خرید دفتر کار در کارگر شمالی

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

کارگر شمالی خ فر..

قیمت کل: ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

این ملک مسکونی است قابلیت اداری هم دارد

آموزشگاه کارگر شمالی ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول

کارگر شمالی خ هفد..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۶۶۶,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

کارگر شمالی مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین پل..

قیمت کل: ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

کارگر شمالی مناسب کار ۱۵۶ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کارگر شمالی نبش خ مظفری خواه پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۸۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگرشمالی نرسیده به بیمارستان قلب پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

کارگر شمالی کوی هشتم پلاک ..

قیمت کل: ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۶۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین نرسیده به جل..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۶۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگر شمالی نبش فکوری روبروی مسجد امیرالمومن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۷۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴۰ ساله

کارگر شمالی مقابل پمپ بنزین خ گرد آف..

قیمت کل: ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

کارگر شمالی نبش جلال ک ۴ پل..

قیمت کل: ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۱۲۴ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز سا..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

کارگر شمالی مسکونی اداری ۶۰۰ متر ۱۲ خوابه طبقه: درکل ۲۵ ساله

کارگر شمالی بعد از ۴ راه فرصت..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جواز کافه کتاب

کارگر شمالی مناسب کار ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۱۴ ساله

کارگرشمالی نرسیده به بلوارکشاورز پ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کارگر شمالی سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

کارگر شمالی نرسیده به چهارراه فاطمی روبروی بازارچه پا..

قیمت کل: ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

کارگر شمالی مناسب کار ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کارگرشمالی بالاترازپمپ بنز..

قیمت روز

امکانات: گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۱۳۸ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

کارگرشمالی روبروی پارک لاله کوی همدان ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

کارگر شمالی مناسب کار ۷۱ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

کارگرشمالی روبروی بازارچه صنایع دستی پارک لاله نبش فر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

کارگر شمالی سند تجاری ۷۲ متر طبقه: همکف قدیمی

کارگرشمالی روبروی بیمارستان مرکز قلب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

کارگر شمالی مناسب کار ۱۲۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

کارگر شمالی خ مجید مستعلی مجتم..

قیمت کل: ۳,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

بازسازی شده

کارگر شمالی سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگرشمالی نبش چهارراه کوی گیتی..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی سند تجاری دارای مغازه ۴۶ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

کارگر شمالی نبش خ نصرت تقاطع کارگر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

ملکیت

معاوضه / فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری نوساز

کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب خ م..

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

زیربنا: ۸۵ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بصورت یکجا نیز فروخته میشود

کارگر شمالی سند اداری ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگر شمالی بالاتر از نصرت ک مه..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی دارای مغازه ۱۰۰ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

کارگر شمالی بین نصرت و بلوا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی

کارگر شمالی سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۸ ساله

کارگرشمالی بین خ قدر و نصرت..

قیمت کل: ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۲ ساله

کارگر شمالی بالاتراز نصرت کوی مهنا..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کارگر شمالی مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

کارگرشمالی تقاطع فاطمی جنب آژانس هواپیمائ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

کارگر شمالی مناسب کار ۷۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگر شمالی مقابل پمپ بنزین خ گردآفر..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

کارگر شمالی بالاتر از چهارراه نصرت کوی ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر