خرید دفتر کار در وزراء

خرید دفتر کار وزراء مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

وزرا بعداز سینما نبش خ یکم برج ستاره ..

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

وزراء سند اداری ۱۲۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

وزراء کوچه هفتم پلا..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

وزراء مناسب کار ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

وزراء خ ۲۱ ..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

وزراء مناسب کار ۲۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

وزراء خ یازدهم پلاک ه..

قیمت کل: ۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

وزراء سند اداری ۹۰ متر طبقه: اول نوساز

وزراء روبروی خ ۳۵ پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۲ پارکینگ سندی

خرید دفتر کار وزراء سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

وزراء خ ۲۳ پلاک ۶ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

وزراء مناسب کار ۲۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: واحدها نوساز

وزراء نبش خ ۳۵ ..

قیمت کل: ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

وزراء مناسب کار ۱۴۷ متر ۴ خوابه طبقه: همکف قدیمی

وزرا کوی ۲۰ کوی گل پر پلاک..

قیمت کل: ۴,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

انباری داخل واحد

وزراء سند تجاری ۲۴۳ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

وزرا نبش خ ۳۷ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سرقفلی

وزراء مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

وزراء نبش یکم ب..

قیمت کل: ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

فروش دفتر کار وزراء مناسب کار ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۱ ۲۵ ساله

وزراء نبش خ یکم برج ستاره پلا..

قیمت کل: ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

وزراء مناسب کار ۲۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: واحدها نوساز

وزراء نبش خ ۳۵ ..

قیمت کل: ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

آرایشگاه وزراء دارای مغازه ۴۰ متر طبقه: همکف

وزراء خ هشتم..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

وزراء سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۸ ساله

وزراء نبش کوی ۲۴ ساختمان و..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

وزراء مسکونی اداری ۱۵۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

وزراء فرعی سوم سینما ۳ جنب رستوران نای..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دارای ۸۲ متر قدرالسهم- بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار وزراء سند اداری ۹۰ متر طبقه: اول نوساز

وزراء روبروی خ ۳ ..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج سالن کنفرانس

۲ پارکینگ

وزراء مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

وزرا نبش خ یکم ب..

قیمت کل: ۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

آرایشگاه وزراء دارای مغازه ۴۰ متر طبقه: همکف

وزراء خ هشتم..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

وزراء سند اداری ۱۲۱ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۴ ساله

وزراء خیابان سوم پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

وزراء سند اداری ۱۲۱ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۳ ساله

وزراء کوی سوم پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

فروش دفتر کار وزراء سند تجاری ۲۴۳ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

وزراء نبش خ ۳۷ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

وزراء مناسب کار ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

وزراء خ بهشتی نبش ک یک..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

وزراء نوساز

وزراء نبش کوی ۳ ..

زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

وزراء سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

وزراء خ ۲۳ ..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۶ پله به پایین

وزراء سند تجاری دارای مغازه نوساز

وزرا بالاتر از خ ۳ ج..

طبقه: همکف زیربنا: ۸۰

طبقه: اول زیربنا: ۷۵

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت باهم

امکانات: کولر گاز

سرقفلی و ملکیت

خرید دفتر کار وزراء مناسب کار نوساز

وزراء نبش کوی ۳۵ ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در وزراء آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در وزراء شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر