خرید دفتر کار در کارگر شمالی

خرید دفتر کار کارگر شمالی ۴۲۵ متر ۴ خوابه طبقه: درکل ۱۶ ساله

کارگر شمالی خ فرشچی مقدم جنب بن ب..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۹۴۱,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای ۴ واحد ۸۶ متری زیرزمین ۸۱ متری-قیمت بنا

کارگر شمالی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

کارگر شمالی بالاتر از چهارراه نصرت کوی مهنا..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۳۲۶ متر ۸ خوابه طبقه: درکل ۱۵ ساله

کارگر شمالی خ ۱۶ ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

کارگر شمالی سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۸ ساله

کارگرشمالی بین خ قدر و نصرت..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کارگر شمالی سند اداری ۱۱۳ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

کارگرشمالی بالاتراز چهارراه فاطمی طبقه فوقانی بانک ..

قیمت کل: ۶,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز مبله

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۶۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین نرسیده به جل..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۲۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۱۱۲ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

کارگرشمالی بین فرصت و نصرت کو..

قیمت کل: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۳۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ورودی مجزا-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

کارگر شمالی سند تجاری ۹۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگرشمالی روبروی مرکز قلب خ دانش شمالی ن..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کارگرشمالی بالاترازپمپ بنز..

قیمت کل: ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

کارگر شمالی مناسب کار ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

کارگرشمالی بالاترازمسجد امیر ساختمان ناهی..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۳۶۳,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۱۶۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگرشمالی کوی رستم پلاک ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۵۶۸,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۲ انباری

کارگر شمالی مناسب کار ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

کارگرشمالی خ یکم شر..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۴۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

کارگر شمالی دارای مغازه ۱۰۰ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

کارگر شمالی بین نصرت و بلوا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی

کارگر شمالی سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

کارگرشمالی روبروی بیمارستان شریعتی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کارگر شمالی سند اداری ۶۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگرشمالی نرسیده به بلوار نبش ..

قیمت کل: ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بصورت سرقفلی بفروش میرسد

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

کارگرشمالی خ شهریور پلاک ..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ

کارگر شمالی مناسب کار ۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

کارگرشمالی کوی رست..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۲۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۱۲۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

کارگر شمالی خ مجید مستعلی..

قیمت کل: ۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازسازی شده

کارگر شمالی مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

کارگر شمالی نبش جلال ک ۴ پل..

قیمت کل: ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۱۵۶ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کارگر شمالی نبش خ مظفری خواه پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱,۱۰۰ متر طبقه: زیربنا نوساز

کارگر شمالی خ پن..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

کارگر شمالی مناسب کار ۹۶ متر طبقه: همکف نوساز

کارگرشمالی جنب میوه فروش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج فلت

کارگر شمالی مناسب کار ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

کارگرشمالی خ چهارم پلاک ..

قیمت کل: ۳,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

کارگر شمالی مناسب کار ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کارگرشمالی خ فرصت شیرازی پلاک..

قیمت کل: ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۱۲۴ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز سا..

قیمت کل: ۳,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

۲ لاین آسانسور

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

کارگرشمالی روبروی بیمارستان قلب کوی شکرالله..

قیمت کل: ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۵۴۹,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت مبله

مناسب مطب

کارگر شمالی مناسب کار ۴۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۱ ساله

کارگرشمالی بالاتراز میدان انقلاب کوی رستم..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۹۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۱۲۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگرشمالی نرسیده به بلوارکشاورز ساخ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۵۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

کارگر شمالی مناسب کار ۷۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگر شمالی مقابل پمپ بنزین خ گردآفر..

قیمت کل: ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی سند تجاری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگر شمالی نرسیده به جلال پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

درحال حاضر سفره خانه و کافی شاپ-ملک و سرقفلی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر