خرید دفتر کار در نجات اللهی

خرید دفتر کار نجات اللهی مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

نجات الهی خ حقیقت ط..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۵۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

قابلیت ۲ خواب - ۲ پارکینگ

نجات اللهی مناسب کار ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

نجات اللهی ک مراغه نبش ب..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

نجات اللهی سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

خ نجات اللهی ک شاد..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نجات اللهی سند اداری ۸۶۷ متر ۹ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

نجات الهی خ ویلا نبش کوی مر..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۶۰۲,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای یک باب مغازه ۱۸۷ متری/سند اداری تجاری/ ۴ تا ۱۷۰ متری ۳ خ

نجات اللهی مناسب کار ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

نجات اللهی کوی حقیقت طلب پ..

قیمت کل: ۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار نجات اللهی مناسب کار ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

نجات اللهی ک اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

نجات اللهی مناسب کار ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

نجات اللهی خ فلاح پور پل..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

نجات اللهی مناسب کار ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

نجات الهی کوی مراغه..

قیمت کل: ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نجات اللهی مناسب کار ۱۹۰ متر ۶ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان نجات اللهی نبش حقیقت طلب ..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۷۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری اسپلیت

۸۰ مترقدرالسهم

نجات اللهی مناسب کار ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

نجات اللهی کوچه مراغه نبش بامشاد..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده برق 3 فاز

فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

نجات اللهی خ اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

نجات اللهی سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

نجات اللهی خ اراک ساختمان اد..

قیمت کل: ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر باز سازی شده

نجات اللهی مناسب کار ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

نجات اللهی کوی بیمه پلاک ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۳۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۸ مترانباری-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

نجات اللهی سند اداری ۲۵ متر طبقه: هشتم قدیمی

نجات اللهی کوی سلمان پاک پلاک..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

نجات اللهی سند اداری ۱۲۷ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

نجات اللهی تقاطع حافظ و کریمخان مجتمع الماس کریم..

قیمت کل: ۸,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار نجات اللهی مناسب کار ۱۸۷ متر ۶ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

نجات اللهی نبش خ حقیقت ط..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

آسانسور در حال نصب

نجات اللهی سند اداری ۱۰ ساله

نجات اللهی خ حقیقت طلب پلاک..

طبقه: سوم زیربنا: ۷۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۸۶ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج پارتیشن

۲ واحدباهم درکل ۳ پارکینگ دارد- ۳ پارکینگ سندی

نجات اللهی سند اداری ۱۵۳ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

نجات اللهی خ سپند پلاک ..

قیمت کل: ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل اسپلیت باز سازی شده

نجات اللهی مناسب کار ۱۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نجات اللهی نبش کوی حقیقت ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۶۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۸۰ مترقدرالسهم

خرید دفتر کار نجات اللهی مناسب کار

نجات اللهی مناسب کار ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نجات اللهی خ شاداب پل..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

نجات اللهی نرسیده به کریمخان پل..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ازجهت اطلاع نداشتند

نجات اللهی مناسب کار ۲۷۵ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

نجات اللهی خ سپندشرقی پل..

قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

نجات اللهی سند اداری ۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

نجات الهی بین ویلا و طالقانی کوی بیم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نجات اللهی مناسب کار ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

نجات اللهی کوچه مراغه نبش ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده درب ضد سرقت

نجات اللهی سند اداری ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

نجات اللهی نرسیده به سپهبد پ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار نجات اللهی مناسب کار ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

نجات اللهی نرسیده به سمیه کوچه محمدی..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۲۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

نجات اللهی مسکونی اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

نجات اللهی خ فلاح پور پلاک..

قیمت کل: ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور

نجات اللهی مناسب کار ۲۲۴ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

نجات اللهی ک زما..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نجات اللهی سند اداری ۸۶۷ متر ۹ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

خ ویلا نبش کوی مراغه..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۶۰۲,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای یک باب مغازه ۱۸۷ متری/سند اداری تجاری/ ۴ تا ۱۷۰ متری ۳ خ

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در نجات اللهی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در نجات اللهی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • فروتن شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

  واحد 60 تا 65 متری دوخوابه 20 ساله موقعیت اداری وطبقات اول یا دوم درمحدوده گلبرگ غربی یا شرقی نارمک وبین سمنگان تا هفت حوض جهتکخرید موجود هست ولطفا قیمت یک خواب ودو خواب ؟


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • نیکفرجام پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۶

  واحد اداری 150 متری حوالی شریعتی بالاتر از مطهدی جهت خرید نیاز مند هستیم ترجیحا نوساز


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • aziz najafy يك شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۵

  با سلام . من یک آپارتمان به آدرس تهران کارگر شمالی جنب پمپ بنزین بالای بانک دارم و می خوام قیمت بکنم و بفروشم پلاک 1669 طبقه 3. ان آپارتمان را چند میشود فروخت. جهت معامله من در تهران وکیل دارم . متراژ 133.3 منتظر ایمیل شما هستم

 • نوبخت جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷

  یه واحد اداری 50متری به قیمت 2میلیارد میتوانم درسعادت پیدا کنم


  ایران فایل اسکان جمعه، ۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • ثمره خواه شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰

  واحد 50 متری اداری یک خواب با قیمت 1 میلیارد در تهرانپارس ؟


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر