خرید دفتر کار در وزراء

خرید آرایشگاه وزراء دارای مغازه ۴۰ متر طبقه: همکف

وزرا خ هشتم..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

وزراء سند تجاری دارای مغازه نوساز

وزرا بالاتر از خ ۳ ج..

طبقه: همکف زیربنا: ۸۰

طبقه: اول زیربنا: ۷۵

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت باهم

امکانات: گاز

سرقفلی و ملکیت

وزراء سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

وزراء خ پنجم..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

وزراء سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

آرژانتین خ وزراء خ ..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۶ پله به پایین

وزراء مناسب کار نوساز

وزراء نبش کوی ۳۵ ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

خرید دفتر کار وزراء مناسب کار ۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

وزرا کوچه چهارم پلاک ه..

قیمت کل: ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده مبله دوربین مداربسته

مبله اداری

وزراء مناسب کار کلنگی زمین: ۳۰۳ متر بر: ۱۱ متر

وزراء خ ۱۰ ک یحی..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

پهنه ۱۱۳ ام

وزراء سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

وزراء خ ۲۰ ..

قیمت کل: ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

وزراء مناسب کار ۱۱۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

وزرا (خالداسلامبولی)کو..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

وزراء مناسب کار ۲۴۲ متر طبقه: اول ۶ ساله

وزراء خ ۳۱ ..

قیمت کل: ۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار وزراء سند اداری ۹۰ متر طبقه: اول نوساز

وزراء روبروی خ ۳ ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج سالن کنفرانس

۲ پارکینگ

وزراء سند اداری ۱۳۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

وزراء کوچه ششم پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت واحد

امکانات: شوفاژ کولر باز سازی شده

۶۵ قدرالسهم

وزراء مسکونی اداری ۱۵۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

وزراء فرعی سوم سینما ۳ جنب رستوران نای..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دارای ۸۲ متر قدرالسهم- بازدید با هماهنگی

وزراء مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

وزرا بعداز سینما نبش خ یکم برج ستاره ..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

وزراء مناسب کار ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف نوساز

وزرا کوی دهم..

قیمت کل: ۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

خرید دفتر کار وزراء سند اداری ۹۰ متر طبقه: اول نوساز

وزراء روبروی خ ۳ ..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

وزراء مناسب کار ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

وزرا خ ششم پلاک هن..

قیمت کل: ۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

وزراء مناسب کار ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۵ ساله

وزراء روبروی کان..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

وزراء مناسب کار نوساز

وزرا خ ۳۵ پ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۴۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

وزراء سند تجاری دارای مغازه نوساز

وزرا بالاتر از خ ۳ ج..

طبقه: همکف زیربنا: ۸۰

طبقه: اول زیربنا: ۷۵

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت باهم

امکانات: گاز

سرقفلی و ملکیت

فروش دفتر کار وزراء سند اداری ۹۰ متر طبقه: اول نوساز

وزراء روبروی خ ۳۵ ..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۲ پارکینگ

وزراء سند اداری ۹۰ متر طبقه: اول نوساز

وزراء روبروی خ ۳۵ ..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۲ پارکینگ سندی

وزراء مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

وزراء خ بهشتی نبش کوی یک..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

وزراء مناسب کار ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

وزراء خ شانزدهم پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

وزراء مناسب کار نوساز

آرژانتین خ وزرا کوی ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۱۱۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در وزراء آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در وزراء شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر