خرید دفتر کار در نجات اللهی

خرید دفتر کار نجات اللهی ۲,۸۰۰ متر ۲۰ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

ویلا خ استاد نجات ال..

قیمت کل: ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲ بر- ۱۰۰۰ متر تجاری- ۱۸۰۰ م اداری -پهنه m ۱۱۲ -جواز هتل ۵ ستاره

نجات اللهی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نجات اللهی ک اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارتیشنبندی

نجات اللهی سند اداری ۱۹ ساله

نجات الهی بین ویلا و طالقانی کوی بیم..

طبقه: ششم زیربنا: ۵۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۶۴ خواب: ۳ قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نجات اللهی سند اداری ۱۵۳ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

نجات اللهی خ سپند پلاک ..

قیمت کل: ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل اسپلیت باز سازی شده

نجات اللهی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نجات الهی کوی اعلائی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار نجات اللهی مناسب کار ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

نجات الهی کوی مراغه..

قیمت کل: ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نجات اللهی مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

کریمخان خ ویلا کوی ششم پلاک..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی اسپلیت

در ۲ بلوک- ۲ پارکینگ- ۲ لاین آسانسور

نجات اللهی سند اداری ۹۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

نجات اللهی خ آبان جنو..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

نجات اللهی سند اداری ۱۷۴ متر ۷ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

کریمخان خ نجات اللهی خ سپند شرقی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پارتیشن فروش با مستاجر

نجات اللهی مسکونی اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

نجات الهی ویلا خ نوفلاح کوی نیا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

نجات اللهی کوی بیمه پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تابلو خور

نجات اللهی مناسب کار ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

نجات اللهی کوی سلمان پاک پ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۴۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

نجات اللهی سند اداری ۱۰ ساله

انقلاب خ نجات اللهی جنوبی پلا..

طبقه: اول زیربنا: ۶۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

واحد ۶۴ متری بازسازی شده است

نجات اللهی سند اداری ۱۶۰ متر طبقه: دوم قدیمی

ویلا جنب کانون رسمی متر..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

نجات اللهی سند اداری ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

نجات اللهی خ خسر..

قیمت کل: ۱,۰۹۳,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار نجات اللهی سند تجاری ۹۰ متر قدیمی

نجات اللهی شمالی جنب کلیسا پلا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

نجات اللهی مناسب کار ۱۹۰ متر ۶ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان نجات اللهی نبش حقیقت طلب ..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۹۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری اسپلیت

۸۰ مترقدرالسهم

نجات اللهی سند اداری ۲۵ ساله

انقلاب خ نجات الهی نرسیده به چهارراه سمیه طبقه فوقانی با..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۶۰ قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۶۰ قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

همکف تجاری- درصورت تمایل ۲ واحدباهم:--/ ۱۸ م متری

نجات اللهی سند اداری ۷۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

کریم خان نجات الهی کوی علایی پ..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری

نجات اللهی مسکونی اداری ۱۵۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم نوساز

نجات اللهی کوی شاهر..

قیمت کل: ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

کریمخان خ نجات الهی کوچه اعلا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور پکیج باز سازی شده

مبله اداری

نجات اللهی مناسب کار ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

کریمخان نجات اللهی روبروی فروشگاه س..

قیمت کل: ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نجات اللهی سند اداری قدیمی

نجات اللهی کوی مراغه ..

قیمت کل: ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

نجات اللهی سند اداری ۳ ساله

نجات الهی ک لباف جنب ساختمان ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۱۴ واحد ۱۰۹ م ۳ خ

نجات اللهی سند اداری ۱۰۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان خ نجات اللهی نبش ثقة ال..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار نجات اللهی مناسب کار ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

نجات اللهی خ فلاح پور پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فروش با مستاجر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در نجات اللهی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در نجات اللهی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>