خرید دفتر کار در میرعماد

خرید دفتر کار میرعماد سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

میرعماد کوی دو..

قیمت کل: ۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

میرعماد مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

میرعماد کوی دوم پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

میرعماد مناسب کار ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

میرعماد کوی دوم پلا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

انباری مشاع

میرعماد سند اداری ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

میرعماد کوی ده..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۶۵۵,۰۰۰ ت ۳۵متر قدرالسهم

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت اسپلیت باز سازی شده مبله

تابلو خور

میرعماد مناسب کار ۱۰۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرعماد کوچه ۱۴ پلاک ه..

قیمت کل: ۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار میرعماد سند اداری ۱۰۸ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

میرعماد کوی چهارم پلا..

قیمت کل: ۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

میرعماد سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

میرعماد کوی دوازدهم پل..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

میرعماد مناسب کار ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف نوساز

میر عماد ک ۵ پلاک..

قیمت کل: ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

میرعماد سند اداری ۳۴ متر طبقه: همکف ۱۸ ساله

میرعماد نبش سیزدهم پلاک ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور فلت

میرعماد سند اداری ۳۵ متر طبقه: همکف ۸ ساله

میرعماد نبش ۱۳ پلاک ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۱۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

پارکینگ و انباری غیر سندی

فروش دفتر کار میرعماد مناسب کار نوساز

میرعماد کوچه پنجم پل..

طبقه: اول زیربنا: ۸۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

۲ پارکینگ

میرعماد سند اداری ۳۵ متر طبقه: اول ۲۰ ساله

میرعماد نبش کوچه ۱۳ ساختمان..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۷,۱۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فلت

میرعماد مناسب کار ۱۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

میرعماد بن بست س..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

میرعماد سند اداری ۲۲۵ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

میرعماد نش خ ۱ ..

قیمت کل: ۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

میرعماد سند اداری نوساز

میرعماد کوی یازده..

زیربنا: ۸۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

پارکینگ اضافه موجود میباشد

خرید دفتر کار میرعماد مناسب کار ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

میرعماد ک پنج..

قیمت کل: ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج

میرعماد سند اداری ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

میرعماد کوی دهم پلا..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۶۵۵,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

میرعماد مناسب کار ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

میرعماد کوی دوم پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۹۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

میرعماد سند اداری ۲۰۶ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرعماد نبش خ دهم پلاک ه..

قیمت کل: ۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ حیاط-ازنما اطلاع نداشتند-قابلیت پارک ۴ ماشین

میرعماد مناسب کار ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

میر عماد ک ۵ ..

قیمت کل: ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار میرعماد سند اداری ۳۵ متر طبقه: همکف ۸ ساله

میرعمادنبش ۱۳ ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فلت

از واحدها اطلاع دقیق نداشتند

میرعماد سند اداری ۲۰۷ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

میرعماد نبش خ ۱ ..

قیمت کل: ۸,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارکینگ در حیاط

میرعماد مناسب کار ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

میر عمادکوی پن..

قیمت کل: ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دارای ۲ پارکینگ

میرعماد مناسب کار ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میرعماد خ دوم پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

میرعماد مناسب کار ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

میرعماد کوی پنجم ساختمان ..

قیمت کل: ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار میرعماد سند اداری ۲۰۷ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

میرعماد نش خ ۱ ..

قیمت کل: ۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

میرعماد مسکونی اداری ۱۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میرعماد کوی سیزدهم پلا..

قیمت کل: ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور

میرعماد مناسب کار ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرعماد کوی هشتم پلاک..

قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در میرعماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در میرعماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • دکتر نداف شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۷

  واحد 70 متری سه خواب موقعیت اداری تا یک میلیاردو پانصد ترجیحا ستارخان یا پونک


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • آقاپور جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

  قیمت واحد تجاری در ساختمان لیستر میدان تجریش خ ولیعصر چند هست ؟؟

 • عبدالحسین مسعودی دو شنبه، ۲۹ دي ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

  قیمت آپارتمان سند تجاری طبقه اول واقع درسعدی شمالی20مترداخل و بر خ هدایت متراژ125 متر بدون آسانسور قدیمی ساز راه پله پهن شمالی وجنوبی

 • Sasan Afnani جمعه، ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۲

  خریدار واحد سند اداری در دو واحد در مجموع 250 متر در محدوده خارج از طرح یا در نهایت طرح زوج و فرد میباشم ساختمان تمیز و ابرومند باشد چون در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکنیم . طبقات پایین مد نظر اشت ترحیحا با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۸:۳۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر