خرید دفتر کار در میرزای شیرازی

معاوضه / فروش دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۸۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میرزای شیرازی نبش میرزای شیرازی پلاک..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۴,۴۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

میرزای شیرازی مناسب کار ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

میرزای شیرازی خ دلاویز پلاک..

قیمت کل: ۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

۱۰ مترانباری - دارای قدرالسهم

خرید دفتر کار میرزای شیرازی مناسب کار

میرزای شیرازی مناسب کار ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

میرزای شیرازی نبش مطهری و بهشتی نبش کوی مقد..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار میرزای شیرازی مناسب کار

میرزای شیرازی مناسب کار ۹۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

میرزای شیرازی کوی میرزاحسنی پلا..

قیمت کل: ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای قدرالسهم

میرزای شیرازی مناسب کار ۱۱۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرزای شیرازی روبروی بوس..

قیمت کل: ۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار میرزای شیرازی سند تجاری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

میرزای شیرازی جنوبی پائین تراز مطهری جنب ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۲ پله به پائین-بازسازی شده

میرزای شیرازی سند اداری ۱۴۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

میرزای شیرازی روبروی پارک ک کلانتری ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

موقعیت اداری تجاری

میرزای شیرازی مناسب کار ۱۱۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرزای شیرازی نرسیده به پمپ بنزین ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

میرزای شیرازی سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

میرزای شیرازی بالاتر از کریمخان..

قیمت کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

آسانسور درحال راه اندازی

میرزای شیرازی مناسب کار ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

میرزای شیرازی کوی دلا..

قیمت کل: ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۳۱ مترقدرالسهم- ۱۰ مترانباری

فروش دفتر کار میرزای شیرازی مناسب کار ۱۴۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرزای شیرازی خ عبادی نعیمی پلا..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۲۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قدرالسهم

میرزای شیرازی سند اداری ۱۰۵ متر طبقه: واحدها نوساز

میرزای شیرازی کوی دل آرا پ..

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج فلت

میرزای شیرازی مناسب کار ۱۱۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میرزای شیرازی روبروی بوستان میرزا..

قیمت کل: ۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

میرزای شیرازی سند اداری ۷۵ متر طبقه: چهارم ۱۷ ساله

میرزای شیرازی خ مقدم پل..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده فلت

میرزای شیرازی مناسب کار ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۴ ساله

میرزای شیرازی کوی دلاویز پلاک..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار میرزای شیرازی مناسب کار

خرید دفتر کار میرزای شیرازی مناسب کار ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۹ ساله

میرزای شیرازی کوی شهدا پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

میرزای شیرازی مسکونی اداری ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرزای شیرازی نرسیده به کریمخان زند نبش خ عراق..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

میرزای شیرازی مناسب کار ۱۱۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرزای شیرازی نرسیده به پمپ بنزین ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

میرزای شیرازی مناسب کار ۱۱۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میرزای شیرازی روبروی بوستان میرزا..

قیمت کل: ۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

میرزای شیرازی سند اداری ۱۳۵ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

میرزای شیرازی نبش کوی کی نژاد پل..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۸۱۴,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ بالکن

فروش دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۰۷ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

میرزای شیرازی خ هشت..

قیمت کل: ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

میرزای شیرازی مناسب کار ۱ ساله

میرزای شیرازی خ خد..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۴۰ خواب: ۱

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۴۰ خواب: ۱

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

میرزای شیرازی سند تجاری دارای مغازه ۴۰ متر طبقه: همکف قدیمی

میرزای شیرازی ابتدای خ میرزای ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی- ۳۰ متر بالکن دارد که در قیمت نصف محاسبه می شود جمعا ۵۵ متر- شغل تهیه غذا

میرزای شیرازی مناسب کار ۹۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

میرزای شیرازی کوی میرزاحسنی پلا..

قیمت کل: ۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قدرالسهم

میرزای شیرازی مناسب کار ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شریعتی خ میرزای شیرازی کوی ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۹۵ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۹ ساله

میرزای شیرازی بالاترازمطهری کوی عرفا..

قیمت کل: ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

میرزای شیرازی مناسب کار ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

میرزای شیرازی ک میرزا ..

قیمت کل: ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

میرزای شیرازی سند اداری ۱۴۰ متر ۵ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

میرزای شیرازی روبروی پارک میرزای..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش دفتر کار در میرزای شیرازی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید دفتر کار در میرزای شیرازی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حیدری شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰:۷

  سلام قیمت واحد اداری 20 ساله با سند اداری دارای پارکینگ تو میدان محسنی خ رازان جنوبی چقدر هست؟؟؟

 • حسین خانی سه شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۵۰

  محدوده ولیعصر فاطمی بهشتی مطهری در خواست ساختمان 15 ساله 4 طبقه حداقل 6 پارکینگ

 • کازرونی يك شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

  آپارتمان مسکونی موقعیت اداری حدود 30 متر طبقه همکف تمیز جهت رهن و اجاره برای مزون لباس

 • مجیدی دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۱

  نیازمند یک واحد اداری50 متری با سند اداری خیابان بنی هاشم و پرتوی(با پارکینگ و آسانسور برای خرید با قیمت مناسب)


  جهان دو شنبه، ۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۱

  باید تو سایت جستجو کنی


 • مینو نمکی يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

  باعرض سلام و خسته نباشید سوالی داشتم قیمت متری دفتر کار 57 متری واقع در جمهوری نور گیر عالی که از یک طرف به ولیعصر و از طرف دیگر به جمهوری میخوره طبقه 5 در حال حاضر قیمت فروش چند میباشد . با تشکر و سپاس


  اگبر يك شنبه، ۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۹

  قیمت موارد مشابه رو چک کنید


 • بشیری يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷

  آپارتمان 172 متری باسند اداری هفت تیر خیابان لطفی پلاک 11 باپارکینک و آسانسور آماده فروش

 • بشیری دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند آپارتمان سند اداری بالای 100 متر باپارکینگ محدوه غرب تهران اشرفی اصفهانی مرزداران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

 • خلیلی چهار شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  نیازمند یک سوئیت اداری کوچک برای خرید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام لطفا از قسمت جستجوی ملک اقدام فرمایید نوع ملک‌ بر روی سوئیت قرار دهید و نوع معامله را فروش مشخص کنید پارمترهای دیگر را بصورت اختیاری می تونید مقدار دهی کنید با تشکر