خرید دفتر کار در کریم خان

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۸ متر طبقه: پنجم ۳۰ ساله

کریمخان روبروی بانک مس..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل باز سازی شده فلت فروش با مستاجر

کریم خان سند تجاری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان نبش کوی ماهشهر پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

دارای ۲ سند ۳ دانگ

کریم خان مناسب کار ۷۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

کریمخان جنب بانک رفاه سا..

قیمت کل: ۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

کریم خان مناسب کار ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

کریم خان ایرانشهر جنوبی نرسیده به چها..

قیمت کل: ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

کریم خان سند تجاری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۳۵ ساله

کریمخان خ آبان جنوبی پلا..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار کریم خان مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

کریمخان نبش ماهشه..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پایان کار تجاری

کریم خان سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

کریمخان نجات اللهی احمد لباف ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری

کریم خان مناسب کار ۲۰۲ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان بین قرنی و ایران..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

کریم خان سند اداری ۱۸۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

کریمخان نبش میرزای شیرازی ..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده پارتیشن

کریم خان مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

کریمخان خ ایرانشهر شمالی ک نوشهر پ..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۲۴۵,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار کریم خان سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

کریمخان بین عارف ادیب و خردمند جنوب..

قیمت کل: ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

کریم خان سند اداری ۱۲۷ متر طبقه: پنجم نوساز

کریمخان نبش حافظ الماس کریمخان پل..

قیمت کل: ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر اسپلیت فلت

همکف تجاری

کریم خان مناسب کار ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۲ ساله

کریمخان جنب بانک رفاه ساختما..

قیمت کل: ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کریم خان سند اداری ۱۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان خ عضدی جنوبی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

کریم خان سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

کریمخان روبروی داروخانه سیزده آبان مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار کریم خان مناسب کار ۲۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

کریمخان بین ایرانشهر و خر..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کریم خان مناسب کار ۲۰۰ متر ۷ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کریمخان به آفرین روبروی بیمارستان فیروزگر جنب ح..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کریم خان سند اداری ۱,۱۰۰ متر ۸ خوابه طبقه: زیربنا قدیمی

کریمخان خ به آفرین جنب بن بست دوم پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

۴ طبقه برای فروش واحدهای ۲۱۵ متر و ۳۱۵ متر ۳ پارکینگ

کریم خان مناسب کار ۷۵۰ متر ۱۳ خوابه طبقه: درکل ۲۵ ساله

کریم خان ابتدای خ ایرانشهر خ ملکیان نرسیده به ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

کریم خان مناسب کار ویلا دوبلکس ۴۵۰ متر ۵ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

کریم خان خ ایرانشهر شمالی ک ..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فن کوئل

فروش دفتر کار کریم خان مناسب کار ۱۸۷ متر ۶ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

کریمخان خ ویلا نبش خ حقیقت..

قیمت کل: ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۱۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

کریم خان مناسب کار ۱۳۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان ابتدای پل خ حسینی پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

کریم خان سند تجاری قدیمی

کریمخان بین حافظ و آب..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱

طبقه: دوم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۵

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

کریم خان سند اداری ۱۸۷ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کریمخان بین حافظ و آبان جنب عک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور تابلو خور

کریم خان سند اداری ۹۹ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریم خان نجات الهی خ آبان جنوبی..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دارای ۷۰ متر حیاط مستقل - بازسازی کامل شده

خرید دفتر کار کریم خان مناسب کار ۸۹ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

کریمخان خ ایرانشهر شمالی ک ایرانشه..

قیمت کل: ۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

کریم خان سند تجاری ۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان بین میرزای شیرازی و ویلا مرکز خرید طلا و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب کارگاه طلا سازی - سرقفلی

کریم خان سند اداری ۱۶۵ متر ۶ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریم خان نبش میرزای شیرازی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

کریم خان مناسب کار ۱۲۰ متر طبقه: ششم نوساز

کریمخان کوی خسرو بین نجات اللهی وس..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت اعلام حریق اطفاء حریق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در کریم خان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در کریم خان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>