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

کریم خان خ ایرانشهر شمالی ک ..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فن کوئل

کریم خان مناسب کار ۲۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

کریمخان بین ایرانشهر و خر..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کریم خان مناسب کار ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

کریمخان ایرانشهر جنوبی نرسیده به چها..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

کریم خان مناسب کار ۷۵ متر طبقه: سوم ۱۸ ساله

کریمخان نرسیده به تقاطع حافظ پاساژ کیمیا..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

کریم خان مناسب کار ۷۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

کریمخان جنب بانک رفاه ساختمان..

قیمت کل: ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار کریم خان سند تجاری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۳۵ ساله

کریمخان خ آبان جنوبی پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کریم خان مناسب کار ۱۸۷ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کریمخان بین حافظ و آبان جنب عک..

قیمت کل: ۱۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز تابلو خور

سرقفلی-اطلاع دقیق نداشتند

کریم خان سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

کریمخان نجات اللهی احمد لباف ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری

کریم خان مناسب کار ۱۲۸ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ قدیمی

کریمخان نرسیده به داروخانه ۱۳ آبان پ..

قیمت کل: ۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج برق 3 فاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در کریم خان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در کریم خان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر