خرید دفتر کار در کارگر شمالی

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۸ ساله

کارگرشمالی نرسیده به بیمارستان..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

کارگر شمالی ابتدای فرصت پلاک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۲۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

کارگر شمالی سند اداری ۱۱۱ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کارگر شمالی شمالی روبروی پمپ بنزین واحد ۵ پلاک ۱ ..

قیمت کل: ۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کارگر شمالی سند تجاری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگر شمالی نبش کوچه ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

کارگر شمالی مناسب کار ۹۶ متر طبقه: همکف قدیمی

کارگرشمالی جنب میوه فروش..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۸,۱۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج فلت

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

کارگرشمالی چهارراه فاطمی کوی هما پ..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر شمالی سند اداری ۸۴۲ متر ۲۰ خوابه طبقه: درکل ۵ ساله

کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب خ م..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

کارگر شمالی سند اداری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۳۰ ساله

کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین ک لاله ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فلت

کارگر شمالی مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

کارگرشمالی جنب بیمارستان قلب پل..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده مبله

کارگر شمالی مناسب کار ۶۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین نرسیده به جل..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

کارگرشمالی خ یکم شر..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

کارگر شمالی دارای مغازه ۴۶ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

کارگر شمالی نبش خ نصرت تقاطع کارگر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

کارگر شمالی سند اداری ۶۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگرشمالی نرسیده به بلوار نبش ..

قیمت کل: ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بصورت سرقفلی بفروش میرسد

کارگر شمالی مناسب کار ۱۵۶ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کارگر شمالی نبش خ مظفری خواه پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

کارگر شمالی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگرشمالی بالاتر از چهارراه فاطمی طبقه فوقانی بانک..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

همکف تجاری -تجهیزات آرایشگاه - برق ۳ فاز -تابلو خور

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

کارگرشمالی نرسیده به بیمارستان قلب پ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کارگر شمالی سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگرشمالی بالاتراز فاطمی بن بست د..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۱۳۹ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

کارگر شمالی کوی شهریور پ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۷۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر اسپلیت

کارگر شمالی سند اداری قدیمی

کارگرشمالی بالاتراز فاطمی کوی گرد..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۴۰

طبقه: اول زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۵

قیمت کل: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: کولر گاز باز سازی شده ایرکاندیشن

کارگر شمالی مناسب کار ۱۶۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگرشمالی نبش خ مظفری خواه پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت

همکف تجاری

فروش دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۴ ساله

کارگرشمالی خ فکوری پلاک ..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۴,۵۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۱ ساله

کارگرشمالی خ فرصت شیرازی جنب بانک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

کارگر شمالی مناسب کار ۱۱۲ متر ۳ خوابه طبقه: ششم قدیمی

کارگرشمالی خ دوم ..

قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۹۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کارگر شمالی مناسب کار ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کارگرشمالی بالاترازپمپ بنز..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار

کارگر شمالی مناسب کار ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۹ ساله

کارگرشمالی نبش خ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگر شمالی نرسیده به فاطمی کوی احمدی ..

قیمت کل: ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

کارگر شمالی سند اداری ۱۰۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

کارگرشمالی بالاتر ازچهارراه فاطمی نبش ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

کارگر شمالی مناسب کار ۱۲۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

کارگر شمالی خ مجید مستعلی..

قیمت کل: ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

کارگر شمالی مناسب کار ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

کارگرشمالی روبروی پمپ بنزین نبش گردآفری..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت

مناسب مشاغل تجاری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین شهبازی يك شنبه، ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۸

  دفتر اداری 30تا 50 متر منطقه 12


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نجمه قاضی يك شنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۰:۴۵

  سلام منیک واحد 73 متری موقعیت اداری دوخواب 16 ساله در فردوس غرب جنب در مانگاه کیمیاگر دارم ط سوم پ واسانسور ، ضدزلزله ،و روبه خیابان وتمام مشاعات و شوفاژ خونه و،،،، با مبلغ 170 ملیون باز سازی شده ، قیمت چند برای فروش ، ممنون

 • دکتر اصغری پنج شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۲

  سلام آپارتمان اداری 65متری واقع در محله آهنگ ده حقی با سند اداری مناسب جهت پزشکان وکلا سالنهای زیبایی و دفاتر کار شرکتها جهت فروش، سن بنا 7سال دارای دو خواب و تمامی امکانات و تابلو خور عالی زیر قیمت منطقه


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۳ • بهروز شهبازپور شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۴

  باسلام و احترام. شهبازپور هستم. قصد خرید واحد اداری حدود صدمتری تک واحدی در منطقه قلهک را دارم. بودجه حدود 4/5تا5/5 است. لطفا موارد مناسب را پیشنهاد فرمایید.


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • فروتن شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

  واحد 60 تا 65 متری دوخوابه 20 ساله موقعیت اداری وطبقات اول یا دوم درمحدوده گلبرگ غربی یا شرقی نارمک وبین سمنگان تا هفت حوض جهتکخرید موجود هست ولطفا قیمت یک خواب ودو خواب ؟


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نیکفرجام پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۶

  واحد اداری 150 متری حوالی شریعتی بالاتر از مطهدی جهت خرید نیاز مند هستیم ترجیحا نوساز


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید