خرید دفتر کار در کارگر شمالی

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۳ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کارگرشمالی بالاتراز چهارراه فاطمی طبقه فوقانی بانک ..

قیمت کل: ۷,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز مبله

کارگر شمالی مناسب کار ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۱۴ ساله

کارگرشمالی نرسیده به بلوارکشاورز پ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کارگر شمالی مناسب کار ۱۰ ساله

کارگر شمالی خ مجید مستعلی مجتمع..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۲ خواب: ۳ قیمت کل: ۴,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۲۲ خواب: ۳ قیمت کل: ۵,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

طبقه پنجم بازسازی شده

کارگر شمالی مناسب کار ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

کارگر شمالی نبش جلال ک ۴ پل..

قیمت کل: ۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر شمالی سند اداری ۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۲ ساله

کارگر شمالی بالاتراز نصرت کوی مهنا..

قیمت کل: ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب پ..

قیمت کل: ۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور پکیج

کارگر شمالی مناسب کار ۴۲۰ متر ۵ خوابه طبقه: درکل ۱۵ ساله

کارگر شمالی خ فرشچی مقدم پلاک..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

کارگرشمالی کوی رست..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

کارگر شمالی خ هفدهم بزرگراه کردستان ..

قیمت روز

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج تابلو خور

کارگر شمالی مناسب کار ۸۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگرشمالی نرسیده به بیمارستان قلب پ..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۶۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۶۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگرشمالی نرسیده به بلوار نبش ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بصورت سرقفلی بفروش میرسد

کارگر شمالی مناسب کار ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

کارگرشمالی بالاترازمسجد امیر ساختمان ناهی..

قیمت کل: ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

کارگرشمالی خ فرصت شیر..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۸۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

کارگرشمالی جنب بیمارستان قلب بانک شهر بالاتراز کفش ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۴۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

کارگر شمالی سند اداری ۱,۲۰۰ متر طبقه: درکل ۲۰ ساله

کارگر شمالی تقاطع جلال..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

کارگرشمالی خ نصرت نبش کوچه بهشت پل..

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۵۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۷۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴۰ ساله

کارگر شمالی مقابل پمپ بنزین خ گردآفر..

قیمت کل: ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کارگر شمالی مناسب کار ۹۶ متر طبقه: همکف نوساز

کارگرشمالی جنب میوه فروش..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج فلت

کارگر شمالی مسکونی اداری ۲۳۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول نوساز

کارگر شمالی خ ۱۸ پلاک ه..

قیمت کل: ۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

کارگر شمالی مناسب کار ۱۲۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

کارگرشمالی تقاطع چمران و آل احمد کوی پر..

قیمت کل: ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

کارگرشمالی خ چهارده..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

کارگر شمالی مناسب کار ۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگرشمالی نرسیده به بیمارستان شریعتی نبش ک..

قیمت کل: ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کارگر شمالی مناسب کار ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ساله

کارگرشمالی بالاتراز فاطمی بن بست د..

قیمت کل: ۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

هزینه سنداداری پرداخت شده-از سن بنا اطلاع نداشتند

کارگر شمالی سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگرشمالی روبروی پمپ بنزین پ..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

کارگر شمالی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

کارگر شمالی بالاتر از چهارراه نصرت کوی مهنا..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

کارگرشمالی نرسیده به بیمارستان شریعتی نبش ک..

قیمت کل: ۲,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۸۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز پ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کارگر شمالی ۱۶۳ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۴۰ ساله

کارگر شمالی ک رستم د..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۳۳۷,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کارگر شمالی مناسب کار ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

کارگرشمالی کوی پنجم پلاک ..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۹,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مورد ۲ واحدی-تماس فقط از ساعت ۱۶ الی ۱۸

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بهروز شهبازپور شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۴

  باسلام و احترام. شهبازپور هستم. قصد خرید واحد اداری حدود صدمتری تک واحدی در منطقه قلهک را دارم. بودجه حدود 4/5تا5/5 است. لطفا موارد مناسب را پیشنهاد فرمایید.


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • فروتن شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

  واحد 60 تا 65 متری دوخوابه 20 ساله موقعیت اداری وطبقات اول یا دوم درمحدوده گلبرگ غربی یا شرقی نارمک وبین سمنگان تا هفت حوض جهتکخرید موجود هست ولطفا قیمت یک خواب ودو خواب ؟


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نیکفرجام پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۶

  واحد اداری 150 متری حوالی شریعتی بالاتر از مطهدی جهت خرید نیاز مند هستیم ترجیحا نوساز


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید