خرید دفتر کار در کارگر شمالی

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۱,۳۰۰ متر ۲۰ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

کارگر شمالی بالاتر از فرصت ک جعفرزاد..

قیمت کل: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۷۰۵,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۹۶ متر طبقه: همکف نوساز

کارگرشمالی جنب میوه فروش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج فلت

کارگر شمالی دارای مغازه ۳۷ متر ۱۵ ساله

کارگر شمالی بالاتر از فر..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۷,۲۷۲,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار کارگر شمالی دارای مغازه

کارگر شمالی سند اداری ۹۵۰ متر ۱۷ خوابه طبقه: زیربنا ۷ ساله

کارگر شمالی ک دیدگ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

کارگر شمالی مناسب کار ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۴۰ ساله

کارگر شمالی روبروی پمپ بنزین خ گردآفرید..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۶۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگرشمالی نرسیده به بلوار نبش ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بصورت سرقفلی بفروش میرسد

کارگر شمالی مناسب کار ۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

کارگرشمالی نرسیده به بلوارکشاورز ساختمان ا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

کارگر شمالی سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

کارگرشمالی روبروی بیمارستان شریعتی پ..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کارگر شمالی دارای مغازه ۳۷ متر قدیمی

کارگر شمالی بالاتر از فرصت جنب ک جعف..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده

کارگر شمالی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

کارگر شمالی کوی هشتم پلاک ..

قیمت کل: ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی دارای مغازه ۴۶ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

کارگر شمالی نبش خ نصرت تقاطع کارگر..

قیمت کل: ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

آموزشگاه کارگر شمالی ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول

کارگر شمالی خ هفد..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

کارگر شمالی سند تجاری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگر شمالی نرسیده به جلال پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

درحال حاضر سفره خانه و کافی شاپ-ملک و سرقفلی

کارگر شمالی دارای مغازه ۱۰۰ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

کارگر شمالی بین نصرت و بلوا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی

کارگر شمالی مناسب کار ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

کارگرشمالی روبروی پمپ بنزین نبش گ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

مناسب مشاغل تجاری

خرید دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

کارگر شمالی سند اداری ۸۴۰ متر ۲۰ خوابه طبقه: درکل نوساز

کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب خ م..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

کارگر شمالی سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگرشمالی نبش چهارراه کوی گیتی..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۸۰۷,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۱۲۴ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز سا..

قیمت کل: ۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

کارگر شمالی مناسب کار ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

کارگر شمالی نرسیده به نص..

قیمت کل: ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار ۱۲۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

کارگر شمالی خ مجید مستعلی..

قیمت کل: ۳,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازسازی شده

کارگر شمالی سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگرشمالی بالاترازتقاطع جلال پ..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری

معاوضه / فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگر شمالی نبش فکوری روبروی مسجد امیرالمومن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

کارگر شمالی مناسب کار ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

کارگر شمالی تقاطع فاطمی جنب اژانس هواپیمای..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

کارگر شمالی سند اداری ۹۵۰ متر ۱۷ خوابه طبقه: درکل ۹ ساله

کارگر شمالی ک دیدگ..

قیمت کل: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۲ ساله

کارگر شمالی بالاتراز نصرت کوی مهنا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۹۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کارگر شمالی مناسب کار ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کارگرشمالی بالاترازپمپ بنز..

قیمت روز

امکانات: گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

کارگر شمالی مناسب کار ۱۳۸ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

کارگرشمالی روبروی پارک لاله کوی همدان ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

کارگر شمالی مناسب کار ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۱۴ ساله

کارگرشمالی نرسیده به بلوارکشاورز پ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کارگر شمالی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز بن بست م..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر