خرید دفتر کار در میرعماد

خرید دفتر کار میرعماد مناسب کار ۱۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

میرعماد بن بست س..

قیمت کل: ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

میرعماد مسکونی اداری ۱۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میرعماد کوی سیزدهم پلا..

قیمت کل: ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور

میرعماد مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرعماد کوی هشتم پلاک..

قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

میرعماد سند اداری ۳۴ متر طبقه: همکف ۱۸ ساله

میرعماد نبش سیزدهم پلاک ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۱۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور فلت

میرعماد مسکونی اداری ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرعماد کوی سوم پ..

قیمت کل: ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار میرعماد سند اداری ۳۵ متر طبقه: همکف ۸ ساله

میرعمادنبش ۱۳ ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فلت

از واحدها اطلاع دقیق نداشتند

میرعماد مناسب کار ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرعماد روبروی فرمانداری کوی سوم پ..

قیمت کل: ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

میرعماد سند اداری ۲۰۶ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرعماد نبش خ دهم پلاک ه..

قیمت کل: ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ حیاط-ازنما اطلاع نداشتند-قابلیت پارک ۴ ماشین

میرعماد مناسب کار نوساز

میرعماد کوچه پنج..

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

خرید دفتر کار میرعماد مناسب کار

میرعماد سند اداری نوساز

مطهری میرعماد کوی یاز..

زیربنا: ۸۲ قیمت کل: ۳,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۲ قیمت کل: ۳,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

فروش دفتر کار میرعماد سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

میرعماد کوی دهم پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

میرعماد سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

میرعماد کوی دوازدهم پل..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

میرعماد مناسب کار نوساز

میر عمادکوی پن..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

میرعماد مناسب کار ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میرعماد خ دوم پلاک ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

میرعماد مناسب کار قدیمی

میر عماد کوی هش..

متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار میرعماد سند اداری ۷۸ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

میرعماد خ ششم ..

قیمت کل: ۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

میرعماد سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

میرعماد کوی دهم پلاک ه..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

میرعماد سند اداری ۱۶ ساله

میرعماد کوچه چهار..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۶۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۱۶۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت هر واحد

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

میرعماد مناسب کار ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

مطهری میرعماد کوی سوم پل..

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

ساختمان پزشکان میرعماد ۱۰۷ متر ۴ خوابه طبقه: اول

بهشتی خ میرعماد کوی پنجم پلاک..

قیمت کل: ۲,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار میرعماد مناسب کار ۱۵۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

مطهری میرعماد نبش خ نهم پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

۲ بالکن

میرعماد مناسب کار ۳۵ متر طبقه: همکف ۸ ساله

میرعماد نبش ۱۳ ..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

میرعماد سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

میرعماد نبش کوی چهارم پلاک..

قیمت کل: ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

میرعماد مناسب کار ۱۲۵ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

مطهری میرعماد خ دهم پلا..

قیمت کل: ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز ورودی مجزا

۸۶ متر قدرالسهم/ ۸ پله به پایین

میرعماد مسکونی اداری ۲۶ ساله

مطهری میر عماد کوی ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در میرعماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در میرعماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر


--%>