خرید دفتر کار در کارگر شمالی

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۲ ساله

کارگر شمالی بالاتراز نصرت کوی مهنا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کارگر شمالی مناسب کار ۱۰ ساله

کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاور..

طبقه: اول زیربنا: ۸۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۷۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر شمالی سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: واحدها نوساز

کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب خ م..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کارگر شمالی مناسب کار ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

کارگر شمالی نرسیده به نص..

قیمت کل: ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کارگر شمالی سند تجاری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگر شمالی نرسیده به جلال پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

درحال حاضر سفره خانه و کافی شاپ-ملک و سرقفلی

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار نوساز

کارگر شمالی بالاتر از خ فاطمی بالاتر از پمپ بن..

زیربنا: ۱۴۳ خواب: ۳

طبقه: درکل زیربنا: ۱۴۳ خواب: ۳

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۹۰۵,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج سالن اجتماعات

مناسب شرکتها و مراکز درمانی

کارگر شمالی مناسب کار ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

کارگر شمالی روبروی پارک لاله پل..

قیمت کل: ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر شمالی سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۷ ساله

کارگرشمالی روبروی بیمارستان مرکزقلب..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک روی مغازه واقع شده

کارگر شمالی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

کارگر شمالی کوی هشتم پلاک ..

قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

کارگر شمالی بالاتر از چهارراه نصرت کوی ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش آموزشگاه کارگر شمالی ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول

کارگر شمالی خ هفد..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

کارگر شمالی مناسب کار ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

کارگرشمالی روبروی پمپ بنزین نبش گ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

کارگر شمالی سند اداری ۱۰۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

کارگرشمالی بالاتر ازچهارراه فاطمی نبش ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

کارگر شمالی مناسب کار قدیمی

کارگرشمالی نبش خ دوم پلاک ..

طبقه: ششم زیربنا: ۹۸ خواب: ۳ قیمت کل: ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ششم زیربنا: ۱۱۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

درکل ۴۱ واحد

کارگر شمالی مناسب کار ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴۰ ساله

کارگر شمالی روبروی پمپ بنزین خ گردآفرید..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۱۲۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

کارگر شمالی خ مجید مستعلی مجتم..

قیمت کل: ۳,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازسازی شده

کارگر شمالی سند اداری ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگر شمالی بالاتر از نصرت ک مه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۱۵۶ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کارگر شمالی نبش خ مظفری ..

قیمت کل: ۳,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۸۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگرشمالی نرسیده به بیمارستان قلب پ..

قیمت کل: ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

کارگر شمالی مناسب کار ۶۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین نرسیده به جل..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

کارگر شمالی نبش جلال ک ۴ پل..

قیمت کل: ۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر شمالی سند اداری ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگر شمالی بالاتر از مسجد امیر پلاک ۱۳۵۶ سا..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگر شمالی نبش فکوری روبروی مسجد امیر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مسکونی اداری ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

کارگرشمالی بالاترازفاطمی کوچ..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

کارگر شمالی مسکونی اداری ۱۲۳ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین ک خسر..

قیمت کل: ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین پل..

قیمت کل: ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر