خرید دفتر کار در ولیعصر(بهشتی تا ونک)

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۹ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساع..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: هشتم ۸ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بن بست مهرگ..

قیمت کل: ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۵ ساله

ولیعصر نرسیده به میدان ونک روبروی خ ۱۲ طبق..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور فن کوئل

ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۱۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی ساختما..

قیمت کل: ۴,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده فلت فروش با مستاجر

ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۲۰۰ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی بعد از کوی ۳۶ ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

ولیعصر روبروی سینماآزادی پلاک..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

در ۲ ورودی مجزا-پارکینگ وانباری غیرسندی میباشد

ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۷۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

ولیعصر پایینتراز توانیر نبش کوی شروان س..

قیمت کل: ۲,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۱۸۰ متر ۵ خوابه طبقه: همکف قدیمی

ولیعصر بالاترازپارک ساعی خ ۳۲ خ اشکانی بن بست گ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

بازدید با هماهنگی

ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۱۵ ساله

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی ک چمن پل..

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

۲ لاین آسانسور

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار

ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری دارای مغازه ۵۵ متر طبقه: زیرهمکف ۵ ساله

ولیعصر پایین تر از پارک ساعی جنب پمپ بنزین ب..

قیمت کل: ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر

فروش دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۱۳۰ متر ۵ خوابه طبقه: ۹ ۱۴ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی پل..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل فن کوئل اسپلیت

ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

ولیعصر بالاتراز خ بهشتی کوچه ناد..

قیمت کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۱۳۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۶ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی روبروی بیمارستان مهر..

قیمت کل: ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری کلنگی زمین: ۲۳۰ متر بر: ۰ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی روبرو..

قیمت کل: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(بهشتی تا ونک) مسکونی اداری ۹۳ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی تخ..

قیمت کل: ۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

سوم سندی

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۹۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی کو..

قیمت کل: ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار

ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۸۲۰ متر ۱۰ خوابه طبقه: درکل ۵ ساله

ولیعصر بالاتر از بیمارستان مهرگان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج فروش با مستاجر

ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی جنب بیمارستان مهرگان کوی مهرگ..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۹۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

ولیعصر برج سپهر ساع..

قیمت کل: ۵,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۱۲۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

ولیعصر نبش نهم ابن سینا پ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل پکیج

فروش دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) ۱۰۹ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی نبش ک آبشا..

قیمت کل: ۳,۷۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر روبروی پارک ساعی پلاک..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت مبله

ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۱۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی ساختما..

قیمت کل: ۴,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج فلت فروش با مستاجر

بازسازی شده-ملک و سرقفلی-

ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۸۸ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف نوساز

ولیعصر نرسیده به میدان ونک بن بست ..

قیمت کل: ۲,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۱۳۰ متر ۵ خوابه طبقه: ۹ ۱۴ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساع..

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل فن کوئل اسپلیت

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

ولیعصر بالاتر از عباس آباد کوچه پردیس ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

ولیعصر نرسیده به خ توانیر نبش ک شرو..

قیمت کل: ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۸ ساله

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی جنب رستوران نایب ب..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند تجاری ۱۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر پایین تراز پارک ساعی جنب بانک..

قیمت کل: ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

سرقفلی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در ولیعصر(بهشتی تا ونک) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در ولیعصر(بهشتی تا ونک) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر